News: VII Turniej Koszykówki Klimon Cup 2010 kadeci 1995/96 Katowice 17-19 wrzesien 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:10:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Turniej Koszykówki Klimon Cup 2010 kadeci 1995/96 Katowice 17-19 wrzesien 2010
Turnieje Podsumowanie
WYNIKI VII TURNIEJU KOSZYKOWKI  „Klimon Cup 2010”

GRUPA I

AZS Katowice II
- MCKiS Jaworzno 82 : 54 (17:13, 28:16, 12:11, 25:14)

Katowice: Marcinkowski 2, Milek 7, Hanzel 12, Andrzejewski 17, Parkita 2, Klimek 19, Hulewicz 9, Grzymieslawski 5, Jezela 9, Caputa 0

Jaworzno: Zaborski 4, Machnik 2, Zielinski 2, Smyrdek 2, Mydlarz 0, Walaszczyk 22, Bucki 0, Trociñski 20, Kacuba 0, Szwajnoch 2

ZKS Stal Stalowa Wola - UKS Medagro Komorów 64 : 78

MCKiS Jaworzno : UKS Medagro Komorów 44 : 85 (5:25, 16:12, 15:25, 8:23)


Jaworzno: Zaborski 16, Machnik 10, Zieliñski 3, Smyrdek 1, Walaszczyk 2, Trociñski 10, Szwajnoch 2

Komorów: Bakiewicz 2, Tarczyk 4, Czosnowski 1, Paziewski 8, Warniak 13, Janik 10, Mieszkowski 2, G³odowski 6, £uc 5, Dyjas 5, Rusin 5, Mitura 29

AZS Katowice II : ZKS Stal Stalowa Wola 59 : 50 (14:13, 11:13, 15:16, 19:8)

Katowice: Mi³ek 17, Hanzel 2, Andrzejewski 17, Klimek 13, Caputa 2, Jezela 2, Grzymies³awski 6

Stalowa Wola: £uszczyk 2, Wójcik 2, Szubart 17, Pandura 17, Szostka 5, Lis 7

AZS Katowice II - UKS Medagro Komorów 51 : 78

Katowice: Grzymies³awski 6, Marcinkowski 1, Mi³ek 4, Hanzel 4, Andrzejewski 17, Parkita 4, Klimek 10, Caputa 2, Jezela 3

Komorów: Bakiewicz 4, Tarczyk 6, Czosnowski 11, Warniak 5, Janik 28, G³odowski 5, £uc 9, Dyjas 1, Rusin 9

Podczas Klimon Cup dosz³o do rewan¿u z meczu w pó³finale Mistrzostw Polski m³odzików w roczniku 1995, kiedy to dru¿yna z Komorowa dozna³a jedynej pora¿ki w roku i odpad³a z Mistrzsotw Polski. Co ciekawe wówczas by³a robiona ma³a tabelka gdy¿ 3 dru¿yny mia³y po 1 pora¿ce i to gospodarze turnieju pó³fina³owego z Komorowa nie awansowali dalej. Stad mecz w Katowicach by³ okazj± do rewan¿u. Jak mówi³ trener z Komorowa jego dru¿yna przyjecha³a w³asnie dlatego na tegoroczny turniej - dla nich liczy³ sie tylko ten mecz

MCKiS Jaworzno - ZKS Stal Stalowa Wola 47 : 91

Jaworzno: Zaborski 6, Machnik 8, Zieliñski 17, Smyrdek 8, Trociñski 3, Szwajnoch 5

Stalowa Wola: Pomarenko 6, £uszczyk 2, Szóstka 8, Szubart 32, Kiec 11, Pandura 27, nr 16 5



   MPKT  Z  P 
 1 UKS „MEDAGRO” Komorów 3 6  3 0
 2 AZS Katowice    3 5 2 1
 3 ZKS „Stal” Stalowa Wola 3 4 1 2
 4 MCKiS Jaworzno 3 3 0 0

GRUPA II

AZS Katowice I
- MOSM Bytom 80 : 39 (15:8, 22:11, 18:10, 25:10)

Katowice: Jakubiec 9, Daniluk 3, Szymanski 6, Kinczewski 16, Jozwiak 22, Richter 3, Isbrandt 6, Marcinkow 3, Wilczynski 10, Kruk 2

Bytom: Drzyzga 2, Szymanski 7, Waralomski 2, Gros 6, Rop 6, Pietryga 11, Szmidt 1

WKK Wroclaw - MKS Ósemka Skierniewice 63 : 54 (13:6, 12:12, 16:20, 22:18)

Wroclaw: Dudek 0, Szczytkowski 7, Lesiecki 0, Kuriata 2, Dorobek 1, Szczot 2, Bobel 6, Lech 4, Czyz 7, Romaniszyn 2, Ostrowski 6, Markowski 3, Mazur 20

Skierniewice: Baranczyk 25, Pluciennik 0, Kuziemski 0, Krocz 3, Janus 4, Polec 1, Lipski 17, Oskiera 0, Podlipny 0, Wielec 2, Nowakowicz 2, Kusmierz 0

AZS Katowice I : WKK Wroc³aw 67 : 64 (17:16, 23:9, 16:12, 10:2)

Katowice: Jakubiec 2, Kinczewski 7, Jó¼wiak 22, Isbrandt 7, Marcinków 8, Wilczyñski 17

Wroc³aw: Szczytkowski 5, Kuriata 6, Szczot 6, Bobel 3, Markowski 12, Czy¿ 5, Ostrowski 5, Mazur 17

MOSM Bytom : MKS Ósemka Skierniewice 63 : 49 (12:8, 19:18, 15:14, 17:9)

Bytom: Szymaniak 0, Ganita 2. Wara³omski 0, Gros 18, Gaz 0, Pietryga, 17, Roczek 0, Szmidt 6, Semku 1, Zarzycki 4

Skierniewice: Barañczyk 6, P³uciennik 6, Kuziemski 0, Krocz 10, Janus 10, Po³eæ 2, Lipski 0, Oskiera 0, Ku¶mierz 2, Podlipny 4, Wielec 5, Nowakowicz 0

AZS Katowice I - MKS "Ósemka" Skierniewice 81 : 27 (10:3, 28:10, 19:6, 24:8) 

Katowice: Daniluk 4, Szymañski 9, Kinczewski 19, Jó¼wiak 13, Richter 4, Isbrandt 8, Marcinków 3, Wilczyñski 7, Kruk 14

Skierniewice: Puciennik 2, Kuziemski 2, Krocz 2, Janus 2, Lipski 6, Podlipny 1, Wielec 6, Nowakowicz 4, Kusmierz 2

WKK Wroc³aw - MOSM Bytom 67 : 47 (23:6, 16:19, 8:14, 20:8)

Wroc³aw: Dudek 2, Szczytkowski 13, Lesiecki 5, Kuriata 2, Romaniszyn 2, Szczot 13, Bobel 4, Markowski 4, Czy¿ 12, Mazur 6

Bytom: Szymaniak 8, Gros 12, Pietryga 12, Podlipny 3, Semku 2, Zarzycki 5, Rop 4


  MPKT Z P 
 1 WKK Wroc³aw 2 4  2 0
 2 MOSM Bytom 2 3 1 1
 3 UKS „Ósemka’ Skierniewice 2 0 2 0
 4 AZS Katowice I (rocz.94) - -  -  -

Najlepsi strzelcy zespo³ów po fazie grupowej:

AZS II: Andrzejewski 51, Klimek 42
MCKiS: Zaborski 26, Trociñski 33
AZS I: Jó¼wiak 57, Kinczewski 42
Bytom: Pietryga 40, Gros 36
Stalowa Wola: Pandura 56, Szubart 46
Komorów: Janik 62, Czosnowski 24
WKK: Mazur 43, Szczytkowski 25
Skierniewice: Barañczyk 31, Lipski 23

Mecz o miejsce VII: AZS Katowice I - MCKiS Jaworzno 117 : 31 (32:5, 25:9, 31:8, 29:9)

AZS Katowice: Rosiñski 2, Jakubiec 5, Daniluk 7, Szymañski 16, Kruk 8, Jó¼wiak 8, Richter 4, Isbrandt 15, Kinczewski 25, Marcinków 13, Wilczyñski 12

MCKiS: Zaborski 3, Machnik 3, Zieliñski 4, Smyrdek 5, Trociñski 10, Szwajnoch 6

Mecz o miejsce V: MKS "Ósemka" Skierniewice - ZKS "Stal" Stalowa Wola 48 : 68 (10:11, 8:18, 19:27, 11:12)

Skierniewice: Krocz 3, Janus 6, Lipski 8, Oskiera 6, Nowakowicz 13

Stalowa Wola: £uszczyk 2, Wójcik 1, Kiec 7, Szubart 25, Pandura 21, Szóstka 8, Lis 4

Mecz o miejsce III: MOSM Bytom - AZS Katowice II 42 : 67 (9:17, 8:14, 14:11, 12:25)

MOSM: Szymañski 16, Ganita 4, Gros 5, Nas 2, Pietryga 8, Bazen 6, Szmidt 2, Zarzycki 5
AZS: Marcinkowski 2, Mi³ek 22, Grzymies³awski 2, Parkita 11, Klimek 16, Caputa 1, Jezela 14

Fina³: UKS "Medagro" Komorów - WKK Wroc³aw 72 : 88 (24:22, 13:22, 17:22, 18:22)

Komorów: Bakiewicz 6, Tarczyk 11, Czosnowski 15, Janik 21, G³odowski 2, £uc 4, Rusin 9, Mitura 2

Wroc³aw: Szczytkowski 6, Kuriata 7, Romaniszyn 2, Szczot 2, Bobel 4, Markowski 15, Czy¿ 13, Ostrowski 8, Mazur 29

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1. WKK Wroc³aw

2. UKS Medagro Komorów 
3. K¦ AZS Katowice II
4. UKS MOSM Bytom
5. ZKS Stal Stalowa Wola
6. MKS Ósemka Skierniewice
7. MCKiS Jaworzno
8. AZS Katowice I (rocznik 1994 poza klasyfikacj±)




WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


Najlepsza pi±tki turnieju:

1. Pandura Piotr (Stal Stalowa Wola)
2. Lesiecki Micha³ (WKK Wroc³aw)
3. Pietryga Szymon (UKS MOSM Bytom)
4. Mi³ek Micha³ (K¦ AZS Katowice)
5. Czosnowski Kamil (UKS Medagro Komorów)

 MVP Turnieju:

Adam Mazur

(WKK Wroc³aw)

 Najlepszy Strzelec:

Roman Janik

(UKS Medagro Komorów)



217-FOTO-ZIBI-ORAZ-FOTO-AZS

4-FILMIKI-ZIBI
Komentarze
darek dnia wrzesie 21 2010 22:03:51
Podsumowanie

Turniej Z.Klimontowicza

Tradycji sta³o siê zado¶æ kolejny Turniej i G³ówne trofofeum ufundowane jak co roku przez MOS Katowice powêdrowa³o do Gosci.
Mecze dostarczy³y wielu EMOCJI -Pragnelismy na Bie¿aco relacjonowac zmagania zawodników -Ale ..NASZ Turniej "spad³" z ramowki SKM.POLSKI KOSZ

Zibi -OTRZYMALI¦MY kilka tel od rodziców - CO z TURNIEJEM ??

Ratowalismy siê jako klub Nasza strona sk±d to Zibi - ...przekopiowywa³ wyniki
ks.asz.katowice .com pl

Zawody druzyny zosta³y podzielone wg ustaleñ w ktorych to brali udzial Prezes ,Kierownik i P.Klimontowicz

Tak¿e -pomówienia jakie us³yszeli¶my ,¿ê KOGO¦ PREFERUJEMY maja siê NIJAK do rywalizacji sportowej
poprostu jako ORGANIZATOR Ma mo¿liwosc do swych Ustaleñ -

W tegorocznym turnieju - zreszta jak co roku wzio³ Udzia³ ubieg³o roczny ZWYCIEZCA-Dawniej Hartwig -OBECNIE AZS Katowice

ZAPRASZAMY Juz dzis WKK Wroc³aw !!

-ZA ROK na 8 KLIMON CUP !!!

Mecze fazy grupowej by³y rozgrywane na obiektach na ,których s± mecze rozgrywa AZS Katowice - hala MOS przy ul Paderewskiego-gdzie to pe³nilem ZASZCZYT gospodarza -
ka¿dy mecz ..prezetacja ,muzyka i TYLKO TROSZKE Brak szczê¶cia !!do SUKCESU

i hala MOSIR Na Szopienicach

Natomiast mecze fina³owe by³y rozgrywane w Szopienicach

WSZYSTKIE mecze prowadzili sêdziowie SZKOSZ - ,którzy to podszkalai swój warsztat pod okiem Do¶wadczonych Arbitrów

Panowie w CZERNI - DZIEKI za POMOC w ORGANIZACJI ...TURNIEJU !!

DRUZYNY

Kilka pojawi³o siê w Katowicach - aby CO¦ KOMU¦ ..udowodnic !!
by³y to rewan¿e za ..1/2 MP -Komorów ,
AZS -KOMORÓW

Pokazania KTO jest LEPSZY =WKK -KOMORÓW

rewan¿ AZS-II -BYTOM za inauguracje !!
Juz zawodnik Bytomia -Pietryga NIE BY£ KATEM KATOWIC !!

AZS I - GRA DLA KOLEGI -Wawrzyna - zawodnik -ten podczas Badañ lekarskich prowadzonych przez lekarz sportowego
wykryto - chorobê ..SERCA
Ca³y Turniej spêdzi³ w klinice kardiologicznej pod ..kroplówkami !!
ALE CA£Y ZESPÓ£ GRA£ DLA CIEBIE i w ka¿dym Protokole JEST¦ ..ZAPISANY !!
Obecnie CZEKAMY na opinie UCZESTNIKÓW turnieju Co WAS .zawiod³o -ABY za rok BY£O lepiej
smileysmileysmileysmiley
oczami trenera dnia wrzesie 22 2010 21:42:49
Turniej od strony organizacyjnej bardzo udany.
Woda na meczach, hala w Szopiennicach - profesjonalna, szatnie duze czyste, koszulki turniejowe godne kolejnego plusa, sêdziowie w fazie grupowej bez zarzutu, w przerwach zawodów muzyka. Hotel który saobie wybrali¶my prezentowa³ sie na potrzeby m³odzie¿owe bez zarzutu. Jedzenie dobre obs³uga mi³a.
Oprawa od strony konferencyjnej bez zarzutu. A by³o ich raczej sporo...Jeden z lepszych turniejów w Polsce na jakich by³em w ostatnich latach.

Odno¶nie strony sportowej to dru¿yny gra³y na róznym poziomie co by³o spowodowane zarówno odmiennymi umiejêtno¶ciami jak i okresem przygotowawczym do rozgrywek ligowych. Miesi±ce kwiecieñ - maj poka¿± kto bêdzie mia³ rado¶æ na ustach z w³asnych zawodników, a kto jak zawsze bêdzie dumny z powypo¿yczanych zawodników tworz±cych niby dru¿ynê dla zaspokojenia ambicji trenerskich.
darek dnia wrzesie 22 2010 21:58:33
.. dzieki za POZYTYWN¡ Opinie !!

W³asnie dla takich opini juz dzis zabieramy siê za kolejna EDYCJE !!
Oby Tylko znowu nie pojawi³a siê ..NIESPODZIANKA turniejowa !!

Mogê tylko Byc troszkê nie pocieszony ,¿e NIE Znale¼lismy CZASU na eskapade dla druzyn spoza Katowic na Pokazanie Katowic z innej strony !!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKS Zabrze - III  miejsce
MKS Zabrze - III miejsce
Dru¿yny rocznik 90/91 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi