News: MP U-16 rocznik 1991/92 Pó³fina³y 2007 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 17:31:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-16 rocznik 1991/92 Pó³fina³y 2007
U-16 Kadeci
Hajduki w swoim pierwszym meczu przegrali po dogrywce z Czarnymi S³upsk 101:90. Jedna pora¿ka jeszcze nie przekre¶la szans na przej¶cie dalej. W Rawiczu gdzie w pierwszym meczu spotka³ siê Rybnik z Zabrzem gór± okazali siê zabrzanie. W dalszej czê¶ci news`a statystyki z meczu Chorzów - S³upsk.

PÓ£FINA£Y MP KADETÓW - DZIEÑ 1

GRUPA – IX: organizator – WKS ¦L¡SK Wroc³aw, tel/fax (71) 322 32 15

- STK CZARNI S³upsk
- WKS ¦L¡SK Wroc³aw
- UPKS ARKA Ryki
- UKS HAJDUKI Chorzów

13.04.07

CZARNI S³upsk – HAJDUKI Chorzów
101:90 (19:15, 26:25, 21:18, 18:26, 17:6) STATYSTYKI Z MECZU

¦L¡SK Wroc³aw – ARKA Ryki 66:60 (19:13, 19:19, 8:14, 20:14) STATYSTYKI Z MECZU

14.04.07

HAJDUKI Chorzów – ARKA Ryki

¦L¡SK Wroc³aw – CZARNI S³upsk

15.04.07

ARKA Ryki – CZARNI S³upsk

¦L¡SK Wroc³aw - HAJDUKI ChorzówGRUPA – X: organizator – RKKS RAWIA Rawicz, tel/fax (65) 545 20 57- RKKS RAWIA Rawicz
- UKS DZIESIATKA Leszno
- MKKS Rybnik
- MKS Zabrze


13.04.07

MKS Zabrze– MKKS Rybnik
53:32 (16:7, 10:8, 8:7, 19:10)

RAWIA Rawicz – DZIESI¡TKA Leszno
36:60 (11:10, 7:19, 11:19, 7:12)

14.04.07

MKKS Rybnik – DZIESI¡TKA Leszno

RAWIA Rawicz – MKKS Zabrze

15.04.07

DZIESI¡TKA Leszno - MKS Zabrze

RAWIA Rawicz – MKKS Rybnik


PÓ£FINA£Y MP KADETÓW - DZIEÑ 2

Pechowy dzieñ dla naszych ¶l±skich dru¿yn. Niestety w drugim dniu rozgrywek we Wroc³awiu, Hajduki przegra³y mecz z Ark± Ryki 75:98. ¦l±sk Wroc³aw uleg³ przed w³asn± publiczno¶ci± z Czarnymi S³upsk 52:72. W rozgrywkach rozgrywanych w Rawiczu, MKS Zabrze przegra³o z gospodarzami 69:48. MKKS Rybnik odniós³ swoj± drug± przegran± z Dziesi±tk± Leszno - 54:72.

GRUPA – IX: organizator – WKS ¦L¡SK Wroc³aw, tel/fax (71) 322 32 15

- STK CZARNI S³upsk
- WKS ¦L¡SK Wroc³aw
- UPKS ARKA Ryki
- UKS HAJDUKI Chorzów

14.04.07

HAJDUKI Chorzów – ARKA Ryki 75:98 (27:23, 15:22, 16:20, 17:33)

Wojtek 20 1x3, Kobe 19, Karwacki 14, Grucht 7, Drost 4, Musia³ 4, Wiszkowski 4, Doering 3 1x3.


¦L¡SK Wroc³aw – CZARNI S³upsk 52:72 (19:17, 9:22, 7:25, 17:8)

Wroc³aw: K. Sêk 14, J. Waszak 11, M. Zygad³o i M. Gnatowicz 7, £. Stefañczyk 6, M. At³achowicz i J. Zyskowski 2, M. Belka, Sz. Manczak i K. Kowalski 1.

Czarni S³upsk: R. Magnuszewski 22, R. Sobczyñski 21, P. ¦ciga³a 18, P. Skrzypek 9 i K. Rzeczkowski 2.

Czarni S³upsk
2
0
Arka Ryki
1
1
¦l±sk Wroc³aw
1
1
Hajduki Chorzów
0
2

Dok³adne statystyki z dzisiejszych meczy mo¿na znale¼æ na tej stronie, klikaj±c w odpowiedni mecz !


GRUPA – X: organizator – RKKS RAWIA Rawicz, tel/fax (65) 545 20 57

- RKKS RAWIA Rawicz
- UKS DZIESIATKA Leszno
- MKKS Rybnik
- MKS Zabrze

14.04.07

MKKS Rybnik – UKS Dziesi±tka Leszno
54:72 (15:15, 14:20, 8:22, 17:15)

Rawia Rawicz – MKS Zabrze 69:48 (17:10, 17:12, 21:10, 14:16)

UKS Dziesi±tka Leszno
20
Rawia Rawicz
11
MKS Zabrze 11
MKKS Rybnik02OSTATNI DZIEÑ PÓ£FINA£ÓW MP KADETÓW

Niestety ¿adna nasza dru¿yna ze ¶l±ska nie przedosta³a siê dalej w MP. Hajduki Chorzów przegra³y z gospodarzami 102:98. Mecz by³ wyrównany do samego koñca. Pod koniec 4 kwarty Chorzów przegrywa³ 98:95 i wspania³± trójk± popisa³ Pawe³ Jurczyñski doprowadzaj±c do remisu. Koñcówka meczu nale¿a³a ju¿ do Wroc³awia i zdo³ali dorzuciæ 4 punkty i wygrali mecz. MKS Zabrze pomimo wygranej w ostatniej sekundzie dzieki celnej 3jce Ma¶lanki z UKS`em Dziesi±tka Leszno niestety nie dosta³o siê dalej. MKKS Rybnik wypad³ najs³abiej przegrywaj±c wszystkie 3 mecze.

GRUPA – IX: organizator – WKS ¦L¡SK Wroc³aw, tel/fax (71) 322 32 15

- STK Czarni S³upsk
- WKS ¦l±sk Wroc³aw
- UPKS Arka Ryki
-
UKS Hajduki Chorzów

15.04.07

WKS ¦l±sk Wroc³aw - UKS Hajduki Chorzów 102:98 (22:23, 29:23, 21:28, 30:24)

UPKS Arka Ryki - STK Czarni S³upsk 55:71 (11:15, 21:14, 12:19, 11:23)

STK Czarni S³upsk
3 0
WKS ¦l±sk Wroc³aw
2
1
UPKS Arka Ryki
1
2
UKS Hajduki Chorzów
03GRUPA – X: organizator – RKKS RAWIA Rawicz, tel/fax (65) 545 20 57

- RKKS RAWIA Rawicz
- UKS DZIESIATKA Leszno
- MKKS Rybnik
- MKS Zabrze

15.04.07

UKS Dziesi±tka Leszno - MKS Zabrze
70:72 (26:17, 14:18, 22:15, 8:22)
trójka Ma¶lanki w Ostatniej sekundzie meczu . . .
Rawia Rawicz – MKKS Rybnik
58:51 (20:16, 7:6, 14:16, 17:13)

¦rednia punktów MKS Zabrze :
1.Dawid Sakowicz - 20,6
2.Aleksander Ma¶lanka - 13
3.Micha³ Moralewicz - 12
4.Mateusz Ogrodnik - 10

UKS Dziesi±tka Leszno 21
Rawia Rawicz
21
MKS Zabrze
21
MKKS Rybnik
03
53:32 (16:7, 10:8, 8:7, 19:10)36:60 (11:10, 7:19, 11:19, 7:12)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
37
37
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi