News: XI Turniej Minikoszykówki Przedwio¶nie rocz.1998 Dzia³dowo 15-17.IV.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 21:04:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Turniej Minikoszykówki Przedwio¶nie rocz.1998 Dzia³dowo 15-17.IV.2011
Turnieje Podsumowanie
PROGRAM XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZEDWIO¦NIA W MINIKOSZYKÓWCE DZIEWCDZ¡T I CH£OPCÓW (ROCZNIK 1998)
DZIA£DOWO 15-17 KWIETNIA 2011CH£OPCY - wyniki

 TRÓJKA I Dzia³dowo – TRÓJKA II Dzia³dowo  59 : 9
Dzia³dowo I: £azowy 15, Tymiñski 2, Czeczot 9, Jackowski 22, Ciesielski 2 Sowiñski 2, Tytko 3, Nowociñski 4
Dzia³dowo II: Kiljañski 2, Goliasz 2, Karbowski 4, Chmielewski 1

SOKÓ£ Dzia³dowo –  Bielsk Podlaski 24 : 33
Sokó³: Chodyna 1, Pawlak 2, Pieckowski 8, P³ocharski 13
Bielsk Podlaski: Tomczuk 14, ¯ukowski 5, Malinowski 2, Dmitrak 6, Rzepniewski 3, Szrszeñ 1, Piotrkowski 2 

Bia³ystok – M³awa    26 : 35
Bia³ystok: Czech 4, M±ka 4, Kozikowski 10, Dabiec 4, Marcinkiewicz 2, Grygoruczuk 2
M³awa: Ko³akowski 2, Mia³ki 2, Marlêga 13, Olczak 5, Wrotny 13

Bielsk Podlaski – Bia³ystok  33 : 25
Bielsk Podlaski: Tomczuk 10, ¯ukowski 3, Dmitruk 12, Fiedornik 3, Póltorak 2, Piotrkowski 3
Bia³ystok: Marecki 4, Mo¶cicki 2, Grygoruk 8, Suwa³o 4, Kozikowski 3, Dubiec 2, Grygorczuk 2

TRÓJKA II Dzia³dowo  – M³awa 8 : 97
Dzia³dowo II: K³osowski 2, Wasilewski 2, Retza 4
M³awa: Ku¼niewski 8, Van Der Sluis 4, Ko³akowski 16, Benecki 2, Mia³ki 2, Marlêga 16, Kozyra 8, Chrostek 8, Olczak 8, Wrotny 13, Berestowski 12

TRÓJKA I Dzia³dowo  – SOKÓ£ Dzia³dowo 25 : 31
Dzia³dowo I: Czeczot 1, Jackowski 8, Sowiñski 5, £azowy 11,
Sokó³: Pawlak 6, Tr±biñski 1, Rachoñ 2, Malulu 4, B³ocharski 16

Bielsk Podlaski – TRÓJKA II Dzia³dowo 58 : 17
Bielsk Podlaski: Bêbeniu 8, Farmaczuk 8, ¯akourki 10, Malinowski 7, Dimitriak 17, Szerszeñ 4, Piotrowski 4
Dzia³dowo I: Góliacz 6, Zakrucki 2, Retza 2, Karbowski 2, Brourzewski 3, Futerski 2

M³awa – TRÓJKA I Dzia³dowo 55 : 25
M³awa: Ku¼niewski 2, Ko³akowski 4, Benecki 5, Mia³ki 2, Morlêga 10, Kozyra 8, Chrostek 2, Olczuk 4, Wrotny 14, Berestowski 4
Dzia³dowo I: £azowy 9, Szymborski 2, Tymiñski 2, Czeczot 2, Jackowski 2, Sowiñski 5, Nowakowski 1, Nowociñski 2

SOKÓ£ Dzia³dowo – TRÓJKA II Dzia³dowo 69 : 9
Sokó³: P³ocharski 10, Lipka 9, Chodyna 8, Pawlak 6, Wilczopolski 6, Trabiñski 2, Tatkowski 4, Pieckowski 18, 
Dzia³dowo II: Kiljañczuk 1, Anczewski 2, Karbowski 2, Grochowski 2, Stryjewski 2

TRÓJKA I Dzia³dowo – Bia³ystok 23 : 43
Dzia³dowo: £azowy 4, Czeczot 5, Jackowski 1, Sowiñski 5, Bogacki 4, Nowakowski 4
Bia³ystok: Marecki 2, Czech 2, M±ka 12, Grygoruk 8, Kozikowski 9, Andruk 4, Rzepniewski 2, Grygorczuk 4

Bielsk Podlaski – M³awa  19 : 37
Bielsk: Tomczuk 5, ¯ukowski 4, Dmitruk 6, Szerszeñ 2, Pó³torak 2
M³awa: Ko³akowski 9, Morlêga 8, Chrostek 2, Olczak 2, Wrotny 14, Berestowski 2

Bia³ystok – SOKÓ£ Dzia³dowo  19 : 28
Bia³ystok: Marecki 1, Mo¶cicki 2, Maka 2, Dubiec 4, Marcinkiewicz 4, Rzepniewski 2 Grygorczyk 2
Sokó³: Plochawski 11, Chodyna 3, Lipka 2, Kordalski 7, Fatkowski 2, Pieckowski 3

M³awa – SOKÓ£ Dzia³dowo 39 : 30
M³awa: Ko³akowski 11, Benecki 2, Morlêga 1, Kozyra 6, Chrostek 2, Olczak 3, Wrotny 10, Berestowski 4
Sokó³: Chodyna 6, Pawlak 6, Kordalski 6, Pieckowski 4, Plocharski  8

Bia³ystok – TRÓJKA II Dzia³dowo 48 : 17
Bia³ystok: Marecki 8, Mo¶cicki 2, Czech 8, M±ka 8, Grygoruk 4, Tymiñski 2, Andruk 2, Dubiec 14,
Dzialdowo II:Kilijañczyk 6, Grochowski 4, Retza 2, Goliasz 2, Wasilewski 1, Grabowski 1, Michalski 1.

Bielsk Podlaski – TRÓJKA I Dzia³dowo 42 : 32
Bielsk: Bêbeniec 2, Tomczuk 14, ¯ukowski 2, Dmitruk 15, Rzepniewski 2, Szerszeñ 2, Panosiuk 1, Piotrowski 4
Dzia³dowo I: £azowy 3, Tymiñski 3, Czeczot 3, Jackowski 8, Ciesielski 3, Sowiñski 5, Tytko 2, Nowakowski 5

Wyró¿nienia indywidualne

 MVP
Ko³akowski Adam 
KS Zawkrze M³awa
Najlepszy rozgrywaj±cy
Tomczuk Konrad
UKS Pi±tka Bielsk Podlaski
Najlepszy obroñca
Tatkowski Igor
UKS Sokó³ Dzia³dowo ALL STARS

Olczak Adam – KS Zawkrze M³awa
Dmitruk £ukasz  - UKS Pi±tka Bielsk Podlaski
P³ocharski Mi³osz – UKS Sokó³ Dzia³dowo
M±ka Jakub - UKS Basket 47 Bia³ystok
Czeczot Aleksander – UKS Trójka Dzia³dowo Najlepsi zawodnicy w dru¿ynie

KS Zawkrze M³awa – Wrotny Micha³
UKS Pi±tka Bielsk Podlaski – ¯ukowski Hubert
UKS Sokó³ Dzia³dowo – Pieckowski Dawid
UKS Basket 47 Bia³ystok – Grygorczuk Micha³
UKS Trójka Dzia³dowo – Sowiñski Kamil
UKS Trójka II Dzia³dowo – Grochowski Oskar
 FOTO-ZIBI    467 FOTEK

FILMIKI-ZIBI

filmiki siê wgrywaj± bêdzie ich ponad 30 ¶redni co 1 godz wgrywa sie 1 filmik

Uwaga: Je¶li przekrêci³em nazwisko, ¿le wpisa³em wynik czy punkty proszê mi podpowiedzieæ co poprawiæ moje gg: 10279509

Organizatorom dziêkuje za zaproszenie na turniej do Dzia³dowa. Wszystkich uczestników turnieju pozdrawiam i dziêkuje za owacje ...mi³ego ogl±dania fotek filmików

Najm³odszy zawodnik: Bêbeniec Maciej rocz.2000 UKS Pi±tka Bielsk Podlaski

Najm³odsza zawodniczka: Zawojska Sandra  rocz.2000 UKS Jedynka £apy

     
 Trenerzy  Sêdziowie Sponorzy - organizatorzy DZIEWCZYNY

E³k – Dzia³dowo  11 : 35
E³k: Siemiaszko 2, Kurz±tkowska 2, Skrodzka 1, Jermakow 2, Szabroñska 4
Dzia³dowo: Olszewska 13, Wac³awska 2, Aurast 1, Dykiert 9, Pernak 8, Orzymkowska 2

Nidzica – £apy 25 : 29
Nidzica: Zawkrzeska 6, Lewcion 2, Czarzasta 3, Fydrycha 8, Krasanowska 4, Sochaczewska 2
£apy: Zdrochowska 8, Kamiñska 4, Sosnowska 5, £apieñska 5, Szyluk 5

Bia³ystok –  Bydgoszcz 32 : 23
Bia³ystok: Sidun 7, Ciereszko 2, Zawacka 2, Cereszko 8, Adamczuk 13
Bydgoszcz: Piekarska 6, Trykowska 2, Zegiel 6, Kizjan 4, Szpakowska 1, Zakrzewska 2, Zarecka 2

E³k – Bydgoszcz  26 : 18
E³k: Grajewska 2, Kurz±tkowska 7, Jermaków 4, Krawczuk 2, Górska 5, Grzegorczyk 4, Szabroñska 2
Bydgoszcz: Trykowska 2, Zegel 3, Kiljan 13

£apy – Bia³ystok 22 : 26
£apy: Zdrodowska 2, Kamiñska 1, Jankowska 2, £apiñska 3, Szyluk 14,
Bia³ystok: Jackowiak 2, Owsiêniuk 3, Sidun 1, Ciereszko P. 1, Zawacka 6, Ciereszko G. 2, Adamczuk 8

Dzia³dowo -Nidzica 34 : 28
Dzia³dowo: Olszewska 8, Pernak W. 3, Wac³awska 4, Dykiert 8, Pernak W. 4, Orzymkowska 3, Lytvyn 4
Nidzica: Zakrzewska 6, Lenzion 10, Kopecka 4, Sochaczewska 2, Pawlak 6

£apy – E³k 30 : 15
£apy: Zdrdowska 9, £apiñska K. 2, Sosnowka 8, £piñska K. 4, Szyluk 7,
E³k: Siemaszko 2, Jerma³ow 1, Górska 2, Grzegorczyk 6, Szabroñska 6,

Bydgoszcz – Dzia³dowo 17 : 33
Bydgoszcz: Piekarska 2, Trykowska 4, Zegel 4, Kiljan 1, Kempa 2, Zarecka 2
Dzia³dowo: Olszewska 2, Pernak 8, Wac³awska 7, Soboczyñska 2, Aurast 4, Dykiert 4, Orzmkowska 4, ¯mijewska 2

Nidzica -E³k 29 ; 25
Nidzica: Cichocka 2, Fydrych 12, Gontarz 2, Kopecka 2, Lanzior 2, Pawlak 4, Zakrzewska 2,
E³k: Bieliñska 3, Kurz±tkowska 2, Skrodzka 7, Jermakow 7, Krawczuk 2, Szaroñska 2, Grajewska 2

Dzia³dowo – Bia³ystok 47 : 27
Dzia³dowo: Olszewska 10, Pernak  7, Wac³awska 6, Soboczyñska 2, Aurast 4, Dykiert 8, Pernak W. 7, Orzykowska 3
Bia³ystok: Jackowiak 3, Wojtecka 2, Sidur 5, Babynko 4, Zawadzka 3, Ciereszko 8, Adamczuk 1

£apy -Bydgoszcz   45 : 22
£apy: £apiñska Klaudia 14, Szyluk 14, Zdrodowska 9, Kamiñska 6, £apiñska Karo;ina 2, Wi¶niewolska 1,
Bydgoszcz: Zegel 6, ¦wita³a 5, Piekarska 4, Pila³owska 4, Kiljan 3, Bia³ystok - Trójka II .

Bia³ystok - Nidzica  18 : 22
Bia³ystok: Sidun 3, Babynko 2, Ciereszko P. 5, Ciereszko G 4, Adamczuk 4
Nidzica; Cichocka 1, Frydrych 1, Ga³ka 2, Czarzasta 2, Sochaczewska 2, Kopecka 2, Krasnowska 2, Pawlak 2, Doliñska 8

Bia³ystok – E³k 21 ; 27
Bia³ystok: Jackowiak 3, Wojtecka 2, Sidun 4, Babynko 1, Ciereszko 2, Zawadzka 2, Adamczuk 7
E³k: Bieliñska 3, Siemiaszko 2, Kurz±tkowska 9, Jermakow 8, Górska 1, Szabroñska 2 Krawczuk 2

Bydgoszcz – Nidzica 25 : 39
Bydgoszcz: Piekarska 7, Trykowska 4, Zegel 2, Kiljan 7, Pilakowska 5,
Nidzica: Gontarz 1, Zakrzewska 2, Lenzion 2, Czarzasta 6, Fydrycha 19, Krasnowska 4, Sochaczewska 2, Pawlak 1

£apy -Dzia³dowo 37 : 31
£apy: Zdrodowska 12, Kamiñska 5, Sosnowska 4, £apiñska 7, Szyluk 9
Dzia³dowo: Pernak 4, Wac³awska 6, Dykiert 10, Pernak 4, Orzymkowska 5, ¯mijewska 2

Wyró¿nienia indywidualne


 MVP
Zdrodowska Iza 
UKS Jedynka £apy

 Najlepsza rozgrywaj±ca
Pernak Weronika
UKS Trójka Dzia³dowo

 Najlepszy obroñca
Zakrzewska Joanna
UKS Jedynka Nidzica

 ALL STARS – najlepsza pi±tka

£apiñska Klaudia UKS Jedynka £apy
Olszewska Mauela UKS Trójka Dzia³dowo
Lenzion Edyta UKS Jedynka Nidzica
Kurzatkowska Paulina UKS Trójka E³k
Jackowiak Martyna UKS Basket 47 Bia³ystok Najlepsza zawodniczka dru¿yny

UKS Trójka Dzia³dowo – Soboczyñska Zuzanna
UKS Jedynka £apy – Szyluk Martyna
UKS Jedynka Nidzica – Fydrych Agata
UKS Trójka E³k – Jarmakow Weronika
UKS Basket 47 Bia³ystok – Ciereszko Paulina
UKS B³êkitni Delfin Bydgoszcz -Piekarska PatrycjaMiss parkietu: Orzymkowska Aleksandra UKS Trójka Dzia³dowo

Koñcowa Klasyfikacja - DZIEWCZÊTA / CH£OPCY


DZIEWCZYNY ............................... CH£OPCY 
      DZIEWCZYNY
  UKS Jedynka £apy

   I
         
           CH£OPCY
  KS Zawkrze M³awa
 
        DZIEWCZYNY
UKS Trójka Dzia³dowo

  II

          CH£OPCY
Pi±tka Bielsk  Podlaski
 
       DZIEWCZYNY
 UKS Trójka Nidzica
 III

          CH£OPCY
UKS Sokó³ Dzia³dowo
 
       DZIEWCZYNY
   UKS Trójka  E³k

  IV
         CH£OPCY
 Basket 47 Bia³ystok


 
      DZIEWCZYNY
 Bakset 47 Bia³ystok
  V

      CH£OPCY
  Trójka I Dzia³dowo
 
       DZIEWCZYNY
 B³êkitni Bydgoszcz 
  VI

          CH£OPCY
  Trójka  I Dzia³dowo

 

Komentarze
CoCk3r dnia kwiecie 18 2011 22:28:05
Turniej bardzo udany ! Mocne dru¿yny, mi³a atmosfera, ¶wietnie siê gra³o ! Oczywi¶cie wielkie podziêkowania sk³adam Zibiemu, który piêknie komentowa³ mecze, nagrywa³ i w³±cza³ muzykê podczas rozgrzewek i przerw. Du¿o nam opowiada³ o naszych rywalach z innych województw i zaprosi³ na turniej do Katowic. Wielkie dziêki !!! Dziêkujê te¿ w imieniu ca³ej dru¿yny Ks Zawkrze M³awa, za zaproszenie nas na turniej : ) Jedzenie by³o w miarê a materace wygodne : ) Dziêkujê po raz kolejny Zibiemu za przyjazd na turniej, za wstawienie zdjêæ na stronê i filmików na portal www.YouTube.com

Serdecznie pozdrawiam Adam Olczak # 15
Piter dnia kwiecie 19 2011 18:59:28
Turniej by³ bardzo fajny ! Niez³e dru¿yny , ciekawie by³o jedzenie jako tako . Oczywiscie szczere podziêkowania sk³adam dla zibiego ktory rozkrêci³ t± imprezê , komentowal mecze mozna by³o z nim porozmawiac . Puszcza³ muzykê na rozgrzewce i robil nam filmiki ktore mozemy teraz co wspominac . Dziêkuje jeszcze raz zibiemu za zrobienie zdjêc i wstawienie na t± stronkê . W imieniu ca³êj druzyny "UKS Basket 47 " Bia³ystok serdecznie cie zapraszamy na turniej do Bielska Podlaskiego smiley

Serdzecznie pozdrawiam Piotrek Suwa³o # 10
Piter dnia kwiecie 19 2011 19:56:02
Zibi zapraszamy sie na nastêpny turniej do bielska !!!! przyje¿dzaj ; )) Pliss ;]

Pozdrawiam Piotrek Suwa³o # 10
Basket 47 bia³ystok
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Drost - UKS SP27 Katowice
Drost - UKS SP27 Katowice
Sylwetki zawodników r.1991
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi