Pó³fina³y - ch³opcy grupa B Radom
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 08 2009 00:08:26

Grupa B / Radom

Awans do fina³u OOM uzyska³y kadry wojewódzkie:

Mazowieckie i Kujawsko-Pomorskie


Rozszerzona zawarto newsa
Grupa B / Radom

Awans do fina³u OOM uzyska³y kadry wojewódzkie:

Mazowieckie i Kujawsko-Pomorskie


Warmiñsko-Mazurskie - Podlaskie 60:92
(23:17, 13:19, 14:26, 10:30)

Mazowieckie-Kujawsko - Pomorskie 85:74
(30:18, 21:21, 18:21, 16:14)

Mazowsze: Garbacz 16 (1), Parszewski 15, Miturski 9 (1), Zwêgliñski 5 (1), Kulka 4 oraz Banach 14 (3), Banit 10, Malinowski 5, Kubica 4, Fronc 3 (1), Rybak 0, Wierzchowski 0.

Kujawsko-Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie 95:65
(24:14, 24:22, 17:23, 30:6)

Mazowieckie - Podlaskie 115:31
(34:8, 36:8, 25:11, 20:4)

Mazowsze: Banach 16, Kubica 12 (1), Malinowski 8, Banit 8, Rybak 3 oraz Fronc 17 (4), Garbacz 17 (4), Zwêgliñ¶ki 13, Miturski 9 (1), Wierzchowski 5, Kulka 5, Parczewski 4.

Kujawsko-Pomorskie -  Podlaskie 95 : 57
(27:14, 29:21, 17:10, 22:12)

Mazowieckie-Warmiñsko-Mazurskie 110 : 40

(37:10, 30:10, 28:12, 15:8)

Mazowsze: Banit 18, Kubica 16 (1), Banach 11 (1), Fronc 10, Malinowski 8 oraz Wierzhowski 8, Zwêgliñski 8 (2), Garbacz 7 (1), Parczewski 6, Miturski 6 (2), Kulka 6, Rybak 2.
 
 WOJEWÓDZTWO  M  PKT  Z  P  K-Z  K-S  BILANS 
 1 MAZOWIECKIE 3   6 3 0 310 154    156
 2 KUJAWSKO-PMORSKIE 3   5 2 1 264 207      57
 3 PODLASKIE 3  4 1 2 180 272    -92
 4 WARMIÑSKO-MAZURSKIE 3  3 0 3 165 297   -132

MVP - Najlepszy zawodnik ca³ego turnieju:

Maciej Garbacz ( Mazowieckie )

Najlepsi zawodnicy dru¿yn:

Mazowieckie - Maciej Banach
Kujawsko-Pomorskie - ?
Podlaskie -Tomasz So³owiej
Warmiñsko-Mazurskie - ?


 Ekipa Mazowsza, z czterema zawodnikami UKS-u Czterdziestka w sk³adzie okaza³a siê bezkonkurencyjna w pó³finale Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, który zosta³ rozegrany w Radomiu.

M³odzi ch³opcy z Mazowsza nie dali rywalom wiêkszych szans. Jedynie w konfrontacji z reprezentacj± województwa Kujawsko-Pomorskiego stoczyli wyrównany bój. Czwórka radomian: Jakub Garbacz, Maciej Parszewski, Patryk Miturski oraz Mateusz Zwêgliñski powiod³a jednak podopiecznych Jacka Spyta i Jerzego Szambelana do zwyciêstwa.

O klasie mazowieckiego teamu niech ¶wiadczy fakt, ¿e w pozosta³ych konfrontacjach wygrywali oni ró¿nic± 70 i 88 punktów. - A mnie najbardziej cieszy fakt, ¿e to nasi ch³opcy odgrywaj± w kadrze pierwsze skrzypce – podkre¶la Jacek Spyt. – W finale bêdziemy mierzyli w medal – doda³. Zostanie on rozegrany w ostatnim tygodniu kwietnia. Trzeba odnotowaæ, ¿e Jakub Garbacz zgarn±³ nagrodê dla MVP turnieju.

 ¼ród³o radomskisport
 autor: MICHA£ PODLEWSKI