News: MU-20 Juniorzy Starsi - zakoñczenie sezonu 2009/2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 03:52:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MU-20 Juniorzy Starsi - zakoñczenie sezonu 2009/2010
U-20 Juniorzy St.
W czerwcu przed IV Gal± ¦KM MVP sezonu bêd± wybieraæ trenerzy i kapitanowie dru¿yn bior±cy udzia³ w rozgrywkach U-20

MVP U-20 sezon 2009/2010 - Wed³ug internautów bior±cych udzia³ w naszej sondzie - Pawe³ Jurczyñski zosta³ uznany najbardziej warto¶ciowym graczem (MVP) w¶ród  Juniorów Starszych............ale to by³a tylko zabawa

Pawe³ Jurczyñski (Pogoñ Ruda ¦l.) (87) 46% 
Marcin Olczyk (Mickiewicz K-ce) (47) 25% 
Adam Jurga (Mickiewicz K-ce) (14) 7% 
Wac³aw Adamczyk (AZS Katowice) (25) 13% 
Przemys³aw Gworek (AZS Katowice) (15) 8% 

ALL STARS U-20 sezonu 2009/2010.

  Pawe³ Jurczyñski -Pogoñ Ruda ¦l±ska (57)  urodzi³ siê 17 pa¼dziernika 1991 w Piekarach ¦l±skich. Pierwsze koszykarskie  kroki stawia³ w Hajdukach Chorzów pod okiem trenera Krzysztofa Sojki. Kolejnymi jego trenerami byli Micha³ Gancarz i Maciej Skupniewicz (Hajduki Chorzów), S³awomir Wêgiel i aktualnie Ryszard Poznañski (Pogoñ Ruda ¦l±ska). Pawe³ ma 183 cm wzrostu i wystêpuje na pozycji 1-2 czyli rozgrywaj±cy b±d¼ rzucaj±cy obroñca. Jego sukcesami s±: Kadra Polski, pó³fina³y MP Kadetów oraz gra w drugoligowym klubie Pogoñ Ruda ¦l±ska. Dysponuje bardzo dobrym rzutem, jego dobra skuteczno¶æ nie raz dawa³a mu pierwsze miejsca w klasyfikacjach ¦ZKosz,
  Marcin Olczyk - Mickiewicz Katowice (48) urodzony 2 czerwca 1990 pozycja obroñca. Wychowanek MOSM Bytom. Gra³ OOSM Wroc³aw, MCKiS Jaworzno.Aktualnie zawodnik II ligowego Mickiewicza Katowice
  Wacek Adamczyk - K¦ AZS Katowice (41) urodzony 29 kwietnia 1990 pozycja skrzyd³owy.Wychowanek UKS SP 27 Katowice.
Aktualnie zawodnik II ligowego zespo³u MCKiS Jaworzno
  Adam Jurga - Mickiewicz Katowice (39)  urodzony 4 luty 1990. Wzrost 190 cm pozycja skrzyd³owy.Wychowanek PKK 99 Pabianice gra³ w STAL Stalowa Wola. Aktualnie zawodnik II ligowego Mickiewicza Katowic
  Przemys³aw Gworek - K¦ AZS Katowice (38) urodzony 16 stycznia 1990.wzrost 195cm. pozycja skrzyd³owy.Wychowanek NIWY O¶wiecim.Aktualnie zawodnik II ligowego  MCKiS Jaworzno


Najman (Mickiewicz) (35) 6% 
Kurzawa (AZS) (30) 5%
Pawlik (UKS) (29) 5% 
R. Ka³u¿a (AZS) (25) 5% 
Cupia³ (AZS) (23) 4% 
Gruth (Ruda) (23) 4%
Handwerker (AZS) (23) 4% 
Modrzyñski (Ruda) (21) 4% 
Matlok (Mickiewicz) (21) 4% 
Stanka³a (Ruda) (20) 4%
S. Ka³u¿a (AZS) (19) 3% 
Wistuba (AZS) (17) 3% 
Siudak (Mickiewicz) (15) 3% 
Buczyñski (AZS) (15) 3% 
Jacaszek (UKS) (14) 3% 


 MISTRZ ¦L¡SKA WICEMISTRZ SL¡SKA III -miejsce IV miejsce
       
 MICKIEWICZ Katowice KS AZS Katowice KS POGOÑ Ruda ¦l±skaUKS SP 27 Katowice AZS Katowice - MKKS Sosnowiec 142 : 45 
SP27 Katowice - Pogoñ Ruda ¦l. 58 : 102 
SP27 Katowice - MKKS Sosnowiec 88 : 73 
Mickiewicz Katowice - AZS Katowice 62 : 75 
SP27 Katowice - Mickiewicz Katowice 55 : 86 
Pogoñ Ruda ¦l. - MKKS Sosnowiec 123 : 66 
Mickiewicz Katowice - Pogoñ Ruda ¦l. 60 : 56 
AZS Katowice - SP27 Katowice 105 : 56 
Pogoñ Ruda ¦l. - AZS Katowice 54 : 56
MKKS Sosnowiec - Mickiewicz Katowice 52 : 108
MKKS Sosnowiec - AZS Katowice 29 : 117
Pogoñ Ruda ¦l. - SP27 Katowice 93 : 59

Mickiewicz Katowice - SP27 Katowice 81 : 53
MKKS Sosnowiec - Pogoñ Ruda ¦l.   57 : 124
AZS Katowice -
Pogoñ Ruda ¦l. 56 : 71
Mickiewicz Katowice - MKKS Sosnowiec Walkower +20 Stoj± od lewej : Daniel Wroñski 1991, Adam Jurga 1990, Adam Spyra 1990, Tomasz ¦wierczewski 1991, £ukasz Klasa 1991, Marcin Olczyk 1990, Trener: Sebastian Bregu³a
Klêcz± od lewej : Mateusz Dziemba 1992, Jonatan Najman 1991, £ukasz Matlok 1990, Przemys³aw Jaroszek 1991, Tomasz Siudak 1990, Marceli Dziemba 1992
 
Komentarze
Jasiek dnia luty 09 2010 20:27:21
nie wierze w to co widze!! Mickiewicz mistrzem?
jak AZS móg³ z rud± przegraæ hahahaha

aaa i ten ZAG£ÊBIE da³o walkowera ,bo mieli nieprzepisowe rozmiary butów
elvis_Mickiewicz dnia luty 09 2010 20:37:09
B±d¼ co b±d¼ tytu³ dla Mickiewicza zas³u¿ony bo jak widaæ na przyk³adzie azs-u zwyciêstwa ró¿nic± 100pkt ze s³abym zag³êbiem nie wystarczy³o..
A wam ch³opaki gratuluje majstra!smiley
Brawa nale¿± siê te¿ Rudzie ¦l±skiej za walkê do koñca, serce w³o¿one w grê i koñcowy wynik smiley
Jacko87 dnia luty 09 2010 21:00:27
Nie wiem gosciu po co taka prowokacje robisz bo moge Ci przypomniec jak przez Ciebie Micek przegral oba mecze z AZS i w 3 lidze i w Juniorach Starszych i akurat Twoj wklad w to mistrzostwo jest mizerny !!! ale nie ulega watpliwosci ze gra AZS sie psuje i jesli nie zrobia jakis diametralnych ruchow to nie maja po co jechac na MP smiley a mistrzem jest Mickiewicz i za to naleza sie brawo dla chlopakow <brawo>a jesli chodzi o Rude to jestem pewien ze w przyszlym roku ta druzyna powalczy o najwyzsze cele nie tylko na Slasku ale moze i nawet w Polsce smiley
elvis_Mickiewicz dnia luty 09 2010 21:06:17
To nie jest go¶ciu prowokacja tylko stwierdzenie faktu smiley Nikogo nie obra¿am bo azs te¿ walczy³ w ca³ym sezonie. Poza tym go¶ciu mecze wygrywa lub przegrywa DRU¯YNA smiley A ja Ci mogê przypomnieæ, ¿e w rewan¿ach i w 3 lidze i w juniorach starszych Wygrali¶my bilans 2-2 i tyle w temacie bo nie ma co siê spinaæ smiley
elvis_Mickiewicz dnia luty 09 2010 21:07:55
a "Mizernego wk³adu" nawet nie skomentuje, statystyk nie robisz, punktów nie liczysz na meczach nie by³e¶..smiley
elvis_Mickiewicz dnia luty 09 2010 22:02:19
Olczyk, Jurga, Siudak (MICKIEWICZ)
Jurczyñski, Modrzyñski,Stankala (POGOÑ)
Adamczyk,Cupia³, Kurzawa (AZS)
Mateusz Pawlik (SP 27)
hehe dnia luty 09 2010 22:05:32
Matlok, Siudak, Najman, Jurga, Olczyk (MICKIEWICZ)
Kurzawa, Handwerker, Wistuba, Ka³u¿a R., Adamczyk (AZS)
zibi dnia luty 09 2010 22:09:22
Otrzyma³em 10 nominowanych od zawodnika z Rudy ¦l±skiej Paw³a Jurczyñskiego

Modrzynski Stankala, Gruth (Pogoñ).
Olczyk,Jurga,.Matlok (MICKIEWICZ)
Adamczyk,Cupial, Kurzawa (AZS)
Pawlik (UKS SP 27)
Jacko87 dnia luty 10 2010 01:52:08
Mickewicz- Mateusz Dziemba, Jurga, Olczyk
AZS Katowice- R.Ka³u¿a, Adamczyk, Kurzawa
Ruda Slaska- Jurczynski, Stankala
SP 27- Pawlik
zibi dnia luty 10 2010 16:46:10
kolejny zawodnik z Rudy ¦l. Kuba Modrzyñski ...nominuje

Jurczyñski,Gruth,Stankala (POGOÑ)
Olczyk, Jurga, Siudak (MICKIEWICZ)
Adamczyk,Cupia³, Kurzawa (AZS)
Mateusz Pawlik (SP 27)
JugiOh dnia luty 11 2010 00:57:19
Jaca jak mozesz mowic ze 1rozgrywajacy druzyny ktora ma M ¦laska nie mial wplywu na zwyciestwa? Chyba dobrze steruje druzyna skoro ona wygrywa. Ma taki sam wklad w zwyciestwa i porazki jak kazdy inny. A przegralismy mecze bo bylismy slabsi.

Jezeli chodzi o rozgrywki to jak dla mnie AZS ma dobra ekipke, i jest w nich duzy potencjal, szczegolnie na obwodzie. Mam nadzieje ze cos zamieszamy w Polsce smiley pozdro dla wszystkich (kwadratowych w szczegolnosci) ludzi
Jacko87 dnia luty 11 2010 22:36:57
Masz racje Adam troche mnie ponioslo smiley zycze Ci dobrej formy na MP i duzo sukcesow a po Mistrzostwa bedzie trzeba sie napic smiley
zibi dnia luty 11 2010 22:54:03
nominuje Pawlik zawodnik UKS SP 27 Katowice
azs: Gworek Adamczyk Ciupal
mickiewicz: Jurga, Matlok, Najman
ruda; Jurczynski Stankala Gruth
zibi dnia luty 11 2010 22:59:50
go¶c
Ruda ¦L - Jurczyñski, Modrzyñski Stankala
AZS - Adamczyk, Buczyñski, Ka³u¿a R
Mickiewicz -Olczyk, Jurga, Matlok
UKS - Pawlik
hajflajer1990 dnia luty 12 2010 20:13:46
Ruda: Jurczyñski, Modrzyñski, Stanka³a
AZS: Cupia³, Robert Ka³u¿a, Szymon Ka³u¿a, Adamczyk
Mickiewicz: Jurga, Olczyk
UKS: Pawlik
hajflajer1990 dnia luty 12 2010 20:31:44
Jurga 9 (Mickiewicz)
Adamczyk 8 (AZS)
Stanka³a 7 (Ruda ¦l.)
Olczyk 7 (Mickiewicz)
Jurczyñski 6 (Ruda ¦l.)
Cupia³ 5 (AZS)
Kurzawa 5 (AZS)
Pawlik 5 (UKS)
Matlok 4 (Mickiewicz)
Robert Ka³u¿a 4 (AZS)
Modrzyñski 4 (Ruda ¦l.)
Gruth 3 (Ruda ¦l.)
Siudak 3 (Mickiewicz)
Najman 2 (Mickiewicz)
Mateusz Dziemba 1 (Mickiewicz)
Handwerker 1 (AZS)
Wistuba 1 (AZS)
Gworek 1 (AZS)
Buczyñski 1 (AZS)
Szymon Ka³u¿a 1 (AZS)
darek dnia luty 18 2010 20:24:45
Zbyszek

Twój PR pozytywny w stosunku do 1 Zawodnika -Jest tutaj NIE na miejscu .

Mo¿e od razu wybierzesz BEZ g³osowania Twojego kandydata !!

Bo jak mozna odczytac Twój tekst :
Urodzi³ sie !! smiley
a 4 razy piszesz URODZONY !!

o 1 zawodniku piszesz Tyle samo wyrazówczy wersow co o pozosta³ych 4 ???
czyli CO¦ ..sugerujesz !!

wiem ten Potral Jest i Utrzymujesz Go ze swoich ¦rodków

,ale je¿eli ma to Byc ZABAWA to albo Wszyscy maja RÓWNE szanse Albo "mamy JEDNEGO Faworyta Klubu ,z którym sie identyfikujesz
albo ..CA£A PIATKA Ma równe SZANSE !!

Tak po Przegranym Meczu z Pogonia SCHOWA£EM G³owê w PIASEK - tak nieudziela³em siê na FORUM Aby NIEPROWOKOWAC -"Osób Przychylnych" klubowi AZS do super trafnych wypowiedzi pod adresem Klubu ,który Mam ZASZCZYT REPREZENTOWAÆ !!!!
Jedyne czego mogê ¯A£OWAÆ ,¿e w Naszej druzynie zabraknie takiego zawodnika Jak Zibi Twój faworyt !!,który to Zapewne pomog³by w awansie do ....
Cóz mysle ,¿e tak zawodnicy jak i Ca³y SZTAB przepracuje okres do 1 marcowego wekendu i COS UGRA !!
CO Mi zreszta ZAWODNICY AZS-u obiecali !!!
pozdrawiam smileysmileysmiley
zibi dnia luty 18 2010 23:25:08
Z mi³± chêci± napisa³bym wiêcej informacji o ka¿dym zawodniku niestety mam tylko Jurczyñskiego na gg pozostali ani siê nie odezwali
widocznie wol± tak jak jest

pozdrawiam
darek dnia luty 21 2010 00:53:25
Dru¿yny z Zachodniopomorskiego ZROBI£Y Bardzo duzy postêp !!

Dzis gdy jeszcze raz sprawdza³em ostateczne wyniki pomiêdzy druzynami z wielkopolski czyli Stala Ostrów z Nieobliczalnym Dymal± ,ktory ..potrafi³ Wygrac ka¿dy mecz !!
Czy wyniki Pyry Poznan i ich pora¿ki z Wilkami Szczecin czy ze Stargardem to troszkê...................... Zamar³em !!

Faktem jest ,¿e przed 1/2 Fina³u druzyna AZS-u Przygotowywala sie do GRY z Stal± Ostrów -Analiza meczow !!

a tutaj w grupie spotkamy Druzyne z ,ktora Gralismy w Krakowie na 1/4 MP i by³ TO BARDZO ciêzki Mecz !!

Pozostaje jeszcze Rozczygniêcie w³asciwie juz formalne KTO zagra z okrêgu ³odzkiego trafimy po raz pierwszy na druzyne TKM Wloc³awka .

Obecnie pozostaje TYLKO PYTANIE KTO Bêdzie ORGANIZATOREM Turnieju Grupy 1
elvis_Mickiewicz dnia luty 21 2010 21:44:16
£ód¼ 1 - TKM W³oc³awek
£ód¼ 2 - Katarzynka Toruñ
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
6  Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
6 Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
¦KM sezon 06/07 U-13 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi