News: Silesia Basketball Fan Club - Pojedynek Gigantów Wroc³aw 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 19:42:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Silesia Basketball Fan Club - Pojedynek Gigantów Wroc³aw 2010
Fanclub
Reprezentacja Polski przegra³a we Wroc³awiu z Zagranicznymi Gwiazdami PLK 95:99 w Pojedynku Gigantów. Koszykarze graj±cy w Polskiej Lidze Koszykówki stworzyli niesamowite show, a doskonale zagra³ Anthony Weeden, który zdoby³ 27 punktów.

 Za nami Pojedynek Gigantów czyli pokazowy mecz Reprezentacji Polski z Obcokrajowcami ( Gwiazdy PLK ). Nasz portal SKM ju¿ poraz   kolejny zorganizowa³ grupowy wyjazd kibiców na ten koszykarski event. Silesia Basket Fanklub to grupa 60 kibiców koszykówki z kilku ¶l±skich i nie tylko miast ( Katowice, Ruda ¦l±ska, Bytom, Jaworzno, Gliwice, Zabrze , Siemianowice ¦l. ¯ory, Tychy, O¶wiecim a nawet Jelenia Góra)

Punktualne przybycie uczestników na zbiórkê w Rudzie ¦l±skiej i Katowicach. Ruszamy w drogê do Wroc³awia, Na dworze –15  w autokarze gor±ca atmosfera.Kilka osób poraz pierwszy jedzie na tak± imprezê.  Na pocz±tku ,,zibi,, organizator imprezy przedstawia wszystkich uczesników .

 Rozpoczynamy tradycyjny konkurs wiedzy o koszykówce, tym razem nie ma konkretnego tematu jak to mia³ miejsce wcze¶niej tylko mamy pytania o ro¿nej tematyce koszykarskiej ( NBA, Euroliga, Eurobasket, PLK, Historia, Ciekawostki ) 40 pytañ dla u³atwienia odpowiedzi A,B,C.Ka¿dy sam sobie sprawdza odpowiedzi okazuje siê ¿e dwóch uczestników ma po 36 poprawnych odpowiedzi s± nimi  ch³opcy z Rudy ¦l±skiej Mateusz Borowski i Marcin Nowok .Jury konkursu decyduj± o dogrywce kolejny zestaw 15 pytañ .W walce o ,,Puchar znawcy Koszykówki,, Mateusz Bobrowski (foto) nie daje ¿adnych szans swoimu klubowemu koledze. Ciekawostk± mo¿e byæ fakt i¿ Mateusz Bobrowski rok temu tak¿e zosta³ znawc± koszykówki .¦KM gratuluje i wrêcza w nagrodê Puchar oraz koszulkê EYBL-a podarowanej przez klub MEDAGRO Komorów do tego zibi dorzuca jeszcze zestaw w MC Donaldzie.

 Kolejny konkurs tym razem dla dla najm³odszych czyli Grupy Janka Forajtera ( Foto) ze Szko³y Podstawowej w Katowicach Giszowcu ...czy mo¿na w autokarze rozegraæ konkurs rzutów osobistych ...okazuje siê ze mo¿na jak siê ma odpowiednie do tego gad¿ety, czyli miniaturowe konstrukcje kosza. Konkurs wygrywa uczeñ pana Forajtera  w nagrodê otrzymuje spodenki firmy ,,Chempion,, oraz zestaw w Mc Donaldzie .

 Do Wroc³awia doje¿d¿amy trochê za wcze¶nie musimy poczekaæ na otwarcie hali do 17.00 W tym czasiem otrzymujemy od PZKosz koszulki promuj±ce Mecz Gigantów ( tylko dla uczni) Wchodzimy na hale  pierwsze autografy, zdjêcia z Gwiazdami.Prezentacja kadry polski i gwiazd PLK przy zagaszonym ¶wietle, hymn narodowy to wszystko robi wra¿enia na naszej grupie która siedzi pod jedyn± Polska Flaga na hali z napisem SILESIA BASKETBALL

W czasie przerwy kolejny konkurs na wytypowanie zwyciêscy meczu .Prawie wszyscy stawiaj± na Polskê tylko Beniamin Zduñczuk i Adam Warzycha stawiaj± na Gwiazdy PLK emocji nie brakuje mamy dogrywkê w dogrywce lepsi obcokrajowcy. Kolejny zestaw w MC Donaldzie dla Beniamina Zduñczuka postawi³ najbli¿ej + 3 dla gwiazd PLK poma³u wychodzimy z hali jak zwykle gwiazdy nie przychodz± po meczu do kibiców nawet kadrowicze polski. najbardziej nam ¿al rodziny Tomka ¦niega i jego narzeczonej  nawet oni siê nie doczekali  .

Wracamy do domu ....chyba zadowoleni
Poczytajmy komentarze uczestników

 Portal koszykarski ¦l±ska Koszykówka M³odzie¿owa sk³ada serdeczne podziêkowania dla PZKosz za bilety i za koszulki dla dzieci i m³odzie¿y na co dzieñ graj±cych w koszykówkê. W meczu Gigantów dopingowali¶my Polsk± Reprezentacje

¦KM bardzo dziêkuje wszytkim uczestnikomwyjazdu  za zdyscyplinowanie, punktualno¶æ i du¿o humoru ...ju¿ dzi¶ zapraszamy wszystkich na kolejny wyjazd z SKM – Mecz Gwiazd jak tylko dowiemy siê gdzie zaczniemy zapisywaæ chêtncyh
Dziêkuje i do zobaczenia
NASZ PORTAL ORGANIZOWA£ WYJAZDY NA NASTÊPUJ¡CE IMPREZY:

 Nazwa.imprezy................... mecz.................... Miastoilo¶æ  Data............. 
  EUROBASKETPolska - Bu³garua, Litwa iTurcjaWroc³aw 34 7-9.IX.2009 ARTYKU£
 
 ARTYKU£
  Mecz GwiazdPó³noc - Po³udnieWarzawa 50  ARTYKU£
  Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 50  ARTYKU£
  NBA  EUROPA  LIVE TOUR  Hornets - Wizards Berlin 50 14.X.2008 ARTYKU£
  Marcin Gortat NBA Camp Camp dla dzieci £ód¼ 21 sierpieñ 2008 ARTYKU£
  BASKETLAND Camp Camp na S³owacji Ró¿omberok 16 lipiec 2008  ARTYKU£
  Mecz Gwiazd DBL Pó³noc - Po³udnie  Wroc³aw 50  2.III.2008 ARTYKU£
 Harlem Globloters mecz pokazowy Liberec   5 24.II.2008 
  Mecz Towarzyski Polska - S³owacja  Katowice100   13.I.2008 ARTYKU£
  Mecz Gwiazd DBL Po³noc - Po³udnie Wroc³aw  50  3.III.2007 
 ARTYKU£

 FOTO

 

Komentarze
BQ dnia stycze 25 2010 09:56:03
haaa ! ;dd bêdê pierwsza ;p wyjazd udanysmiley bardzo fajna ekipasmiley czekam na kolejn± wycieczkê ;p dziêki Zibi !;p pozdro ! #4
Krzysiek Osw dnia stycze 25 2010 10:39:58
Bylo super! ZB jestes wielki smileyDzieki za bardzo udany wyjazd. Zamawiam juz bilety na mecz gwiazdsmiley
Krzysiek Osw dnia stycze 25 2010 10:42:40
Zapomnialem jeszcze dodac ze bylo co ogl±dac bo mielismy bilety w V rzedzie za koszem ale I byl wolny wiec tam poszlismysmiley
rosin dnia stycze 25 2010 14:09:51
SUPER impreza zibi mi³a atmosfera Dziêki
kinczus dnia stycze 25 2010 18:39:43
Po raz kolejny bylo ¶wietnie ;p Zibi sie postaral ;] rozne konkursy dla nas jak i dla mlodszych fanow xD Czekam na Mecz Gwiazd smiley pozdro smiley
AdaM_BtM dnia stycze 25 2010 20:02:04
By³o super ;D .!! Atmosfera by³a super, miejsca i organizacja smiley.
Czekam na mecz gwiazd smiley
Bogi dnia stycze 25 2010 20:59:20
potwierdzam;D teraz tylko czekaæ na dwudniowy wyjadz do Gdañska (mam nadzzieje) smiley) pozdro;*
98bartek11 dnia stycze 26 2010 20:25:03
bardzo fajny wyjazd! dziêki zibi za koszulke xDsmiley
Czekam na nastêpny mecz gwiazd!
DanielOsw dnia stycze 27 2010 20:23:26
Zibi zarabisty wyjazd, dzieki za koszulke bylo super juz sie nie moge doczekac meczu gwiazdsmileysmileysmileysmileysmileysmiley
zibi dnia stycze 29 2010 01:10:26
S³owa podziêkowania za koszulki i bilety nale¿± siê nie do mnie a dla PZKosz
W imieniu w³asnym i uczestników wycieczki dziêkujê panu ¦wietlikowi z PZKosza za bilety i koszulki
BQ dnia stycze 29 2010 16:26:13
DZIÊÊKUUJEEMYY !!!!! smiley))
DanielOsw dnia stycze 30 2010 19:42:37
heh to dziki dla pzkosz
a kiedy beda jakies info o mkeczu gwiazd gdzie,kiedy, czy jedziemy itp???
smileysmileysmileysmileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
£ódzkie
£ódzkie
Lubelskie
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi