News: Kadra ¦l±sk 1995 Turniej Puchar Tatr - Nowy Targ 5-8.11.2009 (12) - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 13:50:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1995 Turniej Puchar Tatr - Nowy Targ 5-8.11.2009 (12)
U-15 Kadry Woj
Dziewczyny

Ma³opolska – ¦lask  83 : 60
22-11, 24-22, 24-9, 13-18

Ma³opolska: Bocioch Anna 6,  Szopiñska Joanna 0, Misiuda Katarzyna 2, Dyba¶ Karolina 9,  Frankowska Sandra 8 , Jamrozy Zuzanna 13, Krzysiak Kamila 6,  Szafran Patrycja 1, Olesiak Martyna 4, Ciê¿ad³o Kamila 5, Lipiñska Paulina 9, Rybczyk Ewa  20

¦l±sk: Mazur Marzena 13,  Lupa Sabina 3, Cwill Agnieszka 3, Dziewior Karolina 4, Krzymiñska Natalia 2, Bolik  Beatrycze 0, Paranowska Beata 9, Pañczyszyn Martyna 18, Baranowska Paulina 0, Pajdziñska Wikoria 7, Giers Klaudia 0, Kossmann Olga 1

KS Gorce - Podkarpacie 96 :73
(26-17, 23-20, 19-20, 28-25)

Podkarpacie: Tudryn Justyna 4, Or³awska Magdalena 6, Majkut Martyna 18, Wo³oszyn Klaudia 2, Strzempa Natalia 0, ¯ydzik Magdalena 8, Heliniak Aleksandra 5, Dziadasz Dominika 4, Szwajka Magdalena 17, Pi³at Katarzyna 0, Pli¶ Karolina 2, Dudek Beata 0

Podkarpackie - ¦l±skie  47 : 63
( 12-13, 11-17, 8-20, 16-13

¦l±sk: Mazur Marzena 9,  Lupa Sabina 4, Cwill Agnieszka 2, Dziewior Karolina 0, Krzymiñska Natalia 9, Bolik  Beatrycze 1, Paranowska Beata 6, Pañczyszyn Martyna 8, Baranowska Paulina 2, Pajdziñska Wiktoria 9, Giers Klaudia 3, Kossmann Olga 10

Podkarpacie: Tudryn Justyna 1, Or³awska Magdalena 9, Majkut Martyna 7, Wo³oszyn Klaudia o, Strzempa Natalia 0, ¯ydzik Magdalena 4, Heliniak Aleksandra 8, Dziadasz Dominika 5, Szwajka Magdalena 3, Pi³at Katarzyna 0, Pli¶ Karolina 2, Dudek Beata 8

KS Gorce Nowy Targ – Ma³opolska  66-55
(14-17, 22-13, 16-13, 14-11)

Ma³opolska: Bodzioch Anna 0,  Szopiñska Joanna 0, Misiuda Katarzyna 7, Dyba¶ Karolina 2,  Frankowska Sandra 8, Jamrozy Zuzanna 2, Krzysiak Kamila 6,  Szafran Patrycja 5, Olesiak Martyna 6, Ciê¿ad³o Kamila 3, Lipiñska Paulina 10, Rybczyk Ewa 6

KS Gorce Nowy Trag – ¦laskie  52 : 58
( 16-12, 14-17, 6-16, 16-13 )

¦l±sk: Mazur Marzena 14,  Lupa Sabina 3, Cwill Agnieszka 0, Dziewior Karolina 10, Krzymiñska Natalia 7, Bolik  Beatrycze 0, Paranowska Beata 11, Pañczyszyn Martyna 6, Baranowska Beata 0, Pajdziñska Wikoria 2, Giers Klaudia 3, Kossmann Olga 2

Ma³opolskie – Podkarpackie  90 : 51
( 24-20, 18-11, 21-12, 27-8 )
Ma³opolska: Bocioch Anna 2,  Szopiñska Joanna 0, Misiuda Katarzyna 13, Dyba¶ Karolina -,  Frankowska Sandra 11, Jamrozy Zuzanna 11, Krzysiak Kamila 14,  Szafran Patrycja 1, Olesiak Martyna 6, Ciê¿ad³o Kamila 9, Lipiñska Paulina 10, Rybczyk Ewa 13
 
Podkarpacie: Tudryn Justyna , Or³awska Magdalena 4, Majkut Martyna 9, Wo³oszyn Klaudia 0, Strzempa Natalia 0, ¯ydzik Magdalena 6, Heliniak Aleksandra 2, Dziadasz Dominika 2, Szwajka Magdalena 13, Pi³at Katarzyna 6, Pli¶ Karolina 3, Dudek 2

  DRU¯YNA M PKT  Z  P K-ZD K-ST BILANS 
 1 Ma³opolska  2  4  2  0  173  111  62
 2 ¦l±skie 2 3 1 1 123  130   -7
 3 Podkarpacie 2 2 0 2  98  153 -55

KS Gorce rocz.1992/1993 poza klasyfikacj±

CIEKAWY-ARTYKU£-NA-STRONIE-LA-BASKET-PIEKARY

Ch³opcy

Ma³opolska – ¦l±sk 66 : 60
( 13-12, 22-18, 9-18, 22-12 )

Ma³opolska: Piotr Piwoñski 2, Krzysztof Czajka 13,  Konrad Szczêsny 2, Krzysztof Bogusz 3, Karol Gut 3, Artur W³odarczyk 18, Marcin Kniszner 2,  Adrian Szewczyk 3,  Bartosz Wo¼niak 5,  Piotr Wo³kowicz 12,  Konrad Krzywonos 0, Jan Dyduch 0

¦lask:Adam Grzemies³awski 7, Oliwer Dytko 15,  Daniel Smo³ka 0 Mateusz Gros 5
Filip Szymaniak 0 Emil Redliñski  7, Marcin Jezela 3, Szymon Pietryga 4, Piotr Piercha³a 4, Nikdem Kowalski 0, Mateusz Andrzejewski 11, Pawe³ Hanzel 8

Podkarpacie -  £ód¼  74 : 81
( 21-11, 17–34, 16–24,20–12 

Podkarpacie:Rafa³ Walsko 2,  Przemys³aw Pluta 15, Piotr Pandura 29, Maciej Lis 15, Damian Szóstka 2, Dawid Widz 9, Oskar £oszczyk 0, Piotr Kaba³a 2, Jakub Szubart 13, Krzysztof Kiec 4, Bart³omiej  Nalepa 0, Jakub Moskal 0

£od¼: Micha³ Lipski 4, Oskar Miko³ajczyk 9, Patryk Zawadzki 0, Wojciech Cyrañski 2, Jakub Cie¶lik 2, Bartosz Wróbel 10, Kamil Nowak 1,  Karol Przechodzieñ 7,  Piotr arañczyk 9, Dominik Janus 8, Adam Bartkiewicz 18, Robert Kowalczyk 11

Ma³opolskie – £ódzkie 90 : 75
(18:22, 14:22, 32:16, 26:15)

Ma³opolska: Piotr Piwoñski 3, Krzysztof Czajka 8, Konrad Szczêsny 4, Krzysztof Bogusz 0, Karol Gut 10, Artur W³odarczyk 18, Marcin Kniszner 2, Adrian Serczyk 14, Bartosz Wo¼niak 25, Piotr Wo³kowicz 4, Konrad Krzywonos 2, Jan Dyduch 0

£od¼: Micha³ Lipski 7, Oskar Miko³ajczyk 9, Patryk Zawadzki 2, Wojciech Cyrañski 0, Jakub Cie¶lik 6, Bartosz Wróbel 11, Kamil Nowak 0,  Karol Przechodzieñ 8,  Piotr Arañczyk 17, Dominik Janus 4, Adam Bartkiewicz 6, Robert Kowalczyk 5

¦l±skie -  Podkarpackie  97 : 62
( 15-17, 28-14, 28-4, 26-17 )

¦lask: Adam Grzemies³awski 8, Oliwer Dytko 3,  Daniel Smo³ka 13, Mateusz Gros 8,
Filip Szymaniak 4, Emil Redliñski 10,   Marcin Jezela 6, Szymon Pietryga 9, Piotr Piercha³a 4, Nikdem Kowalski 18, Mateusz Andrzejewski 8,  Pawe³ Hanzel 6

Podkarpacie: Rafa³ Walski 5,  Przemys³aw Pluta 1, Piotr Pandura 20, Maciej Lis 10, Damian Szóstka 2, Dawid Widz 5, Oskar £oszczyk 0, Piotr Kaba³a 2, Jakub Szubart 13, Krzysztof Kiec 4, Bart³omiej  Nalepa 0, Jakub Moskal 0

£ódzkie  -  ¦laskie  51 : 60
( 13-14, 15-14, 13-19, 9-14 )

£od¼: Micha³ Lipski 0, Oskar Miko³ajczyk 2, Patryk Zawadzki 0, Wojciech Cyrañski 3, Jakub Cie¶lik 11, Bartosz Wróbel 5, Kamil Nowak 0,  Karol Przechodzieñ 4,  Piotr Brañczyk 7, Dominik Janus 6, Adam Bartkiewicz 10 , Robert Kowalczyk 3

¦lask: Adam Grzemies³awski 1, Oliwer Dytko 0,  Daniel Smo³ka 5, Mateusz Gros 10,
Filip Szymaniak 9, Emil Redliñski 6,   Marcin Jezela 0, Szymon Pietryga 6, Piotr Piercha³a 6, Nikdem Kowalski 4 , Mateusz Andrzejewski 7,  Pawe³ Hanzel 6

Ma³opolskie – Podkarpackie 88 : 78
( 26-19, 28-13, 13-23, 21-23 )

Ma³opolska: Piotr Piwoñski 2, Krzysztof Czajka 6, Konrad Szczêsny 14, Krzysztof Bogusz 6, Karol Gut 6, Artur W³odarczyk 12, Marcin Kniszner 3, Adrian Serczyk 0, Bartosz Wo¼niak 18, Piotr Wo³kowicz 8, Konrad Krzywonos 7, Jan Dyduch 6

Podkarpacie: Rafa³ Walsko 3,  Przemys³aw Pluta 0, Piotr Pandura 30, Maciej Lis 7, Damian Szóstka 16, Dawid Widz 0, Oskar £oszczyk 3, Piotr Kaba³a 0, Jakub Szubart 17, Krzysztof Kiec 2, Bart³omiej  Nalepa 0, Jakub Moskal 0

  DRU¯YNAPKT  Z  P K-ZD K-ST BILANS
 1 Ma³opolskie 3  6 3 0 244 213 31 
 2 ¦l±skie 3  4 2 1 217 179   38
 3 £ódzkie 2  3 1 1 207 224 -17
 4 Podkarpackie 2  2 0 2 214 266   -52 

Wyró¿nienia indywidualne

 MA£OPOLSKIE ¦L¡SKIE £ÓDZKIE PODKARPACKIE X MA£OPOLSKIE  ¦L¡SKIE PODKARPACKIE
         X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
      
W³odarczyk A.
WIS£A Kraków
rocz.1996 !
,król trójek,,
Hanzel Pawe³
AZS Katowice
Bartkiewicz Adam
£KS £ód¼
Pandura Piotr
SIARKA
Tarnobrzeg
najlepszy strzelec
 X
 X
 X
 X
Lipiñska Paulina
¯AK Nowy S±cz
Mazur Marzena
Piekary ¦l±skie
Szwajka Magdalena
STAL Stalowa W

  TOP - 10
najlepiej punktuj±cych turnieju

Ewa Rybczyk 39 pkt 4 mecze 9,75 pkt ¶rednia

Piotr Pandura 79 pkt. 4 mecze  19,75 ¶rednia


 DZIEWCZYNY KADRA PKT  CH£OPCY KADRA PKT 
 1  Rybczyk Ewa ma³opolskie 39 Pandura Piotr podkarpackie 79
 2 Mazur Marzena ¶l±skie 36 X W³odarczyk Artur ma³opolskie 48
 3 Or³owska Magdalena podkarpackie 34 X Wo¼niak Bartosz ma³opolskie  48
 4 Szwajka Magdalena podkarpackie 33 X Szubart Jakub  podkarpackie 39
 5 Pañczyszyn Marytyna ¶l±skie 32 X Bartkiewicz Adam ³ódzkie 34
 6 Lipiñska Paulina ma³opolskie 29 X Barañczyk Piotr ³ódzkie 33
 7 Frankowska Sandra ma³opolskie 27 X Lis Maciej podkarpackie 32
 8 Jamro¿yn Zuzanna ma³opolskie 26 X Czajka Krzysztof ma³opolskie 27
 9 Krzysiak Kamil ma³opolskie 26 X Wróbel Bartosz    ³ódzkie 26
 10 Paranowska Beata ¶l±skie 26 X Andrzejewski Mateusz ¶l±skie 26


FOTO-ZIBI    FILMIKI-ZIBI  


PODSUMOWANIE DRU¯YN

 Lista zawodniczek i zawodników  uczestnicz±cych na turniej o Puchar Tatr w Nowym Targu, w terminie 05-08.11.2009 r.
punkty, wzrost, kluby


CH£OPCY

Woj. ¦l±skie  trener Rados³aw Fudali  asystent Marcin Kloziñski
 
 
zawodnik
klub
wzrost
Ma³op.
Podk.
£ód¼
razem
4
Adam Grzemies³awski
AZS Katowice
186
7
8
1
16
5
Oliwer Dytko 
GTK Gliwice
176
15
3
0
18
6
Daniel Smo³ka
MKKS Rybnik
178
0
13
5
18
7
Mateusz Gros
MOSM Bytom
187
5
8
10
23
8
Filip Szymaniak
MOSM Bytom
181
0
4
9
13
9
Emil Redliñski  
MKKS Rybnik
182
7
10
6
23
10
Marcin Jezela
AZS Katowice
180
3
6
0
9
11
Szymon Pietryga
MOSM Bytom
187
4
9
6
19
12
Piotr Piercha³a
MKKS Rybnik
194
0
4
6
10
13
Nikdem Kowalski
Sportowiec Czê.
187
0
18
4
22
14
Mateusz Andrzejewski 
HARTWIG K-ce
183
11
8
7
26
15
Pawe³ Hanzel
AZS Katowice
192
8
6
6
20
 
 Woj. £ódzkie - trener Rober Zaj±c
 
 
zawodnik
klub
wzrost
Podk.
Ma³.    
¦l
Razem
4
Micha³ Lipski
Ósemka Skierniewice
186
4
7
0
11
5
Oskar Miko³ajczyk
SKS Start £ód¼
183
9
9
2
20
6
Patryk Zawadzki
PKK99 Pabianice
184
0
2
0
2
7
Wojciech Cyrañski
£KS KM £ód¼
184
2
0
3
5
8
Jakub Cie¶lik
Junak Radomsko
169
2
6
11
19
9
Bartosz Wróbel
PKK99 Pabianice
180
10
11
5
26
10
Kamil Nowak
PKK99 Pabianice
184
1
0
0
1
11
Karol Przechodzieñ
SKS Start £ód¼
182
7
9
3
19
12
Piotr Barañczyk
Ósemka Skierniewice
188
9
17
7
33
13
Dominik Janus
Ósemka Skierniewice
188
8
4
6
18
14
Adam Bartkiewicz
£KS KM £ód¼
194
18
6
10
34
15
Robert Kowalczyk
£KS KM £ód¼
197
11
5
3
19
 
 Woj. Podkarpackie - trener Be³czowski Robert
 
 
zawodnik
klub
wzrost
£ód¿
¦l
Ma³.
razem
4
Rafa³ Walski
Siarka Tarnobrzeg
188
2
5
3
10
5
Przemys³aw Pluta
Polonia Przemy¶l
172
2
1
0
3
6
Piotr Pandura   kpt.
Siarka Tarnobrzeg
187
29
20
30
79
7
Maciej Lis
Stal Stalowa Wola
187
15
10
7
32
8
Damian Szóstka
Stal Stalowa Wola
184
7
2
16
25
9
Dawid Widz
Stal Stalowa Wola
159
0
5
0
5
10
Oskar £oszczyk
Stalowa Wola
179
8
0
3
11
11
Piotr Kaba³a
Polonia Przemy¶l
188
0
2
0
2
12
Jakub Szubart
Resovia Rzeszów
187
9
13
17
39
13
Krzysztof Kiec
Stalowa Wola
180
0
4
2
6
14
Bart³omiej  Nalepa
Stalowa Wola
185
2
0
0
2
15
Jakub Moskal
Stalowa Wola
186
0
0
0
0
 
Woj. Ma³opolskie  trener Piotr Piecuch asystent Jerzy Chwojka
 
 
zawodnik
klub
wzrost
¦lask
£ód¼
Podk.
razem
4
Piotr Piwoñski
Wis³a Kraków
166
2
3
2
7
5
Krzysztof Czajka
Wis³a Kraków
185
13
8
6
27
6
Konrad Szczêsny
Wis³a Kraków
193
2
4
14
20
16
Krzysztof Bogusz
Wis³a Kraków
187
3
0
6
9
8
Karol Gut
UNIA Tarnów
180
3
10
6
19
9
Artur W³odarczyk
Wis³a Kraków
174
18
18
12
48
10
Marcin Kniszner
Wis³a Kraków
184
2
2
3
7
11
Adrian Serczyk
Korona Kraków
183
3
14
0
17
12
Bartosz Wo¼niak
Wis³a Kraków
188
5
25
18
48
13
Piotr Wo³kowicz
UNIA Tarnów
186
12
4
8
24
14
Konrad Krzywonos
Wis³a Kraków
183
3
2
7
12
15
Jan Dyduch
Wis³a Kraków
182
0
0
6
6

DZIEWCZYNY

MA£OPOLSKA trenerzy Pawe³ Michalik  as. Andrzej Suda
 
 
zawodniczka
klub
Wzrost
¦l±sk
Gorce
Podk.
Razem
5
Anna Bodzioch
Górnik Wieliczka
160
6
0
2
 8
7
Joanna Szopiñska
KS Gorce
157
0
0
0
 0
8
Katarzyna Misiuda
Górnik Wieliczka
172
2
7
13
 22
9
Karolina Dyba¶
TS Wis³a
182
9
2
0
 11
10
Sandra Frankowska   Kpt
Górnik Wieliczka
166
8
8
        11
 27
11
Zuzanna Jamrozy
CiS Skawina
171
13
2
11
 26
12
Kamila Krzysiak
Górnik Wieliczka
165
6
6
14
 26
13
Patrycja Szafran
Górnik Wieliczka
169
1
5
1
 7
14
Martyna Olesiak
¯ak Nowy S±cz
167
4
6
6
16
15
Kamila Ciê¿ad³o
Górnik Wieliczka
161
5
3
9
 17
16
Paulina Lipiñska
¯ak Nowy S±cz
174
9
10
10
29
17
Ewa Rybczyk
Górnik Wieliczka
180
20
6
        13
39
 
PODKARPACIE  trenerzy Artur Karlik as. Krzysztof Herbaciñski
 
 
zawodniczka
Klub
wzrost
Gorce
¦l±sk
Ma³.
  razem
4
Justyna Tudryn
Lotnik Wierzawice
170
4
1
3
 8
5
Magdalena Or³owska
MLKS Rzeszów
164
6
9
4
 19
6
Martyna Majkut Kpt
Lotnik Wierzawice
172
18
7
9
 34
7
Klaudia Wo³oszyn
Stal Stalowa Wola
176
2
0
0
 2
8
Natalia Strzempa
Stal Stalowa Wola
168
0
0
0
 0
9
Martyna ¯ydzik
MLKS Rzeszów
173
8
4
6
18
10
Aleksandra Heliniak
Lotnik Wierzawice
160
5
8
2
15
11
Dominika Dziadosz
MLKS Rzeszów
168
4
5
2
 11
12
Magdalena Szwajka
Stal Stalowa Wola
164
17
3
13
33
13
Beata Dudek
MLKS Rzeszów
174
7
8
2
17
14
Katarzyna Pi³at
Stal Stalowa Wola
180
0
0
6
 6
15
Karolina Pli¶
Lotnik Wierzawice
168
2
2
3
 7
 
¦L¡SK  trener Jacek Dyja
 
 
 
klub
wzrost
Ma³.
Podk.
 Gorce
razem
4
Marzena Mazur
Basket Piekary ¦l.
168
13
9
14
 36
5
Sabina Lupa
MOSM Bytom
171
3
4
3
 10
6
Agnieszka Cwill
JAS FBG Sosnowiec
165
3
2
0
 5
7
Karolina Dziewior
JAS FBG Sosnowiec
166
4
0
10
 14
8
Natalia Krzymiñska
JAS FBG Sosnowiec
167
2
9
7
 18
9
Beatrycze Bolik
RMKS Rybnik
170
0
1
0
 1
10
Beata Paranowska
MOSM Bytom
178
9
6
11
26
11
Martyna Pañczyszyn Kpt
MOSM Bytom
172
18
8
6
32
12
Paulina Baranowska
JAS FBG Sosnowiec
176
0
2
0
 2
13
Wiktoria Pajdziñska
MKS Zabrze
178
7
9
2
18
14
Klaudia Giers
JAS FBG Sosnowiec
178
0
3
3
  6
15
Olga Kossmann
MKS Zabrze
180
1
10
2
13


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
UKS Hajduki Chorzów - MOSM Bytom I
UKS Hajduki Chorzów - MOSM Bytom I
Turniej kadetów r.91/92 Bytom 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi