News: Klimon Cup 2009 dla HARTWIGA Katowice - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 18:00:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Klimon Cup 2009 dla HARTWIGA Katowice
Turnieje PodsumowanieHartwik Katowice
– MCKiS Jaworzno    76:46
   
(20:11, 15:14, 27:6, 14:15)
Katowice:Marcinków Dawid-10, Mikoda Maciej-8, So³tysiak Artur-0 , Kinczewski Dawid-14, Skórka Sebastian-9, Jó¼wiak Bartosz-14, Richter Szymon-2, Isbrandt Maciej-10, Andrzejewski Maeusz-2, Wawrzyñski Mateusz-5, Neukirch Marcin-2
Jaworzno:Walaszczyk-4 Bynczula-2 Gola-1 Wsiel-10 Durlak-4 Ra¶- 0 Jêdros-3 Helbin-7 Urbañczyk-9 Starzec-4 Wrochniak-2 

AZS Katowice - Kadra ¦l±ska B    80:70
(26:2, 21:22, 23:16, 10:30)
Katowice: Grzymis³awski-3 Marcinkowski-0 Hanzel-6 Szymañski- 28 Mi³ek-3 Klimek-0 Daniluk-6 Godula-0 Bakowski-0 Jezela –2 Wilczyñski- 32
Kadra ¦l±ska B: Goszcz-0, Smo³ka-12, Dziwok-0, M.Redliñski-13, Redliñski –14, Nosiadek-9, Wit-4, Piercha³a-3, Kowalski-4, Dzida-7, Kuna-0 Matyjas-4,  

MCKiS  Jaworzno – Kadra ¦l±sk A 34 -51
( 7-12, 8-10, 12-11, 7-18 )
Jaworzno:Walaszczyk-0 Brynczula-0 Gola-0 Wasiel-2 Durlak-3, Ra¶- - Jêdros-4, Helbin-7 Urbañczyk-11 Starzec-5 Wrochniak-2 , Rab-0, 
Kadra ¦l±sk A: Semków-5, Szymaniak-6, Gros-8, Dytko-5, Rup-5, Pietryga-3, Sanny-3,
Szmidt-4, Caputa-7, Zarzycki-5

Kadra ¦l±ska B – Kadra Podkarpacia  44 : 58
(12-17, 8-9, 12-15, 12-17)
Kadra ¦l±ska B: Goszcz-0, Smo³ka-5, Dziwoki- 4, Redliñski-5, Redliñski-2, Nosiadek-1, Wit-4, Piercha³a-2, Kowalski-9, Dzida-7, Kuna-2, Matyjas-2
Kadra Podkarpacia: Walski-7, Strzêpka-0, Pandu³a-23, Kaba³a-0, Szóstka-6, Widz-4, Sielski-2, Wójcik-2, Szubat-10, Kiec- 4, Nalepa-0, Moskal- 0  

Hartwig Katowice – Kadra ¦l±ska A 76 : 35
(15-9, 26-12, 24-12, 11-2)
Hartwig Katowice: Rzeszutek-4, Wawrzyñski-4, Kinczewski-24, Skówka-5, Jó¼wiak-12, Richter-0, Isbrandt-7, Katerny-4, Andrzejewski-4, Marcinków- 12
Kadra ¦l±ska A: Semków-3, Szymaniak-11, Gros-4, Pytro-2, Rup-1, Pitryga-0, Sanny-0, Szmidt-2, Caputa-9, Zarzycki-3

AZS Katowice - Kadra Podkarpacia   96 : 62
(26-10, 23-26, 34-9, 13-17)
Katowice: Grzymis³awski-6 Marcinkowski-1 Hanzel- Szymañski-24  Mi³ek-2 Klimek-5 Daniluk-12 Godula-2 Bakowski-3 Jezela –6 Wilczyñski-25 Hulewicz 10

Kadra Podkarpacia: Walski-9, Strzêpek-0, Pandu³a-20, Kaba³a-0, Szóstka-7, Widz-1, Sielski-0, Wójcik-0, Pandu³a-11, Kiec-12, Nalepa-2 Moskal-0


 
O miejsce 5  Kadra ¦l±sk B- MCKiS Jaworzno
(11-7, 21-9, 13-28, 10-25)
Kadra ¦l±sk B: Goszcz-0, Smó³ka-11, Dziwoki-4, Redliñski-12, Redliñski-13, Nosiadek-2, Wit-2, Piercha³a-1, Kowalski-2, Dzida-6, Kuna-0, Matajas-2

MCKiS Jaworzno: Brynczka-0, Durlak-8, Helkin-3, Nazar-6, Urbañczyk-18, Gola-5, Ra¶-0, Wrodniak-4, Waszel-7, Walszczak-10, Jêdras-8

O miejsce 3  Kadra ¦l±ska A- Kadra Podkarpacia

(23-8, 20-15, 13-13, 29-10)

Kadra ¦l±sk A: Semków-2, Szymaniak-12, Gros-14, Dytko-4, Rup-10, Pietryga-18, Sanny-6, Szmiot-6, Caputa-11, Zarzycki-2

Kadra Podkarpacia: Walski-0, Strzêpek-8, Pandu³a-8, Kaba³a-0, Szóstka-13, Widz-0, Sielski-3, Wójcik-0, Pandu³a-13, Kiec-1, Moskal-0


Fina³  Hartwig Katowice – AZS Katowice  73 : 51
( 22-13, 21-15, 20-11, 10-12 )

Hartwig: Marcinków Dawid-6, Mikoda Maciej-4, Kinczewski Dawid-33, Skórka Sebastian-2, Jó¼wiak Bartosz-14, Richter Szymon-2, Isbrandt Maciej-5, Andrzejewski Mateusz-7, Wawrzyñski Mateusz-0, Rzeszutek £ukasz-0, Katerwy Kamil-0

AZS: Grzymis³awski-3, Marcinkowski-0 Hanzel-0, Szymañski- 14, Hulewicz-6, Mi³ek-0 Klimek- Daniluk-0, Godula-0, Bakowski-0, Jezela –10, Wilczyñski- 11Koñcowa Klasyfikacja

 

1. HARTWIG Katowice
2. AZS KATOWICE
3. KADRA ¦L¡SK 95 A
4. KADRA PODKARPACIA 95
5. MCKIS JAWORZNO
6. KADRA ¦LASK 95 B


FOTO-ZIBI Przed Turniejem


Jak zaobserwowaæ mo¿na, w ostatnich latach na ¦l±sku organizowanych jest naprawdê sporo turniejów Streetballi, za¶ turniejów koszykarskich jak na lekarstwo. Mo¿na by siê zastanawiaæ, co jest tego powodem - skoro inne województwa (np.mazowieckie) z powodzeniem organizuj± nawet do 20. turniejów rocznie.

Prawdopodobnie z powodu Eurobasketu nie odby³ siê coroczny turniej kadetów ¯ycia Bytomskiego. A gdzie turnieje dla juniorów czy  m³odzików? Mamy na ¦l±sku pe³onowymiarowe hale, miejsca noclegowe i jedyne czego brakuje, to organizatorów takich jak np. Marek Sa³ata, który organizuje jeden z najwiêkszych turniejów koszykówki dziewczêcej. Znani z przygotowañ takich spotkañ byli Artur Mikruta czy Janusz Ko³cz, dzi¶ ju¿ niewiele s³ychaæ o ich dzia³alno¶ci w tej dziedzinie. Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, jak wiele po¿ytku przynosz± eventy koszykarskie, trzeba nam wiêc pomy¶leæ co zrobiæ, aby jak najwiêcej ich odbywa³o siê u nas-na ¦l±sku, skoro nie staæ nas na wyjazdy. AZS Katowice przeczeka³ EUROBASKET i zabra³ siê za organizacjê turnieju kadetów Im. Z. Klimontowicza. Uczestniczyæ w nim bêdzie kadra Podkarpacia (rocznik '95) oraz dwie kadry ze ¦l±ska. M³odzi bêd± testowani w turnieju "najlepsi" - czyli dwunastka zostanie wybrana na Puchar Tatr, który odbêdzie siê Nowym Targu od 5 do 8 listopada.
Komentarze
darek dnia padziernik 09 2009 20:52:24
Zbyszek -piszesz ,ze w województwie mazowieckim organizowanych JEST Duzo turnieji .
U Nas Równiez Sa ...chetni -ABY ewentualnie zagrac .
Coz -organizacja to Przedewwszystkim CHECI -tak "cheæ "cos zorganizowac -Dograæ uczestnikow -To przeciez 2-3 dni gry !!
zapewnic -sedziow -/ ..jakies koszty -bo Nikt za darmo Nie Lubi Pracowac /-
Choc -Przyznam sie Szczerze -Zaskoczy³em siê Gdy Chêc -sedziowania Wyrazili sêdziowie o Uznanej juz renomie na POLSKICH Parkietach !!
-Lokal czyli sala
-napoje
- jakies "Gifty "-To Niestety nie jest Nieraz Wazny tak Wynik -TYLKO TO Cos -Co Dostaje za swoja PRACE Zawodnik -
czyli koszulki czy inne upominki nie Mówi±c o Indywidualnych wyroznieniach .
i w tym miejscu PRAGNE Serdecznie podziêkowac -Chyba ..Jednemu z OSTATNICH wychowanków Pana Trenera Klimontowicza -za Kilka "drobiazgow " dla zawodnikow .

Czyli organizacja turnieju to jakis BUD¯ET

ale nie bêdziemy Tutaj siê "rozczulac na tematy Finansowe"
ok

1 mecz VI turnieju Z.Klimontowicza
Hartwig Katowice -MCKIS Jaworzno
I Kwarta 20-11
II Kwarta 15-14
III Kwarta 27-6
IV Kwarta 14-15
i ostateczny wynik 76-46
MVP -Meczu Zawodnik Hartwiga -Jó¼wiak Bartosz
PauGasol dnia padziernik 11 2009 19:12:13
Gdzie jakie¶ fotki??
Damian3149 dnia padziernik 11 2009 20:30:56
bêd± fotki
darek dnia padziernik 11 2009 20:49:13
VI turniej im Z.Klimontowicza
-przeszed³ do historii - tegoroczna formu³a -Bardzo Oszczêdn± -Okaza³a sie Bardzo dobra pod wzglêdem szkoleniowym .
Pierwszy raz w historii Turnieju -Nie Zmierzy³y siê Tylko Dru¿yny Klubowe -ale Kadry Wojewódzkie -Wszyscy trzej trenerzy mogli Poobserwowaæ i wyci±gn±æ "Wnioski "przed ostatecznymi powo³aniami na Kadrê i na Puchar Tatr ,który odbêdzie siê niebawem .
Dziwiæ -mo¿e ,¿e Pierwsze 2 Miejsca zajê³y Dru¿yny klubowe -ale w tym momencie -Bêdê Broni³ zawodników -kadry -Do meczów Przyst±pili z marszu.
Wszystkie mecze MIA£Y swoja dramaturgie -Niech Przypomnê Tylko dzisiejszy mecz o 5 miejsce -gdzie po 2 kwartach - dru¿yna Jaworzna - By³a ju¿ Dru¿yna .."przegrana " -ale Przerwa i Rozmowa w Szatni =Spowodowa³a ,ze na III i IV kwartê -Wysz³a Nie ta sama dru¿yna
TOTALNA METAMORFOZA !!

Mecz o 3 Miejsce To Mecz z "podtekstami '
Stanêli na przeciw Siebie Nauczyciel i Uczeñ !!
Gdzie -lepszym OKAZA£ siê ..Uczeñ .
jak wszystkim -wiadomo Trener katowickiego AZS-u ,który Dzi¶ Pe³ni³ Funkcje Równie¿ TEGO PIERWSZEGO -Zastêpuj±c Trenera -Radka Fudalego
-Kadry ¦l±ska
POKONA£ swojego Nauczyciela ze Stalowej Woli

Mecz fina³owy

na przeciw Siebie stanê³y DWIE dru¿yny z Katowic Dru¿yny ,które W przysz³o¶ci Bêd± ze sob± WSPOLPRACOWAÆ dla dobra katowickiej jak i ¶l±skiej koszykówki
Trenerzy ,którzy ..umiej± siê podzieliæ Tak do¶wiadczeniami jak i my¶l± szkoleniowa
Zreszt± Obaj tak Pan Jakubiec jak i Pan Kloziñski -G³o¶no Mówi± o daleko id±cej Wspólnej Wspó³pracy na Przysz³e LATA Dla Wspólnego dobra

Ale do meczu Dru¿yna Hartwiga -jest dru¿yn± Starsz± -bardziej do¶wiadczon± -Bardziej ograna niz dru¿yna akademików

Obie dru¿yny w poprzednich 2 latach Byli Finalistami Mistrzostw Polski w Kategorii m³odzik starszy -rok po roku

Do¶wiadczenie plus To Cos -sprawi³o ,¿e w VI Edycji Turnieju KLIMON Cup
AZS -Znowu Okaza³ siê Super gospodarzem oddaj±c G³ówne trofeum -PRZECIWNIKOM
To taka AZS-owska -Turniejowa TRADYCJA .
Inaczej -Gdyby dzi¶ - Kosze na Paderewskego -Tak "By³y Du¿e "jak w potyczce z kadra Podkarpacia ,gdyby Kacper -dzis mia³ podobna Serie -jak wczoraj 4 rzuty za 3 w 1 kwarcie -to mo¿e dru¿yna nawi±za³a by walkê z dru¿yn± Hartwiga

I w tym momencie powinienem zakoñczyæ -relacje z w/w turnieju -Ale
w tym Miejscu -Musze kilku osoba -Podziêkowaæ !!!
sêdziom
Pani -Annie Antosik
Panom -Maciejowi Guzikowi,Tomaszowi Traczowi, Micha³owi Kuzi, Ahmedowi Meaurisowi -/przepraszam Ahmed -je¿eli ¼le napisa³em Twoje nazwisko /Miko³ajowi Kabzie -Za Pracê na stoliku i dzielne Sekretarzowanie
Oczywi¶cie nie MO¯EMY Zapomnieæ o popularnym Zbyszku Bytomskim ,który wspomóg³ -Turniej swoj± Prywatn± nagrod± !! dla najbardziej perspektywicznego zawodnika w dru¿ynie go¶ci z podkarpacia
( Damian Szóstka )
Oraz wszystkim Uczestnikom VI Turnieju Klimontowicza !!
ps
Nagrody indywidualne

MVP-turnieju dla

KINCZEWSKIEGO DAWIDA -statuetkê -odebra³ z rak Wnuka Pana Zbigniewa Klimontowicza !!

Najlepszy strzelec turnieju

Bartosz Wilczyñski

Najwiêksza Nadzieja wg.Syna Pana Klimontowicza dla zawodnika -wychowanka AZS-u Katowice

Marcin Jezela

Pozdrawiam i zapraszam za ROK na VII KILMON CUP
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ballhandling dziewcz±t
Ballhandling dziewcz±t
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi