News: MP U-14 Fina³ Warszawa 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:19:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-14 Fina³ Warszawa 2010
U-14 M³odzicy St.
 Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików U-14 w koszykówce ch³opców
Warszawa 11–13.06.2010r
.

 Rak temu w finale Mistrzostw Polski ,,rz±dzi³y,, dru¿yny z Wielkopolski ( Pyra i Sieraków ) zawodnicy z tych dru¿yn w  maju w tym rok wygrali  MP Kadr Wojewódzkich na OOM Mazowsze 2010. W tym roku w Finale U-14 na podium stanê³y dwie pomorskie dru¿yny ( GTK Gdynia i Bryza Kolbudy ) zadaje sobie dzi¶ pytanie czy kadra Pomorza bêdzie dominowaæ na OOM 2011 ? obserwuj±c grê pomorskich m³odych zawodników stanowczo twierdze ¿e tak
Tadeusz Nosek to znana postaæ pomorskiego sportu. Niegdy¶ odnosi³ wielkie sukcesy z gdyñskimi siatkarkami, potem przerzuci³ siê na koszykówkê dziewcz±t i piêæ lat temu z m³odziczkami GTK Gdynia wywalczy³ srebro w Pucharze Prezesa PZKosz. Po pewnych zawirowaniach odnalaz³ siê w koszykówce mêskiej i dzi¶ z zespo³em GTK Gdynia wywalczy³ z³oty medal Mistrzostw Polski m³odzików. Wielkie s³owa uznania! Tym samym zdobyli¶my szósty z³oty medal w tym sezonie. Br±z dorzucili m³odzicy Bryzy Kolbudy i tym samym pomorska koszykówka zakoñczy³a sezon z dziesiêcioma medalami, na 36 jakie by³y do zdobycia.


GRUPA A


GTK Gdynia
 - TS WIS£A Kraków   62 : 61  STATYSTYKI

MKK PYRA Poznañ - MKS Pruszków  50 : 65 STATYSTYKI

MKS Pruszków - GTK Gdynia  55 : 62  STATYSTYKI

MKS OCHOTA Warszawa - WKK Wroc³aw   58 : 66  STATYSTYKI

   MPKT K-Z K-S BILANS 
 1GTK Gdynia 3  6 3 0 200166     34
 2MKS Pruszków  3  5 2 1 209182    27
 3WIS£A Kraków 3  4 1 2 210194    16
 4PYRA Poznañ 3  3 0 3 143220   -77

GRUPA B

   MPKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1WKK Wroc³aw 3  6 3 0 198 148     50   
 2BRYZA Kolbudy 3  5 2 1 168 150   18
 3OCHOTA Warszawa 3  4 1 2 151 161  -10
 4TÓRÓW Zgorzelec 3  3 0 3 126 184  -58  

KKS TURÓW Zgorzelec - WKK Wroc³aw  29 : 66  STATYSTYKI

MKS OCHOTA Warszawa - UKS BRYZA Kolbudy  37 : 45 STATYSTYKI
 
TS WIS£A Kraków - MKK PYRA Poznañ  79 : 43  STATYSTYKI

UKS BRYZA Kolbudy - KKS TURÓW Zgorzelec  62 : 47  STATYSTYKI

MECZE O MIEJSCE 1-8

mecz o I miejsce WKK Wroc³aw - GTK Gdynia  50 : 53  STATYSTYKI

mecz o III miejsce MKS Pruszków - UKS Bryza Kolbudy  64 : 87  STATYSTYKI

mecz o V miejsce MKS Ochota Warszawa - TS Wis³a Kraków  71 : 62   STATYSTYKI

mecz o VII miejsce MKK Pyra Poznañ - KKS Turów Zgorzelec  40 : 68  STATYSTYKI

WYRÓZNIENIA INDYWIDUALNE

 MVP
Pawe³ Kreft
GTK Gdynia

 Najlepszy Strzelec
Artur W³odarczyk
TS WIS£A Kraków
103 ¶rednio 34 pkt na mecz

 Pi±tka All Stars (stoj± od lewej):
Krzysztof Puchalski (MKS Pruszków)
Mateusz Korowajczyk (UKS Bryza Kolbudy)
Igor Wadowski (MKS Ochota Warszawa)
Pawe³ Krefft (GTK Gdynia)
Bart³omiej Rodak (WKK Wroc³aw)

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 Miejsce Dru¿ynaSk³ady,wzrost,m³odsi................... Najlepszy zawodnik
 w druzynie
I  GTK GDYNIA

16 Wiktor Borzycki 183 cm.
11 Jakub Burandt 167 cm.
17 Krystian Chamerka  180 cm.
  5 Micha³ Drews 166 cm.
12 Dawid Grzybkowski 182 cm.
  6 Kamil Grzywa 179 cm.
     Micha³ Jankowski  152 cm.
     Daniel Komosiñski 165 cm.
10 Pawe³ Krefft  185 cm.
     Miko³aj Nawie¶niak 162 cm.
  8 Aleksander Nuszel  177 cm.
15 Micha³ Penkala 183 cm.
23 Artur Podgórski 186 cm.
13 Filip Radziszewski 173 cm.
20 Micha³ Zdonek 164 cm.

trener: Tadeusz Nosek
 

      Krystian Chamerka
II  WKK WROC£AW

 7 Adam Choromañski 168 cm.
 8 Wojciech Cygal 175 cm.
 9 Igor Dudek  176 cm.
15 Kamil Górecki  185 cm.
  6 Miko³aj Górniaczyk  171 cm.
13 Wojciech Karolczak  179 cm.
17 Daniel Kolanowski  195 cm.
16 Adam Kura¶ 191 cm.
13 Wojciech Melone 191 cm. r.1997
11 Mateusz Ratajczak 172 cm.
  5 Bart³omiej Rodak  157 cm.
  4 Piotr ¦cibisz  157 cm. r.1997
10 Adrian Wasiuta  179 cm.
12 Micha³ Wo³kanowski  182 cm.
14 Micha³ Zakrzewski  179 cm.

trener: Sebastian Potoczny
 

           Adam Kura¶
III  UKS BRYZA KOLBUDY

  8 Robert Boneczko  168 cm.
24 Szymon Czaja 182 cm.
  6 Adam Idziak  182 cm.
23 Mateusz Korowajczyk  167 cm.
  4 Tomasz Kot³owski 155 cm.
25 Daniel £akomiec 181 cm.
14 Dominik Maækowiak  160 cm.
10 Maciek Pobuta  184 cm.
  5 Filip Rendzio 170 cm.
     Pawe³ Sieradzki  184 cm.
17 Karol Stachurski  196 cm.
  9 Jan Szczepañski  168 cm.
15 Robert Tubalski  175 cm.
12 Szymon ¯uk  178 cm.

trener: Piotr Koz³owski
 

          Szymon ¯uk
IV  MKS PRUSZKÓW

10 Mateusz Bonarek  170 cm.
11 Patryk Jasiñski  170 cm.
  8 Dariusz Kurowski 169 cm.
19 Patryk Leszkiewicz  182 cm.
33 £ukasz Popielski  185 cm.
13 Damian Przybysz  170 cm.
32 Krzysztof Puchalski  184 cm.
  5 Seweryn Radomski  160 cm.
20 Krzysztof Rutkowski  184 cm.
  6 Mateusz Stêpkowski 162 cm.
     £ukasz Strzelec 181 cm. 
18 Jakub Strzelecki 184 cm. 
24 Mateusz Tymiñski  180 cm.
14 Jan Walczak 172  cm.
22 Robert Zatorski 184 cm.

trener: Bart³omiej Przelaz³y
 

      Seweryn Radomski
 V  MKS OCHOTA WARSZAWA

     Patryk Belka 164 cm. r.1997
     Robert Bielat  170 cm.
  7 Jan Chru¶ciel 164 cm. r.1997
12 Marcin Delegacz  170 cm.
  5 Bart³omiej Krukowski   
11 Adam Kurek 168 cm.
18 Maksymilian Nowakowski 174 cm.
16 Jaros³aw Nowakowski  182 cm.
 Piotr Radziejewski 166 cm.
17 £ukasz Retke 186 cm.
  9 Mateusz Rogucki 164 cm. r.1997
13 Micha³ Rudziñski 165 cm.
  8 Cezary Stajniak 192 cm.
10 Igor Wadowski 187 cm.
15 Maksym Walczak  184 cm.
  4   Dominik Wrzecionowski 194 cm.

trener: Tomasz Foder
 

         Igor Wadowski
VI  TS WIS£A KRAKÓW

     Micha³ Areczuk 168 cm.
16 Piotr Bogusz 182 cm.
12 Kamil Bugaj 176 cm.
  7 Sebastian D±bek 170 cm.
10 Mateusz Gawlina  182 cm. r.1997
12 Maciej Gêbala 176cm. r.1997
14 Sebastian Grabda 165 cm. r.1997
15 Jan Rerak 177 cm.r.1997
13 Jakub Rola 173 cm.
11 Arkadiusz Sowiñski 179 cm. 
  5 Dawid Stankiewicz 184 cm.
  9 Artur W³odarczyk 174 cm.
  4 Wojciech Zakrzewski 180 cm.
  8 Jakub ¯aczek 188 cm.

trener Piotr Piecuch
 

        Artur W³odarczyk
VII  KKS TURÓW ZGORZELEC

12 Mariusz Bartczak 177 cm.
13 Mateusz Cielma  177 cm.
10 Tomasz Gibki  170 cm.
  9 Robert Kurzyñski 180 cm. r.1997
  5 Micha³ Maleska  182 cm.
  7 Jakub Ma³ysiak  170 cm.
  8 Marcel Mase³ko  175 cm.
15 Maciej Muska³a  190 cm.
14 Mateusz Podanowski  190 cm.
  4 Eryk Skorupa 175 cm. r.1997
11 Mateusz Turcza  184 cm.
  8 Adam Wêckowski  178 cm r.1997
  6 £ukasz Zubel 175 cm r.1997

trener: Dariusz Tomasik
 

          Maciej Muska³a
VIII  MKK  PYRA POZNAÑ

16 Gniewomir Bartczak 183 cm.
15 Bartosz Dolata  177 cm.
  4 Wojciech Fr±ckowiak 170 cm r. 197
  8 Micha³ Garstka 180 cm.
17 Pawe³ Idziak 174 cm.
    Jakub Kapral 167 cm.
14 Jêdrzej Leszczyñski 183 cm.
18 Micha³ Marek 195 cm.
  5 Filip Matysiak 156 cm.
10 Mateusz Nowaczyk  168
13 Filip Radzik 175 cm
11 Pawe³ Sulinowski 181 cm.
  6 Marcin Szorcz  162 cm.
     Micha³ Wasilewski 187 cm
12 Filip Wiatrolik  178 cm.

trener: Krzysztof Dobrowolski
 

           Micha³ Marek


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
KS Pogon - AZS Gliwice.
KS Pogon - AZS Gliwice.
¦KM sezon 07/08 U-18 rocznik 90-91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi