Pó³fina³y - Zambrów, Bydgoszcz, Lublin i Strumieñ
Dodane przez zibi dnia Marzec 09 2011 10:39:41
Do fina³u awansowaly nastepuj±ce kadry: Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Ma³opolskie, Podkarpackie, Dolno¶laskie i ¦laskie
Rozszerzona zawarto newsa

 GRUPA II - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  ZAMBRÓW   26-27.03.2011r.

Warmiñsko-Mazurskie – Podlaskie  93 : 95   STATYSTYKI

Pomorskie – Mazowieckie  63 : 72 STATYSTYKI

Podlaskie – Mazowieckie  44 : 113 STATYSTYKI

Pomorskie – Warmiñsko-Mazurskie  104 : 59 STATYSTYKI

Mazowieckie – Warmiñsko-Mazurskie 121 : 64 STATYSTYKI

Pomorskie – Podlaskie  102 : 62 
STATYSTYKI

   M PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1MAZOWIECKIE   3   6 3  0  306 171  135
 2POMORSKIE  3   5  2  1  269 193   76
 3PODLASKIE  3  4 1  2  201 308   -107
 4WARMIÑSKO-MAZURSKIE  3  3 0  3  216  320 -104


KADRA MAZOWIECKIE KADRA POMORSKIE KADRA PODLASKIEKADRA WARMIÑSKO-MAZURSKIE 
       BRAK...FOTO
    
 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  


GRUPA I - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 - BYDGOSZCZ 25-27.03.2011r.

 Wielkopolskie - £ódzkie 118 : 33 STATYSTYKI

Kujawsko-Pomorskie - Zachodniopomorskie 61 :29 STATYSTYKI

£ódzkie - Zachodniopomorskie 51 : 63 STATYSTYKI

Kujawsko-Pomorskie - Wielkopolskie 62 : 85 STATYSTYKI

Zachodniopomorskie - Wielkopolskie 29 : 68 STATYSTYKI

Kujawsko-Pomorskie
- £ódzkie
83 : 56 STATYSTYKI

M PKT Z P P-ZP-SBILANS
1 WIELKOPOLSKIE 2420271124147
2KUJAWSKO-POMORSKIE231120617036
3ZACHODNIO-POMORSKIE2311121 180-59
4£ÓDZKIE2202140264-124


KADRA WIELKOPOLSKIEKADRA KUJAWSKO-POMORSKIEKADRA ZACHODNIO-POMORSKIEKADRA £ÓDZKIE
AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011


GRUPA III - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 - LUBLIN 25-27.03.2011r.

¦WIÊTOKRZYSKIE - PODKARPACKIE 50 : 72 STATYSTYKI
LUBELSKIE - MA£OPOLSKIE 58 : 69 STATYSTYKI

MA£OPOLSKIE - ¦WIÊTOKRZYSKIE 92 : 45 STATYSTYKI
LUBELSKIE - PODKARPACKIE 50 : 64 STATYSTYKI

PODKARPACKIE - MA£OPOLSKIE 51 : 74 STATYSTYKI
LUBELSKIE - ¦WIÊTOKRZYSKIE 89 : 45 STATYSTYKI

MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1MA£OPOLSKIE363 0 235154 81
2PODKARPACKIE 352 1187 174 13
3LUBELSKIE331 2 197178-19
4¦WIÊTOKRZYSKIE33 0 3 140253-113


KADRA MA£OPOLSKIEKADRA PODKARPACKIEKADRA LUBELSKIEKADRA ¦WIÊTOKRZYSKIE
AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011


GRUPA IV - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 - STRUMIEÑ 25-27.03.2011r.

OPOLSKIE - LUBUSKIE 54 : 86
¦L¡SKIE – DOLNO¦L¡SKIE 54 : 78 STATYSTYKI

DOLNO¦L¡SKIE - OPOLSKIE 137 : 35 STATYSTYKI
¦L¡SKIE – LUBUSKIE 111 : 52 STATYSTYKI


LUBUSKIE - DOLNO¦L¡SKIE 46 : 91 STATYSTYKI
¦L¡SKIE – OPOLSKIE 125 : 42 STATYSTYKI

MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1DOLNO¦L¡SKIE3630306 135 171
2¦L¡SKIE3521290172 118
3LUBUSKIE3412184 257 -73
4OPOLSKIE3303131348-217


KADRA DOLNO¦L¡SKIEKADRA ¦L¡SKIE KADRA LUBUSKIE KADRA OPOLSKIE
  BRAK...FOTOBRAK...FOTO
AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011