Najlepsi w Statystykach w Finale OOM
Dodane przez zibi dnia Sierpie 27 2012 00:35:32
MVP Turnieju - najcenniejsza nagroda powêdrowa³a do Wojtka Fr±ckowiaka z wielkopolski
Najlepszy strzelec z najlepszym Evalem - Adama Kulasiak: z ma³opolski. Tablica nale¿a³a do Wiktora Sewio³a: z pomorskiego (194 cm) Królem trójek zosta³ Jakub Heleniak: tak¿e z pomorskiego. Najlepszy rozgrywaj±cy/ asystujcy: Kacper Majka z podkarpackiego ( czy pójdzie w ¶lady Grzegorza Grochowskiego ?) najlepszy obroñca / przechwyty: Maciej Gêbala z ma³opolski. Pierwszy blokuj±cy Marcin Bandyga z podkarpackiego

Rozszerzona zawarto newsa
\MVP Turnieju - najcenniejsza nagroda powêdrowa³a do Wojtka Fr±ckowiaka z wielkopolski
Najlepszy strzelec z najlepszym Evalem - Adama Kulasiak: z ma³opolski. Tablica nale¿a³a do Wiktora Sewio³a: z pomorskiego (194 cm) Królem trójek zosta³ Jakub Heleniak: tak¿e z pomorskiego. Najlepszy rozgrywaj±cy/ asystujcy: Kacper Majka z podkarpackiego ( czy pójdzie w ¶lady Grzegorza Grochowskiego ?) najlepszy obroñca / przechwyty: Maciej Gêbala z ma³opolski. Pierwszy blokuj±cy Marcin Bandyga z podkarpackiegoNajlepsi Eval

 1 Adam Kulasiak - Ma³opolskie 66 / 5
2 Artur Grocki - ¦l±skie 58 / 4
3 Jakub Libera - Wielkopolskie 58 / 5 REKORD 29
4 Mateusz Chojnacki - Wielkopolskie 55 / 4
Wiktor Sewio³ - Pomorskie 55 / 4
6 Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 50 / 5
7 Maciej Waraczyñski - Wielkopolskie 49 / 5
8 Jan Rerak - Ma³opolskie 49 / 4
9 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 48 / 5
10 Maciej Krzymiñski - Dolno¶l±skie 47 / 5

Najlepsi Strzelcy


 1 Adam Kulasiak - Ma³opolskie 80 / 5
2 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 65 / 5
3 Dominik Rutkowski - Dolno¶l±skie 61 / 5
4 Kacper Majka - Podkarpackie 60 / 4
5 Jan Rerak - Ma³opolskie 59 / 4
6 Karol Kobzar - Dolno¶l±skie 58 / 5
7 Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 58 / 5
8 Wiktor Sewio³ - Pomorskie 56 / 4
REKORD 24
9 Artur Grocki - ¦l±skie 55 / 4
10 Wojciech £ojewski - ¦l±skie 55 / 4

Najlepsi w ,,rzutach za trzy,,

 1 Jakub Heleniak - Pomorskie 8 / 4
Jan Rerak - Ma³opolskie 8 / 4
3 Jakub Natkaniec - Ma³opolskie 8 / 5
4 Karol Kobzar - Dolno¶l±skie 7 / 5
5 Kacper Majka - Podkarpackie 6 / 4
REKORD 4
Bartosz Matusiak - Kujawsko-Pomorskie 6 / 4

Najlepsi w zbiórkach: obrona/atak

 1 Wiktor Sewio³ - Pomorskie 42 / 4 REKORD 15
2 JAKUB LIBERA - Wielkopolskie 39 / 5
3 Maciej Krzymiñski - Dolno¶l±skie 33 / 5
4 Mateusz Osikowicz - Podkarpackie 31 / 4
5 Jakub M³yñski - Pomorskie 29 / 4
6 Maciej Bender - Mazowieckie 29 / 5
7 Artur Grocki - ¦l±skie 28 / 4
8 Maciej Waraczyñski - Wielkopolskie 28 / 5
9 Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 28 / 5
10 Adam Kulasiak - Ma³opolskie 27 / 5
11 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 27 / 5

Najlepsi w asystach:

 1 Kacper Majka - Podkarpackie 16 / 4
2 Micha³ Kierlewicz - Mazowieckie 13 / 5
3 Marcel Ponitka - Wielkopolskie 11 / 2
REKORD 7
4 Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 11 / 5
5 Adam Kulasiak - Ma³opolskie 9 / 5
6 Micha³ Skrzypek - Wielkopolskie 8 / 5

Najlepsi w przechwytach

 1 Maciej Gêbala - Ma³opolskie 14 / 5
2 Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 13 / 5
3 Micha³ Kierlewicz - Mazowieckie 11 / 5 REKORD 7
4 Bart³omiej Reichert - Podkarpackie 11 / 4
5 Piotr ¦cibisz - Dolno¶l±skie 11 / 5
6 Wojciech £ojewski - ¦l±skie 10 / 4
7 Wojciech Fr±ckowiak - Wielkopolskie 10 / 5
8 Wiktor Sewio³ - Pomorskie 10 / 4


Najlepsi w blokach


 1 Marcin Bandyga - Podkarpackie 7 /4 REKORD 5
2 Mariusz Kwiatkowski - Kujawsko-Pomorskie 7 / 4
3 Olaf Wysocki - Mazowieckie 6 / 5
4 Rados³aw Senski - Kujawsko-Pomorskie 6 / 4
5 Jakub Skalski - Mazowieckie 5 / 5
6 Jakub M³yñski - Pomorskie 4 / 4
7 Maciej Bender - Mazowieckie 4 / 5