Podsumowanie Pó³fina³ów OOM X MP Kadr Wojewódzkich - Szczyrk / Czluchów 2016
Dodane przez zibi dnia Padziernik 24 2017 00:18:33
Za nami pó³fina³y OOM  (Szczyrk / Cz³uchów). Jak zawsze SKM przygotowa³ posumowanie statystyczne  najlepszych zawodników w ró¿nych klasyfikacjach. Rekordem punktowym w jednym meczu mo¿e pochwaliæ siê zawodnik z wielkopolski Kamil Zgrajek (29 pkt.) co ciekawe w klasyfikacji generalnej zajmuje dopiero siódme miejsce. Maksymilian Perzyna z podlaskiego  na 100 mo¿liwych minut gry zagra³ 98, 15. Najlepszy w przechwytach nie Hubert £a³ak tylko Oliwier Niedzielski. Ciekawostk± mo¿e byæ pierwsze miejsce w zbiórkach Szymona Móla  z opolskiego. Najlepszym asystuj±cym zosta³  Nikodem Suski z wielkopolski. Fenomenem mo¿e byæ klasyfikacja +/- w pierwszej 10 wszyscy z kadry ¶l±skiej. Królem strzelców  z najlepszym evalem zosta³ zawodnik z dolno¶l±skiego Wojciech Siembiga te i inne klasyfikacje  poni¿ej 

Rozszerzona zawarto newsa
Za nami pó³fina³y OOM  (Szczyrk / Cz³uchów). Jak zawsze SKM przygotowa³ posumowanie statystyczne  najlepszych zawodników w ró¿nych klasyfikacjach. Rekordem punktowym w jednym meczu mo¿e pochwaliæ siê zawodnik z wielkopolski Kamil Zgrajek (29 pkt.) co ciekawe w klasyfikacji generalnej zajmuje dopiero siódme miejsce. Maksymilian Perzyna z podlaskiego  na 100 mo¿liwych minut gry zagra³ 98, 15. Najlepszy w przechwytach nie Hubert £a³ak tylko Oliwier Niedzielski. Ciekawostk± mo¿e byæ pierwsze miejsce w zbiórkach Szymona Móla  z opolskiego. Najlepszym asystuj±cym zosta³  Nikodem Suski z wielkopolski. Fenomenem mo¿e byæ klasyfikacja +/- w pierwszej 10 wszyscy z kadry ¶l±skiej. Królem strzelców  z najlepszym evalem zosta³ zawodnik z dolno¶l±skiego Wojciech Siembiga te i inne klasyfikacje  poni¿ej

Do zobaczenia w Fina³ach OOM

Rekordy:
  
    
Eval:   
1.    Kamil Zgrajek    34   
2.    Bartosz Olechnowicz    28   
3.    Aleksander Wi¶niewski    27   
               
Punkty:   
1.    Kamil Zgrajek    29   
2.    Aleksander Wi¶niewski    26   
3.    Bartosz Olechnowicz    20   
               
Celne rzuty za "1":   
1.    Alan Wilkowski    10   
2.    Aleksander Wi¶niewski    9   
               
Celne rzuty za "2":
 
  
1.    Kamil Zgrajek    14   
2.    Jakub Kunc    9   
2.    Wiktor Paczkowski    9   
               
Celne rzuty za "3":   
1.    Maksym Ko³odziej    3   
1.    Micha³ Szabelski    3   
1.    Wit Szymañski    3   
               
Zbiórki:   
1.    Wiktor Paczkowski    15   
2.    Bartosz Olechnowicz    13   
3.    Wit Szymañski    12   
               
Asysty:  
1.    Nikodem Suski    9   
2.    Aleksander Wi¶niewski    7   
3.    Jakub Gruszczyñski    5   
               
Przechwyty:   
1.    Hubert £a³ak    9   
2.    Oliwier Duchnowski    8   
               
Bloki:   
1.    Bartosz Olechnowicz    4   
2.    Jakub Kochut    3   
2.    Jakub P³echa    3   
               
Najwiêcej na parkiecie:   
1.    Maksymilian Perzyna    Podlaskie    98:15
2.    Tymoteusz Tañski    Warmiñsko-Mazurskie    96:31
3.    Bartosz Olechnowicz    Pomorskie    89:02
               
Double-Double:               
(2)    Aleksander Wi¶niewski(26pkt.11zb.)(17pkt.10zb.7as.5prz.)
         £ukasz Walkowiak(10pkt.10zb.)(10pkt.10zb.)       
(1)    Bartosz Olechnowicz(20pkt.13zb.);Jakub Gruszczyñski (17pkt.11zb.);
Wiktor Paczkowski(18pkt.15zb.);Aleksander Wi¶niewski(Zach.)(14Pkt.10zb.);
Wit Szymañski (18pkt.12zb.)       

 Punkty:                
1.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    83        
2.    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    81        
3.    Aleksy Janiec    Podkarpackie    75        
4.    Piotr Dro¶    £ódzkie    69        
5.    Wit Szymañski    Kujawsko-Pomorskie    68        
6.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    62        
7.    Kamil Zgrajek    Wielkopolskie    61        
8.    Alan Wilkowski    Mazowieckie    60        
9.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    58        
10.    Bartosz Olechnowicz    Pomorskie    55        
                    
 Eval:                
1.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    112        
2.    Piotr Dro¶    £ódzkie    89        
3.    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    88        
3.    Maciej Michalski    ¦l±skie    88        
5.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    83        
6.    Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    70        
6.    Oliwier Niedzielski    Ma³opolskie    70        
8.    Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie    69        
9.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    68        
10.    Szymon Mól    Opolskie    67        
                    
 Bloki:                
1.    Piotr Dro¶    £ódzkie    9        
2.    Brajan Sowa    Ma³opolskie    8        
3.    Jakub Wiêckowski    Lubuskie    7        
3.    Oliwier Bednarek    Kujawsko-Pomorskie    7        
5.    Tomasz Kucal    Zachodniopomorskie    6        
5.    Bartosz Olechnowicz    Pomorskie    6        
5.    Sebastian Nikoniuk    Lubelskie    6        
8.    Micha³ Wojtulewicz    Podlaskie    5        
8.    Mateusz Go³êbiowski    Dolno¶l±skie    5        
8.    Jakub Wo³owiec    ¦wiêtokrzyskie    5        
8.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    5        
8.    Wiktor Kania    Mazowieckie    5        
8.    Jakub Kochut    Lubuskie    5        
                    
 Przechwyty:                
1.    Oliwier Niedzielski    Ma³opolskie    22        
2.    Hubert £a³ak    Pomorskie    18        
2.    Kacper Juras    Opolskie    18        
4.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    17        
4.    Arkadiusz Heród    Ma³opolskie    17        
6.    Oliwier Duchnowski    Warmiñsko-Mazurskie    16        
7.    Bartosz Sitek    Mazowieckie    14        
7.    Tomasz Kwieciñski    £ódzkie    14        
7.    Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    14        
7.    Konstanty Hasiak    £ódzkie    14        
                    
 Asysty:                
1.    Nikodem Suski    Wielkopolskie    29        
2.    Jakub Merda    ¦l±skie    20        
3.    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    18        
4.    Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    16        
5.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    15        
5.    Oliwier Niedzielski    Ma³opolskie    15        
7.    Kacper Juras    Opolskie    13        
7.    Kacper Kowalczyk-Kudziarz    ¦l±skie    13        
9.    Maciej Michalski    ¦l±skie    12        
10.    Piotr Wojciechowski    Ma³opolskie    11        
10.    Przemys³aw Kociszewski    £ódzkie    11        
10.    Micha³ Nowak    Dolno¶l±skie    11        
10.    Konstanty Hasiak    £ódzkie    11        
                    
 Zbiórki:                
1.    Szymon Mól    Opolskie    47        
2.    £ukasz Walkowiak    Wielkopolskie    41        
3.    Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie    37        
3.    Jakub Wo³owiec    ¦wiêtokrzyskie    37        
5.    Kamil Barnu¶    Podkarpackie    36        
5.    Antoni Sadowniczyk    £ódzkie    36        
7.    Piotr Dro¶    £ódzkie    35        
7.    Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    35        
9.    Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie    34        
9.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    34        
                    
 Rzuty celne za dwa:                
1.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    36        
2.    Piotr Dro¶    £ódzkie    32        
3.    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    30        
4.    Kamil Zgrajek    Wielkopolskie    29        
5.    Maciej Michalski    ¦l±skie    25        
6.    Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    24        
6.    Aleksy Janiec    Podkarpackie    24        
8.    Alan Wilkowski    Mazowieckie    23        
8.    Szymon Mól    Opolskie    23        
8.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    23        
8.    Tobiasz Rybicki    Opolskie    23        
                    
 Skuteczno¶æ za dwa (%):                
1.    Jakub Merda    ¦l±skie    93.8        
2.    Maciej Michalski    ¦l±skie    86.2        
3.    Micha³ Podulka    ¦l±skie    85.7        
4.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    82.1        
5.    Piotr Dro¶    £ódzkie    80.0        
6.    Ignacy Jakacki    ¦l±skie    77.8        
7.    Miko³aj Wojciechowski    Kujawsko-Pomorskie    75.0        
7.    Maciej Gorzelany    Wielkopolskie    75.0        
9.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    73.5        
10.    Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    73.3        
10.    Jakub Szarzycki    ¦l±skie    73.3        
                    
 Rzuty celne za trzy:                
1.    Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie    5        
2.    Sebastian Nikoniuk    Lubelskie    4        
2.    Oskar Lesisz    ¦wiêtokrzyskie    4        
2.    Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie    4        
2.    Konrad Batko    Ma³opolskie    4        
2.    Damian Bartecki    Zachodniopomorskie    4        
                    
 Skuteczno¶æ za trzy (%):                
1.    Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie    45.5        
2.    Konrad Batko    Ma³opolskie    40.0        
3.    Maksym Ko³odziej    Zachodniopomorskie    37.5        
4.    Filip Dominiak    Wielkopolskie    37.5        
5.    Dawid Bykowski    Kujawsko-Pomorskie    33.3        
6.    Igor Bladoszewski    Kujawsko-Pomorskie    33.3        
7.    Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie    30.8        
8.    Dawid Kot    Lubelskie    30.0        
9.    Damian Bartecki    Zachodniopomorskie    26.7        
10.   Bartosz Stêpieñ    £ódzkie    22.2        
11.   Piotr Wojciechowski    Ma³opolskie    22.2        
                    
 +/-                
1.    Maciej Michalski    ¦l±skie    179        
2.    Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    171        
3.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    166        
4.    Kacper Kowalczyk-Kudziarz    ¦l±skie    162        
5.    Jakub Szarzycki    ¦l±skie    156        
5.    Oskar Suwa³a    ¦l±skie    156        
5.    Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    156        
8.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    151        
9.    Jakub Merda    ¦l±skie    144        
10.    Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    133