Turniej o Puchar Tatr - Nowy Targ 19-21 Pa¿dziernik 2007
Dodane przez zibi dnia Padziernik 15 2007 00:00:00
Turniej o Puchar Tatr - Nowy Targ 19-21 Pa¿dziernik 2007
Podsumowanie : Punkty, tabele, najlepsi strzelcy, nagrodzone ,,indywidualno¶ci,,
Rozszerzona zawarto newsa

Turniej o Puchar Tatr - Nowy Targ 19-21 Pa¿dziernik 2007


DZIEWCZYNY

Ma³opolskie - Pomorskie  65 : 79
kwarty : 19-17, 14-14, 16-26, 16-22

Punkty dla Ma³opolski : Ga³uszka 8, ¯muda 14, ¯elgleñ 0, Perchon 4, Wolanin 11, Jaworska 8, Wa¶ko -, Czachurska -, Sajdak 8, Nykaza 12, Krzysztofiak - , S³aby -
Punkty dla Pomorskiego : Naczk 0, Witkowska 3, Chodnikiewicz - , Szmytkowska 2, Rynkiewicz 0, R±czka 3, Bolda 27, Ostrowska 4, Chojnowska 0, Pabisiak 6, Blicharz 18, Jackowska 16

Podkarpackie - ¦l±skie  51 : 70
kwarty :14-18,13-20,17-19,7-13

Punkty dla ¦l±ska : Ma³ek 2, Seneczyn 14, Rutkowska 6, Szyszka 0, Wieczorek 4, Sikora 2, £abus 14, Neldek 5, Kossak 2, Tomaszewska 13, Kuzia 4, Pazur 4
Punkty dla Podkarpacia : Dêbska 1, Niemczyk, 4 Fimarz 0, Olejasz 10, Bieñczak 6, Wojtyna 0, Stach 17, Kilar 4, Czêczêk 0, Kuziora 0, Ludwin 11, Trzciñska 2

¦l±skie - Pomorskie 72 : 111
kwarty : 8-38, 19-21, 22-29, 23-23
Punkty dla ¦l±ska: Ma³ek 4, Seneczyn 15, Rutkowska 2 , Szyszka 6 , Wieczorek 2 , Sikora 7, £abus 6, Neldek 0 , Kossak 0, Tomaszewska 7, Kuzia 14, Pazur 9
Punkty dla Pomorskiego: Naczk 5, Witkowska 5, Chodnikiewicz 1, Szmytkowska 6, Rynkiewicz 8, R±czka 3, Bolda 23, Ostrowska 17, Chojnowska -, Pabisiak 15, Blicharz 24, Jackowska 14


Ma³opolskie - Podkarpackie 86 : 64

Punkty dla Ma³opolski : Ga³uszka 27, ¯muda 6, ¯elgleñ , Perchon 0, Wolanin 0, Jaworska 18, Wa¶ko 2, Czachurska 10 , Sajdak 2, Nykaza 11, Krzysztofiak 4 , S³aby, ¯egleñ 6
Punkty dla Podkarpacia : Dêbska -, Niemczyk 2, Fimarz 4, Olejasz 11, Bieñczak 12, Wojtyna 0, Stach 4 , Kilar 12, Czêczêk 9, Ludwin 4, Trzciñska 6, Chmiel 0

Podkarpackie - Pomorskie 54 : 107
kwarty : 17-25, 21-26, 9-33, 7-23

Punkty dla Podkarpacia : Dêbska 2, Niemczyk 0, Fimarz 1, Olejasz 5, Bieñczak 15, Chnel 0, Stach 5, Kilar 11, Czêczêk 3, Kuziora 0, Ludwin 2, Trzciñska 10
Punkty dla Pomorskiego : Naczk 11, Witkowska 1, Chodnikiewicz 3, Szmytkowska 7, Rynkiewicz 7, R±czka 0, Bolda 29, Ostrowska 10, Chojnowska 4, Pabisiak 12, Blicharz 12, Jackowska 11

Ma³opolskie - ¦l±skie  84 : 57
kwarty : 20-17, 21-14, 24-14, 19-12
Punkty dla Ma³opolski : Krzysztofiak 14, ¯muda 5, ¯egleñ 7, Wolanin 14, Jaworska 12, Wa¶ko 6, Czachurska 1, Sajdak 13, Nykaza 4, Ga³uszka 8
Punkty dla ¦l±ska : Ma³ek 0, Saneczyn 8, Rutkowska 2, Szyszka 8, Wieczorek 8, Sikora 2, £abuz 4, Neidek 1, Kossak 2, Tomaszewska 8, Kuzia 0, Pazur 14


koñcowa klasyfikacja
 
1  Kadra Pomorze  6  297  207 
2  Kadra Ma³opolska  5  235  190
3  Kadra ¦l±sk  4  199  246 
4  Kadra Podkarpacie  3  169  245 

Najlepsze strzelczynie Turnieju

1 Bolda Patrycja 79 ( Kadra Pomorza)
2 Blicharz Marlena 54 ( Kadra Pomorza )
3 Ga³uszka 43 ( Kadra Ma³opolska )
4 Jackowiak Ewelina 41 ( Kadra Pomorza )
5 Jaworska 38 ( Kadra Ma³opolska )CH£OPCY

Ma³opolskie - Pomorskie 83 : 77
kwarty : 22-19, 22-15, 23-23, 16-20

Punkty dla Ma³opolskiego : Krok 20, Mokrzycki 15, Kapa³ka 13, Wojciechowski 11, Put 9, Ko³ek 6, Perucki 4, Sadkowski 4, Mróz , Su³kowski 1
Punkty dla Pomorskiego : Kolka 16, Szymkiewicz 13, £uczak 13, Okupniak 11, Przêdziñski 9, Barski 7, Wilkusz 6, Wi¶niewski 2

Podkarpackie - ¦l±skie  68 :70
kwarty: 11-19, 25-12, 11-20, 21-19

Punkty dla ¦l±ska : Belzanereg 37, Rakoczy 11, Piechowicz 5, Widenka 5, Kwieciñski 5, Bujoczek 4, Paszek 3
Punkty dla Podkarpackiego : £abuda 27, Grochowski 13, Bo³d 8, Maczkowski 7, Gumiñski 5 , Kilar 4, Szado

Ma³opolskie - Podkarpackie 74 : 72
kwarty : 25-12, 22-6, 10-25, 17-29

Punkty dla Ma³opolski : Krok 9, Mokrzycki 10, Kapa³ka 3, Wojciechowski 11, Put 0, Ko³ek 0, Perucki 7, Sadkowski 8, Mróz 0, Su³kowski 2, Maksymiuk 7, Wolak 17,
Punkty dla Podkarpackiego : £abuda 25, Bo³d 10, Maczkowski 3, Gumiñski 12 , Kilar 4, Lipski 0, Szado 2, Kaczmarski 0, Siembida 16

¦l±skie - Pomorskie 86 : 97
kwarty : 26-22, 15-23, 17-19, 28-33

Punkty dla ¦l±ska : Belzanereg 30, Rakoczy 20, Piechowicz 6, Widenka 2, Kwieciñski 6, Bujoczek 5, Paszek 7, Ko³akowski 1, Gawêda 0, Niedzia³owski 9, Soko³owski 0, Adamczak 0
Punkty dla Pomorza : Kolka 15, Szymkiewicz 13, £uczak 20, Okupniak 11, Przêdziñski 12, Barski 2, Wilkusz 12 ,Wi¶niewicz 4, Szymañski 6, Krynicki 2, Grajek 0

Podkarpackie - Pomorskie 88 : 68
kwarty : 30-12, 19-20, 22-17, 17-19
Punkty dla  Podkarpacia : Gumiñski 0, Smoleñ 0, Kilar 7, Lipski 0, £abuda 22, Szado 7, Kaczmarski 2, Bo³d 12, Maczkowski 14, Siembida 24
Punkty dla Pomorskiego : Wilkusz 11, Szymkiewicz 10, Kolka 4, Wi¶niewski 0, Okupniak 7, £uczak 10, Przêdziñski 11, Szymañski 6, Barski 9

¦l±skie - Ma³opolskie 89 : 70

Punkty dla Ma³opolski : Kapa³ka 5, Perucki 2, Su³kowski 3, Maksymiuk 7, Wolak 14, Mokrzycki 19, Put 1, Ko³ek 3, Krok 8, Sadkowski 8
Punkty dla ¦l±ska : Ko³akowski 0, Rakoczy 14, Gawêda 2, Piechowicz 0, Niedzia³kowski 8, Sokolowski 0, Adamczak 0, Bujoczek 5, Widenka 15, Kwieciñski 6, Paszek 21, Benlazereg 17


koñcowa klasyfikacja

1  Kadra ¦l±sk  5   245  235
2  Kadra Ma³opolska  5   227  238
3  Kadra Podkarpckie  4   228  212
4  Kadra Pomorze  4   242  257

Najlepsi strzelcy Turnieju :

1 Benlazereg Djamel 84 ( Kadra ¦l±sk )
2 £abuda Mateusz 74 ( Kadra Podkarpackie )
3 Maciej Rakoczy 45 ( Kadra ¦l±sk )
4 Mokrzycki Wojciech 44 ( Kadra Ma³opolska )
5 £uczak Filip 43 ( Kadra Pomorze )Nagrodzone Indywidualno¶ci

Patrycja Bolda ( Pomorze ) , ? ( Pokarpackie ), Mateusz £abuda ( Podkarpackie ) , Robert Kolka ( Pomorze )

Wojciech Mokrzycki ( Ma³opolska ) Djamel Belnazereg ( ¦l±sk ), Agata Ga³uszka ( Ma³opolska ) Joanna £abuz ( ¦l±sk )