News: XIX Turniej Mini Koszykówki Puchar £om¿yczki rocz. 99 £om¿a 26-28.XI.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 02:34:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIX Turniej Mini Koszykówki Puchar £om¿yczki rocz. 99 £om¿a 26-28.XI.2010
Turnieje Podsumowanie
XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI Ch³opców rocznik 99 i m³odsi  „ PUCHAR £OM¯YCZKI ”


WYNIKI MECZY

SP 27 KATOWICE - £OM¯YCZKA 10 45 : 48 po dogrywce 5:8
BASKET 47 BIA£YSTOK - KS TÊCZA BIELSK PODLASKI  22 : 29
NENUFAR 5 E£K - DZIEWI¡TKA £OM¯A  45 : 16
£OM¯YCZKA 10 - BASKET 47 BIA£YSTOK 34 : 25
KS TÊCZA BIELSK PODLASKI - SP 27 KATOWICE  29 : 24
MTS ZAMBRÓW - DZIEWI¡TKA £OM¯A  28 : 46
NENUFAR 5 E£K - SP 27 KATOWICE 63  : 16
NENUFAR 5 E£K - BASKET 47 BIA£YSTOK 62 : 16
MTS ZAMBRÓW - SP27 KATOWICE  57 : 19
DZIEWI¡TKA £OM¯A - KS TÊCZA BIELSK PODLASKI 55 : 19
£OM¯YCZKA 10 - NENUFAR 5 E£K 29 : 61
BASKET 47 BIA£YSTOK - MTS ZAMBRÓW   15 : 56
SP 27KATOWICE - DZIEWI¡TKA £OM¯A 15: 50
£OM¯YCZKA 10 - KS TÊCZA BIELSK PODLASKI 46 : 28
NENUFAR 5 E£K - MTS ZAMBRÓW  67 : 21
BASKET 47 BIA£YSTOK - DZIEWI¡TKA £OM¯A 26 : 56
KS TÊCZA BIELSK PODLASK - MTS ZAMBRÓW  19 : 57
MTS ZAMBRÓW - £OM¯YCZKA 10  34 : 38
NENUFAR 5 E£K - KS TÊCZA BIELSK PODLASKI  65 : 18
SP 27 KATOWICE  - BASKET 47 BIA£YSTOK 33 : 28
DZIEWI¡TKA £OM¯A - £OM¯YCZKA 10 73 : 49

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 M DRUZYNA MPKT Z P
 1 NENUFAR 5 E£K  6 12 6 0
 2DZIÊWI¡TKA £OM¯A 6 11 5 1
 3£OM¯YCZKA 10 6 10 4 2
 4MTS ZAMBRÓW 6  9 3 3
 4KS TÊCZA BIELSK PODLASKI 6  8 2 4
 6UKS SP 27 KATOWICE 6  7 1 5
 7BASKET 47 BIA£YSTOK 6  6 0 6

 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP: Turnieju:
£ukasz Kolenda
(UKS NENUFAR E³k
)

Najm³odszy zawodnik turnieju:
Konrat Olszañski
(TÊCZA Bielsk Podlaski)
ALL STARS Turnieju:

         
Bêbeniec Maciej 
TÊCZA Bielsk Podlaski
Pierczyk Krzysztof
NENUFAR E³k
G³êbocki Tomasz
MTS Zambrów
¦liwecki Tomasz 
UKS £om¿yczka 10
Kijewski Maciej
UKS 9 £om¿a


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI


Nagrody: wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, okoliczno¶ciowe koszulki, dyplomy
pierwsze trzy dru¿yny otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy wyró¿nieni statuetki i nagrody rzeczowe

Serdeczne podziekowania dla organizartorów turnieju za zaproszenie i go¶cine a dla UKS SP 27 Katowice za transport
miejsce Foto dru¿ynysk³ad dru¿yn MVP Dru¿yny
  I   UKS NENUFAR
5 E£K


PIERCZYK KRZYSZTOF
¦MIGIELSKI MACIEJ
GUTOWSKI SZYMON
AKACKI MACIEJ
SAR MALINOWSKI DANIEL
KOLENDA £UKASZ
STEPIÑSKI MICHA£
WI¦NIEWSKI SZYMON
£EPKOWSKI SEBASTIAN
EJZA CEZARY
WI¦NIEWSKI BARTLOMIEJ
MOCARSKI RAFA£

trener: E. Traskowski
 
   II   
UKS £OM¯A 9

FILIPKOWSKI ADRIAN
KIJEWSKI MACIEJ
ADAMSKI JAKUB
CHÊTNIK KRYSTIAN
JAGAS DANIEL
SZYMAÑSKI MARCIN
BARGIELSKI HUBERT
TRZONOWSKI PATRYK
PIASZCZYK JAKUB
ROSZKOWSKI MICHA£
SAMLUK PIOTR
PANKOWSKI MICHA£
RYTELEWSKI EMIL
KOZLOWSKI PIOTR

trener: W.Kamiñski
 
 III   
UKS £OM¯YCZKA 10

GA£¡ZKA KAMIL
SOKÓ£ ALEX
PISARSKI PATRYK
BRZOZOWSKI JAKUB
GRAJEWSKI TOMASZ
MANUKAN DAWID
£ÊPICKI PATRYK
BRZÓSKA SZYMON
¦LIWECKI TOMASZ
SADOWSKI JAKUB
TOMASZEWSKI KRZYSZTOF

trener: K.Piñkowski

 

 
  IV   
MTS Zambrów

ZATOÑ MAREK
BRUZDA KACPER
NIEMIRA MAREK
CIO£EK ANDRZEJ
G£ÊBOCKI TOMASZ
CHOROMAÑSKI MACIEJ
MODZELEWSKI DANIEL
MILEWSKI MACIEJ
TYSZKA JANUSZ
BUCZYÑSKI SZYMON
O£DAKOWSKI KACPER

trener: M.Ciepliñski

 
   V   
KS TÊCZA
BIELSK PODLASKI

ROGUCKI HUBERT
£UKASZUK DAWID
BÊBENIEC MACIEJ
G£OWACKI DAMIAN
G£OWACKI KAMIL
NIEMYJSKI PIOTR
LEWANDOWSKI DAMIAN
SAWICKI £UKASZ
JABLOÑSKI OSKAR
MOCZULSKI KRZYSZTOF
PUCHALSKI DOMINIK
PÓ£TORAK DOMINIK
OLSZAÑSKI KONRAD

 
  VI   
UKS SP 27
KATOWICE

 

BUDLIK ROBERT
STASICA MATEUSZ
ZIELONKA DAWID
¦CIEGIENNY JAKUB
KRAKOWSKI KACPER
GUJA MARCIN
SKRZYD£O ADRIAN
PRES BARTLOMIEJ
PO¦LECKI ADRIAN
KOLEK KRYSTIAN
WALCZAK MICHAL

trener: A.Mikruta
 
 VII   
47 BASKET
BIA£YSTOK

ZALEWSKI WOJTEK
D¡BROWSKI BARTEK
M¡KA TOMASZ
OSTROWSKI MARCIN
GLINKO DAWID
NIEMCYNOWICZ KONRAD
SIDOROWICZ MACIEJ
LIN LUKASZ
PANKIEWICZ KAMIL
ANDRUK PATRYK
NOS JACEK

 
  ................................... 


TAK-BY£O-ROK-TEMU
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
nasze dziewczyny dopinguja ch³opców
nasze dziewczyny dopinguja ch³opców
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi