Turniej o Puchar Tatr rocznik 1996 REGION PO£UDNIE Nowy Targ 11-14.XI 2011
Dodane przez zibi dnia Listopad 11 2010 14:36:04

 W dniach 11-14 w Nowym targu odby³ siê Puchar Tatr. W turnieju wyst±pi³y reprezentacje 6 województw regionu ,, po³udnie,, ( dolno¶l±skie, ¶l±skie, ma³opolskie, podkarpackie ¶wiêtokrzyskie i lubelskie. W wielkim finale spotka³y sie kadry dolno¶l±skiego i ma³opolskiego po dogrywce wygra³a kadra dolno¶l±skiego


Rozszerzona zawarto newsa
mecz o I miejsc

dolnoslaskie -
ma³opolskie  (74 : 74)  89 : 82
14-16, 27-21, 20-22, 13-15 dogrywka 15-7
dolnoslaskie: Rodak 6, Gibki 5, Choromañski 4, Nizo³ -, Cygal 4, Ko³kowski 27, Wasiuta 14, Turcza 0, Górcki 9, Muska³a 4, Kuras 11, Skorek 5
ma³opolskie: Kulasiak 11, Wêgrzyn 4, Stakiewicz 0, Sowiñski 2, ¯aczek 2, W³odarczyk 36, Kolber 23, Kowalkowski 2, Dabek 0, Zima 2, Bogusz 0

mecz o III miejsce

¶l±skie
- lubelskie  89 : 45
30-6, 16-15, 18-15, 25-9
¶l±skie: Oszczepaliñski 8, Kostecki  17, Wieczorek 13, G³adysz 2, S³adek 0, Kuboszek  8 Kliniewski  0, Sanny 18, Stojanowski 2, Mól  1, Krogulewski 3, Gorzwski 5
lubelskie: Wojtiuk0 , Nied¿wied¿ 15, Klebowski 2, Boroñ 2, Stêpnicki 0, D±bek 4, Nita 9, Kowalik 0, Pawelec 1, Czajka 4, Pizun8 , Godula 0

podkarpackie-¶wiêtokrzyskie 82 – 41
24-11, 19-10, 18-12, ...
podkarpackie: Ziarnik 8, Pietras 7, Burek -, Cisek 4, S±czawa 0, Widz 4, Pomarenko 12, ¯urawicz 12, Szymañski 7, ¯agu³a 2, Jeziorski  12
¶wiêtokrzyskie: Korytowski 4, Zaduszewski 0, Dziedzic 3, Malinowski 0, Wtyk³o 0, Imid³ek 2, Kubicki 0, £asiñski -, Izydorczyk 4, Kotwica 2, Pawlak 8, Majchrzak 18

¶l±skie-¶wiêtokrzyskie  128 : 49
¶l±skie: Oszczepaliñski 3, Kostecki 20, Wieczorek 22, G³adysz 5, S³adek 6, Kuboszek 16 (3x3) Kliniewski 8, Sanny 2, Stojanowski 9, Mól 4, Krogulewski 20, Gorzwski 11
¶wiêtokrzyskie: Korytkowski 5, Raduszewski 3, Dziedzic 6, Malinowski 2, Wtyk³o 2, Imio³ek 0, Kubicki 6, £asiñski 0, Izydorczyk 3, Kotwica 3, Pawlak 12, Majchrzak 9

lubelskie-ma³opolskie  50 : 90
ma³opolskie: Kulasiak 8, Wêgrzyn 0, Stakiewicz 4, Sowiñski 4, ¯aczek 18, W³odarczyk 16, Kolber 24, Kowalkowski 2, Dabek 8, Bugajski 0, Zima 4, Bogusz 2
lubelskie: Wojtiuk 14, Nied¿wied¿ 5, Klebowski 0, Boroñ 6, Stêpnicki 2, D±bek 9, Nita 2, Kowalik 1, Pawelec 5, Czajka 2, Pizun 4, Godula 0

podkarpackie – dolnosl±skie 50 : 80
17-25, 6-29,14-16,13-10
podkarpackie: Ziarnik 0, Pietras 3, Burek 7, Cisek 2, Mroziak 4, S±czawa 0, Widz 2, Pomarenko 3, ¯urawicz 10, Szymañski 2, ¯agu³a 15, Jeziorski 2
dolnoslaskie: Rodak 1, Gibki 3, Choromañski 2, Nizo³ 0, Cygal 2, Ko³kowski 15, Wasiuta 8, Turcza 2, Górcki 9, Muska³a 9, Kuras 12 (2x3), Skorek 17

¶l±skie-ma³opolskie  69-85
16-16, 12-22, 20-19, 21-28
¶l±skie: Oszczepaliñski 0, Kostecki  8, Wieczorek 18, G³adysz 6, S³adek 2, Kuboszek 8 Kliniewski 0 , Sanny 13, Stojanowski 0, Mól 10 , Krogulewski 0, Gorzwski 4
ma³opolskie: Kulasiak 16,  Stakiewicz 2 , Sowiñski 4, ¯aczek 6, W³odarczyk  21, Kolber 13, Kowalkowski  0, Dabek 6 ,  Zima 10, Bogusz 4, Zakrzewski 0

¶wiêtokrzyskie-dolno¶l±skie 32 : 97
9-23, 4-28, 7-21, 12-25
dolnoslaskie: Rodak 4 , Gibki 2 , Choromañski 6 , Nizo³ 3 , Cygal 3 , Ko³kowski 22 , Wasiuta 20 , Turcza 0 , Górcki 9 , Muska³a 8 , Kuras 6 , Skorek 16
¶wiêtokrzyskie: Korytkowski 5 , Raduszewski 0 , Dziedzic 0 , Malinowski 0, Wtyk³o 0 , Imio³ek 0 , Kubicki  2, £asiñski 2 , Izydorczyk 2 , Kotwica 0 , Pawlak 11 , Majchrzak 12

lubelskie - podkarpackie  75-62
16-14, 18-23, 19-13, 22-12
lubelskie: Wojtiuk 8, Nied¿wied¿ 24, Klebowski 0, Boroñ 12, Stêpnicki 0, D±bek 10, Nita 4, Kowalik 2, Pawelec 1, Czajka 5, Pizun 0, Godula 9
podkarpackie: Ziarnik 0, Pietras 2, Burek 19, Cisek 2, Preisner 0, S±czawa 4, Widz 2, Pomarenko 6, ¯urawicz 7, Szymañski 7, ¯agu³a 4, Jeziorski  9

¶l±skie-dolno¶l±skie  50 : 80
19-18, 11-26, 9-20,11-16
¶l±skie: Oszczepaliñski 0, Kostecki  8, Wieczorek 7, G³adysz 0, S³adek 4, Kuboszek  3, Kliniewski  0, Sanny 11, Stojanowski 4, Mól  6, Krogulewski 0, Gorzwski  7
dolnoslaskie: Rodak 4, Gibki 2, Choromañski 4, Nizo³ 9, Cygal 8, Ko³kowski 8, Wasiuta 7, Turcza 7, Górcki 4, Muska³a 7, Kuras 12, Skorek 15

ma³opolskie-podkarpackie 79 : 49
14-11, 15-10, 27-19, 23-9
ma³opolskie: Kulasiak 3, W³odarczyk  23 (7x3), Kolber 15, Kowalkowski  0, Dabek 18 (4x3) ,  Zima 8, Bogusz 2 , Zakrzewski 0,Rola 0, ¯aczek 2, Bugajski 4, Wêgrzyn 4
podkarpackie: Ziarnik 2, Pietras 9, Burek 6, Cisek 7, S±czawa 0, Widz 5, Pomarenko 0, ¯urawicz 11, Szymañski 5, ¯agu³a 2, Jeziorski 2

¶wiêtokrzyskie-lubelskie  55 : 101
20-28, 6-35, 17-23, 12-15
¶wiêtokrzyskie: Korytkowski 6, Raduszewski 2, Dziedzic 11, Malinowski 4, Wtyk³o 0, Imid³ek 0, Kubicki 3, Kasiñski 0, Izydorczyk 0, Kotwica 8, Pawlak 5, Majchrzak 16
lubelskie: Wojtiuk 11, Nied¿wied¿ 17, Klebowski 2, Boroñ 14, Stêpnicki 8, D±bek 17, Nita 7, Kowalik 4, Pawelec 6, Czajka 12, Pizun 0, Godula 3

¶l±skie-podkarpackie   68 : 72
18-16, 16-19, 14-18,20-19
¶l±skie: Oszczepaliñski 3, Kostecki  6, Wieczorek 17, G³adysz 2, S³adek 7, Kuboszek 9 Kliniewski  1, Sanny 5, Stojanowski 2, Mól  1, Krogulewski 3, Gorzwski  12
podkarpackie: Ziarnik 0, Pietras 7, Burek 16, Cisek 5, Mroziak 0, S±czawa 0, Widz 4, Pomarenko 7, ¯urawicz 14, Szymañski 9, ¯agu³a 6, Jeziorski 4

dolno¶l±skie - lubelskie  94 : 66
19-17, 33-13, 21-23, 21-13
dolnoslaskie: Rodak 7, Gibki 2, Choromañski 12, Nizo³ 0, Cygal 4, Ko³kowski 22, Wasiuta 4, Turcza -, Górcki 10, Muska³a 8, Kuras 6, Skorek 19
lubelskie: Wojtiuk 7, Nied¿wied¿ 11, Klebowski 0, Boroñ 14, Stêpnicki 2, D±bek 13, Nita 4, Kowalik 1, Pawelec 0, Czajka 4, Pizun 4, Godula 6

ma³opolskie - ¶wiêtokrzyskie  92 : 45
26-11, 19-15, 26-4, 21-15
ma³opolskie: Stakiewicz  4, Sowiñski 8, W³odarczyk  4, Kolber 7, Kowalkowski  6, Dabek  6,  Zima 13, Bogusz 16, Wêgrzyn 2, Bugajski 21, Rola 1, Zakrzewski 4
¶wiêtokrzyskie: Korytowski 7, Raduszewski 2, Dziedzic 7, Malinowski 0, Wtyk³o 0, Imid³ek 0, Kubicki 5, £asiñski 0, Szydorczyk 1, Kotwica 4, Pawlak 7, Majchrzak  12

KOÑCOWA KLASYFIKACJA 

   M PKT Z  P ZD. ST. BILANS 
 1 dolno¶laskie 5 10 5 0 440 280  160
 2 ma³opolskie 5 9 4  0 398 332   66
 3 ¶l±skie 5 7 2 3 404 331   73
 4 podkarpackie 5 7 2 3 315 327  -12
 5 lubelskie 5 7 2 3 337 390  -53
 6 ¶wiêtokrzyskie 5 5  0  5 222 472 -250


RELACJA-ZIBI-¦KM