News: Mecz Gwiazd PLK 2010 w Lublinie! - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 01:29:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz Gwiazd PLK 2010 w Lublinie!
Fanclub
 To by³ mój 6 wyjazd na mecz Gwiazd  ( Tarnów,Sosnowiec,2x Wroc³aw,Warszawa i teraz Lublin ) Lublin okaza³ siê wspania³ym miejscem do organizacji tego typu imprezy. Piêkna hala Globus wype³niona po brzegi dawa³a klimat ca³ej imprezie. Prezentacja jakiej do tej pory nie by³o nigdzie - pe³en profesjonalizm przez chwile mo¿na by³o poczuæ siê jak w USA


 Moim zdaniem by³ to najlepszy Mecz Gwiazd jaki do tej pory ogl±da³em. Samo spotkanie Po³udnia i Pó³nocy obfitowa³o w wiele fantastycznych akcji. Podczas konkursu wsadów by³o na co popatrzeæ, a zwyciêzca Dunk Contest  "highfryer" Eddie Miller zaimponowa³ wszystkim. 

 
 W konkursie ,,trójek,, wystêpowa³  Andrzej Pluta, nasza ¦l±ska Gwiazda, mój ziomek z Rudy ¦l±skiej, którego rzuty podczas konkursu ogl±da³em wspólnie z jego ma³¿onk± Iz± i dwoma synami Micha³em i Piotrem (graja w TKM W³oclawek). Wszyscy razem trzymali¶my kciuki za Andrzeja. Uda³o siê Andrzej poraz 7 wygrywa konkurs trójek i to w imponuj±cy sposób. Gdy przed rzutami spiker zapyta³ Andrzeja czy ma stres odpowiedzia³, ¿e mo¿e bêdzie, ale jak skoñczy karierê. Puki co  Polski Król trójek dalej zachwyca wszystkich swoim rzutami  i wcale siê nie boi nowych przepisów kiedy to odleg³osæ linii rzutu wzro¶nie do 6,75 m. Ju¿ w czerwcu Andrzeja Pluty zobaczymy w Rudzie ¦l±skiej podczas jubileuszu  90 lat KS Pogoñ Ruda ¦l±ska

KRÓL-PLUTA-III MVP Meczu Gwiazd  dla Michaela Wrighta – Poludnie  (PGE Turów Zgorzelec),jak najbardziej zas³u¿y³ na ten tytu³. Zdobywca 30 punktów i 15 zbiórek. Wright w meczu Gwiazd  nie odpuszcza³, skaka³ do zbiórek, bloków, biega³ do kontr.

Silesia Basketball Fanklub tym razem z mniejsz±, bo 18 osobow± grup±, wybra³ siê po raz kolejny na mecz Gwiazd tym razem do Lublina. Po meczu pyta³em dzieciaków z O¶wiêicimia czy warto by³o pojecha, przebyli bowiem 800 km, jednog³o¶nie wszyscy odpowiedzieli ze warto. Jak zwykle podczas podró¿e zrobili¶my konkurs wiedzy o Koszykówce.
Zapraszam wszystkich na kolejne imprezy koszykarskie o których bêdziemy powiadamiaæ na naszej stronie. O do zobaczenia za rok w kolejnym meczu Gwiazd

Zarówno Kro¶nie jak i w Lublinie mia³em okazje byæ akredytowanym dziennikarzem. Maj±c akredytacje mog³em byæ bli¿ej boiska, a co za tym idzie mog³em dla was przygotowaæ lepszy materia³ (zdjêcia i filmiki) na które ju¿ teraz zapraszam wraz z Kurianem

FOTO-ZIBI

FOTO-KURIAN

FILMIKI-ZIBI

TOP-10-MECZU-GWIAZD
 Nazwa.imprezy................... mecz.................... Miastoilo¶æ  Data............. 
   Mecz Gwiazd Pó³noc-Po³udnieLublin 18 20.03.2010 ARTYKU£
   Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 65  ARTYKU£
  EUROBASKETPolska - Bu³garia, Litwa iTurcjaWroc³aw 34 7-9.IX.2009 ARTYKU£
 
 ARTYKU£
  Mecz GwiazdPó³noc - Po³udnieWarzawa 50  ARTYKU£
  Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 50  ARTYKU£
  NBA  EUROPA  LIVE TOUR  Hornets - Wizards Berlin 50 14.X.2008 ARTYKU£
  Marcin Gortat NBA Camp Camp dla dzieci £ód¼ 21 sierpieñ 2008 ARTYKU£
  BASKETLAND Camp Camp na S³owacji Ró¿omberok 16 lipiec 2008  ARTYKU£
  Mecz Gwiazd DBL Pó³noc - Po³udnie  Wroc³aw 50  2.III.2008 ARTYKU£
 Harlem Globloters mecz pokazowy Liberec   5 24.II.2008 
  Mecz Towarzyski Polska - S³owacja  Katowice100   13.I.2008 ARTYKU£
  Mecz Gwiazd DBL Po³noc - Po³udnie Wroc³aw  50  3.III.2007 
 ARTYKU£

 FOTO

FILMIKI-ZIBI
Komentarze
BQ dnia marzec 21 2010 13:59:23
wyjazd jak zawsze udany smiley mecz.. niesamowity ! smiley ¿a³ujcie ¿e Was nie by³o ;dd dziêki Zibi !

Tony <3
DanielOsw dnia marzec 21 2010 15:37:51
wyjazd ja zwykle super smiley mecz wspanialy smiley dziki Zibi
juz sie nnie moge doczekac kolejngo wyjazdu smiley
pozdrawiam Daniel
KrystianOsw dnia marzec 21 2010 21:25:35
Wyjazd Ekstra Warto By³o Jechaæ Tyle Kilometrów smiley.
Czas Min±³ Szybko Z Zibim Nie Da Siê Nudziæ .
pozdrowiam smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka


Sylwetki zawodników r.1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi