News: Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki Ch³opców „PRZEMY¦L CUP 2010” 04-06 czerwiec 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 16:33:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki Ch³opców „PRZEMY¦L CUP 2010” 04-06 czerwiec 2010
Turnieje Podsumowanie
RAPORT Z MIÊDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOSZYKÓWKI Wyniki meczów rocznik 1997:

MTS Zambrów – UKS START 23 Lublin 34:21
UKS GIM BASKETS 2 P-¶l – BK 99 Presov 37:18
UKS SP-27 Katowice – MTS Zambrów 24:48
UKS START 23 Lublin – UKS MEDAGRO Komorów 12:46
OBUDAI KASZASOK Budapeszt – BK 99 Presov 35:34
UKS GIM BASKETS 2 P-¶l – UKS SP-27 Katowice 66:30
UKS SP-27 Katowice – OBUDAI KASZASOK Budapeszt 28:45
UKS GIM BASKETS 2 P-¶l – UKS MEDAGRO Komorów 31:35
OBUDAI KASZASOK Budapeszt – UKS START 23 Lublin 37:14
UKS MEDAGRO Komorów – MTS Zambrów 55:34
UKS START 23 Lublin – UKS GIM BASKETS 2 P-¶l 31:49
BK 99 Presov – UKS SP-27 Katowice 22:34
MTS Zambrów – UKS GIM BASKETS 2 P-¶l 27:58
UKS START 23 Lublin – BK 99 Presov 26:23
UKS MEDAGRO Komorów – OBUDAI KASZASOK Budapeszt 49:8
BK 99 Presov – UKS MEDAGRO Komorów 11:58
OBUDAI KASZASOK Budapeszt – MTS Zambrów 45:36
UKS SP-27 Katowice – UKS START 23 Lublin 22:25
MTS Zambrów – BK 99 Presov 45:34
UKS MEDAGRO Komorów – UKS SP-27 Katowice 43:18
UKS GIM BASKETS 2 P-¶l – OBUDAI KASZASOK Budapeszt 43:35

Kolejno¶æ koñcowa:

1. UKS MEDAGRO Komorów (Polska) trener: Grzegorz Tomaszewski
2. UKS GIM BASKETS 2 Przemy¶l (Polska) trener: Krzysztof M³ot
3. MTS Zambrów (Polska) trener: Miros³aw Ciepliñski
4. OBUDAI KASZASOK Budapeszt (Wêgry) trener: Peter Steiger
5. UKS START 23 Lublin (Polska) trener: Piotr £yszczew
6. UKS SP-27 Katowice (Polska) trener: Lidia Cichon
7. BK 99 Presov (S³owacja) trener: Miroslaw Biros

Indywidualne nagrody otrzymali:

Najwszechstronniejszy zawodnik dru¿yny:

Piotr Reszel – UKS MEDAGRO Komorów (Polska)
Kacper Majka – UKS GIM BASKETS 2 Przemy¶l (Polska)
Jakub Konopka – MTS Zambrów (Polska)
Bea Gergeli – OBUDAI KASZASOK Budapeszt (Wêgry)
Adrian Kulig – UKS START 23 Lublin (Polska)
Kamil Jureczko – UKS SP-27 Katowice (Polska)
Samuel Biros – BK 99 Presov (S³owacja)

Najlepszy obroñca dru¿yny:

Eryk Janczak – UKS MEDAGRO Komorów (Polska)
Hubert Mazur – UKS GIM BASKETS 2 Przemy¶l (Polska)
Kacper Murawski – MTS Zambrów (Polska)
Toth Attila – OBUDAI KASZASOK Budapeszt (Wêgry)
Mateusz Palusiñski – UKS START 23 Lublin (Polska)
Krzysztof Gorgoñ – UKS SP-27 Katowice (Polska)
Andrej Halaga – BK 99 Presov (S³owacja)

MVP Rocznika 1997: Grzegorz Hoser – UKS MEDAGRO Komorów (Polska)

UKS PI¡TKA Lublin – MTS Zambrów 34:40
UKS RUCH 23 Lublin – UKS GIM BASKETS 2 P-¶l 18:44
SK KARPACKIE LWY Lwów – UKS PI¡TKA Lublin 42:34
MTS Zambrów – OBUDAI KASZASOK B Budapeszt 21:62
OBUDAI KASZASOK A Budapeszt – UKS GIM BASKETS 2 49:23
UKS START 23 Lublin – SK KARPACKIE LWY Lwów 39:38
SK KARPACKIE LWY – OBUDAI KASZASOK A Budapeszt 33:57
UKS START 23 Lublin – OBUDAI KASZASOK B Budapeszt 20:53
OBUDAI KASZASOK A Budapeszt – MTS Zambrów 67:30
OBUDAI KASZASOK B Budapeszt – UKS PI¡TKA Lublin 34:23
MTS Zambrów – UKS START 23 Lublin 39:24
UKS GIM BASKETS 2 P-¶l – SK KARPACKIE LWY Lwów 31:32
UKS PI¡TKA Lublin – UKS START 23 Lublin 42:24
MTS Zambrów – UKS GIM BASKETS 2 P-¶l 38:42
OBUDAI KASZASOK B – OBUDAI KASZASOK A 35:54
UKS GIM BASKETS 2 – OBUDAI KASZASOK B Budapeszt 30:40
OBUDAI KASZASOK A Budapeszt – UKS PI¡TKA Lublin 78:18
SK KARPACKIE LWY Lwów – MTS Zambrów 46:42
UKS PI¡TKA Lublin – UKS GIM BASKETS 2 P-¶l 30:36
OBUDAI KASZASOK B Budapeszt – SK KARPACKIE LWY 47:26
UKS START 23 Lublin – OBUDAI KASZASOK A Budapeszt 17:70

Kolejno¶æ koñcowa:

1. OBUDAI KASZASOK A Budapeszt (Wêgry) trener: Ferenc Hever
2. OBUDAI KASZASOK B Budapeszt (Wêgry) trener: Ferenc Hever
3. SK KARPACKIE LWY Lwów (Ukraina) trener: Vitaliy Wolkow
4. UKS GIM BASKETS 2 Przemy¶l (Polska) trener: Krzysztof M³ot
5. MTS Zambrów (Polska) trener: Miros³aw Ciepliñski
6. UKS PI¡TKA Lublin (Polska) trener: Miros³aw Samoñ
7. UKS START 23 Lublin (Polska) trener: Sebastian P³onka

Indywidualne nagrody otrzymali:

Najwszechstronniejszy zawodnik dru¿yny:

Yorgy Huber – OBUDAI KASZASOK A Budapeszt (Wêgry)
Robert Szanyi – OBUDAI KASZASOK B Budapeszt (Wêgry)
Szymeczko Roman – SK KARPACKIE LWY Lwów (Ukraina)
Kacper Grzegorzak – UKS GIM BASKETS 2 Przemy¶l (Polska)
Filip Kulesza – MTS Zambrów (Polska)
Micha³ Samoñ – UKS PI¡TKA Lublin (Polska)
Bartek Pelczar – UKS START 23 Lublin (Polska)

Najlepszy obroñca dru¿yny:

Patrik Bosz – OBUDAI KASZASOK A Budapeszt (Wêgry)
Marcell Kovacs – OBUDAI KASZASOK B Budapeszt (Wêgry)
Viktor Olyanyshen – SK KARPACKIE LWY Lwów (Ukraina)
Wiktor Majka – UKS GIM BASKETS 2 Przemy¶l (Polska)
Jakub Zieliñski – MTS Zambrów (Polska)
Arek Amilkiewicz – UKS PI¡TKA Lublin (Polska)
Wojciech Mazurek – UKS START 23 Lublin (Polska)

MVP Rocznika 1997: Mate Papai – OBUDAI KASZASOK A Budapeszt (Wêgry)

Opracowa³: V-ce Prezes ds. sportowych Krzysztof M³ot

 


 

 
 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Tomanek Kamil r.94 MKS Dabrowa G.
Tomanek Kamil r.94 MKS Dabrowa G.
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi