News: Puchar ¦l±ska w minikoszykówce ch³opców rocz.1998 sezon 2009/2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 30 2020 16:18:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar ¦l±ska w minikoszykówce ch³opców rocz.1998 sezon 2009/2010
Minikosz
 Nasz portal po raz pierwszy w tym sezonie go¶ci³ na turnieju minikoszykówki o Puchar ¦l±ska. Dzi¶ w godzinach porannych w Katowicach-Piotrowicach by³ rozgrywany jeden z wielu turniejów w tym sezonie. Organizatorem by³ klub UKS SP 27 Katowice. Oprócz katowiczan w turnieju wziê³y udzia³ zespo³y MCKiS Jaworzno, MOSiR Cieszyn i Sprint Katowice

(...... chcê fotkê jak Marcin Gortat na plakatach )

 Zawody sta³y na bardzo dobrym poziomie .W pierwszym meczu spotka³y siê zespo³y UKS SP27 visa MCKiS Jaworzno szkoda ¿e go¶cie na turniej przyjechali tylko w 6 pomimo to organizator dopu¶ci³ ich do zawodów w koñcu minibasket to zabawa. Czwartoklasi¶ci z ,,manhatanu wygrali to spotkanie kilkoma punktami .W drugim spotkaniu mieli¶my nie lada emocje. Miêdzy sob± stanê³y dru¿yny które do tej pory nie przegra³y meczu SPRINT Katowice i MOSiR Cieszyn  po bardzo wyrównanym meczu z dramatyczn± koñcówka wygrali ch³opcy z Ciszyna 1 punktem kto wie jak zakoñczy³ by siê mecz gdyby zawodnik Sprintu Katowice na 6 sekund przed koñcem nie pope³ni³ kroków

Trzecie spotkanie nie zapowiada³o emocji. UKS SP 27 Katowice to ch³opcy z IV klasy, a ich przeciwnikiem by³ lider rozgrywek - MOSiR Cieszyn. Wygl±da³o na to, ¿e podopieczni trenera Bortliczka spokojnie poradz± sobie z m³odszymi gospodarzami, tymczasem dosz³o do sporej niespodzianki. Kapitalna gra "mikrusów" da³a im zwyciêstwo. Zawodnicy UKS SP 27 z rocznika 1999 jeszcze wiele ,,namieszaj±,, na ¦l±sku, teraz i w ci±gu najbli¿szych lat

Ostatnie spotkanie dzisiejszego turnieju ju¿ bez emocji. Silna dru¿yna Janka Forajtera nie mia³a problemu z ograniem ch³opców z Jaworzna.


  

 Najskuteczniejszym i najwaro¶ciowszym (MVP) zawodnikiem Katowickiego turnieju zosta³ zawodnik z UKS SP 27 Katowice
JAKUB SCIEGIENNY ( pierwsza fotka) wyró¿niæ nale¿y tak¿e utalentowanego zawodnika UKS SP 27 JACKA SOWE ( druga fotka)


Ju¿ tylko jedna dru¿yna zosta³a bez pora¿ki - MKKS Rybnik. Przypominamy, ¿e 4 najlepsze dru¿yny zagraj± w maju w Superfinale.
FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI


TABELA PRZED DZSIEJSZYMI TURNIEJAMI

1 Sprint Katowice 18
2 MKS MOS Katowice 16
3 MOSM Tychy I 15
4 MCKS Czelad¼ 15
5 MOSiR Cieszyn 14
6 MKS D±browa G. 14
7 MKKS Rybnik I 14
8 MKS Zabrze 13
9 SP27 Katowice 13
10 MKKS Rybnik II 12
11 KTK Knurów 10
12 GTK Gliwice 10
13 MOSM Tychy II 10
14 SSKS HK ¯ory I 9
15 MCKiS Jaworzno 8
16 SSKS HK ¯ory II 7


PE£NA TABELA

TERMINARZ I WYNIKI


       
 MOSiR Cieszyn MCKiS Jaworzno UKS SP 27 KatowiceSPRINT Katowice 

 
Komentarze
migasek dnia stycze 30 2010 16:51:32
a ten na glownym zdj. to ja xD
DanielOsw dnia stycze 30 2010 19:39:11
mam pytanie :
na jakiej wysokosci jest obrecz w minikoszykowce smiley ??
migasek dnia stycze 30 2010 21:12:59
ok. 2.60m
grand dnia kwiecie 13 2010 08:48:34
Siema nazywak sie Krzysztof Foremny ps.Bysio pozdrawia, m³odzików m³odfszych z MKs-u Zabrze.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [1 Gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
14
14
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi