Fina³ -dziewczyny Starachowice mecze o miejsca 1-8
Dodane przez zibi dnia Maj 01 2009 00:00:00


Rozszerzona zawarto newsa
2.05.2009

mecz o miejsca 7-8

PODKARPACKIE - MA£OPOLSKIE  84 : 75

mecz o miejsca 5-6

KUJAWSKO-POMORSKIE - ¦L¡SKIE
  72 : 62

pó³fina³y (o miejsca 1-4)

DOLNO¦L¡SKIE - POMORSKIE  49 : 70

WIELKOPOLSKIE -MAZOWIECKIE  68 : 56


mecz o miejsca 3-4

10.00 DOLNOSL¡SKIE - MAZOWIECKIE

mecz o miejsca 1-2

12.00 POMORSKIE - WIELKOPOLSKIE


Kolejno¶æ koñcowa
1. Wielkopolskie
2. Pomorskie
3. Mazowieckie
4. Dolnosl±skie
5. Kujawsko - Pomorskie
6. ¦l±skie
7. Podkarpackie
8. Ma³opolskie