OOM Dolno¶l±skie 2014 Pó³finaly Liderzy, rekordy w Statystykach
Dodane przez zibi dnia Listopad 02 2014 23:00:24
Za nami pó³fina³y Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Dolno¶l±skie 2014 . SKM przygotowa³ dla was podsumowanie statystyk i parê ciekawostek. Sztab szkoleniowy kadry Polski rocznika 1999 by³ na wszystkich pó³fina³ach , pan Wojciech Rogowski i Roman Prawica maj± przegl±d wszystkich zawodników  ( ponad 200). Wielu z was zobaczymy w rozgrywkach centralnych kadetów i finale Gimnazjady....a po Gimnazjadzie wielki fina³ w Wa³brzychu
W DALSZEJ CZʦCI NEWSA PRZEDSTAWIAMY GRUPY FINA£OWE

Rozszerzona zawarto newsa
 Za nami pó³fina³y Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Dolno¶l±skie 2014 . SKM przygotowa³ dla was podsumowanie statystyk i parê ciekawostek. Sztab szkoleniowy kadry Polski rocznika 1999 by³ na wszystkich pó³fina³ach , pan Wojciech Rogowski i Roman Prawica maj± przegl±d wszystkich zawodników  ( ponad 200).Wielu z was zobaczymy w rozgrywkach centralnych kadetów i finale Gimnazjady..a po Gimnazjadzie wielki fina³ w Wa³brzychu (foto hala w której bêdziecie graæ)
W DALSZEJ CZʦCI NEWSA PRZEDSTAWIAMY GRUPY FINA£OWE

Ciekawostki:
Najm³odsza kadra (6 zawodników rocz.2000) Lubelskie
Najwiêcej klubów w jednej kadrze: wielkopolska i pomorskie  (8 klubów)
Kadra ¦wiêtokrzyskiego: jeden klub
28 trenerów
200 zawodników ( 18 zawodników rocz.2000)
Najdalszy rzut….3/4 boiska  Bazer-bitter  Hubert Prus   (¶wiêtokrzyskie)
Najbardziej ,, wypasiony,,  pó³fina³ Grupa D   ¯ary
Najwy¿si zawodnicy: Adrian Boguski, Maksymilian Jakubek, Kurek Kacper, Adam Szkriba
Najwiêksze niespodzianki wygrana lubuskiego nad dolno¶l±skim i przegrana ma³opolski z ¶l±skim
Najbardziej zaciêty mecz; mazowieckie :  kujawsko-pomorskie

Statystyczny dru¿yna( z przymru¿eniem oka)
1 PG point guard: Karol Sasnal , Jakub Kondraciuk
2 SG shooting guard: Micha³ Kêpiñski,  Lukasz Lewiñski
3 SF small forward: Artur Skowroñski, Maksymilian Zagórski
4 PF power forward: Kacper Makowski, Kacper Kurek
5 C center: Adrian Bogucki , Tymoteusz Matusiak

Rekordy:         
                         
 Eval: Kacper Burczyk Pomorskie  33
Punkty: Daniel Kotwasiñski    Wielkopolskie  27
Celne rzuty za "1": M. Wasilewski (Podlaskie) S. Stêpieñ (¦l±skie) J. Tenderenda  (Mazowieckie)    8
Celne rzuty za "2":  Marcin Lewandowski  £ódzkie 11
Celne rzuty za "3":   Micha³ Kêpiñski  Lubuskie   4
Zbiórki: Kacper Burczyk    Pomorskie 19
Asysty:  Jakub P³atos    Mazowieckie  8
Przechwyty: R. Ludwiczuk (Pomorskie), J. Kondraciuk (Kujawsko-Pomorskie)    7
Bloki: Kacper Grzybowski  (Zachodniopomorskie), Szymon Wójcik (Dolno¶l±skie) 4
Najwiêcej na parkiecie: Maciej Poch³opieñ (Opolskie)  90min. Micha³ Wasilewski  Podlaskie    89:15:00


Double-Double:
(2) Kacper M±kowski Lubuskie (10zb.,14pkt i 13zb.,19pkt.)
(1) Artur Skowroñski (17zb,19pkt.); Kacper Burczyk (19zb., 16pkt.);
Marcin Lewandowski (12zb.,25pkt.);Mateusz Æwirko-Godycki (12zb.,18pkt.);
Szymon Bernasiak (11zb.,17pkt.) Adrian Bogucki (11zb.,17pkt.);
Dariusz Wietrzyñski (10zb.,14pkt.); Micha³ Wasilewski (11zb.,11pkt.);
Maksymilian Zagórski (10zb., 19pkt.); Mateusz Nieznañski (10zb. 12 pkt.)

Najlepszy atak:
Kujawsko-Pomorskie: 298 pkt.    
Najlepsza obrona: Pomorskie 131pkt.
Zbiórki w ataku:Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie 59
Zbiórki w obronie:Dolno¶l±skie 93
Zbiórki:Dolno¶l±skie 149
Asysty: Mazowieckie 59
Straty: Podkarpackie 107
Przechwyty: Kujawsko-Pomorskie 72
Bloki: Dolno¶l±skie 23        Eval:         
                           
1 Artur Skowroñski    Mazowieckie        74                           
2 Maksymilian Zagórski    Dolno¶l±skie        67                           
3 Kacper Burczyk    Pomorskie            63                           
4 Kacper M±kowski    Lubuskie        62                           
5 Jakub Kondraciuk    Kujawsko-Pomorskie    55                           
6 £ukasz Lewiñski    ¦l±skie            55                           
7 Adrian Bogucki    Wielkopolskie            51                           
8 Maciej Leszczyñski    Lubuskie        50                           
9 Marcin Lewandowski    £ódzkie            50                           
10 Tymoteusz Matusiak    Dolno¶l±skie        49                       


   Punkty:              
                    
1 Micha³ Kêpiñski    Lubuskie        56                           
2 £ukasz Lewiñski    ¦l±skie            56                           
3 Artur Skowroñski    Mazowieckie        56                           
4 Daniel Kotwasiñski    Wielkopolskie        53                           
5 Micha³ Wasilewski    Podlaskie        48                           
6 Micha³ Chrabota    Ma³opolskie        48                           
7 Maksymilian Zagórski    Dolno¶l±skie        47                           
8 Marcin Lewandowski    £ódzkie            46                           
9 Kacper Moraczyñski    Pomorskie        45                           
10 Hubert Prus    ¦wiêtokrzyskie            43                           
                           
                           
                                           
 Przechwyty:       
                           
1 Jakub Kondraciuk    Kujawsko-Pomorskie    15                           
2 Adam Szkriba    ¦l±skie                12                           
3 Micha³ Ró¿anowski    Kujawsko-Pomorskie    11                           
4 Konrad Nowik    Mazowieckie            11                           
5 £ukasz Horn    Dolno¶l±skie            10                           
6 Micha³ Drybañski    ¦l±skie            10                           
7 Andrzej Pluta    Kujawsko-Pomorskie        9                           
8 Maciej Leszczyñski    Lubuskie        9   

                       
                                       
 Asysty:                                    

1 Karol Sasnal    Ma³opolskie            15    
                      
2 Micha³ Kêpiñski    Lubuskie        13                           
3 Alex Moon    Dolno¶l±skie            13                           
4 Maciej Leszczyñski    Lubuskie        13                           
5 Jakub Kondraciuk    Kujawsko-Pomorskie    13                           
6 Szymon Owczarek    £ódzkie            12                           
7 Jakub Wojtiuk    Lubelskie            12                           
8 Konrad Nowik    Mazowieckie            12                           
9 Micha³ Ró¿anowski    Kujawsko-Pomorskie    11                           
10 £ukasz Horn    Dolno¶l±skie            11                           
11 £ukasz Kolenda    Pomorskie        10                           
                                           
 Zbiórki:                                   

1 Kacper M±kowski    Lubuskie        35   
                       
2 Kacper Burczyk    Pomorskie            31                           
3 Maksymilian Zagórski    Dolno¶l±skie        30                           
4 Adrian Bogucki    Wielkopolskie            30                           
5 Marcin Lewandowski    £ódzkie            28                           
6 Tymoteusz Matusiak    Dolno¶l±skie        27                           
7 Micha³ Wasilewski    Podlaskie        27                           
8 Artur Skowroñski    Mazowieckie        27                           
9 Konrad Nowik    Mazowieckie            26                           
10 Mateusz Æwirko - Godycki    £ódzkie        26

                                           
 Bloki: 
                                 
1Kacper Kurek    Podkarpackie            7                           
2Adrian Bogucki    Wielkopolskie            6                           
3Kacper Grzybowski    Zachodniopomorskie    6                           
4Tymoteusz Matusiak    Dolno¶l±skie        5                           
5Miko³aj Krakowiak    Mazowieckie        5                           
6Szymon Wójcik    Dolno¶l±skie            5                           
7Damian Ostrowski    Kujawsko-Pomorskie    4                           
8Adam Niespor    ¦l±skie                4                           
9Mateusz Kulis    Warmiñsko-Mazurskie        4    
                      
                                           
 Rzuty celne za jeden:      
                            
1 Micha³ Wasilewski    Podlaskie        18                           
2 Sebastian Stêpieñ    ¦l±skie            14                           
3 Maciej Leszczyñski    Lubuskie        14                           
4 Maksymilian Zagórski    Dolno¶l±skie        12                           
5 Jakub Zdeb    Dolno¶l±skie            11                           
6 Jakub Tenderenda    Mazowieckie        11                           
7 Kacper Kujawa    £ódzkie                10                           
8 Dominik Pó³torak    Podlaskie        10                           
9 Kornel Jakiela    Opolskie            10                           
                                           
 Rzuty celne za dwa:     
                             
1 Artur Skowroñski    Mazowieckie        22                           
2 Marcin Lewandowski    £ódzkie            21                           
3 £ukasz Lewiñski    ¦l±skie            21                           
4 Kacper Moraczyñski    Pomorskie        19                           
5 Szymon Rosik    Wielkopolskie            18                           
6 Micha³ Chrabota    Ma³opolskie        18                           
7 Kacper M±kowski    Lubuskie        17                           
8 Hubert Prus    ¦wiêtokrzyskie            17                           
9 Daniel Kotwasiñski    Wielkopolskie        17                           
10 Patryk Lis    Mazowieckie            17                           
                                           
   Rzuty celne za trzy:          
                            
1 Micha³ Kêpiñski    Lubuskie        6                           
2 Krystian Nowakowski    Ma³opolskie        6                           
3 Patryk Andruk    Podlaskie            6   
                       
4 Jakub P³atos    Mazowieckie            4                           
5 Daniel Kotwasiñski    Wielkopolskie        4                           
6 Norbert Zió³ko    Mazowieckie            4                           
7Jakub Pawiñski    Lubuskie            4   
 MAZOWIECKIEPOMORSKIE
 MA£OPOLSKIEDOLNOSLASKIE

GRUPA II


       
 ¦L¡SKIELUBUSKIE
 KUJAWSKO-POMO£ÓDZKIE