Najlepsi w Statystykach po Pó³fina³ach OOM Ma³opolsk± 2012
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 27 2012 23:24:08
Micha³ Kolenda, Mateusz Ponitka, Adam Kulasiak, Karol Majchrzak, Oskar Mleczko, Micha³ Kapa, Mateusz Moczulski i Jakub Bielawski to najlepsi zawodnicy w kategoriach statystyk ( eval, punkty, zbiorki, asysty, przechwyty, bloki ,,rzuty za trzy,,osobiste i Double-double. Szkoda ¿e ju¿ nie zobaczymy Micha³a Kolendy, Adama Kulasiak, Oskara Mleczko i Jakuba Bielawskiego ci utalentowani ch³opcy nie zakwalifikowali siê z swoimi kadrami do wielkiego fina³u OOM. Nic straconego sztab szkoleniowy kadry Polski powinien ich zobaczyæ podczas czterech campów miêdzywojewódzkich które odbêd± siê w lipcu zaraz po Finach w Wieliczce
Rozszerzona zawarto newsa
Micha³ Kolenda, Mateusz Ponitka, Adam Kulasiak, Karol Majchrzak, Oskar Mleczko, Micha³ Kapa, Mateusz Moczulski i Jakub Bielawski to najlepsi zawodnicy w kategoriach statystyk ( eval, punkty, zbiorki, asysty, przechwyty, bloki ,,rzuty za trzy,,osobiste i Double-double. Szkoda ¿e ju¿ nie zobaczymy Micha³a Kolendy, Adama Kulasiak, Oskara Mleczko i Jakuba Bielawskiego ci utalentowani ch³opcy nie zakwalifikowali siê z swoimi kadrami do wielkiego fina³u OOM. Nic straconego sztab szkoleniowy kadry Polski powinien ich zobaczyæ podczas czterech campów miêdzywojewódzkich które odbêd± siê w lipcu zaraz po Finach w Wieliczce


 Najlepsi Eval

1 Micha³ Kolenda -
Warmiñsko-Mazurskie 22.7 (rekord 41)
2 Adam Kulasiak - Ma³opolskie 20
3 Jakub Czyszczonik - Opolskie 19.5
4 Wiktor Sewio³ - Pomorskie 19.3
5 Marcel Ponitka - Wielkopolskie 19
6 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 18.7
7 Piotr Kupczyk - Lubuskie 18.3
8 Mateusz Osikowicz - Podkarpackie 18
9 Mateusz Jankowski - Lubuskie 17.3
10 Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 16.7  Najlepsi Strzelcy

1 Micha³ Kolenda Warmiñsko-Mazurskie 78 (rekord 43 pkt)
Marcel Ponitka
Wielkopolskie 78
3 Mateusz Moczulski Opolskie 75
4 Micha³ Kapa Dolno¶l±skie 61
5 Mateusz Jankowski Lubuskie 51
6 Adam Kulasiak Ma³opolskie 50
7 Micha³ Kierlewicz Mazowieckie 46
8 Kacper Majka Podkarpackie 44
9 Wiktor Sewio³ Pomorskie 43
10 Piotr Kupczyk Lubuskie 42
Jan Rerak Ma³opolskie 42

 Najlepsi w ,,rzutach za trzy,,

1 Adam Kulasiak - Ma³opolskie 6
2 Bartosz Majewski - Warmiñsko-Mazurskie 5
3 Adrian Gemza - Pomorskie 4 (rekord 4)
4 Micha³ Kolenda - Warmiñsko-Mazurskie 4
5 Jakub Natkaniec - Ma³opolskie 4
6 Marcel Ponitka - Wielkopolskie 4
7 Jan Rerak - Ma³opolskie 4


 Najlepsi w zbiórkach: obrona/atak

1 Karol Majchrzak - ¦wiêtokrzyskie 40
2 Jakub Bielawski - Lubelskie 32
3 Jakub Czyszczonik - Opolskie 28
4 Micha³ Kolenda - Warmiñsko-Mazurskie 27
Mateusz Osikowicz - Podkarpackie 27
Szymon Kiwilsza - Zachodniopomorskie 27 (rekord 17)
7 Mateusz Jankowski - Lubuskie 26
8 Artur Grocki - ¦l±skie 24
9 Wiktor Sewio³ - Pomorskie - 24
10 Hubert Derebas - Ma³opolskie 22
Piotr Kupczyk - Lubuskie 22

 Najlepsi w asystach:

1 Oskar Mleczko - Zachodniopomorskie 13

2 Piotr ¦cibisz - Dolno¶l±skie 12
Jan Rerak - Ma³opolskie 12
4 Pawe³ Leszczyñski - Pomorskie 11 (rekord 7)
Adam Kulasiak - Ma³opolskie 11
Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 11
7 Patryk Stankowski - Wielkopolskie 10
Micha³ Kierlewicz - Mazowieckie 10
Szymon Walczak - Mazowieckie 10
Aleksander Nowotnik - Lubuskie 10

 Najlepsi w przechwytach

1 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 16
2 Krystian Huber - Warmiñsko-Mazurskie 15
3 Mateusz Moczulski - Opolskie 13
4 Szymon Walczak - Mazowieckie 12
5 Micha³ Kolenda - Warmiñsko-Mazurskie 11
6 Krzysztof Kot - Ma³opolskie 10 (rekord 10)
Filip Ko³akowski - Mazowieckie 10
Wiktor Sewio³ - Pomorskie 10
9 Szymon Czopor - Podkarpackie 9 Najlepsi w blokach

1 Jakub Bielawski - Lubelskie 10 (rekord 5)

2 Krzysztof Urban - Zachodniopomorskie 8
3 Szymon Kiwilsza - Zachodniopomorskie 6
4 Rafa³ Pietrzak - £ódzkie 5
5 Mateusz Osikowicz - Podkarpackie 5


 Najlepsi w rzutach wolnych

1 Mateusz Moczulski - Opolskie 38 (rekord 19)
2 Mateusz Jankowski - Lubuskie 19
Wojciech £ojewski - ¦l±skie 19
4 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 18
5 Karol Majchrzak - ¦wiêtokrzyskie 14
Micha³ Kolenda - Warmiñsko-Mazurskie 14
Dawid Boryka - ¦l±skie 14
Dominik Rutkowski - Dolno¶l±skie 14
 Double-double - w koszykówce zawodnik uzyska³ double-double je¶li dwa wyniki statystyczne (punkty, asysty, zbiórki, przechwyty, bloki) wyra¿one s± w postaci liczb dwucyfrowych.

Micha³ Kolenda - warminsko mazurskie 9 w dwóch meczach)
Kacper Bejnar - Zachodnio-Pomorskie
Szymon KiwilszaZachodnio - Pomorskie
Mateusz Osikowicz - Podkarpackie
Karol Majchrzak - ¦wiêtokrzyskie
Mateusz Jankowski - Lubuskie
Marcin Mocarski: ¦l±skie - Artur Grocki
Szuszkiewicz Kacper - warminsko mazurskie