News: Sokó³ Cup 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 08:03:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Sokó³ Cup 2011
Turnieje Podsumowanie
III Miêdzynarodowego Turnieju Minikoszykówki ch³opców rocznik 1998 / 1999
“ SOKÓ£ CUP 2011 “ Dzia³dowo 17-19.06.2011r.

Rocznik 1998

Grupa A

UKS „Sokó³“ Dzia³dowo - UKS „M³ode Or³y” Nowy Dwór Maz.     56: 7
UKS „Trójka” ¯yrardów  - MMKS  „Pierniki” Toruñ                   25:42
MMKS „Pierniki” Toruñ - UKS „M³ode Or³y” Nowy Dwór Maz.      59:12
UKS „Trójka” ¯yrardów  - UKS „Sokó³” Dzia³dowo                    38:63
UKS „Trójka” ¯yrardów - UKS „M³ode Or³y” Nowy Dwór Maz.        4:41
UKS „Sokó³” Dzia³dowo - MMKS „Pierniki” Toruñ                      38:26

TABELA:   

1. UKS „Sokó³” Dzia³dowo                   3m  3zw  0por  6pkt   157:   71
2. MMKS „Pierniki” Toruñ                    3m  2zw  1por  5pkt   127:   75
3. UKS „Trójka” ¯yrardów                    3m  1zw  2por  4pkt   104:109
4. UKS „M³ode Or³y” Nowy Dwór Maz.    3m  0zw  3por  3pkt     23:156

Grupa B

UKS „Stoper” G³uchowo - TKM W³oc³awek                 21:56
UKS „Trójka” Dzia³dowo - ABC Kowno                      31:71
UKS „Trójka” Dzia³dowo - UKS „Stoper” G³uchowo      33:43
ABC Kowno - TKM W³oc³awek                                  34:48
ABC Kowno - UKS „Stoper” G³uchowo                       59:26
TKM W³oc³awek - UKS „Trójka” Dzia³dowo                 59:31

TABELA:   

1. TKM W³oc³awek                            3m  3zw  0por  6pkt   163:  86
2. ABC Kowno                                  3m  2zw  1por  5pkt    164:105
3. UKS „Stoper” G³uchowo                  3m  1zw  2por  4pkt      90:148
4. UKS „Trójka” Dzia³dowo                 3m  0zw  3por  3pkt      95:173

Mecze o poszczególne pozycje

A1-B2   UKS”Sokó³” Dzia³dowo - ABC Kowno                                   44:56
A2-B1   MMKS „Pierniki” Toruñ - TKM W³oc³awek                             20:44
A3-B4   UKS „Trójka” ¯yrardów  - UKS „Trójka” Dzia³dowo                25:51
A4-B3   UKS „M³ode Or³y” Nowy Dwór Maz - UKS „Stoper” G³uchowo   15:46

Mecz 7-8  UKS „M³ode Or³y” Nowy Dwór M - UKS „Trójka”  ¯yrardów   21:54
Mecz 5-6  UKS „Trójka” Dzia³dowo - UKS „Stoper” G³uchowo             40:52
Mecz 3-4  UKS „Sokó³” Dzia³dowo - MMKS „Pierniki” Toruñ              19:29
Mecz 1-2  ABC Kowno - TKM W³oc³awek                                         36:44
 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1.TKM W³oc³awek
2.ABC Kowno
3.MMKS „Pierniki” Toruñ
4.UKS „Sokó³” Dzia³dowo
5.UKS „Stoper” G³uchowo
6.UKS „Trójka” Dzia³dowo
7.UKS „Trójka” ¯yrardów
8.UKS „M³ode Or³y” Nowy Dwór Mazowiecki

Wyró¿nienia i nagrody

MVP – najlepszy zawodnik -SZCZERBIAK Miko³aj -  TKM W³oc³awek
Najlepszy  rozgrywaj±cy -KAZAKEVICIUS Robertas - ABC Kowno
Najlepszy obroñca - BARTOSZEWSKI Kuba - MMKS „Pierniki” Toruñ

ALL Stars-najlepsza pi±tka 

-PIETRAS Bart³omiej - TKM W³oc³awek
-VIRSILAS Augustinas - ABC Kowno
-LAMBARSKI Kacper  - MMKS „Pierniki” Toruñ
-PIECKOWSKI Dawid - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
-KOWALSKI Kamil  - UKS „Stoper” G³uchowo

Najlepsi zawodnicy w  dru¿ynie

MARCHLEWSKI Stefan
 - TKM W³oc³awek
LYGUTAS Daividas  - ABC Kowno
GROCHOWSKI Ignacy - MMKS „Pierniki” Toruñ
CHODYNA Mateusz - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
POKOROWSKI Rafa³ - UKS „Stoper” G³uchowo
£AZOWY Mateusz - UKS „Trójka” Dzia³dowo
MIRGOS Artur - UKS „Trójka” ¯yrardów
KOTKOWSKI Adrian - UKS „M³ode Or³y” NDM

Nagroda niespodzianka -PASIÑSKA Zuzanna - MMKS „Pierniki” Toruñ

Rocznik 1999

Grupa A
         UKS „Sokó³” Dzia³dowo -    UKS „Trójeczka” Olsztyn                                49:22
         GTK Gdynia             -   UKS „Trójka” ¯yrardów                                   49:25
    UKS „Sokó³” Dzia³dowo  -  GTK Gdynia                                                       37:66
    UKS „Trójeczka” Olsztyn     -    UKS „Trójka” ¯yrardów                                   28:66
    UKS „Trójka” ¯yrardów        -   UKS „Sokó³” Dzia³dowo                                   26:52
 GTK Gdynia               -    UKS „Trójeczka” Olsztyn                                 77:28

TABELA:  
1. GTK Gdynia                                                 3m  3zw  0por  6pkt   192:  90
   2. UKS „Sokó³” Dzia³dowo                             3m  2zw  1por  5pkt   138:114
   3. UKS „Trójka” ¯yrardów                             3m  1zw  2por  4pkt   117:129
   4. UKS „Trójeczka” Olsztyn                           3m  0zw  3por  3pkt     78:192

Grupa B


 UKS „Trójka” Dzia³dowo       -    BSK „Kadet” Bia³a Podlaska                         35:32
 ABC Kowno                             -    MTS „Basket” Kwidzyn                                 37:25
 BSK „Kadet” Bia³a Podlaska -    MTS „Basket” Kwidzyn                                 38:23  UKS „Trójka” Dzia³dowo        -    ABC Kowno                                                     32:5  ABC Kowno                              -    BSK „Kadet” Bia³a Podlaska                         40:2  MTS „Basket” Kwidzyn          -    UKS „Trójka” Dzia³dowo                               39:44

TABELA:  
1. ABC Kowno                                                  3m  3zw  0por  6pkt   133:  82
 2. UKS „Trójka” Dzia³dowo                            3m  2zw  1por  5pkt   111:127
  3. BSK „Kadet” Bia³a Podlaska                       3m  1zw  2por  4pkt     95:  99
  4. MTS „Basket” Kwidzyn                               3m  0zw  3por  3pkt     87:119

Mecze o poszczególne pozycje

A1-B2  GTK Gdynia       -     UKS „Trójka” Dzia³dowo             50:34
A2-B1  UKS „Sokó³” Dzia³dowo   -     ABC Kowno                                   17:53
A3-B4  UKS „Trójka” ¯yrardów     -    MTS „Basket” Kwidzyn                26:43
A4-B3  UKS „Trójeczka” Olsztyn      -    BSK „Kadet” Bia³a Podlaska        14:59
Mecz 7-8  UKS „Trójeczka” Olsztyn    -    UKS „Trójka” ¯yrardów                37:49
Mecz 5-6  BSK „Kadet” Bia³a Podlaska     -    MTS „Basket” Kwidzyn                 44:37
Mecz 3-4  UKS „Trójka” Dzia³dowo     -    UKS „Sokó³” Dzia³dowo               37:44
Mecz 1-2  GTK Gdynia              -    ABC Kowno                                    36:48

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1.    ABC Kowno
2.    GTK Gdynia
3.    UKS „Sokó³” Dzia³dowo
4.    UKS „Trójka” Dzia³dowo
5.    UKS „Kadet” Bia³a Podlaska
6.    MTS „Basket” Kwidzyn
7.    UKS „Trójka” ¯yrardów
8.    UKS „Trójeczka” Olsztyn


                              Wyró¿nienia i nagrody

MVP – Najlepszy zawodnik - GUDELEVICUS Valdas - ABC Kowno               Najlepszy rozgrywaj±cy       - S¡CZEWSKI Dawid       - GTK Gdynia             Najlepszy obroñca                - ROCHON Bart³omiej    - UKS „Sokó³” Dzia³dowo   ALL STARS-
Najlepsza pi±tka- PIKAS Ignas                   - ABC Kowno
                                                - SI£KOWSKI Albert       - GTK Gdynia
                                                - P£OCHARSKI Mi³osz   - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
                                                - STRYJEWSKI Bartek    - UKS „Trójka” Dzia³dowo
                                                  - MALESA Jan                - UKS „Kadet” Bia³a Podlaska
Najlepsi zawodnicy w           - JONAITIS Robertas     - ABC Kowno
ka¿dej dru¿ynie                     - BIA£KOWSKI Rafa³      - GTK Gdynia
                                                 - CYBULSKI Szymon      - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
                                                - NOWAKOWSKI Wiktor - UKS „Trójka” Dzia³dowo
                                                - NOWIK Konrad              - UKS „Kadet” Bia³a Podlaska 
                                          - OBÓD Kacper                - MTS „Basket” Kwidzyn
                                              - WIÑKOWSKI Pawe³       - UKS „Trójka” ¯yrardów
                                              - MAJCHROWICZ Filip     - UKS „Trójeczka” Olsztyn
Najm³odszy zawodnik       - MALULU Robert            - UKS „Sokó³” Dzia³dowo


Sk³ady dru¿yn: rocznik 1998
UKS „Trójka” Dzia³dowo: Bogacki Micha³, Chmielewski Jakub, Czeczot Aleksander,
Goliasz Jakub, Grochowski Oskar, Jackowski Gracjan, Karbowski Micha³, Kilijañczyk
Krystian, £azowy Mateusz, Michalski Kacper, Retza Filip, Sowiñski Kamil, Tymiñski
Artur, Wasilewski Daniel.
UKS ,,Sokó³” Dzia³dowo: Chodyna Mateusz, Dom¿alski £ukasz, Kordalski Adam, Lipka
Maciej, Malulu Nicholas, Marchlewski Oskar, Naworski Patryk, Pawlak Mateusz,
Pieckowski Dawid, Przewodowski Jakub, Punkczyñski Kacper, Tatkowski Igor,
Tr±biñski Mateusz.
Rocznik 1999
UKS „Trójka” Dzia³dowo: Anczewski Ignacy, Blank Norbert, Bronszewski Marcin,
Ciesielski Kacper, Futerski Daniel, Grabowski Karol, K³osowski Adrian, Nowakowski
Wiktor, Nowociñski Micha³, Stryjewski Bartosz, Szymborski Emil, Tytko Dominik,
Zakrocki Dominik.
UKS „Sokó³” Dzia³dowo: Bedra Mateusz, Brzeziñski Kacper, Brzozowski Julian,  Brzozowski Patryk, Cie¶lak Cezary, Cybulski Szymon, Dzier¿anowski Grzegorz, Grzybicki Adrian, Malulu Alex, Malulu Robert, Mañkowski Adrian, P³ocharski Mi³osz, Rochon Bart³omiej, Rogalski Filip, Szostak Jacek, Szostek Bartosz.
UKS „Trójeczka” Olsztyn: Ertmañski Konrad, Gi¿yñski Konrad, Kordan Bartek,
Królikowski Sebastian, £ukaszewicz Bartek, Majchrowicz Filip, Nadolski Adam, Ostowski
Adam, Pietkiewicz Nikodem, Sieda Kacper, Szyd³owski Pawe³. 

             ORGANIZATOR TURNIEJU                    SEKRETARZ TURNIEJU
                   JAKUB PIETRZAK                            JERZY KOWALSKI

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi