Fina³ Zambrów - Najlepsi w Statystykach
Dodane przez zibi dnia Padziernik 05 2011 20:40:01
KADRA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROCZNIK 1996 / 1997 MISTRZEM XVII OOM PODLASIE 2011
Rozszerzona zawarto newsa

NAJLEPSI W STATYSTYKACH

Najlepsi Strzelcy OOM


 1 Zywert Kamil (wlkp) 80 / 16,00
2 W³odarczyk Artur (mlp) 78 / 15,60
3 Wadowski Igor (maz) 75 / 15,00
4 Kolber Kamil (mlp) 70 / 14,00
5 Piszczek Maciej (sl) 66 / 16,50
6 Kulka Grzegorz (maz) 62 / 12,40
7 Serbakowski Miko³aj (wlkp) 61 / 12,20
8 Krefft Pawe³ (pom) 60 / 15,00
9 Skorek Marcin (dols) 57/ 11,40
10 Jankowski Bartosz (kpom) 56 / 14,00

Najlepsi w asystach


 1 Zywert Kamil (wlkp) 20 ¶rednia 4,00
2 Jankowski Bartosz (kpom) 16 4,00
3 Gibki Tomasz (dlnsl) 13 2,60
4 W³odarczyk Artur (mlp) 13 2,60
5 Serbakowski Miko³aj (wlkp) 12 2,40
6 Kolber Kamil (mlp) 12 2,40
7 Wieczorek Patryk (sl) 11 2,75
8 Korowajczyk Mateusz (pom) 10 2,50
9 Wieluñski Marcin (maz) 9 1,80
10 Wadowski Igor (maz) 9 1,80
11 Zywert Marek (wlkp) 9 1,80
Najlepsi w rzutach za trzy

 1 D±bek Sebastian (mlp) 7 / 1,40
2 Kuboszek Micha³ (sl) 6 / 1,50
3 W³odarczyk Artur (mlp) 6 / 1,20
4 Zywert Marek (wlkp) 6 / 1,20
5 Zywert Kamil (wlkp) 5 / 1,00
6 Jankowski Bartosz (kpom) 5 /1,25
7 Krefft Pawe³ (pom) 5 / 1,00
8 Ko³kowski Dawid (dlnsl) 4 / 0,80
9 Walczak Maksym (maz) 4 / 0,80
10 Wieczorek Patryk (sl) 4 /1,00
11 Muska³a Maciej (dlnsl) 4 / 0,80
Najlepsi w zbiórkach


 1 Kulka Grzegorz (maz) 62 / 12,40
2 Pruefer Filip (wlkp) 45 / 11,25
3 Fatz Mateusz (kpom) 41 / 10,25
4 Kolber Kamil (mlp) 40 / 8,00
5 Majchrzak Wojciech (wlkp) 39 / 7,80
6 Szymañski Jêdrzej (pom) 38 / 9,50
7 ¯aczek Jakub (mlp) 37 / 7,40
8 Kaczmarek Patryk (kpom) 36 / 9,00
9 Kura¶ Adam (dlnsl) 32 / 6,40
10 Piszczek Maciej (sl) 32 / 8,00
 Najlepsi blokuj±cy

1 Kulka Grzegorz (maz) 16 / 3,20
2 Warszawski Adrian (kpom) 11 / 2,75
3 Majchrzak Wojciech (wlkp) 9 / 1,80
4 Piszczek Maciej (sl) 9 / 2,25
5 Pruefer Filip (wlkp) 7 / 1,75
6 Muska³a Maciej (dlnsl) 5 / 1,00
7 Fatz Mateusz (kpom) 5 / 1,25
8 Zatorski Robert (maz) 4 / 0,80
9 Podgórski Artur (pom) 4 / 1,00
10 Zima Mateusz (mlp) 4 / 0,80
11 Krefft Pawe³ (pom) 4 / 1,00
12 Kaczmarek Patryk (kpom) 4 / 1,00
Najlepsi w przechwytach

 1 Gibki Tomasz (dlnsl) 14 / 2,80
2 Zagu³a Dawid (podk) 13 / 3,25
3 Zywert Marek (wlkp) 12 / 2,40
4 W³odarczyk Artur (mlp) 10 / 2,00
5 Ponitka Marcel (wlkp) 10 / 2,00
6 Jarosz Kamil (maz) 9 / 1,80
7 Widz Daniel (podk) 9 / 2,25
8 Kolber Kamil (mlp) 9 / 1,80
9 Zywert Kamil (wlkp) 9 / 1,80
10 Korowajczyk Mateusz (pom) 8 / 2,00
11 Muska³a Maciej (dlnsl) 8 / 1,60
12 Sulinowski Pawe³ (wlkp) 8 / 1,60
Skuteczno¶æ rzutów (brane by³y tylko te, w których liczba oddanych rzutów by³a co najmniej 10)

Skuteczno¶æ trójek

1 Ko³kowski Dawid (dlnsl) 40,00% 4 10
2 Zywert Marek (wlkp) 37,50% 6 16
3 Walczak Maksym (maz) 36,36% 4 11
4 Jankowski Bartosz (kpom) 31,25% 5 16
5 Zywert Kamil (wlkp) 27,78% 5 18

Skuteczno¶æ za 2

1 Zagu³a Dawid (podk) 78,57% 11 14
2 Burek Mateusz (podk) 75,00% 12 16
3 Weso³owski Marek (pom) 62,50% 10 16
4 Pietrzak Piotr (wlkp) 61,90% 13 21
5 Piszczek Maciej (sl) 60,98% 25 41

Skuteczno¶æ za 1

1 Wieczorek Patryk (sl) 100,00% 10 10
2 Kulasiak Adam (mlp) 92,31% 12 13
3 W³odarczyk Artur (mlp) 91,67% 22 24
4 Piszczek Maciej (sl) 84,21% 16 19
5 Jankowski Bartosz (kpom) 76,47% 13 17