News: I Ogólnopolski Turniej m³odzika rocz.1997 Wielichowo 8-10.I.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 02:34:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Ogólnopolski Turniej m³odzika rocz.1997 Wielichowo 8-10.I.2010
Turnieje Podsumowanie
I Ogólnopolski Turniej M³odzików w Wielichowie przeszed³ do historii.
Mieli¶my zaszczyt go¶ciæ fantastyczne zespo³y z wielu ciekawych
o¶rodków naszego kraju. Poziom by³ wysoki i do¶æ wyrównany.

Mecze obfitowa³y w wiele emocjonuj±cych momentów, ¿al tylko ¿e pogoda i
sytuacja losowa nie pozwoli³a zespo³owi z Leszna dokoñczyæ turnieju.

Na turnieju panowa³a doskona³a atmosfera, zespo³y bardzo
zdyscyplinowane, o wysokiej kulturze osobistej, bardzo u³o¿one co jest
niew±tpliw± zas³ug± trenerów. Podkre¶lê równie¿ dobr± pracê
trójki sêdziowkiej: Przymus, Lutomski, Barczak z WZkosz.

Serdeczne podziekowania dla organizatorów a szczególnie dla trenera Dominika Majchrzaka z zaproszenie na Turniej do Wielichowa

Zbyszek ,,zibi,, Bytomski

Wyniki turnieju:


Wielichowo – Opalenica  44:100
¯yrardów – Komorów       46:57
¯yrardów – Gliwice         67:50
Gliwice – Komorów            50:83
Wielichowo – ¯yrardów    69 : 56
Opalenica – Komorów     83 : 44
Gliwice - Opalenica           62 : 97
Wielichowo
- Gliwice       72 : 49
Komorów - Wielichowo    65 : 50
Opalenica - ¯yrardów      86 : 58

FOTO-ZIBI


FILMIKI


Wyró¿nienia indywidualne

 MVP Turnieju    Gruszczyñski Dawid

Najlepszy strzelec:  Dawid Gruszczyñski

BASKET TEAM Opalenica

 Drugi strzelec turnieju
Micha³ Skrzypek
BASKET TEAM Opalenica


 
PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU

 
   
   
Kaczmarek Mateusz
BASKET TEAM Opalenica
Paziewski Piotr
UKS MEDAGRO Komorów
Adrian Dopiera
SP Wielichowo
Gruza Hubert 
UKS TRÓJKA ¯yrardów
£ojewski Wojciech
GTK Gliwice

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU

         
Stopierzyñski Hubert
BASKET TEAM Opalenica 
Sieradzki Tomasz
UKS MEDAGRO Komorów 
Sta¶kiewicz Ernest 
SP Wielichowo
Galantowicz Kacper
UKS TRÓJKA ¯yrardów 
Basukov Artur
GTK Gliwice


KOÑCOWA KLASYFIKACJA DRUZYNOWA


 MIEJSCE ZESPÓ£zdobycze punktowe.........................Wyró¿niaj±cy siê
zawodnik dru¿yny:
 
I    
Basket Team Opalenica

4 Pi±tek Jakub 38
5 Kaczmarek Mateusz 39
6 Kamil Galas 4
7 Król Wiktor 4
8 Fabian Filip 18
9 Skrzypek Micha³  93
10 Gruszczyñski Dawid 100
11 Stopierzyñski Hubert 38
13 Wolny Filip 4
14 Kurpisz Miko³aj 17
15 Trojanowski Arkadiusz 6
23 Ziobro Mateusz 0
12 Stankowski Patryk 4

trener. Aleksander Ziobro
  Basket Team Opalenica - zespó³ doskona³y technicznie, ze sporym do¶wiadczeniem, na dzieñ dzisiejszy ma³o kto mo¿e ich w kraju pokonaæ.

Komplet
zwyciêstw

wyró¿nienie:
Piatek Jakub
 II   
UKS Komorów

7 Sieradzki Tomasz 64
8 Lesiñski Mateusz 4
10 Parczewski Bartosz 2
11 S³aby Kamil 8
12 Paziewski Piotr 69
14 Hoser Grzegorz 43
16 Maciak Damian  7
17 Ba³ Stanis³aw  7
19 Janczak Eryk 27
21 Ciurzyñski Maciej 17

trener. Grzegorz Tomaszewski
 
UKS Komorów - bardzo ciekawy zespó³ o dobrych warunkach fizycznych,
dobrze u³o¿ony taktycznie.

1 pora¿ka
3 zwyciêstwa

wyró¿nienie:
Grzegorz Hauzer
 III   
SP. Wielichowo

4 Misiorny Marek 10
5 Bela Rafa³ 12
6 Kostrzewa Hubert 9
7 Szczepaniak Adrian 17
8 Dopiera Adrian 40
9 Matuszewski Marcin 44
10 Walkiewicz Marcin 0
11 Duda Damian 43
12 Sta¶kiewicz Ernest 38
13 Fr±ckowiak  Artur 24
14 £abiñski Patryk 0
15 Adamczewski Grzegorz 6
10 Nowak Grzegorz 0

trener. Dominik Majchrzak
  SP Wielichowo - doskona³e warunki fizyczne, zespó³ graj±cy nie¼le w
obronie.

2 pora¿ki
2 zwyciêstwa

wyró¿nienie:
Hubert Kosztrzewa
 IV 
UKS TRÓJKA ¯yrardów

4 Galantowicz Karol 7
5 Gruza Hubert 70
6 Solarski Oskar 6
9 Galantowicz Kacper 16
10 Malanowski Mateusz 19
11 Urbaniak Rafa³ 7
12 Parol Dawid 6
13 Zemlik Damian 22
14 Orêbski Damian 28
15 Bakalarski Albert kpt. 8
16 Klimiuk Marcel 13
18 Odolczyk Karol 23

trener Leszek Kamiñski
  UKS Trójka ¯yrardów - zespó³ bardzo wyrównany kadrowo, dobrze
u³o¿ony taktycznie, niez³e warunki fizyczne.

3 porazki
1 zwyciêstwo

wyró¿nienie:
Karol Galntowicz
 V 
GTK Fluor-Britam Gliwice

5 Kaniewski Wiktor 6
6 Skiba Jaku 16
7 Plech £ukasz  14
8 Basukov Artur 50
10 Marsza³ek Mariusz 12
11 Cisek Mateusz 22
12 Zelek Krzysztof  18
7 Tkaczyk Bartosz 1
14 £ojewski Wojciech 72
15 Borowiecki Maciej kpt. 6
17 Król Rafa³ 2

trener Dariusz £astawiecki
  GTK Gliwice - nieco gorsze warunki fizyczne nadrabiali szybko¶ci±,
sprawno¶ci±, waleczno¶ci±. Nie¼le u³o¿eni taktycznie

4 pora¿ki

wyró¿nienie:
Zelik Krzysztof
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wojcik Marcin r.94 MKS D±browa G.
Wojcik Marcin r.94 MKS D±browa G.
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi