News: XV ELBASKET Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców rocz.1999 Elbl±g 7-10.IV.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 21:19:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XV ELBASKET Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców rocz.1999 Elbl±g 7-10.IV.2011
Turnieje Podsumowanie
XV Elbasket w Zespole Szkó³ nr 1 zakoñczony

10.04.2011r. zakoñczy³ siê XV Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców "Elbasket 2011". Organizatorem zawodów by³ Uczniowski Klub Sportowy "Jar" oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 w Elbl±gu. Tegoroczny turniej przebiega³ pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbl±ga. Rozegrano ³±cznie 96 meczów na 4 boiskach jednocze¶nie.
Sponsorami imprezy byli: Krzysztof Szopiñski - Exlusive Sport, Re.pl - Republika Talentów - Jacek Bagiñski, Urz±d Miasta Elbl±g , Warmiñsko-Mazurski Zwi±zek Koszykówki, Telefonia Komórkowa "Orange", Telefonia "Plus", Urz±d Miasta Elbl±g, Firma "Boba" - spó³ka jawna, PSS "Spo³em", PPHU Milano - producent marki "Hibbi".

Ogromne podziêkowania za organizacjê i przeprowadzenie tej sportowej imprezy nale¿± siê nauczycielom, pracownikom administracji i obs³ugi oraz uczniom Zespo³u Szkó³ nr 1. Wszyscy trenerzy poszczególnych dru¿yn podkre¶lali, ¿e jest to najbardziej warto¶ciowy i najlepiej zorganizowany turniej mini koszykówki w Polsce. Go¶cie wyjechali z Elbl±ga z zapewnieniem, ¿e chêtnie przyjad± za rok na XVI ju¿ Elbasket.Wyniki XV Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki "Elbasket 2011"

Dziewczêta Klasyfikacja koñcowa:

 MUKS Bydgoszcz I
MKK OsiR Soko³ów
KS BAT Sierakowice
KS JAS FBG Sosnowiec I
FLESZ Bydgoszcz 63
UKS Basket ¯elistrzewo
RMKS Rybnik
GTK Gdynia
UKS Rekord Lubartów
UKS Basket Olsztynek
SP 11 Elbl±g
Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
KS JAS FBG Sosnowiec II
SKS Starogard Gdañski
MUKS Bydgoszcz II
UKS JAR Elbl±g

Wszyscy trenerzy wytypowali 5 najlepszych zawodników Turnieju ( 5 ALL STARS ). Otrzymali oni specjalne statuetki i nagrody rzeczowe.

 5 ALL STARS

Aleksandra Szymañska - MUKS Bydgoszcz I
Ewa Kisieliñska - MKK OSiR Soko³ów
Anna Makurat - KS BAT Sierakowice
Julia Malicka - Flesz Bydgoszcz 63
Paulina Majda - KS JAS FBG Sosnowiec INagrodzono tak¿e 16 najlepszych zawodniczek. Ka¿dy trener wytypowa³ po 1 zawodniczce ze swojej dru¿yny.Ch³opcy: Klasyfikacja koñcowa

 UKS Nenufar 5 E³k
MKS D±browa Górnicza
MKS Novum Bydgoszcz
SKS Starogard Gdañski
UKS De La Salle Gdañsk
KS Bat Sierakowice
MTS Basket Kwidzyn
UKS Cztery-Trzy Lublin
GOSiR Piaseczno
Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
SP 11 Elbl±g
UKS Basket ¯elistrzewo
GTK Gdynia
UKS Olimp Cz³uchów
UKS Jar Elbl±g
UKS La Basket Warszawa


Wszyscy trenerzy wytypowali 5 najlepszych zawodniczek Turnieju ( 5 ALL STARS ). Otrzymali one specjalne statuetki i nagrody rzeczowe.

 5 ALL STARS

£ukasz Kolêda - UKS Nenufar 5 E³k
Daniel Tomczyk - MKS D±browa Górnicza
Kacper Grzelak - MKS Novum Bydgoszcz
Grzegorz Kamiñski - SKS Starogard Gdañski
£ukasz Zander - UKS De La Salle Gdañsk


Nagrodzono tak¿e najlepszych zawodników. Ka¿dy trener wytypowa³ po 1 zawodniku ze swojej dru¿yny.


Nagrody rzeczowe otrzymali równie¿:


    
Najsympatyczniejsza zawodniczka - Zuzia Skórka - UKS Jar Elbl±g
Najsympatyczniejszy zawodnik - Jakub Cholewa - UKS Jar Elbl±g
 Najsympatyczniejszy sêdzia - Joanna Jankowska

Janusz Krasowski  wicedyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1

 FOTKI-PI¡TEK

FOTKI-SOBOTA


FILMIK-SOBOTA-CZ-1

FILMIK-SOBOTA-CZ-2
Komentarze
MJ dnia kwiecie 05 2011 13:49:41
Po zapoznaniu z obsad± ch³opców - pierwsze miejsce bezapelacyjnie Nenufar E³k
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
trener Kubaszek rozrysowuje zagrywkê
trener Kubaszek rozrysowuje zagrywkê
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi