Fina³ Ch³opcy Kielce mecze o miejsca 1-8
Dodane przez zibi dnia Maj 02 2009 00:10:00


Rozszerzona zawarto newsamecz o miejsca 5-6


KUJAWSKO-POMORSKIE - MA£OPOLSKIE  76 : 65   
STATYSTYKI

mecz o miejsca 5-6

PODKARPACKIE - ¦L¡SKIE  85 : 102 
STATYSTYKI

pó³fina³y

WIELKOPOLSKIE - POMORSKIE  69 : 73  
STATYSTYKI

DOLNO¦L¡SKIE - MAZOWIECKIE 65 : 78   STATYSTYKI

3.05 .2009

mecz o III miejsce


DOLNOSL¡SKIE - WIELKOPOLSKIE  67 : 95   STATYSTYKI

mecz o I miejsce

POMORSKIE - MAZOWIECKIE 82 : 70  STATYSTYKI

Wyró¿nienia indywidualne

 MVP
Jan Grzeliñski

Dolnoslaskie

WKK Wroc³aw

 Najlepszy obroñca
Kacper Borowski
Pomorze

Czarni S³upsk

 Najlepszy Strzelec
Cezary Gumiñski
Podkarpacie

STAL STALOWA Wola


Kolejno¶æ koñcowa

1 miejsce POMORSKIEII miejsce MAZOWIECKIEIII miejsce DOLNO¦L¡SKIEIV miejsce WIELKOPOLSKIEV miejsce ¦L¡SKIEVI miejsce PODKARPACKIE


na zdjêciu z lewej u góry:
trener Damian Skiba, Micha³ Borówka /stal st.wola/, Mateusz Paw³owski/stal/, Adrian Szwajka/stal/, Daniel Lekowski/sokó³ ³añcut/, Bartek Szczytyñski/Siarka tarnobrzeg/, Patryk Mostr±g/Siarka Tarnobrzeg/
na dole od lewej: Marcin Siembida/Stal/, Cezary Gumiñski /stal/, Piotr Jeger, Kaczmarski Leszek,  Natan Diallo
VII miejce KUJAWSKO-POMORSKIEVIII miejsce MA£OPOLSKIEwszystkie fotki klikni


FOTO  FOTO   FOTO