Puchar Gorce Nowy Targ 27-29.03.2009
Dodane przez zibi dnia Marzec 30 2009 00:00:00
 ,,Puchar Gorc,, dla dziewczyn z województwa mazowieckiego
 i ch³opców z województwa ¶l±skiego ( rocznik 1994 )

Nowy Targ 27 - 29 marca 2009 r.Rozszerzona zawarto newsa
 ,,Puchar Gorc,, dla dziewczyn z województwa mazowieckiego
 i ch³opców z województwa ¶l±skiego ( rocznik 1994 )

Nowy Targ 27 - 29 marca 2009 r.
 dziewczyny: FOTO    FILMIKI  ( do ¶rody bêd± wszystkie jakie mam )

ma³opolskie  - mazowieckie  62 : 88  
Kwarty: 11-26, 21-26, 18-22, 12-14
Ma³opolska: Dyba¶ Karolina 0,  Rybczyk Ewa 0, Lipiñska Paulina  12, Rucha³a Daniela 2, Misiuda Katarzyna 2, Rerutkiewicz Monika kpt 11, Frankowska Sandra 9, Jamrozy Zuzanna 4, Krzysiak Kamila 2, Piszczek Patrycja 16, Zaucha Natalia 2, Król Klaudia  0, ¯ukrowska Kaja 2,
 
Mazowsze: Skrzecz Monika 8, Michalska Maja 9, Micha³owska Sylwia 6, Nowak Iweta 9, Czarnecka Martyna 9, Puchalska Karolina 4, Zduniak Karolina 8, Jaszczuk Joanna 0, Piechecka Joanna 3, Rukarz Magdalena 15, Mi³ozewska Dominika 11, Olszewska Patrycja 6,
  

podkarpackie - ¶l±skie  72: 75 
Kwart: 14-18,14-16,21-26,23-15
Podkarpacie: Magdalena Szwajka 0 ,Katarzyna Górska 0 ,Monika Po³udniak 2 ,Anna Denkiwicz 0  ,Martyna Majkut 2 , Patrycja Niemczyk 11 ,Mariola ¦rodoñ 4 , Natalia Strzerzyna 1 , Joanna Kuziora 17, Paulina Finciarz  7, Anna Chmiel 8, Katarzyna Sposobiec 20

¦l±sk:Kamila Wiewiórka 11 ,Katarzyna Furman 4 ,Katarzyna Mach 11 ,Gabriela Reiss 0, Anna Kordalska 6 ,Patrycja Szubrowska kpt 4. Paulina Bartoszek 5 ,Aleksandra Wolañska 21 ,Sonia Bielski 5,Wioletta Meller 0, Patrycja Swadzba 6 , Alicja Cholewa 2.

ma³opolskie - podkarpackie  60 : 88    
20:19, 17:26, 11:24, 12:19

Ma³opolska: Dyba¶ Karolina 0 ,  Rybczyk Ewa 6 , Lipiñska Paulina 8  , Rucha³a Daniela  2 , Misiuda Katarzyna 3 , Rerutkiewicz Monika kpt  12, Frankowska Sandra 8 , Jamrozy Zuzanna 2 , Krzysiak Kamila 0 , Piszczek Patrycja 6 , Zaucha Natalia 6 , Król Klaudia 7 , ¯ukrowska Kaja 0 ,
 
Podkarpacie: Magdalena Szwajka 0 ,Katarzyna Górska 13 ,Monika Po³udniak 2 ,Anna Denkiwicz 2  ,Martyna Majkut 4 , Patrycja Niemczyk 24 ,Mariola ¦rodoñ  8 , Natalia Strzerzyna 0 , Joanna Kuziora 5, Paulina Finciarz 10 , Anna Chmiel 7, Katarzyna
Sposobiec 13

¶l±skie - mazowieckie 46 : 109  
kwarty: 18-28, 7-26, 11-34, 10-21
¦l±sk: Kamila Wiewiórka 3 ,Katarzyna Furman 1 ,Katarzyna Mach 4 ,Gabriela Reiss 2 , Anna Kordalska 5 ,Patrycja Szubrowska kpt 4. Paulina Bartoszek 6 ,Aleksandra Wolañska 15 ,Sonia Bielski 0 ,Wioletta Meller 3 ,Patrycja Swadzba 3 , Alicja Cholewa 0
 
Mazowsze: Skrzecz Monika 12, Michalska Maja 10, Micha³owska Sylwia 5, Nowak Iweta 18, Czarnecka Martyna 2, Puchalska Karolina 6, Zduniak Karolina 2, Jaszczuk Joanna 4, Piechecka Joanna 10, Rukarz Magdalena 8, Mi³ozewska Dominika 16 , Olszewska Patrycja 16, 

podkarpackie - mazowieckie  64 - 94 

ma³opolskie - ¶l±skie  ?

  województwo M PKT Z P  K-Z  K-S BILANS  
 1 MAZOWIECKIE 3  6  3  0       
 2 ¦L¡SKIE 3 5 2 1        Trener: Rados³aw Kuciñski
 3 PODKARPACKIE 3 3 2 1      Trener: Artur Karlik  
 4 MA£OPOLSKIE  3 3 0 3      

  MVP dru¿yny  X król strzelców pkt  kadra
 1  Mach Katarzyna X    ¶l±skie
 2  X Mi³oszewska Dominika 27 mazowieckie
 3 Lipiñska Paulina X   ma³opolskie
 4 Kuziora Joanna X Sposobiec Katarzyna 33 podkarpackie


ch³opcy:  FOTO  FILMIKI  ( do ¶rody bêd± wszystkie jakie mam )

ma³opolskie - mazowieckie 82 : 108
Kwatry: 24-24, 23-33, 16-31, 19-20
Ma³opolska: Stopka Micha³ (kpt) 6, Batko Kamil 7, Marsza³ek Daniel 0, Schenk Jakub 5, Zawislan Jakub 8, Le¶niak Dariusz 3, Kajor £ukasz 9, Frankiewicz Jakub 6, Mamcraczyk Konrad 17, Ko¶iñski Karol 4, Maæiêga Karol 6, Wisiecki Maciej 11

Mazowsze: Parszewski Maciej 7, Miturski Patryk (kpt) 8, Garbacz Jakub 10, Fronc £ukasz 6, Rybak Karol 10, Zwêgliñski Mateusz 5, Wierzchowski Rafa³ 6, Kubica Dariusz 2, Kulka Arkadiusz 9, Banit Konrad 11, Banacha Maciej 15, Malinowski Mariusz 10, S³oniewski Przemys³aw 9

podkarpackie - ¶l±skie 75 : 88 
Kwarty: 14-23,14-12,23-21,19-37
Podkarpackie: Patryk Mostr±g 7, Piotr Jeger 8, Natan Diallo 14 , Leszek Kaczmarski 9 , Bartek Saczytyñski 8,Sebastian Ku³aga 4 , Cezary Gumiñski 9 , Micha³ Borówka 12, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 0, Patryk Bar 2, Marcin Siembida 0

¦l±sk:Marcin Wójcik 9, Mateusz Zawadzki 0,Piotr Wolnik 2,Dawid Gilner 0,Dawid Kiñczewski 6,Jakub Patoka 7,Piotr ¯muda 2 ,Stanferd Sanny 21,Rafa³ Pilch 21, Mateusz Miga³a 12,Rafa³ Grzybek 0,Mateusz K³usko 8

mazowieckie - ¶l±skie 68 : 74 
kwarty: 22-9, 14-23, 14-24, 18-18
¦l±sk:
Marcin Wójcik 10, Mateusz Zawadzki 2,Piotr Wolnik 3,Dawid Gilner 7,Dawid Kiñczewski 8,Jakub Patoka 1,Piotr ¯muda  2,Stanferd Sanny 16,Rafa³ Pilch 5, Mateusz Miga³a 18,Rafa³ Grzybek 0,Mateusz K³ósko 2
 
Mazowsze:
Parszewski Maciej 8, Miturski Patryk (kpt) 10, Garbacz Jakub 15, Fronc £ukasz 1, Rybak Karol 2, Zwêgliñski Mateusz 5, Wierzchowski Rafa³ 2, Kubica Dariusz 6, Kulka Arkadiusz 9, Banit Konrad 0, Banacha Maciej 7, Malinowski Mariusz 7, S³oniewski Przemys³aw 2

ma³opolskie - podkarpackie  98 : 77 
18-17, 32-16, 27-19, 21-25
Ma³opolska:
Stopka Micha³ (kpt) 0, Batko Kamil 2, Marsza³ek Daniel 11, Schenk Jakub 7,Zawislan Jakub 8, Le¶niak Dariusz 2, Kajor £ukasz 11, Frankiewicz Jakub 16, Mamcarczyk Konrad 16, Kosiñski Karol 0, Maciêga Karol 20, Wisiecki Maciej 4
 
Podkarpackie: Patryk Mostr±g 7,Piotr Jeger 8, Natan Diallo  8, Leszek Kaczmarski 11 , Bartek Szczytyñski 8,Sebastian Ku³aga  8,Cezary Gumiñski  4, Micha³ Borówka 11, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 2, Patryk Bar 9, Marcin Siembida 0

podkarpackie  –  mazowieckie  49 : 95
kwarty: 12-22, 9-24, 11-16, 17-33

Podkarpackie:
Patryk Mostr±g 7,Piotr Jeger 0, Natan Diallo 6, Leszek Kaczmarski 5, Bartek Szczytyñski 4,Sebastian Ku³aga 3,Cezary Gumiñski 9, Micha³ Borówka 10, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 1, Patryk Bar 2, Marcin Siembida 0 Szwaja Adrian 2

Mazowsze: Parszewski Maciej 2, Miturski Patryk (kpt) 4, Garbacz Jakub 12, Fronc £ukasz 5, Rybak Karol 4, Zwêgliñski Mateusz 0, Wierzchowski Rafa³ 11, Kubica Dariusz 9, Kulka Arkadiusz 7, Banit Konrad 9, Banacha Maciej 10, Malinowski Mariusz 14, S³oniewski Przemys³aw 8

¶l±skie  -  ma³opolskie   91 : 77
22-24, 20-13,23-18,26-22
¶l±skie: Wójcik 0, Zawadzki 4, Wolnik 5, Gilner 9, Kinczewski 4, Patoka 8, ¯muda 4, Sanny 18, Pilch 10, Miga³a 17, Grzybek 2, K³ósko 10
ma³opolskie: Stopka 0, Batko 5, Marsza³ek 0, Wisiecki 5, Schenk 6, Zawi¶lan 0, Le¶niak 8, Kajor 4, Frankiewicz 24, Mamcarczyk 0, Kosiñski 10, Maciêga 15

  województwo M   PKT Z  P  K-Z  K-S BILANS  
 1 ¦L¡SKIE 3   6 3 0        Trener: Janusz Ko³cz 
 2 MAZOWIECKIE 3  5 2 1      Trener: Spyt Jacek
 3 MA£OPOLSKIE  3  4 2 1       Trener: Damian Skiba
 4 PODKARPACKIE 3   3 0 3    Trener: Knap Rafa³

  MVP dru¿yny  X król strzelców  PKT kadra
 1  Sanny Stanferd X  Sanny Satnferd 55 ¶l±skie
 2 Garbacz Jakub  X   mazowieckie
 3 Frankiewicz Jakub X Frankiewicz Jakub 46 ma³opolskie
 4 Micha³ Borówka X   podkarpackie


KOMUNIKAT-KOÑCOWY