News: V Turniej Kadetów rocz.1996/97 i juniorów rocz.1994/95 „Niebuszewo CUP 2011” Szczecin 9-11.IX.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 10 2020 23:57:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Turniej Kadetów rocz.1996/97 i juniorów rocz.1994/95 „Niebuszewo CUP 2011” Szczecin 9-11.IX.2011
Turnieje Podsumowanie

Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorów i Kadetów
„Niebuszewo Cup” 9 – 11 wrze¶nia 2011

 
 U-16 KADECI rocznik 1996/97

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1 WKS ¦L¡SK Wroc³aw
2 ASTORIA Bydgoszcz
3 STK WILKI MORSKIE Szczecin
4 KADRA 97 Berlin
5 UKS 7 TREFL Sopot
6 KADRA 97 Zachodnio-Pomorskie
7 WKS 97 ¦l±sk
8 European Elite Germany (PK)
 MVP
Jakub Nizio³ (¦L¡SK Wroc³aw)
Najlepszy Strzelec
Jakub Nizio³ (¦L¡SK Wroc³aw)

TOP10 Strzelców Turnieju Kadetów:
1. Jakub Nizio³ (¦l±sk Wroc³aw I) 95 pkt (29, 14, 16, 14, 22)
2. Mateusz Fatz (Astoria Bydgoszcz) 76 pkt (13, 20, 10, 19, 14)
3. Kamil Kerl (STK Wilki Morskie) 73 pkt (20, 17,16, 6, 14)
4. Aleksander Kapral (STK Wilki Morskie) 68 pkt (5, 17, 13, 14, 19)
5. Kacper Bejnar (Kadra 97 Zachodniopomorskiego) 63 pkt (5, 22, 7, 25, 4)
6. Szymon Mochnacz (Trefl Sopot) 57 pkt (20, 10, 5, 15, 7)
7. Maciej Rzadkowalski (Astoria Bydgoszcz) 55 pkt (14, 13, 13, 12, 3)
8. Kacper Borawski (STK Wilki Morskie) 54 pkt (16, 18, 15, 3, 3)
9. Wiktor Seniot (Trefl Sopot) 51 pkt (11, 4, 6, 14, 16)
10. Elijah Edgahilc (Kadra Berlina) 44 pkt (4, 10, 7, 10, 13)
Micha³ Janiszewski (¦l±sk II Wroc³aw) 45 pkt [6 meczy!!] (6, 6, 8, 8, 7, 10)

WYNIKI GRUPA A

¦lask II Wroc³aw - Astoria Bydgoszcz 19 : 82
(4:25, 2:17, 9:12, 4:28)
¦l±sk: Czerwiñski 6, Fidura 1, Sikorcz 2, Janiszewski 6, Misiak 4
Astoria: Jasiñski 6, Rzadkowalski 13, D³uski 7, Kamiñski 6, Domañski K 8, Grad 6, Wenderski 4, Kuich 5, Chmiel 8, Peka 3, Domañski £ 6 Fatz 10.

European Elite Eutin - ¦l±sk II 97 Wroc³aw 104 : 31
(24:9, 22:6, 36:7, 22:16)
EEA: Buhrman 5, Kalm 6, Sebann 3, Spirck 29, Carstensen 25, Lehmann 26, Rowedder 6, Hopp 4
¦l±sk: Czop 2, Czerwiñski 5, Fidura 1, Howicki 9, Sikorcz 5, Stachowiak 6, Janiszewski 6, Misiak 4

Wilki Morskie Szczecin - Astoria Bydgosz 40 : 53
(10:10, 10:17, 6:11, 14:15)
Wilki: Kodrzycki 2, Kapral 5, Kerl 16, Borawski 15, Opa³ka 2.
Astoria: Rzadkowalski 12, D³uski 1, Domañski K 2, Wenderski 17, Domañski £ 2, Fatz 19.

Wilki Morskie Szczecin - ¦l±sk II 97 Wroc³aw 71 : 31
(22:3, 15:6, 14:12, 20:10)
Wilki: Kodrzycki 2, Kurzyd³owski 3, Grynfelder 9, Kapral 17, Zienkiewicz 4, Kerl 17, Borawski 18, Lipiec 2.
¦l±sk II: Czop 1, Czerwiñski 4, Rudowski 6, Howicki 3, Sikorcz 7 Janiszewski 8 Misiak 2

Wilki Morskie Szczecin - ¦l±sk II 97 Wroc³aw 70 : 45
(26:5, 8:16, 22:18, 14:6)
Wilki: Kodryzcki 4, Kurzyd³owski 2, Grynfelder 9, Kapral 13, Kerl 20, Borawski 16, Penno 3, Opa³ka 2, Lipiec 1.
¦l±sk II: Czerwiñski 5, Rudowski 1, Fidura 8, Majchrzak 5, Szymañski-Szeoczyk 2, Howicki3, Skorcz 6, Stachowiak 4, Janiszewski 8, Misiak 3.

Wilki Morskie-EEA 20:0 w.o (W zamian za ten mecz odby³ siê mecz rewan¿owy ze ¦l±skiem II)

EUROPAN ELITE Germany – ASTORIA Bydgoszcz 74 ; 56
20-11, 16-14, 25-17, 13-14
GERMANY: Sprik 33, Buhrman 2, Kalm 3, Carstensen 20, Lchman 16,
ASTA: Radkowski 13, D³uski 4, Kamiñski 2, Domañski 3, Wenderski 3, Chmiel 3, Peda 6, Domañski 2, Fatz 20

1 ASTORIA Bydgoszcz
2. STK „Wilki Morskie” Szczecin
         
3. WKS ¦l±sk Wroc³aw II    0 / 3                
4. European Elite Germany 
(pk)

GRUPA B

KADRA 97 Berlin – UKS 7 TREFL Sopot  58 : 37
13-10, 13-7, 20-12, 12-8
Berlin:
Thabo 1,  Krstanovic 2,  Edgehill 13, Graetz 5, Giese 2, Ekrut 8, Schneider 10, Baumann 4, Omuvwie 13
Sopot: Teleszko 6, Sewio³ 16, Sokol 4, Mochnacz 5, Bieszke 2, Juszczak 2, Borys 2

¦L¡SK Wroc³aw I – KADRA 97 Zachodnipomorska  63 : 15
18-7, 12-2, 16-3, 17-3
Wroc³aw; Choromañski 5, Boæ-Orzechowski 6, Kamberski 8, Dubiel 4, Nizio³ 16 (2x3), Sanny 2, Górniaczyk 7, Ko³kowski 9 (1x3), Junger 2, Stawski 2, Kliniewski 2
Zachodniopomorskie:Mleczko 1, Dubij 1, Bednar 5, Lisiecki 2, Urban 6

KADRA 97 Zachodniopomorska – UKS 7 TREFL Sopot 50 : 53
9-21, 16-15, 17-7, 8-10
Kadra:
Mleczko 8, Motyko 1, Dubij 5, Bejnar 22, Urban 11, Wêc³awowicz 3
Trefl : Sewio³ 14, Ronowski 1, Sokol 2, Fenikowski 2, Machnacz 15, Kujawiñski 5, Bieszke 4, Juszczak 2, Borys 8


KADRA 97 BERLIN - ¦L¡SK Wroc³aw 35 : 46
8-10, 12-13, 9-13, 7-10
Berlin:Edgehill 13, Graetz 5, Mixich 6, Giese 2, Ekrut 8, Omuvwie 8
¦l±sk; Choromañski 1, Nizio³ 14, Sanny 4, Górniaczy 13, Ko³kowski 8, Junger 4, Kliniewski 2


UKS 7 TREFL Sopot – ¦LASK Wroc³aw  39 : 87
12-3, 14-39, 6-27, 7-18
TREFL: Teleszko 9, Sewio³ 6, Sokol 1, Machnacz 10, Bieszke 2, Juszczak 7, Borys 4
¦L¡SK:  Choromañski 4,Boæ-Orzechowski 2, Komerski 10, Dubiel 9,  Nizio³ 29, B³¿ewski 1, Sanny 6, Górniaczy 8, Ko³kowski 11, Stawski 2, Kliniewski 5


Kadra 97 Zachodniopomorskiego - Kadra 97 Berlina 28 : 69
(6:23, 6:11, 5:22, 11:13)
Zachodniopomorskie: Mleczko 3, Matyko 2, Grzesiowski 4 Dubij 3, Bejnar 7, Urban 5, Wêc³awowicz 4
Berlin: Uarko 2, Elijah `0, Uixich 1, Greutz 6, Dueszug 3, Guese 5, Carels 1, Heiko 7, Henrik 6, Uaruin 8, Ualik 11

1 WKS ¦L¡SK Wroc³aw 3 /0
2 KADRA Berlin 2 /1
3 UKS 7 TREFL SOPOT 1 /2
4 Kadra Zachodnioporskiego 97 0 /3

PLAY-OFF V-VII ¦l±sk II 97 Wroc³aw -KADRA 97 Zachodniopomorskie 39 : 65
(12:18, 13:13, 11:20 4:12)
¦l±sk: Czop 1, Fidura 4, Majchrzak 2, Nowicki 6, Sikora 4, Stachowiak 8, Janiszewski 7, Misiak 7
Zachodniopomorskie: Mleczko 14, Motyko 11, Grzesiowski 2, Dubij 1, Bejnar 25, Lisiecki 7, Urban 4

PLAY-OFF V-VII; EEA Eutin Germany -Trefl Sopot 69 : 58
(21:18, 12:20, 6:11, 25:9)
EEA: Spirk 22, Buhrman 2, Kalm 2, Carstensen 19, Lehmann 17, Rowedder 4, Hopp 3.
Dru¿yna z Sopotu niepodliczona

I PÓ£FINA£:
ASTORIA Bydgoszcz -KADRA Berlin 44 : 26
 (17:4, 11:2, 15:7, 5:9)
Astoria: Jasiñski 0, Rzadkowalski 14, D³uski 1, Kamiñski 3, Domañski 0, Grad 2, Wenderski 2, Kuich 1, Chmiel 5, Peka 3, Domañski 0, Fatz 13
Berlin: Thabo 0, Krstanovic 0, Edgehill 7, Ekrut 4, Schreider 0, Baumann 4,

II PÓ£FINA£: STK WILKI MORSKIE Szczecin - ¦L¡SK Wroc³aw  
42 : 44
(6:5, 8:14, 17:13, 11:12)
Wilki: Kodrzycki 13, Grynfelder 2 Kapral 14, Kerl 6, Borawski 3, Opa³ka 2, Lipiec 2
¦l±sk: Choromañski 7, Boæ-Orzechowski 2, Nizio³ 14, Sanny 3, Górniarczyk 8, Junger 7, Stawski 3 2,

EEA Eutin Germany - KADRA 97 Zachodniopomorskie 55 : 20  (pk)
(10:0, 13:7, 23:7, 9:6)
EEA: Buhrman 5 Kalm 2 Seebann 3 Sprick 23, Carstensen 11, Lehmann 9, Hopp 2
Zachodniopomorskie: Mleczko 2, Motyko 2, Komorowski 2, Bejnar 4, Lisiecki 8, Urban 2

¦l±sk II 97 Wroc³aw - UKS 7 Trefl Sopot 35 : 54 (pk)
(5:8, 5:18, 11:12, 14:16)
¦l±sk: Czop 2, Czerwiñski 4, Rudnowski 5, Fidura 8, Majchrzak 4, Stachowiak 1, Janiszewski 10, Misiak 1
Trefl: Teleszko 7, Beniot 4, Ronowski 4, Sokol 11, Fenikowski 4, Mochnacz 7 Kujawiñski 7, Juszczak 2 Borys 8

mecz o  3 miejsce:  Wilki Morskie Szczecin - Kadra 97 Berlin 52 : 39
(6:4, 12:8, 13:18, 21:9)
Wilki: Kodrzycki 13, Grynfelder 2, Kapral 19, Kerl 14, Borawski 2
Berlin: Edgehilc 4, Mixich 4, Greatz 2, Duerich 7, Giese 2, Carels 12, Ekruffiheik 2, Bauhann 6

Fina³: Astoria Bydgoszcz : ¦l±sk Wroc³aw  37 : 68

(17:23, 3:20, 4:11, 13:14)
¦l±sk: Chromañski 6, Boæ-Orzechowski 2, Kamberski 5, Dubiej 4, Nizio³ 22, Sanny 6, Ko³kowski 8, Junger 2, Stawski 4, Kliniewski 2.
Astoria: Fatz 14, Rzadkowalski 3, D³uski 2, Kamiñski 1, Wenderski 9, Chmiel 5.JUNIORZY  FOTO-ZIBI   

KADECI  FOTO-ZIBI  
 U-18 JUNIORZY rocznik 1994/95

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1. ASTORIA Bydgoszcz
2. SPÓJNIA Stargard Szczeciñski
3. STK „Wilki Morskie” Szczecin
4. AZS Koszalin
5. BASKET KwidzynMVP: Trze¶niewski  (ASTORIA Bydgoszcz)

KRÓL STRZELCÓW Uleryk Patryk (STK WILKI MORSKIE Szczecin)


WYNIKI

STK WILKI Morskie Szcz. – BASKET Kwidzyn  53 : 46
13-13, 13-9, 19-14, 8-10
WILKI: Xiê¿opolski 8, Musia³owski 6, Bednar 9, Uleryk  22, Wiercioch 2, Mierzwa 6
BASKET: Zalewski 12, Zarêba 2, Czapa 8, Zalewski 4, Pi³at 6, Majewski 2, Kurpiewski 12


ASTORIA Bydgoszcz – SPÓJNIA Stargard Szcz. 67 : 57
15-10, 22-19, 19-12, 11-16
ASTA: Galupiñski 10, Trze¶niewski 16, Lorenc 2, Zyzik 2, Pomalew2ski 10, Fatz 8
SPÓJNIA: Stacmowia³ 5, Mociura 6, Dyba 2, Ziêtek 8, Pryæ 2, Wroñski 6, Borych 9, Fertsch 1, Nowak 10, Koziarski 8


BASKET Kwidzyn – AZS Koszalin  27 : 66
6-13, 17-20, 0-15, 4-18
BASKET: Majewski 4, Zarêba 8, Kurpiewski 5, Monkielewicz 2, Zalewski W. 2, Zalewski R 4,Pi³at 2
AZS: Kropisz 7, Gawroñski 10, Lubera 7, Ruszkowski 9, Piasecki 3, Nakielski 14, Szewczyk 2, Pop³awski 6, Ciszewski 2, Konczak 4


STK WILKI MORSKIE Szczecin – ASTORIA Bydgoszcz 57 : 63
14-8, 17-12, 16-19, 10-24
WILKI: Xiê¿opolski 7, Poprzeziñski 5, Musia³kowski 4, Kuciñski 7, Bondar 2, Uleryk 17, Mierzwa 15
ASTA: Galupiñski 5, Trze¶niewski 20, Lorenc 11, Domisiewicz 2, Zyzik 5, Nowak 3, Domalewski 13, Bogucki 4


AZS Koszalin – BASKET Kwidzyn  84 : 35
23-5, 24-7, 21-11, 16-12
AZS, Kropisz 13, Gawronski, 6, Lubera 4, Graj 8, Ruszkowski 9, Piasecki 10, Nakielski 2, Szewczyk 16, Pop³awski 9, Ciszewski 3, Konczak 4
BASKET: Bartnicki 1, Majewski 7, Czapa 3, Zarêba 5, Kurpiewski 2, Nowak 3, Monkielewicz 4, Zalewski W.4, Zalewski R. 4, Pi³at 2


BASKET Kwidzyn – STK WILKI MORSKIE Szcz. 57 : 75
20-25, 11-21, 19-17, 7-12
BASKET: Zalewski 8, Zarêba 12, Czapa 21, Nojak 2, Monkielewicz 2, Majewski 2, Kurpiewski 10
WILKI: Xiê¿opolski 8, Liskiewicz 7, Kuciñski 12, Bondar 9, Uleryk 13, Pakulak 4, Musia³kowski 5, Wiercioch 6, Mierzwa 6, Porzeñski 5


ASTORIA Bydgoszcz – AZS Koszalin  51 : 64
12-16, 21-14, 10-14, 8-20
ASTA: Galubiñski 4, Trze¶niewski 13, Lorenc 9, Zyzik 16, Domalewski 2, Fatz 6
AZS: Kropisz 18, Gawroñski 6, Graj 10, Ruszkowski 9, Piasecki 9, Szewczyk 8, Pop³awski 2, Ciszewski 2

STK WILKI MORSKIE Szcz. - SPÓJNIA Stargard Szcz48 : 59
9-15, 14-8, 10-17, 15-19
WILKI: Xiê¿opolski 10, Kuciñski 3, Bondar 4, Uleryk 14, Pakulak 2,
Wiercioch 5, Mierzwa 10
SPÓJNIA: Maciupa 8, Duba 4, Ziêtek 9, Bodych 6, Fertsch 2, Nowak 25, Koziarski 5

ASTORIA Bydgoszcz - AZS Koszalin
64 : 51

ASTORIA Bydgoszcz – Basket Kwidzyn
86 : 46

AZS Koszalin - SPÓJNIA Stargard Szczeciñski 
49 : 58

STK „Wilki Morskie” Szczecin – SPÓJNIA Stargard Szczeciñski
48 : 59

SPÓJNIA Stargard Szczeciñski – BASKET Kwidzyn 
63 : 61

STK „Wilki Morskie” Szczecin – AZS Koszalin
75 : 68

 Trze¶niewski  (ASTORIA Bydgoszcz) Uleryk Patryk (STK WILKI MORSKIE Szczecin)
Komentarze
kedar1968 dnia wrzesie 09 2011 22:21:26
WKS! WKS! GRAÆ NA CA£EGO I WALCZYÆ DO UPAD£EGO smiley. JUTRO GRAMY O WEJ¦CIE DO FINA£U.
kedar1968 dnia wrzesie 12 2011 09:37:49
gratulacje WKS smiley. Pierwszy turniej w przygotowaniach do sezonu, spokojne wej¶cie w cykl.
kedar1968 dnia wrzesie 12 2011 15:51:33
Jakub Nizio³, niesamowity postêp przez wakacje, próbuje bronic i zaczyna mu to wychodziæ, poprawi³ rzut .... idzie w dobrym kierunku.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bartek Ka³u¿a
Bartek Ka³u¿a
Sylwetki zawodników r.1991
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi