News: Mecz Gwiazd Tauron Basket Liga Kalisz 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 09:22:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz Gwiazd Tauron Basket Liga Kalisz 2011
Fanclub

Koszykarze Po³udnia pokonali Pó³noc 119:117 (27:29, 28:34, 35:25, 29:29) w osiemnastym Meczu Gwiazd polskiej ekstraklasy, który zosta³ rozegrany w Kaliszu. Najwarto¶ciowszym koszykarzem (MVP) zosta³ wybrany Harding Nana z Polonii Warszawa, a dzi¶ dru¿yny Po³udnia.


Po³udnie - Pó³noc 119:117
(27:29, 28:34, 35:25, 29:29)

Po³udnie: Harding Nana 26, Walter Hodge 12, Tony Easley 12, Darnell Hinson 11, Andrzej Pluta 11, Eddie Miller 10, Chris Burgess 9, Nikola Jovanoviæ 8, Jakub D³oniak 7, Ivan Koljeviæ 7, Torey Thomas 3, Marko Brkiæ 3.
Pó³noc: Cameron Bennerman 22, Radko Varda 19, Bryan Davis 19, Daniel Ewing 13, Ted Scott 8, Adam Waczyñski 8, Michael Hicks 8, Filip Dylewicz 7, Zbigniew Bia³ek 6, Igor Miliciæ 5, Slavisa Bogavac 2.

 Harding Nana, MVP pojedynku: - "Dla nas to zawsze fajna zabawa. Ciê¿ko pracujemy przez ca³y sezon i te kilka dni to dla nas frajda, moment kiedy mo¿emy odpocz±æ, odsapn±æ od ligowej rutyny. To by³a znakomita promocja koszykówki dla miasta, które nie ma klubu w Tauron Basket Lidze."


 22-letni amator z Poznania - £ukasz Biedny - lepszy od zawodowców w konkursie wsadów rozegranym w ramach Meczu Gwiazd Kalisz 2011. Biedny przebi³ siê do rozgrywki z wczorajszych eliminacji, by³ najlepszy tak¿e w pierwszej oraz fina³owej rundzie dzi¶. Najskuteczniejszym w¶ród rzucaj±cych za trzy punkty okaza³ siê natomiast Darnell Hinson z Polonii Warszawa.

£ukasz Biedny jest pi±tym Polakiem w historii, który wygra³ konkurs wsadów organizowany przez PLK. Wcze¶niej ta sztuka uda³a siê tak¿e Adamowi Wójcikowi (dwa razy), Adrianowi Ma³eckiemu oraz Micha³om - Ingerskiemu i Krajewskiemu.
 Do ostatnich chwil rozstrzyga³ siê z kolei konkurs przeznaczony dla specjalistów od rzucania do kosza za trzy punkty. Faworyt z Anwilu W³oc³awek - Andrzej Pluta - startowa³ jako trzeci w finale, goni±c 21 oczek uzyskane przez Darnella Hinsona z Polonii Warszawa i 18 autorstwa Ivana Koljevicia (Turów Zgorzelec), ale nie dopi±³ swego - g³ównie przez pud³a z naro¿ników boiska. Pluta, 7-krotny triumfator tych zawodów z przesz³o¶ci, zakoñczy³ z liczb± 19 punktów i musia³ siê zadowoliæ drugim miejscem.
Co ciekawe - Hinson do rundy fina³owej wszed³ dopiero po bonusowym drugim etapie (przeprowadzony do wy³onienia trzeciego uczestnika) - rzucaniu do spó³ki z losowo wybranym przez spikera kibicem.
Wcze¶niej odpadli Michael Hicks (Polpharma Starogard Gdañski), Eddie Miller (PBG Basket Poznañ) i Piotr Satanowski (amator, zwyciêzca lokalnych eliminacji z soboty).

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI           FOTO-KURIANOFICJALNA STRONA MECZU GWIAZD KALISZ 2011NASZE WYJAZDY    FILMIKI-ZIBI

 Nazwa.imprezy................... mecz....................... Miastoilo¶æ  
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc-Po³udnieLublin

20.03.2010
 18 ARTYKU£
   Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 65 ARTYKU£
  EUROBASKETPolska - Bu³garia, Litwa iTurcjaWroc³aw

7-9.IX.2009
 34 ARTYKU£
 
 ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc - Po³udnieWarzawa 50 ARTYKU£
  Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 50 ARTYKU£
  NBA  EUROPA  LIVE TOUR  Hornets - WizardsBerlin

14.X.2008
 50 ARTYKU£
  Marcin Gortat NBA Camp Camp dla dzieci£ód¼

sierpieñ 2008
 21 ARTYKU£
  BASKETLAND Camp Camp na S³owacjiRó¿omberok

lipiec 2008 
 16 ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc-Po³udnie Wroc³aw

2.III.2008
 50  ARTYKU£
 Harlem Globloters mecz pokazowyLiberec

24.II.2008
   5 
  Mecz Towarzyski Polska - S³owacja Katowice

13.I.2008
100  ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPo³noc-Po³udnieWroc³aw
 
3.III.2007
 50  
 ARTYKU£

 FOTOKomentarze
rosin dnia stycze 17 2011 14:52:15
Bardzo udana Impreza Zibi Rz±dzisz smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5
5
I Gala ¦KM Zabrze rocz.94/91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi