Camp Cetralny - Pierwsze zgrupowanie kadr
Dodane przez zibi dnia Listopad 02 2014 23:15:26
POZDROWIENIA Z CAMPU CENTRALNEGO W GI¯YCKU PRZESY£AJ¡ KADROWICZE I SZTAB SZKOLENIOWY
Rozszerzona zawarto newsa
  32 zawodników urodzonych w 1999 roku, wytypowanych przez sztab szkoleniowy Kadry Narodowej U15M (Roman Prawica i Wojciech Rogowski) brali udzia³u w zgrupowaniu szkoleniowym w Centralnym O¶rodku Sportu w Gi¿ycku (ul. Moniuszki 22) w dniach 09-19.07.2014.Z powodu choroby na zgrupowaniu zabrak³o Dominika Wilczka (¦l±sk Wroc³aw). W jego miejsce trenerzy powo³ali  Micha³a Ró¿±nowskiego (TKM W³oc³awek).Dawid S±czewski (Pomorze) powo³any zosta³ do Kadry Polski U16 rocznik 1998 w jego miejsce trenerzy powo³ali innego zawodnika

Zawodnicy zaznaczeni na niebiesko do kadry do³±czyli po Fina³ach OOM

Brak zawodników z województw:
¦L¡SKIE,  ¦WIÊTOKRZYSKIE, WARMIÑSKO-MAZURSKIE, OPOLSKIE, LUBELSKIE


       


Zdeb Jakub,
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
193 cm. 2/3

Matusiak T.
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
200 cm. 4/5

Wilczek Dominik
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
190 cm. 1/2

Wójcik Jan,
KKS Kobierzyce
DOLNO¦L¡SKIE
197 cm. 3/4
WKK Wroc³aw
Wójcik Szymon
KKS Kobierzyce
DOLNO¦L¡SKIE
198 cm. 3/4
WKK Wroc³aw
Junger Liam
KKS Kobierzyce
DOLNO¦L¡SKIE
194 cm. 2/3
¦l±sk Wroc³aw
Zagórski Maks,
GIM.  Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
194 cm. 2/3

Nowakowski K.
KKS Kobierzyce
DOLNO¦LASKIE

197 cm 3/4
¦l±sk Wroc³aw


 


Chrabota Micha³
WIS£A Kraków 
MA£OPOLSKIE
186 cm. 2

Jakubek Maks.
WIS£A Kraków 
MA£OPOLSKIE
204 cm 4/5

Koperski Maciej
KORONA Kraków 
MA£OPOLSKIE
186 cm. 2
Trójka Sieradz

Pacho³ek
Wis³a Kraków
MA£OPOLSKIE

191 cm. 2/3

Nowakowski K.
Wis³a Kraków
MA£OPOLSKIE

189 cm. 1/2


 

   
Rutnowski Dawid,
Novum Bydgoszcz
KUJAWSKO-
POMORSKIE
186 cm 2/3
Skiba Adam,
NovumBydgoszcz 
KUJAWSKO
POMORSKIE
172 cm. 1
Kondraciuk
Pierniki Toruñ
KUJAWSKO
POMORSKIE

183 cm. 1/2
Grzelak Kacper
Novum Bydgoszcz
KUJAWSKO
POMORSKIE

191 cm. 2/3
Ró¿anowski M.
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO
POMORSKIE

170 cm 1Golus Dawid
Piotrówka Radom 
MAZOWIECKIE
184 cm. 2

Zió³ko Norbert
Piotrówka Radom
MAZOWIECKIE
182 cm.1/2

Nowik Konrad
Piotrówka Radom
MAZOWIECKIE
188 cm. 2
BSK Bia³a Podlaska
Skowroñski Artur
Polonia Warszawa
MAZOWIECKIE
192 cm. 2/3M±kowski Kacper
Zastal Zielona G.
LUBUSKIE
192 cm  3/4

Kêpiñski Micha³,
CHROMIK ¯ary
LUBUSKIE
187 cm. 1/2

Leszczyñski M.
CHROMIK ¯ary 
LUBUSKIE
184 cm. 1/2
Boles³awiec
Moraczyñski K
Czarni S³upsk
POMORSKIE
192 cm.  2/3

Kolenda £ukasz
TREFL Sopot
POMORSKIE
186 cm. 1
Nenufar E³k
Burczyk Kacper,
KORSARZ Gdañsk 
POMORSKIE
192 cm. 2/3

 
 
Lewandowski M.
PKK 99 Pabianice 
£ÓDZKIE
190 cm 2/3
Kurek
KK Stalowa Wola
PODKARPACKIE

202 cm. 4/5
Bogucki
Polonia Leszno
WIELKOPOLSKIE

206 cm 5
Wasilewski M.
¯UBRY Bia³ystok
PODLASKIE
194 cm. 3
Grzybowski Kacper
¯ak Koszalin
ZACHODNIOPOMORSKIE
LISTA 50 ZAWODNIKÓW PODANA DO MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

UWAGA:
Zawodnicy z tej listy mog± byæ ,,rotowani,, w sk³adzie Kadry Polski do koñca roku kalendarzowego ) PZKosz przewiduje do koñca roku dwie 3-dniowe konsultacje oraz dwa turnieje. Roman Prawica i Wojciech Rogowski to trenerzy selekcjonerzy. Trenera g³ównego poznamy wkrótce