OOM Mazowsze 2010 Fina³y Pruszków Wyróznienia indywidualne, najlepsi w Statystykach
Dodane przez zibi dnia Maj 04 2010 15:22:17
  MVP, ALL STARS, Najlepszy strzelec, najlepszy za 3 punkty, najlepszy zbieraj±cy, asytuj±cy, blokuj±cy,przechwytuj±cy

klasyfikacja klubowa
Rozszerzona zawarto newsa
 MVP
Damian Jeszke
Najwarto¶ciowszy gracz turnieju fina³owego OOM

Kadra: Kujawsko-Pomorskie
Klub: Novum Bydgoszcz

ALL STARS FINA£ÓWod lewej: Miko³aj Witliñski (Pomorskie) Mateusz Mariañski (Kujawsko-Pomorskie) Kamil Zywert r.96 (Wielkopolskie) Marek Walczak (Wielkopolskie) Damian Jeszke (Kujawsko-Pomorskie

NAJLEPSI W STATYSTYKACH TOP 5

 STRZELCY

1 Jeszke Damian 97 pkt 5 meczy (Kujawsko-Pomorskie)
2 Michalik Szymon 72 pkt. 5 meczy (Wielkopolskie)
3 Walczak Marek 65 pkt. 5 meczy (Wielkopolskie)
4 Krawczyk Adrian  64 pkt 4 mecze (Lubuskie)
5 Socha Denis 61 pkt. 4 mecze (Dolno¶laskie)  TRÓJKI

1 Zywert Kamil 9 w 5 meczach (Wielkopolskie) rocz.1996
2 Przybo¶ Bart³omiej  9 w 4 meczach (Dolno¶laskie)
3 Piekarski Kacper  8 w 5 meczach ( Kujawsko-Pomorskie)
4 Dzier¿bak Pawe³ 7 w 5 meczach (Pomorskie)
5 W³odarczyk Artur 6 w 3 meczach  (Ma³opolskie) rocz.1996
 ZBIÓRKI

1 Jeszke Damian 68 zb.o/a w 5 meczach (Kujawsko-Pomorskie) wzrost 200 cm center/skrzyd³owy
2 Michalik Szymon  56 zb o/a w 5 meczach (Wielkopolskie) wzrost 193 skrzyd³owy
3 Mazur Adam 44 zb. o/a w 4 meczach (Dolno¶l±skie) wzrost wzrost 187 rozgrywajacy
4 Radomski Szymon 43 zb. o/a w 5 meczazch (Pomorskie) wzrost 184 cm skrzyd³owy
5 Krzywdziñski Tomasz zb. 0/a w 5 meczach ( Kujawsko-Pomorskie) wzrost 198 center/skrzyd³owy

 ASYSTY

1 Mariañski Mateusz 20 asyt w 5 meczach ( Kujawsko-Pomorskie) rozgrywaj±cy
2 Zywert Kamil 19 asyst w 5 meczach (Wielkopolskie) rozgrywajacy rocz.1996
3 Radomski Szymon 18 asyst w 5 meczach (Pomorskie) rozgrywaj±cy/skrzyd³owy
4 Krawczyk Adrian 17 asyst w 4 meczach (Lubuskie) rozgrywaj±cy
5 Walczak Marek 13 asyst (Wielkopolskie) rozgrywajacy
 PRZECHWYTY

1 Dzier¿bak Pawe³ 20 w 5 meczach (Pomorskie)
2 Walczak Marek 19 w 5 meczach (Wielkopolskie)
3 Radomski Szymon 12 w 5 meczach (Pomorskie)
4 Owczarek £ukasz 12 w 5 meczach (Mazowieckie)
5 Janik Roman 11 w 5 meczach (Mazowieckie)
 BLOKI

1 Jeszke Damian 10 bloków w 5 meczach (Kujawsko-Pomorskie) wzrost 200
2 Korzeniewski Karol 6 bloków w 4 meczach (Lubuskie) wzrost 186
3 Repiñski Patryk 5 bloków w 5 meczach (Mazowieckie)
4 Krzywdziñski Tomasz 4 bloki w 5 meczach (Kujawsko-Pomorskie) wzrost 198
5 Witliñski Miko³aj 4 bloki w 5 meczach (Pomorskie) wzrost 197

 Najlepiej wykonuj±cy rzuty osobiste
Szymczak Damian
Kadra: Wielkopolskie
14/19 - 73 % skuteczno¶ci
Je¶li siê gdzie¶ pomyli³em proszê o poprawienie
Szkoda ¿e statystycy nie posiadaj± programu co by to wszytko sumowa³ musia³em liczyæ odrêczne