I Ogólnopolski Turniej Koszykówki - Bydgoszcz Cup 2010
Dodane przez zibi dnia Marzec 23 2010 00:00:00
 M³odzie¿ z ca³ej Polski mia³a okazjê zmierzyæ siê w weekendowych rozgrywkach.W sumie do Bydgoszczy przyjecha³o ponad 20 zespo³ów ( trzy kadry wojewódzkie)

Rozszerzona zawarto newsa
Kadeci m³odsi:

 1.     Kadra woj. Kuj-Pom                  
2.    Kadra woj. Wielkopolskiego         
3.    Kadra Lubelskiego                     
4.    Kotwica 50 Ko³obrzeg                
5.    UKS G26 Astoria Bydgoszcz       
6.    UKS Regis Wieliczka   

Astoria Bydgoszcz - Kadra woj. Kuj-Pom    28:116    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Kadra woj. Wielkopolskiego    35:80     
Kadra Lubelskiego - UKS Regis Wieliczka    82:32     
Astoria Bydgoszcz - Kadra woj. Wielkopolskiego    32:101     
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Kadra Lubelskiego   47:64    
Kadra woj. Kuj-Pom - UKS Regis Wieliczka    171:19    
Kadra Lubelskiego - Kadra woj. Wielkopolskiego    54:83    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Kadra woj. Kuj-Pom    46:129     
Astoria Bydgoszcz - UKS Regis Wieliczka    98:55     
Kadra woj. Kuj-Pom - Kadra woj. Wielkopolskiego    88:75     
UKS Regis Wieliczka - Kotwica 50 Ko³obrzeg    60:88    
Astoria Bydgoszcz - Kadra Lubelskiego    77:79    
UKS Regis Wieliczka - Kadra woj. Wielkopolskiego    27:135    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Astoria Bydgoszcz    76:69     
Kadra woj. Kuj-Pom - Kadra Lubelskiego   89:39