Camp Cetralny PZKosz rocz.1996 Zielona Góra 13-24.VII.2011
Dodane przez zibi dnia Padziernik 06 2011 00:49:05
 Trener Kadry Polski rocznika 1996 i m³odsi Arkadiusz Mi³oszewski odwiedzi³ wszystkie cztery Campy Wojewódzkie w których uczestniczy³o prawie 100 zawodników. Spo¶ród kadrowiczów wojewódzkich wybra³ tzw. ,,szerok± kadrê Polski (32 zawodników).Dzi¶ w Zielonej Górze rozpocz±³ siê Camp Centralny.
Rozszerzona zawarto newsa
 Trener Kadry Polski rocznika 1996 i m³odsi Arkadiusz Mi³oszewski odwiedzi³ wszystkie cztery Campy Wojewódzkie w których uczestniczy³o prawie 100 zawodników. Spo¶ród kadrowiczów wojewódzkich wybra³ tzw. ,,szerok± kadrê Polski (32 zawodników).Dzi¶ w Zielonej Górze rozpocz±³ siê Camp Centralny.

Najwiêcej zawodników jest z województwa Dolno¶l±skiego (6) a z klubów po 3 WKK Wroc³aw, TKM W³oc³awek i POLONIA Warszawa
Jedynym i najm³odszym zawodnikiem Campu centralnego jest 14 letni Marcel Ponitka. Na Campie nie ma Kamila Zywerta i Filipa Preufera, zawodnicy przygotowuj± siê z Kadr± Polski U-16 do ME w Czechach. Aktualnie s± na Turnieju w Portugalii. Nie wiemy dlaczego na Campie centralnym zabrak³o Igora Wadowskiego który tak¿e by³ sprawdzany w kadrze Polski rocznika 1995

KOLANKOWSKI DANIEL - WKK WROC£AW
CYGAL WOJCIECH - WKK WROC£AW
RODAK BART£OMIEJ - WKK WROC£AW
NIZIO£ JAKUB - ¦L¡SK WROC£AW
SKOREK MARCIN - ¦L¡SK WROC£AW
MUSKA£A MACIEJ - TURÓW ZGORZELEC
PRZYBYLSKI FILIP - ZASTAL ZIELONA GÓRA
DER JAKUB - ZASTAL ZIELONA GÓRA
PISZCZEK MARCIN - GTK GLIWICE

JANKOWSKI BARTOSZ - TKM W£OC£AWEK
WRONKOWSKI KACPER - TKM W£OC£AWEK
WARSZAWSKI ADRIAN - TKM W£OC£AWEK
FATZ MATEUSZ - ASTORIA BYDGOSZCZ
FANSLAU MATEUSZ - NOVUM BYDGOSZCZ
ZYWERT MAREK - KORMORAN SIERAKÓW
SERBAKOWSKI MIKO£AJ - KASPROWICZANKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
PONITKA MARCEL - KASPROWICZANKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI rocznik - 1997
MAJCHRZAK WOJCIECH - OBRA KO¦CIAN
KADEJ ADAM - ¯AK KOSZALIN
£UCKA PIOTR - £KS £ÓD¬

W£ODARCZYK ARTUR - WIS£A KRAKÓW
¯ACZEK JAKUB - WIS£A KRAKÓW
KOLBER KAMIL - REGIS WIELICZKA
ZAGU£A DAWID - STAL STALOWA WOLA

JAKUBIAK WOJCIECH - CZARNI S£UPSK
KREFT PAWE£ - GTK GDYNIA
PUCHALSKI KRZYSZTOF - MKS MOS PRUSZKÓW
WIELUÑSKI MARCIN - POLONIA WARSZAWA
MALINOWSKI OSKAR - POLONIA WARSZAWA
KULKA GRZEGORZ - POLONIA WARSZAWA
BOJANOWSKI MACIEJ - ¯UBRY BIA£YSTOK
STAWIAK MATEUSZ - TRUSO ELBL¡G

Strefa I - BYDGOSZCZ: ³ódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. 30.06-08.07

Bartosz Jankowski
TKM W³oc³awek
KUJAWSK-POM
A.Warszawski
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO-POM.
K. Wronkowski
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO-POM.
Damian Fanslau
NOVUM Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
M.Ponitka 1997
Ostrów Wlkp.
WIELKOPOLSKIE
Marek Zywert
Sieraków
WIELKOPOLSKIE
  ....................
M. Serbakowski
Ostrów Wlkp.
WIELKIOPOLSKIE
W. Majchrzak
OBRA Ko¶cian
WIELKOPOLSKIE
Mateusz Fatz
ASTORIA Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
Piotr £ucka
£KS £ód¼
£ÓDZKIE
Adam Kadej
¯AK Koszalin
ZACH-POM

Strefa IISZCZYTNO: mazowieckie, podlaskie, pomorskie i warmiñsko-mazurskie. W zmienionym terminie od 27.06 do 05.07.2011.

M. Wieluñski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
Grzegorz Kulka
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
O. Malinowski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
K. Puchalski
MKS Pruszków
MAZOWIECKIE
Pawel Kreft
GTK Gdynia
POMORSKIE
W. Jakubiak
CZARNI S³upsk
POMORSKIE
Maciej Bojanowski
¯UBRY Bia³ystok
PODLASKIE
Mateusz Stanek
TRUSO Elbl±g
PODLASKIE

Strefa III - LUBAÑ : lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie i ¶wiêtokrzyskie.30.06-08.07

Artur W³odarczyk
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Kamil Kolber
REGIS Wieliczka
MA£OPOLSKIE
Jakub ¯aczek
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Dawid Zagu³a
STAL Stalowa W.
PODKARPACKIE

Strefa IV - ZIELONA GÓRA: dolno¶l±skie, lubuskie, opolskie i ¶l±skie.30.06-08.07


Marcin Skorek
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Jakub Nizio³
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦LASKIE
Maciej Muska³a
TURÓW Zgorzelec
DOLNO¦L¡SKIE
Wojciech Cygal
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
D. Kolanowski
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Jakub Der
ZASTAL Z.G.
LUBUSKIE
Filip Przybylski
ZASTAL Z. G.
LUBUSKIE
Maciej Piszczek
GTK Gliwice
¦L¡SKIE
Bartek Rodak
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE