OOM Ma³opolska 2012 - Pó³fina³y:
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 27 2012 23:18:00
W rozegranych pó³fina³ach OOM bez niespodzianek. Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Pomorskie, Ma³opolskie, Podkarpackie Dolno¶l±skie i ¦l±skie w Finale MP Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y - Ma³opolska 2012
Micha³ Kolenda ch³opak z Mazur najlepszym strzelcem spo¶ród 200 zawodników uczestnicz±cych w pó³fina³ach

Rozszerzona zawarto newsa
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA M£ODZIE¯Y CH£OPCY (U15 M)

W rozegranych pó³fina³ach OOM bez niespodzianek. Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Pomorskie, Ma³opolskie, Podkarpackie Dolno¶l±skie i ¦l±skie w Finale MP Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y - Ma³opolska 2012
Micha³ Kolenda ch³opak z Mazur najlepszym strzelcem spo¶ród 200 zawodników uczestnicz±cych w pó³fina³ach

Turnieje Pó³fina³owe Mistrzostw Polski w koszykówce ch³opców (r. 1997/98) w ramach OOM

FILMIKI-ZIBI

FOTO-STRUMIEÑ-SZCZECINEK-KWIDZYN-WIELICZKA
strefa I SZCZECINEK - organizator: zachodniopomorskie

Dru¿yny otrzyma³y Puchary, wyró¿nieñ indywidaulnych nie by³o
W niedziele turniej odwiedzi³ Dawid Mazur - drugi trener kadry Polski rocz.97

FILMIK-Z-MECZU-WIELKOPOLSKIE-KUJAWSKO-POMORSKIE

AKCJA-MECZU-WIELKOPOLSKIE-£ÓDZKIE


I MIEJSCE - AWANS DO FINA£UII MIEJSCE - AWANS DO FINA£UXX III MIEJSCE IV MIEJSCE
  XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
WIELKOPOLSKIEKUJAWSKO-POMORSKIEXXZACHODNIOPOMORSKIE£ÓDZKIE
6 pkt.5 pkt.XX4 pkt.3 pkt.

kujawsko-pomorskie : wielkopolskie 59 : 102 STATYSTYKI

zachodniopomorskie : ³ódzkie 77 : 36 STATYSTYKI

³ódzkie : wielkopolskie 55 : 102 STATYSTYKI

zachodniopomorskie : kujawsko-pomorskie 56 : 69 STATYSTYKI

kujawsko-pomorskie : ³ódzkie 68 : 52 STATYSTYKI

zachodniopomorskie : wielkopolskie 63 : 93 STATYSTYKI

strefa II / KWIDZYN
- Organizator: Pomorski Zwi±zek Koszykówki

Organizator nie przewidzia³ wyró¿nieñ dru¿ynowych
Nie by³o nikogo z trenerów kadry Polski rocz.97
Wyróznienia indywidualne
POMORSKIE - KEVIN BANACH
MAZOWIECKIE - SZYMON WALCZAK
WARMIÑSKO - MAZURSKIE: MICHA£ KOLENDA
PODLASKIE - MATEUSZ BÊBENIEC

W kadrze Mazowsza w statystykach wyst±pi³ b³±d - nie Skotarek a Mateusz Strzelec
I MIEJSCE - AWANS DO FINA£UII MIEJSCE - AWANS DO FINA£UXX III MIEJSCEIV MIEJSCE
  XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
MAZOWIECKIEPOMORSKIEXX WARMIÑSKO-MAZURSKIE PODLASKIE
6 pkt.5 pkt.XX 4 pkt.3 pkt.

mazowieckie - warmiñsko-mazurskie 99 : 41 STATYSTYKI

pomorskie - podlaskie 101 : 29 STATYSTYKI

podlaskie - mazowieckie 31 : 116 STATYSTYKI

warmiñsko-mazurskie - pomorskie 52 : 92 STATYSTYKI

podlaskie - warmiñsko-mazurskie 63 : 96 STATYSTYKI

pomorskie - mazowieckie 49 : 69 STATYSTYKI

strefa III / WIELICZKA
- Organizator: Krakowski Zwi±zek Koszykówki

Organizator nie przewidzia³ wyró¿nieñ dru¿ynowych i indywidualnych
Nie by³o nikogo z trenerów kadry Polski rocz.97

I MIEJSCE - AWANS DO FINA£UII MIEJSCE - AWANS DO FINA£U XX III MIEJSCE IV MIEJSCE
  XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
MA£OPOLSKIEPODKARPACKIE XX LUBELSKIE¦WIÊTOKRZYSKIE
6 pkt.5 pkt.XX 4 pkt. 3 pkt.

podkarpackie : lubelskie 66 : 53 STATYSTYKI

ma³opolskie : ¶wietokrzyskie 158 : 48 STATYSTYKI

¶wiêtokrzyskie : podkarpackie 47 : 108 STATYSTYKI

lubelskie : ma³opolskie 45 : 86 STATYSTYKI

lubelskie : ¶wiêtokrzyskie 72 : 71 STATYSTYKI

ma³opolskie : podkarpackie 78 : 61 STATYSTYKI

strefa IV / STRUMIEÑ
- Organizator: ¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

Organizator nie przewidzia³ wyró¿nieñ dru¿ynowych i indywidualnych
Nie by³o nikogo z trenerów kadry Polski rocz.97

I MIEJSCE - AWANS DO FINA£UII MIEJSCE - AWANS DO FINA£U XX III MIEJSCEIV MIEJSCE
  XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
DOLNO¦L¡SKIE¦LASKIEXXOPOLSKIELUBUSKIE
6 pkt.5 pkt. XX 4 pkt. 3 pkt.

lubuskie - dolno¶l±skie 73 : 92 STATYSTYKI

¶l±skie - opolskie 68 : 56 STATYSTYKI

dolno¶l±skie - opolskie 62 : 52 STATYSTYKI

¶l±skie - lubuskie 92 : 73 STATYSTYKI

opolskie - lubuskie 90 : 85 STATYSTYKI

¶l±skie - dolno¶l±skie 60 : 65 STATYSTYKI