Kadra Polski U14 rocz.2002/03 Camp Centralny Gniewino 1-10.VII.2016
Dodane przez zibi dnia Listopad 02 2016 17:26:44
10 lipca 2016 w Gniewinie woj.Pomorskie zakoñczy³ siê Camp Centralny Szerokiej Kadry Polski rocznika 2002/03. W Zgrupowaniu uczestniczy³o 32 zawodników oraz sztab szkoleniowy. W ostatni dzieñ Campu trener g³ówny Roman Prawica poda³ 12-to osobowy sk³ad Kadr Polski która zagra na prze³omie wrze¶nia i pa¼dziernika (30.IX-2.X) w miêdzynarodowym turnieju dla rocznika 2001 w województwie wielkopolskim (prawdopodobnie w Kurniku lub Poznaniu) Turniej ten jest rekompensata za turniej który mia³ siê odbyæ na S³owenii w sierpniu tego roku. Dziêki uprzejmo¶ci trenerów kadry SKM publikuje sylwetki wszystkich zawodników w narodowych strojach firmy Adidas
Rozszerzona zawarto newsa
10 lipca 2016 w Gniewinie woj.Pomorskie zakoñczy³ siê Camp Centralny Szerokiej Kadry Polski rocznika 2002/03. W Zgrupowaniu uczestniczy³o 32 zawodników oraz sztab szkoleniowy. W ostatni dzieñ Campu trener g³ówny Roman Prawica poda³ 12-to osobowy sk³ad Kadr Polski która zagra na prze³omie wrze¶nia i pa¼dziernika (30.IX-2.X) w miêdzynarodowym turnieju dla rocznika 2001 w województwie wielkopolskim (prawdopodobnie w Kurniku lub Poznaniu) Turniej ten jest rekompensata za turniej który mia³ siê odbyæ na S³owenii w sierpniu tego roku. Dziêki uprzejmo¶ci trenerów kadry SKM publikuje sylwetki wszystkich zawodników w narodowych strojach firmy Adidas

SZTAB SZKOLENIOWY


   
     


ZAWODNICYKonrad
Szymañski

11.01.2002
Wzrost: 184 cm
Zastal Zielona G.


Wojciech
Tomaszewski

20.02.2002
Wzrost: 188 cm
Pyra Poznañ


Patryk
Zapert

24.01.2002
Wzrost: 184 cm
MKS Dabrowa G.
wychowanek
Ros Pisz
Kamil
Bia³achowski

17.02.2002
Wzrost: 192 cm
Sudety Jelenia G.


Dawid
Krzystek

30.06.2002
Wzrost: 180 cm
¯AK ¯ory


Kacper
Gordon

06.05.2002
Wzrost: 171 cm
Polonia Warszawa


Kacper
K³aczek

06.01.2002
Wzrost: 190 cm
Mickiewicz K-wice
umowa szkolen.
¯AK ¯ory
Maksymilian
Gawron

29.05.2002
Wzrost: 194 cm
Wilki Morskie Sz.Nikodem
Czoska

22.04.2002
Wzrost: 180 cm
7 Trefl Sopot


Jakub
Ulczyñski

02.01.2002
Wzrost: 194 cm
Novum Bydgoszcz


Bartosz
Chodukiewicz

23.02.2002
Wzrost: 196 cm
MKS D±browa G.
wychowanek
Wojan Pawlowice
Przemys³aw
Paduch

27.02.2003
Wzrost: 190 cm
MKS Dabrowa G.


Marek
Mitman

19.04.2002
Wzrost: 181 cm
¦l±sk Wroc³aw

 
Sebastian
Stanis³awski

11.02.2002
Wzrost: 189 cm
Polonia Warszawa

 
Kacper
Marchewka

24.07.2002
Wzrost: 183 cm
Kaspro. O.W


Daniel
Seku³a

04.03.2002
Wzrost: 178 cm
¯AK ¯ory


Roch
Krawczyk

26.03.2002
Wzrost: 185 cm
¦l±sk Wroc³aw

Micha³
Mindowicz

17.04.2002
Wzrost:188 cm
¦l±sk Wroc³aw

Jan
Zieniewicz

11.01.2002
Wzrost: 195 cm
WKK Wroc³aw 

Jakub
Janik

18.02.2002
Wzrost: 186 cm
Kadet Bia³a Pdl.

Aleksy
Bia³ow±s

20.01.2002
Wzrost: 185 cm
LaBasket W-wa
Probasket M.M
Igor
Burzyñski

03.06.2002
Wzrost: 185 cm
Basket Koszalin

Szymon
Zalewski

10.05.2002
Wzrost: 188 cm
Ros Pisz

Maciej
£atka

18.03.2002
Wzrost: 185 cm
¯AK ¯ory


Dawid
Or³owski

02.10.2002
Wzrost: 180 cm
MKS Dabrowa G.


Nataniel
Kolasiñski

20.08.2002
Wzrost: 180 cm
Novum Bydgoszcz


Maciej
Jêdrzejczyk

15.02.2002
Wzrost: 185 cm
Regis Wieliczka


Bart³omiej
Dró¿d¿

29.08.2002
Wzrost: 193 cm
£KS £ód¼


Szymon
Sobiech

29.05.2002
Wzrost: 185 cm
Jedynka Ko¶cian
wypozyczenie
Wielichowo
Olaf
Perzanowski

19.03.2002
Wzrost: 173 cm
7 Trefl Sopot


Patryk
Zaj±c

17.03.2002
Wzrost: 192 cm
Spójnia Stargard


Jeremiasz
Marciniak

.
.
Pyra poznañWSPÓLNA FOTKA