News: Ogólnopolski Turniej Juniorów rocz.1993 Konin 28-30.I.201 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 04:27:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ogólnopolski Turniej Juniorów rocz.1993 Konin 28-30.I.201
Turnieje Podsumowanie
 Zakoñczy³ siê Ogólnopolski Turniej Juniorów w koszykówce. W imprezie, która odby³a siê w koniñskiej hali przy ulicy Dworcowej uczestniczy³o sze¶æ zespo³ów z ca³ego kraju (wyniki meczów z udzia³em dru¿yny seniorów MKS PWSZ Konin nie by³y wliczane do klasyfikacji koñcowej).

Na najwy¿szym stopniu podium uplasowa³a siê dru¿yna £ódzkiego Klubu Sportowego. Drugie miejsce przypad³o warszawskiej Polonii, natomiast br±zowe medale otrzymali koszykarze MTS Basket Kwidzyn. Koninianie zakoñczyli rozgrywki tu¿ za podium.


Wyniki Turnieju

 £KS £ód¼ – MTS Basket Kwidzyn 75:68
MKS PWSZ Konin – Spójnia Stargard Szczeciñski 112:84
MKS MOS Konin – Polonia Warszawa 65:81
Spójnia Stargard Szczeciñski – £KS £ód¼ 74:85
Polonia Warszawa – MKS PWSZ Konin 61:77
MKS MOS Konin – MTS Basket Kwidzyn 82:88
Spójnia Stargard Szczeciñski – Polonia Warszawa 53:98
MTS Basket Kwidzyn – MKS PWSZ Konin 51:96
MKS MOS Konin – £KS £ód¼
66:65
MKS MOS Konin – MKS PWSZ Konin 70:88
Polonia Warszawa – £KS £ód¼ 70:75
MTS Basket Kwidzyn – Spójnia Stargard Szczeciñski 76:73
MKS PWSZ Konin – £KS £ód¼ 111:61
MKS MOS Konin – Spójnia Stargard Szczeciñski 94:84
Polonia Warszawa – MTS Basket Kwidzyn
79:68

Tabela koñcowa turnieju

1. £KS £ód¼ 8 361-389
2. Polonia Warszawa 8 389-338
3. Basket Kwidzyn 7 351-405
4. MKS MOS Konin 7 377-406
5. Spójnia Stargard Szczeciñski 5 368-465
Seniorzy MKS PWSZ Konin 10 478-332 (wyst±pili na turnieju go¶cinnie)

 MVP zespo³ów:

£KS £ÓD¬ – MATEUSZ GRABOWSKI
SPÓJNIA STARGARD SZCZECIÑSKI – DAWID NOWAK
BASKET KWIDZYN – KAROL KOPER
POLONIA WARSZAWA – NORBERT MROCZEK
MKS MOS KONIN – PATRYK BOBROWSKI (foto)
MKS PWSZ KONIN – PRZEMYS£AW TRADECKI

Król strzelców turnieju:

PATRYK BOBROWSKI – MKS MOS KONIN – 105 punktów


£KS £ód¼
Dawid Morawiec – 95
Piotr Janowski – 56
Arkadiusz ¦wit – 49
Patryk Wal – 39
Mateusz Grabowski – 36
Szymon Krze¶lak – 34
Adrian Kaczmarek – 33
Jacek Gwardecki – 19
Rafa³ Paluch – 6
Miko³aj Marciniak – 2
Jakub Kaczmarzewski – 2
Wojciech Górnicki – 0

Polonia Warszawa
Norbert Mroczek – 84
Pawe³ Sieradzki – 64
Filip Kober – 48
Karol Urbaniak – 47
Krzysztof P±gowski – 32
Marek Marczak – 29
Maciej Banach – 28
Maciej Sobczak – 20
Adam Gawryszewski -10
Dariusz Kubica – 10
Adam Bielonko – 8
Aleksander Kajka – 3

Basket Kwidzyn
Karol Obarek – 68
£ukasz Barski – 50
Micha³ Kamiñski – 43
Karol Koper – 36
£ukasz Marciniak – 35
Kamil Korzec – 31
Jakub Leszczyñski – 30
Remigiusz Zaleski – 28
Adrian Czepe – 16
Bartosz Budnik – 14

MKS MOS Konin
Patryk Bobrowski – 105
Jakub Rogulski – 69
Mateusz Chat³as – 67
Adam Krzemieñ – 50
Rafa³ Marsza³ek – 37
Patryk Ka¼mierczak – 14
Kamil Drzewiecki – 12
Filip Jarocki – 10
Adam Wyrozumialski – 7
Bartosz Gospodarek - 4

Spójnia Stargard Szczeciñski
Dawid Nowak – 99
Bart³omiej Berdzik – 69
Igor Ilasz – 46
Adam Weryho – 46
Maciej Pawlak – 36
Krystian Nakielski – 32
Dawid Koziarski – 25
Kacper Salamon – 7
Krystian Michalski – 4
Kamil Dubij – 4
Jakub Krzy¿anowski – 0

MKS PWSZ Konin (PK)
Kamil Biernacki – 115
Przemys³aw Tradecki – 78
Krystian Wawrzyniak – 54
Rados³aw Szurgot – 52
Mateusz Skowronek – 49
Tomasz Grabianowski – 40
Dawid Bobrowski – 33
Pawe³ Szalaty – 23
Jakub Musio³ – 19
Miko³aj Kasprzak – 16
Jacek Kowalski – 5
Konrad Tylak - 2


 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi