News: Pogon Ruda ¦l±ska - Smyk Prudnik - konfrontacja - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 18:14:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pogon Ruda ¦l±ska - Smyk Prudnik - konfrontacja
U-16 Kadeci
 Od lat pamiêtam mecze Rudy ¦l±skiej z Prudnikiem zawsze by³y bardzo ciekawe i zaciête a kibiców na tych meczach co nie miara. Seniorzy Pogoni dostali siê na parê sezonów do ekstraklasy Prudniczanie niestety nigdy nie mieli zaszczytu tam grac. Po latach Pogoñ znowu powróci³a do II – ligi i znów  s±  mecze ,,Pogoni z Pogoni±,, Wróæmy jednak do rozgrywek kadeckich ju¿ w najbli¿szy pi±tek czeka nas moim zdaniem bardzo atrakcyjny dla kibiców mecz Pogoni Ruda ¦l±ska ze Smykiem Prudnik
Zapraszam
Pogoñ : Jak oceniacie szanse swojej dru¿yny przed meczem z nami ?
Smyk : 50 na 50
                       
Smyk : Czy waszym zdaniem bêdzie to mecz o wszystko w naszej grupie ?
Pogoñ : Naszym  zdaniem ten mecz bêdzie najwa¿niejszy z dotychczas rozegranych w naszej grupie
 
Pogoñ : Czy Stalin rzuci w nowobytomskiej hali  powy¿ej 10 punktów ?
Smyk : Napewno jest liderem i kapitanem dru¿yny dyryguje gr± zespo³u pozatym potrafi
graæ ¶wietnie i napewno rzuci 10 punktów
 
Smyk : Jak Pogoñ Ruda ¦l±ska ocenia nasza  dru¿ynê i czy mamy szanse wyj¶æ do fina³ów A
Pogoñ :Jeste¶cie bardzo silnym fizycznie zespo³em z tego co s³yszeli¶my status
czarnego konia rozgrywek sadze ze jest  mo¿liwo¶æ dostania siê tej dru¿yny do gFina³u A
 
Pogoñ : Czy my¶licie o zwyciêstwie nad Cieszynem i czy macie na nich
jaki¶ sposób ¿eby wygraæ poniewa¿ poprzedni mecz z nimi przegrali¶cie
Smyk :My¶limy ¿eby wygraæ z ka¿dym nie wa¿ne czy jest to s³aba dru¿yna czy dobra. Udowodnili¶my ze nie straszny nam ¿aden rywal wygrana z Rybnikiem w poprzedni 
pi±tek. Na ka¿dy mecz wychodzimy tak samo zmobilizowani.
 
Smyk: Wielu zawodników z ligi my¶li ze gra waszego zespo³u opiera
siê na Wojtku Korachu jak jest naprawdê?
Pogon : Naszym zdaniem gra nie opiera siê wy³±cznie na Wojtku Korachu poniewa¿ grê
prowadzi Pawe³ K³osek . ma dobry rzut z po³dystansu tak samo jak Kuba Modrzynski
jak do tego dojdzie jeszcze dobra gra innych zawodników to Wojtek tylko dobija przeciwnika
 
Pogoñ : Od ilu lat ju¿ trenujecie i jak powsta³ zespó³
Smyk : Wiêkszo¶æ trenuje rok kilku zawodników od 6 klasy czyli  trzy lata a jedynie Kacper Stalicki trenuje ju¿ bardzo d³ugo koszykówkê dru¿yna powsta³a
gdy powsta³a klasa sportowa w Prudnickim gimnazjum nr 1 klasa sk³ada siê z rocznika 92
ale w tym sezonie mamy 5 zawodników rocznik91 i jednego z rocznika 93

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
29
29
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi