Fina³ OOM £ódzkie 2013 Kutno 1-5.VII.2013
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 27 2013 18:18:10
 WIELKOPOLSKA MISTRZEM POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH
MVP :  Miko³aj Kurpisz 

Rozszerzona zawarto newsa
 FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

FOTO BEATA

FOTO MICHA£

FOTO-MICHA£-2

FILMIKI PODSUMOWANIE DNIA EKUSPORT

Grupa A

Wielkopolskie - ¦l±skie 60 : 48
Pomorskie - Podkarpackie 67 : 56
¦l±skie - Podkarpackie 40 : 64
Pomorskie - Wielkopolskie 47 : 74
Podkarpackie - Wielkopolskie 38 : 59
¦l±skie - Pomorskie 78 : 75

1 Wielkopolskie 6  / 193 - 133
2 Podkarpackie  4 / 158 - 166

3 Pomorskie  4 / 189 - 208
4 ¦l±skie  4 / 166 - 199


Grupa B

Mazowieckie - Ma³opolskie 67 : 50
Kujawsko-Pomorskie - Dolno¶l±skie 84 : 75
Ma³opolskie - Dolno¶l±skie 55 : 62
Mazowieckie - Kujawsko-Pomorskie 59 : 54
Dolno¶l±skie - Mazowieckie  69 : 47
Kujawsko-Pomorskie - Ma³opolskie 70 : 50

1 Dolno¶l±skie  5 /  206 - 186
2 Kujawsko-Pomorskie  5 / 208 - 184

3 Mazowieckie  5 / 173 - 173
4 Ma³opolskie 3 / 155 - 199


o 5 miejsce: Mazowieckie - Pomorskie 86 : 69
o 7 miejsce: ¦l±skie - Ma³opolskie  57 : 40

Pó³fina³: Podkarpackie - Dolno¶l±skie 70 : 57
Pó³fina³: Kujawsko-Pomorskie - Wielkopolskie 37 : 54

o 3 miejsce:
Dolno¶l±skie - Kujawsko-Pomorskie 71 : 82
FINA£: Podkarpackie - Wielkopolskie 32 : 59

STATYSTKI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ............................................................................................... 
 1   WIELKOPOLSKIE (12 zawodników)

6 Marcin Tomaszewski 1998 / 183 cm. / PYRA POZNAÑ
7 Filip Lenartowski 1998 / 180 cm. / MKS KONIN
8 Witold Nowak 1998 / 175 cm. / MKS WRZE¦NIA
9 Patryk Marek 1998 / 185 cm. / OSTRÓW WLKP.
10 Marek Iwanowicz 1998 / 178 cm. / BASKET PI£A
13 Micha³ Tomasz Witkowski 1998 / 200 cm. / PBG POZNAÑ
14 Jaros³aw Kraszkiewicz 1998 / 190 cm. / MKS WRZE¦NIA
15 Micha³ Rybakowski 1998 / 194 cm. / JEDYNKA KO¦CIAN
16 Miko³aj Kurpisz 1998 / 198 cm. / BASKET OPALENICA
17 Dawid Brociek 1998 / 182 cm. / PYRA POZNAÑ
18 Maciej Waraczyñski 1998 / 197 cm. / PYRA POZNAÑ
19 Miko³aj Czy¿ 1998 / 192 cm. / MKS WRZE¦NIA


Trener: Miros³aw Górniak (S³upca), Bartosz Sikorski (Poznañ)
 2   PODKARPACKIE (12 zawodników)

4 Sebastian Gorzelnik 1998 / 175 cm / GIM PRZEMY¦L
5 Kamil Cie¶la 1998 / 195 cm. / GIM PRZEMY¦L
6 Aleksander Szlesiñski 1998 / 180 cm. / SIARKA TARNOBRZEG
7 Simone Schlage 1998 /192 cm / STAL STALOWA WOLA
8 Mateusz Pawe³ek 1999 / 183 cm. / SIARKA TARNOBRZEG
9 Emilian Skoczylas 1998 / 185 cm. / GIM PRZEMY¦L
10 Kacper Chamera 1998 / 190 cm. / STAL STALOWA WOLA
11 Wiktor Majka 1998 / 185 cm / GIM PRZEMY¦L
12 Szymon Wo¼nik 1998 / 178 cm. / SIARKA TARNOBRZEG
13 Mateusz Pietroniec 1998 / 188 cm. / STAL STALOWA WOLA
14 Kacper Grzegorzak 1998 / 185 cm / GIM PRZEMY¦L
15 Wojciech Dzierzkowski 1998 / 172 cm. / SIARKA TARNOBRZEG

Trener: Krzysztof M³ot (GIM Przemy¶l),
asystent: Andrzej Bere¶ (GIM Przemy¶l)
 3   KUJAWSKO-POMORSKIE

4 Kamil Dutkiewicz
5 Adrian Rêgocki
6 Rafa³ Komenda
7 Mi³osz Osiñski
8 Stefan Marchlewski
9 Andrzej Zakrzewski
10 Jakub Tuszyñski
11 Robert Nowicki
12 Ignacy Grochowski
13 Micha³ Cie¶lewicz
14 Micha³ Ostrowski
15 Jakub Bartoszewicz

Trener: Zbigniew Próchnicki
 4   MAZOWIECKIE

4 Marcel Benbenek 1998 / PG 174 cm. / MKS PRUSZKÓW
5 Adrian Niemyjski 1998 / PG 180 cm. / JAGIELONKA WARSZAWA
6 Mateusz Krawczak 1998 / PG 177 cm. / POLONIA WARSZAWA
7 Mateusz Waraksa 1998 / SG 188 cm. / UKS 11 WARSZAWA
8 Pawe³ Zalewski 1998 / SF 185 cm. / UKS 11 WARSZAWA
9 Micha³ Samsonowicz 1998 / SG 182 cm. / POLONIA WARSZAWA
10 £ukasz Lach 1998 / SF 185 cm. / POLONIA WARSZAWA
11 Marcin Gryz 1998 / PF 190 cm. / POLONIA WARSZAWA
12 Micha³ ¦ciborek 1998 / PF 197 cm. / GIM 92 URSYNÓW
13 Maciej Seger 1998 / C 194 cm. / MUKS PIASECZNO
14 Olaf Wysocki 1998 / PF 200 cm / UKS 11 WARSZAWA
15 Maciej Sêtorek 1998 / PF 198 cm. / UKS 11 WARSZAWA

Trener: Micha³ Tomaszewski (UKS 11 Warszawa)
asystent: £ukasz £oboda (Polonia Warszawa)
 5   DOLNO¦L¡SKIE (14 zawodników)

5 Jakub Musia³ 1998 / 179 cm. / ¦L¡SK WROC£AW
7 Jakub Kobel 1998 / 175 cm. / WKK WROC£AW
8 Pawe³ Jaros 1998 / 186 cm. / TURÓW ZGORZELEC
9 Jakub Krzyczmonik 1998 / 188 cm. / ¦L¡SK WROC£AW
10 Micha³ Jêdrzejewski 1998 / 179 cm. / WKK WROC£AW
12 Tomasz ¯ele¼niak 1998 / 188 cm. / ¦L¡SK WROC£AW
13 Micha³ Sznajder 1998 / 197 cm. / WKK WROC£AW
14 Dawid Oleksiñski 1998 / 197 cm. / WKK WROC£AW
15 Micha³ Jod³owski 1998 / 199 cm. / WKK WROC£AW
16 Cezary Kurek 1998 / 192 cm. / WKK WROC£AW
17 Dominik Wilczek 1999 / 190 cm. / ¦L¡SK WROC£AW
18 Bart³omiej Szmidt 1998 / 196 cm. / GÓRNIK WA£BRZYCH
Wnorowski Jakub 1998 / 180 cm. / WKK WROC£AW
£aszczuk £ukasz 1998 / 176 cm. / ¦L¡SK WROC£AW

Trener: Jacek Kolis (WKS Wroc³aw) Marek Ochman (WKK Wroc³aw)

 6  POMORSKIE

4 £ukasz Kolenda 1999 / PG 178 cm. / 7 TREFL SOPOT
5 Julian German 1998 / PG 183 cm. / JEDYNKA PELPLIN
7 Aleksander Za³ucki 1998 / SG 185 cm. / GTK Gdynia
9 Szymon Daszke 1998 / PG 198 cm. / GTK GDYNIA
10 Jakub Wantuch 1998 / PF 192 cm. / GTK GDYNIA
11 Piotr Powide³ 1998 / SG 187 cm. / CZARNIS S£UPSK
12 Adam W±sowicz 1998 / PG 177 cm. / CZARNI S£UPSK
13 Dawid S±czewski 1999 / SG 184 cm. / GTK GDYNIA
14 Jakub Zaszewski 1998 / SG 189 cm. / 7 TREFL SOPOT
15 Tomasz Dylicki 1998 / SF 188 cm. / KORSARZ GDAÑSK
17 Szymon Kelidis 1998 / C 198 cm. / KORSARZ GDAÑSK
18 Micha³ S³upek 1998 / C 197 cm. / GTK GDYNIA
8 Sawicki Damian 1998 / PG 175 cm. / GTK GDYNIA
6 Cichecki Dominik 1998 / SG 175 / BRYZA KOLBUDY

Trener: Jaros³aw Królikowski (Kolbudy) Bogdan Zamo¶ny (Kwidzyn)
 
 7  ¦L¡SKIE  (12 zawodników)

4 Jakub Maroñ  1998 / 183 cm. / JB KATOWICE
5 Patryk Piszczatowski 1998 / 185 cm. / MKS D¡BROWA G
6 Piotr Kondys  1998 / 186 cm. / MKKS RYBNIK
7 Mateusz Bortliczek  1988 / 193 cm. / MOSIR CIESZYN
8 Oskar Sot  1998 / 178 cm / MKKS RYBNIK
9 Kamil Fiedukiewicz  1998 / 185 cm / JB KATOWICE
10 Sebastian Wojciechowski  1998 / 179 cm. / JB KATOWICE
11 £ukasz Piwowarczyk 1998 / 189 cm. / MOSIR CIESZYN
12 Mi³osz Mróz  1998 / 188 cm. / GTK GLIWICE
13 Krzysztof Ch³apek  1998 / 186 cm. / MCKIS JAWORZNO
14 Bartosz Matuszczak  1998 / 195 cm. / POGON RUDA ¦.
15 Daniel Koneczny  1998 / 197 cm. / MOS KATOWICE

Trener: Jarek Jakubiec (JB Katowice) ,
asystent: Maciej Golec (MCKIS Jaworzno)
 8  MA£OPOLSKIE  (13 zawodników)

4 Sebastian Bogusz   1998 / 186 SG / UNIA TARNÓW
5 Krystian Nowakowski   1999 / PG 186 / WIS£A KRAKÓW
6 Sebastian Bo¿enko   1998 / PG 180 / NIWA O¦WIECIM
7 Kacper Walczyk   1998 / C 194 / CRACOVIA KRAKÓW 
8 Kamil Gogola   1998 / PF 186 / UNIA TARNÓW
9 Krystian Idêæ   1998 / PF 194 / KORONA KRAKÓW
10 Filip Ca³ka   1998 / PG 186 / REGIS WIELICZKA
12 Patryk Pacho³ek  1999 / SF 190 / WIS£¡ KRAKÓW
13 Bartosz Michno   1998 /
14 Jakub Piotrowski   1998 / SG 178 / UNIA TARNÓW
15 Pawe³ Miczek  1998 / SF 190 / UNIA TARNÓW
16 Maksymilian Jakubek 1999 / C / 198 / WIS£A KRAKÓW
Chrobota Micha³ 1999 / SG 185 / WIS£A KRAKÓW

Trener: Janusz Stawarz (Tranów) Andrzej Suda Kraków