News: Kadra ¦l±sk 1995 Obóz zimowy - Strumieñ 13-20.02.2010 ( 15 ) - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 07:32:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1995 Obóz zimowy - Strumieñ 13-20.02.2010 ( 15 )
U-15 Kadry Woj
POWO£ANIE NA ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZKIEJ 
 
W dniach 13-20.02.2010 r. w Zespole Szkó³ w Strumieniu (województwo ¶l±skie) ul. M³yñska 8 odbêdzie siê zgrupowanie szkoleniowe dla kadry wojewódzkiej „Junior” w koszykówce ch³opców i dziewczyn rocznik 1995 i m³odsi.  
  
Zbiórka zawodników i zawodniczek  w miejscu obozu 13 lutego (sobota) o godzinie 13.00. Dojazd na miejsce i powrót ze Strumienia we w³asnym zakresie. Planowane zakoñczenie zgrupowania 20 lutego 2010 (sobota) o godz. 14.00.

Osob± odpowiedzialn± dla ch³opców  bêdzie trener Kadry Wojewódzkiej Junior w koszykówce ch³opców Rados³aw Fudali.

Prosimy o potwierdzenie udzia³u lub rezygnacji w zgrupowaniu ch³opców dziewczyn do dnia 10.02.2010 r. u trenera Rados³awa Fudali tel. komórkowy: 502 535 509 (mo¿na potwierdziæ swój udzia³ lub rezygnacjê przez sms).

Osob± odpowiedzialn± bêdzie trener Kadry Wojewódzkiej Junior w koszykówce dziewcz±t Jacek Dyja.

Prosimy o potwierdzenie udzia³u lub rezygnacji w zgrupowaniu do dnia 10.02.2010 r. u trenera Jacek Dyja - tel. komórkowy: 505 322 271 (mo¿na potwierdziæ swój udzia³ lub rezygnacjê przez sms ).

Na zgrupowanie nale¿y zabraæ:

- aktualn± kartê zdrowia
- legitymacjê szkoln±
- kartê chipow±
- stroje do treningów
- strój k±pielowy !!!
- pi³kê

CH£OPCY

Sk³ad kadry wojewódzkiej junior ch³opców powo³anych na zgrupowanie sportowe w Strumieniu, w terminie 13-20.02.2010 r.

1. Szymaniak Filip (95 r.) - UKS MOSM Bytom
2. Jezela Marcin (95 r.) - AZS Katowice
3. Andrzejewski Mateusz (95 r.) - Hartwig Katowice
4. Klimek Micha³ (95 r.) - AZS Katowice
5. Smo³ka Daniel (95 r.) - MKS Rybnik
6. Hanzel Pawe³ (95 r.) - AZS Katowice
7. Redliñski Emil (95 r.) - MKKS Rybnik
8. Redliñski Micha³ (95 r.) - MKKS Rybnik
9. Nosiadek Szymon (95 r.) - MKS Rybnik
10. Dytko Oliver (95 r.) - GTK Gliwice
11. Piercha³a Piotr (95 r.) - MKS Rybnik
12. Pietryga Szymon (95 r.) - UKS MOSM Bytom
13. Kowalski Nikodem (95 r.) - TKKF Sport.Czêstochowa
14. Gros Mateusz (95 r.) - UKS MOSM Bytom
15. Grzymies³awski Adam (95 r.) - AZS Katowice

DZIEWCZYNY
 
Sk³ad kadry wojewódzkiej junior dziewcz±t powo³anych na zgrupowanie sportowe w Strumieniu, w terminie 13-20.02.2010 r.

1. Baranowska Paulina (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
2. Biedak Ewelina (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
3. Bolik Beatrycze (95 r.) - RMKS Rybnik
4. Cwill Agnieszka (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
5. Dziewior Karolina (96 r.) - JAS FBG Sosnowiec
6. Finka Katarzyna (95 r.) - UKS BASKET Piekary ¦l±skie
7. Giers Klaudia (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
8. Kossmann Olga (95 r.) - MKS Zabrze
9. Krzymiñska Natalia (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
10. Lupa Sabina (95 r.) - MOSM Bytom
11. Mazur Marzena (95 r.) - UKS BASKET Piekary ¦l±skie
12. Pajdziñska Wiktoria (95 r.) - MKS Zabrze
13. Pañczyszyn Martyna (95 r.) - MOSM Bytom
14. Paranowska Beata (95 r.) - MOSM Bytom
15. Wo¼niak Jowita (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec

Trener koordynator: Marek Juszkiewicz, tel.: 509-290-509.

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI
WSZYSTKO O KADRACH WOJEWÓDZKICH - OOM MAZOWSZE 2010
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogon II - Czelad¼.....
Pogon II - Czelad¼.....
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi