Najlepsi w Statystykach Fina³ OOM Kutno 1-5.VII.2013
Dodane przez zibi dnia Padziernik 24 2013 23:31:41
 Aby byæ w¶ród najlepszych w zbiórkach, przechwytach asystach, punktach itd.. tego wszystkiego musi nauczyæ was pierwszy trener ( Foto Miko³aj Kurpis z swoim trenerem Aleksandrem Ziobro z Basketu Team Opalenica

Rozszerzona zawarto newsa
 Aby byæ w¶ród najlepszych w zbiórkach, przechwytach asystach, punktach itd.. tego wszystkiego musi nauczyæ was pierwszy trener ( Foto Miko³aj Kurpis z swoim trenerem Aleksandrem Ziobro z Basketu Team Opalenica

MVP Turnieju - najcenniejsza nagroda powêdrowa³a do Miko³aja Kurpisza z wielkopolski. Najlepszym strzelcem z najlepszym Evalem zosta³ Rafa³ Komenda z kujawsko-pomorskiego. Tablica nale¿a³a do Miko³aja Kurpisza z wielkopolski (196 cm) Królem trójek zosta³ £ukasz Kolenda rocz.1999 z pomorskiego. Najlepszym asystuj±cy Stefan Marchlewski z kujawsko-pomorskiego najlepszy w przechwytach tak¿e Stefan Marchlewski. Pierwszy blokuj±cy Rafa³ Komenda z kujawsko-pomorskiego


 Najlepsi Eval


1 Rafa³ Komenda - Kujawsko-Pomorskie 84  (rekord 31 Eval w meczu)
2 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 77 
3 Miko³aj Kurpisz - Wielkopolskie 66 
4 Olaf Wysocki - Mazowieckie 65 (4 mecze)
5 Maciej Waraczyñski - Wielkopolskie 64 
6 Micha³ Jod³owski - Dolno¶l±skie 54 
7 Witold Nowak - Wielkopolskie 47 
8 Mateusz Bortliczek - ¦l±skie 46 (4 mecze)
9 Bart³omiej Szmidt - Dolno¶l±skie 44 
10 Micha³ Jêdrzejewski - Dolno¶l±skie 44


Najlepsi Strzelcy


1 Rafa³ Komenda - Kujawsko-Pomorskie 111  / 5  (rekord 30 pkt. w meczu)
2 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 59 / 5
3 Sebastian Bo¿enko - Ma³opolskie 57 / 4
4 Olaf Wysocki - Mazowieckie 55 / 4
5 Witold Nowak - Wielkopolskie 53 / 5
6 Wojciech Dzierzkowski - Podkarpackie 52 / 5
   Micha³ Jêdrzejewski - Dolno¶l±skie 52 / 5
8 Wiktor Majka - Podkarpackie 51 / 5
9 £ukasz Kolenda = Pomorskie 49 / 4
10 Dominik Wilczek - Dolno¶l±skie 48 / 5

Najlepsi w blokach

1 Rafa³ Komenda - Kujawsko-Pomorskie 10 / 5

Krystian Nowakowski - Ma³opolskie 7 / 4
Emilian Skoczylas - Podkarpackie 7 / 5  (rekord  4 bloki w meczu)
Miko³aj Kurpisz - Wielkopolskie 7 5
5 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 6 / 5

 Najlepsi w zbiórkach: obrona/atak

1 Miko³aj Kurpisz - Wielkopolskie 44 / 5
2 Maciej Waraczyñski - Wielkopolskie 43 / 5
3 Mateusz Bortliczek - ¦l±skie 37 / 4
4 Micha³ Tomasz Witkowski - Wielkopolskie 36 / 5  (rekord 4 zbiórek w meczu)
5 Olaf Wysocki - Mazowieckie 34 / 4
   Micha³ Jod³owski - Dolno¶l±skie 34 / 5
7 Kacper Chamera - Podkarpackie 29 5
8 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 28 / 5
9 Aleksander Szlesiñski - Podkarpackie 27 / 5
10 Rafa³ Komenda - Kujawsko-Pomorskie 26 / 5
     Micha³ Cie¶lewicz - Kujawsko-Pomorskie 26 / 5
     Bartosz Matuszczak - ¦l±skie 26 / 4

 Najlepsi w asystach:

1 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 19 / 5
(rekord 7 asyst w meczu)
2 Jakub Kobel - Dolno¶l±skie 14 / 4
3 Adrian Niemyjski - Mazowieckie 13 / 4
4 Aleksander Szlesiñski - Podkarpackie 10 / 5
   £ukasz Kolenda - Pomorskie 10 / 4
   Kamil Fiedukiewicz ¦l±skie 10 / 4
7 Julian German - Pomorskie 9 / 4
   Marek Iwanowicz - Wielkopolskie 9 / 5
9 Witold Nowak - Wielkopolskie 8 / 5
10 £ukasz £aszczuk - Dolno¶l±skie 7 / 3
    Kamil Dutkiewicz - Kujawsko-Pomorskie 7 / 5
 
Najlepsi w przechwytach


1 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 13 / 5
2 Jakub Kobel - Dolno¶l±skie 12 / 4 (rekord 7 przechwytów w meczu)
3 Julian German - Pomorskie 10 / 4
   Micha³ Jêdrzejewski - Dolno¶l±skie 10 / 5
5 Wojciech Dzierzkowski - Podkarpackie 9 / 5
   Kacper Chamera - Podkarpackie 9 / 5
   Jakub Tuszyñski - Kujawsko-Pomorskie 9 / 5
8 Witold Nowak - Wielkopolskie 8 / 5
   Dominik Wilczek - Dolno¶l±skie 8 / 5
   Jakub Musia³ - Dolno¶l±skie 8 / 5
   Tomasz ¯ele¼niak - Dolno¶l±skie 8 / 5
   Kamil Fiedukiewicz - ¦l±skie 8 / 4
   Kamil Dutkiewicz - Kujawsko-Pomorskie 8 / 5


 Najlepsi w ,,rzutach za trzy,,

1 £ukasz Kolenda - Pomorskie 7 / 4
2 Julian German / Pomorskie 6 / 4  (rekord 4 ,,trójki,, w meczu)
3 Miko³aj Kurpisz - Wielkopolskie 5 / 5  (rekord 4 ,,trójki,, w meczu)
4 Marcin Tomaszewski - Wielkopolskie 4 / 5
Witold Nowak - Wielkopolskie 4 / 5