News: U-18 Fina³ Mistrzostw Polski Juniorów - Toruñ 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:22:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-18 Fina³ Mistrzostw Polski Juniorów - Toruñ 2011
U-18 Juniorzy
GRUPA A
               
GTK Gdynia -  Trefl Sopot 68 : 61  STATYSTYKI

MKS Katarzynka Toruñ - Korona Kraków  78 : 55  STATYSTYKI

Trefl Sopot - Korona Kraków  100 : 58  STATYSTYKI

MKS Katarzynka Toruñ- GTK Gdynia  64 : 54   STATYSTYKI

Korona Kraków - GTK Gdynia  55 : 89  STATYSTYKI

MKS Katarzynka Toruñ - Trefl Sopot  40 : 51  STATYSTYKI

  PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1TREFL Sopot 3 5  2  1  212 166   46
 2KATARZYNKA Toruñ 3  5  2  1  182 160     22
 GTK Gdynia 3 5 2 1 211 180    31
 4KORONA KRAKÓW 3 3 0 3 168 267   -99

GRUPA  B

£KS KM £ód¼ - Zastal  Zielona Góra  66 : 72  STATYSTYKI

PYRA PBG Poznañ - WKK Wroc³aw  53 : 75     STATYSTYKI

PYRA PBG Poznañ - £KS KM £ód¼  75 : 59      STATYSTYKI

WKK Wroc³aw -Zastal Zielona Góra  87 : 56  STATYSTYKI

WKK Wroc³aw - £KS KM £ód¼  67 : 48           STATYSTYKI

Zastal  Zielona Góra - PYRA PBG Poznañ  81 : 62  STATYSTYKI

  PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 WKK WROC£AW  3 6  3  0  229  157    72
 2 ZASTA ZIELONA GÓRA 3  5  2 1 209 215    -6
 3 PYRA PBG POZNAÑ 3 4 1 2  190  215   -25 
 4 £KS KM £ÓD¬ 3 3 0 3 173 214  -41


mecz o VII
miejsce KORONA Kraków - £KS KM £ód¼  66 : 75  STATYSTYKI

mecz o V miejsce godz.12.00   PYRA Poznañ - GTK Gdynia  64 : 84  STATYSTYKI

I pólfina³ KATARZYNKA Toruñ - WKK Wroc³aw  54 : 97  STATYSTYKI

II pólfina³ ZASTAL Zielona Góra - TREFL Sopot  48 : 54  STATYSTYKI

o miejsca 3-4 ZASTAL ZIELONA GÓRA  - KATARZYNKA TORUÑ  53 : 73  STATYSTYKI

o miejsca 1-2 WKK WROC£AW - TREFL SOPOT  77 : 74  STATYSTYKI

FOTO-ZIBI

filmiki-zibi

FOTO-MAREK    (Fotki meczy PYRY Poznañ)

FOTO-ROMAÑSKI   (mecz o III miejsce, Fina³, Ceremonia Zakoñczenia)

 MVP:
Piotr Nied¿wiedzki (WKK Wroc³aw)


 Pi±tka All Stars: (stoj± od lewej)

Filip Matczak (SKM Zastal Zielona Góra)
Jan Grzeliñski (WKK Wroc³aw)
David Brembley (Trefl Sopot SA)
Przemys³aw Karnowski (MKS Katarzynka Toruñ)
Tomasz Gielo
(MKS Katarzynka Toruñ)

KOÑCOWA KLASYFIKACJA
                                                         MISTZR POLSKI U-18 WKK WROC£AW
 
 
WICEMISTRZPOLSKI POLSKI U-18 TREFL SOPOT
 
Stoj± od lewej: trener Marcin Lichtañski, Rafa³ Stefinik (94), Dewid Brembly, Filip Ma³gorzaciak, Dawid Ko³akowski, Filp Put, Jakub Patoka(94)Kacper Szymañski, Jakub Wojciechowski drugi trener Marcin Szczukowski
Klêcz± od lewej: Jakub Schenk, Adrian Andryañczyk, £ukasz Marchewka, Karol Wilkusz, Aleksander Lebiedziñski
III - MIEJSCE U-18  MKS KATRZYNKA TORUÑ
 
Stoj± od lewej: Tomasz Stankiewicz, Jakub Broczek, Mateusz Burnat (94), Tomasz Gielo, Przemys³aw Karnowski, Adrian Dominiak (94), trener Bonifacy Karnowski, Bartosz Ga³ecki (94), Micha³ Seku³a (94)
Klêcz± od lewej: Mateusz Czubachowski (94) Karol Zaniewski (94), Damian Maniecki (94), Olaf Szymañski (94), Maciej Piechota (94), Dajan Kamiñski (94), Igor Kamiñski (95)
IV MIEJSCE U-18 SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA
  
 
V - MIEJSCE U-18 GTK GDYNIA
 
Stoj± od lewej: trener Rafa³ Knap, Filip Struski (94), Mateusz Miga³a (94), Karol Wi¶niewski, Ireneusz Krynicki, Szymon Bauza, Jaros³aw Trojan, Miko³aj Witliñski (95), drugi trener Maciej Szel±gowski
klêcza od lewej: Jakub Derkowski (94) Maciej Komarowski, Kacper Radwañski (94), £ukasz Kocio³ek, Robert Kolka
VI - MIEJSCE PYRA POZNAÑ
 
Stoj± od lewej: trener Przemys³aw Szurek, Kierownik dru¿yny Kasia Tomczak, Szymon Milczyñski, Micha³ Wielechowski (94), Filip Taisner (94), Krzysztof Kaczmarek, Adam Wiciak, Wojciech Pawe³czyk, drugi trener Tomasz Eichert, asystent trenera Bartosz Sikorski
klêcz± od lewej: Fryderk Szyd³owski, Witold Filarowski, Micha³ Górecki, Marek Walczak (95), Filip Nowicki, Krzysztof Martuzalski,
VII - MIEJSCE £KS KM £ód¼
 
stoj± od lewej: trener Robert Zaj±c, Kowalczyk Robert (95), Janowski Piotr, ¦wit Arkadiusz, Piasecki Mateusz (94), Jacek GWardecki (94), Patryk Wal (94) Mateusz Grabowski (94), kierownik dru¿yny Piotr Górnicki
klêcz± od lewej: Kamil Ufel(94), Adrian Kaczmarek, Aleksander Leñczuk, Rafa³ Paluch (94), Dawid Morawiec (94), Wojtek Górnicki (94)
VIII -MIEJSCE KORONA KRAKÓW 
 
stoj± od lewej: Bart³omiej Perucki, Arkadiusz Druka³a, Damian Krok, Jakub Maksymiuk, Fabian Lesner, Karol Maciêga(94), Micha³ Chodacki, trener Micha³ Sumara
klêcz± od lewej: Karol Kosiñski (94), Hubert Stanis³awski, Dariusz Wolak, Micha³ Majcher, Piotr PIWOÑSKI (95)
Komentarze
wos dnia maj 11 2011 12:25:30
Moje typy na I czwórkê fina³ów
1. Trefl Sopot
2. WKK Wroc³aw
3. GTK Gdynia
4. Pyra PBG Poznañ
niezalezny dnia maj 11 2011 14:09:02
a moje to
1 GTK Gdynia
2.WKK Wroc³aw
3.Trefl Sopot
4. Pyra PBG Poznañ
darek dnia maj 14 2011 00:06:42
S³awna "koszula " Marcina L"
-i juz wiemy KTO bedzie MP
Gratulacje dla Prokomu i ich Trenera za MP
smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
rozpiêto¶æ ramion
rozpiêto¶æ ramion
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi