Podkarpacie wygrywa turniej we Lwowie
Dodane przez zibi dnia Grudzie 05 2008 01:31:05
 W dniach 28 - 30.11.2008 we Lwowie odby³ siê coroczny turniej z udzia³em kadry wojewódzkiej dziewcz±t i ch³opców z podkarpacia
Turniej ten by³ kolejnym etapem przygotowañ kadry do przysz³orocznej Olimpiady M³odzie¿y.
Oba zespo³y zajê³y pierwsze miejsca w turnieju.
Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 28 - 30.11.2008 we Lwowie odby³ siê coroczny turniej z udzia³em kadry wojewódzkiej dziewcz±t i ch³opców z podkarpacia
Turniej ten by³ kolejnym etapem przygotowañ kadry do przysz³orocznej Olimpiady M³odzie¿y.
Oba zespo³y zajê³y pierwsze miejsca w turnieju.

Oto wyniki naszych kadr:

Dziewczêta:
Nowowo³yñsk - Kadra 56:66
Lwów - Kadra - 36:48
Kadra - Sokal - 48:20

Ch³opcy:
Równe - Kadra - 52:68
Lwów - Kadra - 37:56
Kadra - Czernigów - 56:63

Najlepsz± zawodniczk±  Dagmara Ludwiniak
najlepszym zawodnikiem - Patryk Mostr±g