Fina³ Zambrów - Klasyfikacja koñcowa sk³ady punkty wszytkich zawodników
Dodane przez zibi dnia Padziernik 06 2011 00:33:11
FINA£Y XVII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY M£ODZIE¯Y W SPORTACH HALOWYCH – PODLASKIE 2011 KOSZYKÓWKA – CH£OPCY

WIELKOPOLSKA ¦WIÊTUJE
- Drugi raz z rzêdu Kadra Województwa Wielkopolskiego
zdoby³a z³oto OOM
Kamil Zywert (foto) MVP oraz król strzelców (80 pkt) rok temu na OOM Kamil by³ w ALL-STARS SKM GratulujeRozszerzona zawarto newsa
FINA£Y XVII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY M£ODZIE¯Y W SPORTACH HALOWYCH – PODLASKIE 2011 KOSZYKÓWKA – CH£OPCY

WIELKOPOLSKA ¦WIÊTUJE
- Drugi raz z rzêdu Kadra Województwa Wielkopolskiego
zdoby³a z³oto OOM
Kamil Zywert (foto) MVP oraz król strzelców (80 pkt) rok temu na OOM Kamil by³ w ALL-STARS SKM Gratuluje
KOÑCOWA KLASYFIKACJA

SK£AD......PUNKTY .........................................MVP - DRUZYNY
I WIELKOPOLSKA

6 ZYWERT MAREK 3 7 4 14 14 42
7 ZYWERT KAMIL 14 12 9 19 26 80
9 PIETRZAK PIOTR 6 15 4 6 5 36
10 PONITKA MARCEL 11 14 8 10 10 53 >>>>>
11 SIEROÑ IGOR 9 0 0 3 0 12
12 SERBAKOWSKI MIKO£AJ 22 7 9 21 2 61
13 FR¡CKOWIAK WOJCIECH 0 0 0 0 0 0
14 SULINOWSKI PAWE£ 4 8 0 2 6 20
15 TKACZYK DANIEL 3 2 2 2 3 12
17 KLIMCZOK MACIEJ 2 2 0 1 2 7
18 MAJCHRZAK WOJCIECH 6 2 13 4 1 26
19 PRUEFER FILIP 11 18 21 2 0 52

TRENER
WILKOSZ KRZYSZTOF

II TR. MIROS£AW GÓRNIAK
II
MAZOWIECKIE

4 WALCZAK MAKSYM 6 2 9 5 7 29
5 RADOMSKI SEWERYN 0 0 2 0 0 2
6 KOTT KAROL 5 4 2 5 15 31
7 KUREK ADAM 0 0 0 0 0 0
8 PUCHALSKI KRZYSZTOF 10 2 8 2 8 30
9 JAROSZ KAMIL 6 12 10 14 10 52
10 WADOWSKI IGOR (KPT.) 11 23 12 21 8 75 >
11 WIELUÑSKI MARCIN 3 0 7 0 2 12
12 ZATORSKI ROBERT 3 1 1 2 3 10
13 MALINOWSKI OSKAR 6 8 10 2 2 28
14 KULKA GRZEGORZ 16 14 15 11 6 62
15 PADO DANIEL 0 0 6 0 3 9

TRENER
FODER TOMASZ
II TR. TOMASZEWSKI MICHA£
III DOLNO¦L¡SKIE

4 GIBKI TOMASZ 2 2 4 3 3 14
5 RODAK BART£OMIEJ 6 12 1 5 5 29
6 DUDEK IGOR 2 8 4 6 0 20
7 GÓRECKI KAMIL 0 4 2 0 0 6
8 CYGAL WOJCIECH 10 2 4 6 3 25 >>>>>>>>
9 KO£KOWSKI DAWID 12 11 0 8 5 36
10 WASIUTA ADRIAN 4 8 8 6 8 34
11 TURCZA MATEUSZ 0 0 5 0 5 10
12 MUSKA£A MACIEJ 12 15 7 4 6 44
13 KOLANKOWSKI DANIEL 2 5 8 1 0 16
14 KURA¦ ADAM 8 9 3 2 0 22
15 SKOREK MARCIN 13 12 4 11 17 57

TRENER POTOCZNY SEBASTIAN
II TR. TOMASIK DARIUSZ
IV MA£OPOLSKA

4 ¯ACZEK JAKUB 6 6 5 9 7 33
5 WÊGRZYN JAN 2 0 2 0 0 4
6 SOWIÑSKI ARKADIUSZ 2 0 4 4 8 18
7 D¡BEK SEBASTIAN 8 0 0 12 3 23
8 KULASIAK ADAM 7 14 4 0 0 25
9 W£ODARCZYK ARTUR 17 24 19 8 10 78 >>>
10 STANKIEWICZ DAWID 0 0 2 0 2 4
11 KOLBER KAMIL 11 14 19 19 9 72
12 KOWALKOWSKI PATRYK 0 0 0 0 0 0
13 KRYCZYK PAWE£ 1 0 0 0 2 3
15 ZIMA MATEUSZ 6 19 1 4 3 33
16 BOGUSZ PIOTR 0 0 0 4 6 10

TRENER PIECUCH PIOTR
II TR. CHWOJKA JERZY
V KUJAWSKO - POMORSKIE

4 KUTTA KAROL 3 1 4 2 10
5 RZADKOWALSKI MACIEJ 9 11 2 0 22
6 FANSLAU DAMIAN 4 8 15 12 39
7 WENDERSKI KACPER 3 3 3 0 9
8 WO¬NIAK KACPER 3 4 7 8 22
9 KIJEWSKI MICHA£ 3 6 2 0 11
10 WRONKOWSKI KACPER 6 2 8 4 20
11 JANKOWSKI BARTOSZ 13 16 20 7 56 >>>>
12 WARSZAWSKI ADRIAN 7 0 0 13 20
13 KACZMAREK PATRYK 5 9 14 14 42
14 KUBERSKI MATEUSZ 0 0 3 5 8
15 FATZ MATEUSZ 3 0 4 12 19

TRENER ¯YWICZKA MACIEJ
II TR. £ABU¦ MACIEJ
VI POMORSKIE

4 IDZIAK ADAM 2 0 5 0 7
5 KOROWAJCZYK MATEUSZ 3 7 10 0 20
6 FUKS PRZEMYS£AW 2 0 10 2 14
7 JAKUBIAK WOJCIECH 6 4 10 2 22
8 WESO£OWSKI MAREK 5 4 4 9 22
9 CHAMERKA KRYSTIAN 0 0 2 0 2
10 PODGÓRSKI ARTUR 0 0 4 2 6
11 SZYMAÑSKI JÊDRZEJ 9 14 13 2 38 >>>>>>
12 KREFFT PAWE£ (kpt.) 13 23 9 17 62
13 ZAWALICH CEZARY 3 2 14 11 30
15 CZERNIAWSKI PAWE£ 3 9 10 7 29
16 NOWACZEK JAKUB 5 0 0 0 5
14 FLONT TOMASZ 0 2 4 2 8
17 ¯UK SZYMON 0 0 0 0 0

TRENER
MUCHA MACIEJ
II TR. ZIMNICKI MACIEJ
VII ¦L¡SKIE

4 OSZCZEPALIÑSKI RAFA£ 5 10 4 0 19
5 WIECZOREK PATRYK 4 18 12 0 34 >>>>>
6 MALEC MICHA£ 0 0 1 4 5
7 KUBOSZEK MICHA£ 13 4 2 14 33
8 S£ADEK B£A¯EJ 2 2 0 0 4
9 G£ADYSZ GRZEGORZ 0 8 0 3 11
10 KOSTECKI JAKUB 6 8 11 6 31
11 SANNY OSKAR (KPT.) 0 6 7 6 19
12 BARTOSIK MAKSYMILIAN 6 4 6 5 21
13 MÓL MAREK 2 0 2 2 6
14 PISZCZEK MACIEJ
16 9 22 19 66
15 GORZAWSKI £UKASZ 0 4 11 14 29

TRENER ADAMCZYK GRZEGORZ
II TR. KLOZIÑSKI MARCIN
VIII PODKARPACKIE

4 ZIARNIK RAFA£ 2 0 2 2 6
5 NYCZ BART£OMIEJ 0 3 3 4 10
6 BUREK MATEUSZ 5 7 11 6 29
7 WIDZ DANIEL 1 7 7 0 15
8 PIETRAS MACIEJ 7 0 2 10 19
9 PAWLUS TOMASZ 8 3 7 0 18
10 POMARENKO FILIP 0 0 0 2 2
11 JEZIORSKI OLAF 7 4 4 4 19
12 ¯URAWICZ MATEUSZ 9 7 6 11 33
13 SZYMAÑSKI SZYMON 8 11 6 12 37
14 ZAGU£A DAWID 9 12 9 6 36 >>>>>>>>>
15 CISEK DANIEL 4 0 1 0 5

RENER SKIBA DAMIAN


PÓ£FINA£Y-OOM


MEDALI¦CI XVII OOM PODLASIE 2011 rocznik 1996 / 1997 I -WIELKOPOLSKIE, II - MAZOWIECKIE, III - DOLNO¦LASKIEKADRA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROCZNIK 1996 / 1997 MISTRZEM XVII OOM PODLASIE 2011
Kamil Zywert,Marek Zywert, Marcel Ponitka,Maciej Klimczok, Igor Sieroñ, Miko³aj Serbakowski, Wojciech Fr±ckowiak, Pawe³ Sulinowski, Daniel Tkaczyk, Micha³ Marek, Wojciech Majchrzak, Filip Pruefer

MIEJSCA KADR W POPRZEDNICH LATACH 2008 /2011

2008 rocz.1993 2009 rocz.1994 2010 rocz.1995 2011 rocz.1996
1MAZOWIECKIEVIIIIIIIII
2POMORSKIE---IIVVI
3KUJAWSKO-POMORSKIE IIIVIIIIV
4DOLNOSL¡SKIEIIIIVIII
5¦L¡SKIEVIV----VII
6PODKARPACKIEIIVIVIIVIII
7WIELKOPOLSKIEVIVII
8MA£OPOLSKIEIVVIIIVIIIIV
9LUBUSKIEVIII----VI---
10ZACHODNIOPOMORSKIE
11OPOLSKIE
12PODLASKIE
13WARMIÑSKO-MAZURSKIE
14¦WIÊTOKRZYSKIE
15£ÓDZKIE
16LUBELSKIE

Organizatorwi OOM sk³adam serdeczne podziekowanie za zaproszenie.Koordynatorowi kadry Dolnego ¦l±ska za transport do Zambrowa a Prezesowi REGIS Wieliczka za transport do Krakowa.Wam wszytkim za wspania³± atmosfere podczas OOM.Trenereom za wsparcie SKM

Istnieje mo¿liwo¶æ zamówienia i zakupu filmów w jako¶ci HD ze wszystkich meczy koszykówki odbywaj±cych siê w Zambrowie w dniach 29.04.-03.05.2011 r.
Zamówienia proszê kierowaæ na moj± pocztê:
miroslawcieplinski@gmail.com
lub telefonicznie: 602517578
Wystawiamy faktury VAT.
Z powa¿aniem M.Ciepliñski

FOTO-ZIBI a tak¿e Bartosz D±browski