Camp Centralny rocznik 1993/94 Konin 6-11.07.2008
Dodane przez zibi dnia Lipiec 06 2008 00:00:00
Camp Centralny odby³ siê w Koninie w dniach  06.07.2008 – 11.07.2008
Trenerami byli : Pawe³ Turkiewicz ( Zgorzelec ), Marcin Lichtañski ( Jaworzno ), Jerzy Szambelan ( Stalowa Wola ) i trener z Gniezna ..nazwiska nieznam
Wszystkich uczestników pierwszego zgrupowania kadry Polski
rocznika 93 by³o razem  33
Rozszerzona zawarto newsa

Camp Centralny odby³ siê w Koninie w dniach  06.07.2008 – 11.07.2008
Trenerami byli : Pawe³ Turkiewicz ( Zgorzelec ), Marcin Lichtañski ( Jaworzno ), Jerzy Szambelan ( Stalowa Wola ) i trener z Gniezna ..nazwiska nieznam
Wszystkich uczestników pierwszego zgrupowania kadry Polski
rocznika 93 by³o razem  33


Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (£ódzkie , Wielkopolskie , Kujawsko-Pomorskie , Zachodniopomorskie.)

1 Mateusz Ponitka- Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. ( Wielkopolska )
2 Mateusz Rutkowski - WTK W³oc³awek  ( Kujawsko-Pomorskie )
3 Micha³ Pietrzak - WTK W³oc³awek ( Kujawsko-Pomorsakie )
4 Szymon Milczyñski - Tarnowia Tarnów Podgórne ( Wielkopolska )
5 Tomasz Gielo -  Trójka Kosz Szczecin ( Zachodnio-Pomorskie )
6 Aleksander Leñczuk - £KS £ód¼ ( £ódzkie )
7 Andrzej Kucharek - Ksiê¿ak £owicz  ( £ódzkie )
8 Pawe³ ¦pica - AZS Koszalin ( Zachodnio-Pomorskie )
9 Adrian Adryañczyk Novum Bydgoszcz ( Kujawsko-Pomorskie )


Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Ma³opolskie , Podkarpackie  ,¦wiêtokrzyskie  , Lubelskie.)

1 Allan Jaworski - MDK Kielce ( ¦wiêtokrzyskie )
2 Jakub Wojciechowski - Unia Tarnów ( Ma³opolskie)
3 Jakub Maksymiuk - Basket Kraków ( Ma³opolskie )
4 Jaros³aw Trojan - Regis Wieliczka ( Ma³opolskie )
5 Grzegorz Grochowski - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
6 Mateusz £abuda - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
7 Wojtek Maczkowski - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
8 Jakub Karolak - Pogon Pu³awy ( Lubelskie )
 
Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Lubuskie , Dolno¶l±skie  ,¦l±skie  , Opolskie.)


1 Filip Matczak - Zastal Zielona Góra ( Lubuskie )
2 Jakub B³aszczyk - WKK Wroclaw ( Dolno¶l±skie )
3 Kamil Berezowski - WKK Wroc³aw ( Dolno¶l±skie )
4 Rafa³ Kachel - MKKS Rybnik  ( ¦l±skie )
5 Szymon Filczek - MKKS Rybnik  ( ¦l±skie )
6 Grzegorz Paszek - MKKS Rybnik  ( ¦l±skie )
7 Maciej Rakoczy - MKKS Rybnik ( ¦l±skie )
8 Adam Bujoczek - UKS SP 27 Katowice  ( ¦l±skie )
 

Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Pomorskie , Podlaskie  ,Warmiñsko-Mazurskie  , Mazowieckie.)


1 Jakub Skórczyñski - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
2 Norbert Mroczek - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
3 Piotr Kuczyñski - Jurant Ciechanów ( Mazowieckie )
4 Krzysztof P±gowski - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
5 £ukasz ..???  -MOS Pruszków ( Mazowieckie )
6 Jakub Grzywacz - UKS Siudemka Sopot ( Pomorskie )
7 Robert Kolka - Bat Sierakowice  ( Pomorskie )
8 Jakub Okupniak  - GTK Gdynia ( Pomorskie )

Na campie centralnym nie pojawili siê tacy zawodnicy jak :
 
Karnowski, Michalak Nied¿wiecki  ( przygotowania do ME z Kadr± roczniak 1992 )
Belzanereg ( wyjazd z rodzin± na wakacje )
Koelner ,Kilian, Markowski, Martyniak, Guziewcz ( kontuzje )
 
Dla wielu z was  mo¿e byæ zaskoczeniem brak w szerokiej kadrze
Darka Wolaka, Kroka Damiana, Szyd³owskiego,.... to dopiero pierwsze zgrupowanie jeszcze bêdzie ich wiele dla ka¿dego z was s± otwarte drzwi do reprezentacji Polski ka¿dy z was poprzez ciê¿k± prace na treningach pó¼niej dobrych wynikach indywidualnych i dru¿ynowych mo¿e siê dostaæ do kadry

Jestem przekonany ¿e jest jeszcze wiele ukrytych koszykarskich talentów prêdzej czy pó¼niej wyp³yn± na szerokie wody !!!! przyk³adem mo¿e byæ wielokrotny reprezentant Polski Andrzej Pluta który nie by³ za ,,m³odego,, powo³ywany do m³odzie¿owych reprezentacji Polski