Fina³ - ch³opcy Kielce mecze grupowe
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 29 2009 06:00:00


Rozszerzona zawarto newsa

GRUPA A

WIELKOPOLSKIE- PODKARPACKIE  83 : 79
kwarty: 19-16, 24-17, 24-19, 16-27

WIELKOPOLSKIE: Stopierzyñski 4, Szymkowiak 4, Wielechowski 14, Andrzejewski 9, Wieloch 17, Górny 2, Krauze 15, Warzychowski 16, Taisner 2.


PODKARPACKIE: Mostr±g 2, Diallo 4, Kaczmarski 25, Szcztyñski 9, Ku³aga 6, Gumiñski 29, Borówka 3, Paw³owski 1

KUJAWSKO-POMORSKIE - DOLNOSLASKIE 62 : 72    STATYSTYKI

KUJAWSKO-POMORSKIE: Podlewski 13, Lovenc 2, Minkowski 10, Tiede 3, Pilarski 5, Bledzewski 2, Dominiak 5, Trze¶niewski 11, Struski 11

DOLNO¦L¡SKSIE: Ko¶ciuk 1, Kutwiñski 4, Kuta 8, Katana 6, Puzio 2, Kubiak 6, Grzliñski 14, G³uchowicz 16, Wojczak 7 Nowicki 6, Zakrzewski 2
 
PODKARPACKIE - DOLNOSL¡SKIE   66 : 57   STATYSTYKI

WIELKOPOLSKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE  80 : 66  STATYSTYKI

KUJAWSKO-POMORSKIE - PODKARPACKIE 65 : 68  STATYSTYKI

DOLNOSL¡SKIE - WIELKOPOLSKIE  79 : 76 STATYSTYKI

TABELA KOÑCOWA

  DRU¯YNA PKT  Z  P  K-Z  K-S  BILANS
 1 DOLNO¦L¡SKIE 3 6 3 0 218 204     16
 2 WIELKOPOLSKIE 3 5 2 1 239 224     15
 3 PODKARPACKIE 3 4 1 2 213 215    -2
 4 KUJAWSKO-POMORSKIE 3 3 0 3 193 220   -26


GRUPA B

MAZOWIECKIE - ¦L¡SKIE  79 : 73      STATYSTYKI

MAZOWIECKIE: Miturski 9, Parczewski 2, Fronc 5, Garbacz 10, Zwêgliñski 4, Kubica 25, Kulka 9, Bani 2, Banac , Malinowski 8

¦L¡SKIE: Ko³cz 11, Kinczewski 24, ¯muda 4, Sanny 8, Pilch 9, Miga³a 13, Grzybek 2, K³ósko 2
 
POMORSKIE - MA£OPOLSKIE 114 : 87   STATYSTYKI

POMORSKIE: Rajkowski 5, Gabry¶ 14, G³omski 16, Derkowski 13, Gerhmann 14, Radwañski 5, Gr±dzki 4, Paszkowski 7, Stefanik 17, Borowski 13, Behring 6

MALOPOLSKIE: Stopka 2, Palonek 2, Le¶niak 6, Frankiewicz 6, Zawi¶lan 8, Stêpak 15, Kajor 8, Shenk 4, Mamcarczyk 18, Batko 2, Macienga 9, Wisiecki 7

¦L¡SKIE - MA£OPOLSKIE 79 : 76  STATYSTYKI
kwarty: 14-20, 12-19, 21-21, 32-26

¦L¡SKIE: Wójcik 8,  Ko³cz 13, Wonik 2, Kinczewski 10, Wêgrzyn 4, Sanny 11, Plich 8, Miga³a 16, Grzybek 5, K³ósko 2

MA£OPOLSKIE: Stopka 2, Palonek 5, Lesniak 8, Frankiewicz 6, Zawi¶lan 3, Stêpak 5, Kajor 18 Shenk 3, Mamczarczyk 21, Mislecki 5

MAZOWIECKIE - POMORSKIE  77 : 83  STATYSTYKI

POMORSKIE - ¦L¡SKIE  82 : 70  STATYSTYKI

MA£OPOLSKIE - MAZOWIECKIE 68 : 80  STATYSTYKI

TABELA KOÑCOWA

  DRU¯YNA PKT  Z  P  K-Z  K-S  BILANS
 1 POMORSKIE 3 6  3  0  279  224      55 
 2 MAZOWIECKIE 3 5  2 1 236  224      12
 3 ¦L¡SKIE 3 4  1  2  222  237     -3 
 4 MA£OPOLSKIE 3  3  0  3  231   273   -42