News: XXXII TURNIEJ MINI-KOSZA DZIEWCZ¡T i CH£OPCÓW „DZIEÑ DZIECKA ‘2010” - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 07:27:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXXII TURNIEJ MINI-KOSZA DZIEWCZ¡T i CH£OPCÓW „DZIEÑ DZIECKA ‘2010”
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 4-6 czerwiec w Poznaniu rozegrano XXXII TURNIEJ MINI-KOSZA DZIEWCZ¡T i CH£OPCÓW „DZIEÑ DZIECKA ‘2010” W turnieju wystartowa³o 16 zespo³ów ch³opców i 16 zespo³ów dziewcz±t rocznik (1999 i m³odsi). Jest to najwiêksza impreza w Polsce dla czwarto klasistów.
Dru¿yny MUKS Bydgoszcz w¶ród dziewcz±t i TKM W³oc³awek w¶ród ch³opców zdobyli z³ote medale. JAS-FBG Sosnowiec dziewczyny III miejsce i ch³opcy UKS SP 27 Katowice V miejsceCH£OPCY  Koñcowa kolejno¶æ 1 TKM W³oc³awek trener Hubert ¦ledziñski
2 MKS NOVUM-SP 32 Bydgoszcz  Grzegorz Skiba
3 MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg  Andrzej Gryczka
4 MKK PYRA I Poznañ  Katarzyna Tomczak
5 UKS SP 27 Katowice  Artur Mikruta
6 MKS MOS ¦rem  Tomasz Wojna
7 UKS MIKST Miêdzychód  Emilia Jasinowska, Marta H³adka
8 MKS MOS S³upca  Miros³aw Górniak
9 UKS TRÓJKA ¯yrardów  Dorota Radziszewska
10 MKS MOS „Gram w kosza” Konin  Maciej Wanke
11 MKS Wrze¶nia  Zbigniew Rakowski
12 UKS SP 10 Koszalin  Grzegorz Dudek
13 UKS TRÓJKA-KOSZ Szczecin  Zbigniew Majcherek
14 MKK PYRA II Poznañ  Krzysztof Karpowicz
15 MOS Stargard Szczec.  Przemys³aw Mardosiewicz, Kamil Koziorowicz

WSZYSTKIE-WYNIKI
 ALL STARS Dziewczyny ALL STARS  ch³opcy
   
 Aleksandra Szymañska  (MUKS Bydgoszcz)  Andrzej Pluta junior (TKM W³oc³awek)
 Paulina Majda    (JAS-FBG Sosnowiec) Adam Skiba   (NOVUM Bydgoszcz)
 Bogna Go³ochowicz   (UKS 65 Poznañ) Micha³ Banaszak  (PYRA I Poznañ)
 Anna Makurat    (KS BAT Sierakowice) Jacek Sowa   (UKS SP 27 Katowice)
 Karolina Ciach   (OSiR Soko³ów Podlaski) Jan Gryczka   (KOTWICA 50 Ko³obrzeg)


DZIEWCZYNY   Koñcowa kolejno¶æ

 1 MUKS Bydgoszcz trener Krzysztof Janik, Beata O³dak
2 MKK OSiR Soko³ów Podlaski  Mariusz ¦wierk
3 KS JAS-FBG Sosnowiec  Marek Sa³ata
4 AZS-PWSZ Gorzów Wlkp.  Beata Wieczorek
5 KS BAT Sierakowice  Magdalena Makurat
6 UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp.  Krzysztof Cnotliwy
7 UKS TROPS Kartuzy  Karolina Brylowska
8 UKS DWÓJKA Rogo¼no  Stanis³aw Koz³owski
9 UKS TRÓJKA ¯yrardów  Dominika Szt±berska, Adrian Kuczyñski
10 UKS 65 Poznañ  Katarzyna Buszewicz
11 UKS NEPTUN ¯elistrzewo  Mateusz Bieszke
12 UKS SP 10 Koszalin  Helena Pacynko
13 UKS BASKET Olsztynek  Maria Gronkiewicz
14 MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg  Iwona Sobczak-Sikora
15 UKS LIDER Swarzêdz  Anna Talarczyk, Ewa Portala-Janik
16 UKS VENUS Jêdrzejewo  Robert Zimny, Ewa Jachimczyk


WSZYSTKIE-WYNIKI

ORGANIZATORZY:

 * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w POZNANIU
 * M£ODZIE¯OWY KLUB KOSZYKÓWKI „PYRA” POZNAÑ

SPONSORZY, FUNDATORZY NAGRÓD, PRZYJACIELE:

 * URZ¡D MIASTA POZNANIA
 * WIELKOPOLSKI ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI
 * REBIS - DOM WYDAWNICZY
 * COTTON MANIA
 * MLECZARNIA JANA
 * POST MEDIO
 * KSERO ADAM KRAWCZYK
 * G£OS WIELKOPOLSKI

DZIÊKUJEMY WOLONTARIUSZOM: STUDENTOM AWF POZNAÑ, KURSANTOM I SÊDZIOM KOSZYKÓWKI (RAZEM 68 OSÓB), KTÓRZY POMAGALI W SPRAWNYM PRZEPROWADZENIU TURNIEJU.

Organizatorzy gratuluj± najlepszym zespo³om i wyró¿nionym zawodnikom du¿ych umiejêtno¶ci sportowych.
Wszystkim startuj±cym dru¿ynom dziêkujemy za sportow± postawê.


FOTO-ZIBI

FOTO-MAREK GÓRECKI

FOTO-ADAM CHMIELEWSKI


FILMIKI-ZIBI


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogon Ruda ¦l. - Basket Chorzów
Pogon Ruda ¦l. - Basket Chorzów
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi