News: Fina³ Mistrzostw ¦l±ska Szkó³ Podstawowych -OLIMIJSKA ENERGA Katowice 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 21:21:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Fina³ Mistrzostw ¦l±ska Szkó³ Podstawowych -OLIMIJSKA ENERGA Katowice 2011
Szkolne
Pólfina³y:

SP NR 5 Rybnik - SP NR 48 Gliwice 
52 : 25
13-8, 11-5, 13-3, 15-8
Rybnik: Kondy¶ 8, Student 2, Pelc 8, Paniuk 4, Salamon 2, Sot 16, Stró¿czyk 12
Gliwice: Paslla 5, Kupiszewski 4, Spychalski 6, Gajewski 1, Mróz 2, Zale¶ny 7

SP NR 58 Katowice - SP NR 2 Czelad¼  44 : 32 
9-2, 6-11, 7-9, 22-10
Katowice: Szczotko 4, Gaborski 2, Skorus 2, Wojciechowski 27, Maroñ 9
Czelad¼: Lach 3, Kruk 9, Grenda 10, G³±b 6, Dziedzic 1, B³aszczyk 3

Mecz o III -miejsce

SP NR 18 Gliwice - SP NR 2 Czelad¼  38 : 33
15-5, 12-13, 4-5, 7-10
Gliwice: Pasella 6, Kupiszewski 3, Bratek 10, Spychalski 8, Grajewski 2, Mróz 5, Zale¶ny 4
Czelad¼: Lach 2, Kina 1, Kruk 11, Grenda 6, Przepiórczyñski 9, Dziedzic 2

Mecz o I -miejsce

SP NR 58 Katowice - SP NR 5 Rybnik 52 : 40 
16-8, 12-8, 15-9, 9-15
Katowice: Chêciñski 4, Szczotko 5, Gaborski 4, Budziaoch 2, Wojciechowski 15, Maroñ 22,
Rybnik; Kondys 9, Student 6, Paniuk 2, Sot 18, Stró¿czyk 5


 TOP 10 Najlepsi Strzelcy

1 Wojciechowski Sebastian 43  SP NR 58 Katowice
2 Sot Oskar 34 SP NR 5 Rybnik
3 Moroñ Jakub 31 SP NR 58 Katowice
4 Kruk Kamil 20  SP NR 2 Czelad¼
   Stró¿czyk Jakub 17 SP NR 5 Rybnik
5 Kodys Piotr  17 SP NR 5 Rybnik
6 Grenda Kamil 16  SP NR 2 Czelad¼
7 Spychalski Daniel  14 SP NR 5 Rybnik
8 Pasella Krzysztof 11 SP NR 5 Rybnik
   Zale¶ny Jakub 11 SP NR 18 Gliwcie

Trójki 2x3:  Sot Oskar 
Trójki 1x3:  Stró¿szczyk Jakub, Szczotko Miko³aj,  Grenda Kamil, Przepiórczyñski Alan, Kruk Kamil, Wojciechowski Sebastian, Moroñ Jakub (1x3)

Fina³y Sêdziowali:

Boisko/Stolik: Guzik Maciej,, S³omka Marcin, Rakowski Andrzej
Stoilk: ¯muda Agnieszka

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 I -MIEJSCE II - MIEJSCE  III - MIEJSCE  IV -MIEJSCE 
       
 SP NR 58 Katowice
 trener: Jaros³aw Jakubiec
 SP NR 5 Rybnik
 trener: Blaut Adam
 SP NR 18 Gliwice
 Stêpek Piotr
 SP NR 2 Czelad¼
 trener: Marek Palej

FOTO-ZIBI

filmiki-zibi


DZIEWCZYNY

 Pólfina³y:


SP NR 42 Katowice - SP NR 42 Zabrze   27 : 35 (9-11, 1-7, 14-7, 3-10)
Katowice: D±browska 3, £ysik 8, Janczewska 5, Kawa 11,
Zabrze: Biegañska T.1, Biegañska K. 4, Podkañska 10, Stec 8, Lechendro 3, ¦niegula 7, Wierzyñska 2

SP NR 6 Jastrzêbie Zdrój - SP 45 Sosnowiec  55 : 33 (16-6, 14-5, 17-15, 8-7)
Jastrzêbie Z: Marzec 14, Jasiulewicz 2, K³osowska 11, Mitula 7, Stachoñ 3, Lekston 4, Starzyñska 2, Lenart 12
Sosnowiec: Chycka 10, Dawid 10, Krakowczyk 1, Migas 12

Mecz o III -miejsce

SP NR 12 Katowice - SP NR 45 Sosnowiec  38 : 31  2-12, 20-1, 10-11, 6-7)
Katowice: Kiercz 2, Kaszuba 11, £ysik 8, Janczewska 2, Kawa 5, Lewandowska 10
Sosonowiec: Krakowczyk 5, Majda 4, Migas 20, Montykiewicz 2

Mecz o I -miejsce

SP NR 6 Jastrzêbie Zdrój - SP NR 42 Zabrze  41 : 42 (11-13, 10-7, 10-14, 10-8)
Jastrzebie Z. Marzec 4, Jasiulewicz 11, K³osowska 4, Mitula 12, Stachoñ 2, Lekston 2, Lenart 6
Zabrze: Bogus 3, Biegañska 6, Podkañska 7, Stec 5, Lachendro 4, ¦niegula 13, Biegañska 4


TOP 5 - Najlepsze Strzelczynie

1 Migas Natalia              32   SP NR 45 Sosonowiec
2 ¦niegula Sandra       20  SP NR 42 Zabrze
3 Mitula Weronika       19  SP NR 6 Jastrzêbie Zdrój
4 Marzec Natalia          18  SP NR 6 Jastrzebie Zdrój
   Lenart Julka             18  SP NR 6 Jastrzebie Zdrój
5 Podkañska Karolina  17   SP NR 42 Zabrze

Fina³y Sêdziowali:

Boisko/Stolik: Nass Andrzej, S³omka Marcin, Rakowski Andrzej
Stoilk: ¯muda Agnieszka

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

I - MIEJSCE  II - MIEJSCE  III - MIEJSCE  IV - MIEJSCE 
       
 SP NR 42 Zabrze 
 trenerka: Nossol-Szyd³owska Beata
 SP NR 6 Jastrzêbie Zdrój
 trener: Rupek Miros³aw
 SP NR 12 Katowice
 trener; Bakowski Jerzy
SP NR 45 Sosnowiec 
trener: Wasilewski Lech

FOTO-ZIBI


filmiki-zibi

FOTO-OLIMPIJSKA-ENERGAUczeniowie Szko³y Podstawowej nr 58 w Katowicach MISTRZAMI ¦L¡SKA  - OLIMPIJSKA ENERGA Katowice 2011
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
UKS Trójka Dzia³dowo 1 -miejsce
UKS Trójka Dzia³dowo 1 -miejsce
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi