News: I Turniej Juniorów rocz. 1994/95 o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik 16-18.IX.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 22:32:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej Juniorów rocz. 1994/95 o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik 16-18.IX.2011
Turnieje Podsumowanie
TURNIEJ PBG BASKET JUNIOR O PUCHAR BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

W trakcie minionego weekendu (16-18.09.2011) na parkietach Kórnickiego Centrum Sportu i Rekreacji „Oaza” rozegrano Turniej PBG Basket Junior o Puchar Miasta i Gminy Kórnik z udzia³em czo³owych dru¿yn w kategorii U18 w Polsce.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali siê w nim koszykarze Fundacji PBG Basket Junior, którzy wygrali wszystkie swoje spotkania i zakoñczyli udzia³ w turnieju na pierwszym miejscu.

Warto dodaæ, i¿ tytu³ MVP turnieju przyznano Micha³owi Wielechowskiemu (PBG Basket Junior, #14), za¶ wyró¿nienie spo¶ród zawodników fundacji otrzyma³ Jêdrzej Fornalik (#6).

Poni¿ej prezentujemy wszystkie wyniki spotkañ turniejowych oraz koñcow± klasyfikacjê.

PBG Basket Junior – Novum Bydgoszcz 110-54
(32-17, 31-22, 22-9, 25-6)
Punkty dla PBG: Krawiec 15, Pruefer 14, Szymczak 13, Fiszer 10, Walczak 10, Wielechowski 10, Fornalik 9, Wieloch 9, Taisner 8, Stopierzyñski 7, Michalik 3, Jakubowski 2

Zastal Zielona Góra – WKK Wroc³aw 57-86

PBG Basket II – GTK Gdynia 91-52 (p/k)

Novum Bydgoszcz – Zastal zielona Góra 88-96

PBG Basket Junior – GTK Gdynia 92-87
Punkty dla PBG: Stopierzyñski 23, Michalik 14, Fornalik 11, Taisner 8, Walczak 8, Wielechowski 7, Fiszer 6, Pruefer 6, Wieloch 5, Krawiec 4
PBG Basket II – WKK Wroc³aw 96-61 (mecz poza turniejem)

Novum Bydgoszcz – WKK Wroc³aw 70-78

Novum Bydgoszcz – GTK Gdynia 86-106

PBG Basket Junior – Zastal Zielona Góra 82-58
(25-19, 19-14, 22-8, 16-17)
Punkty dla PBG: Szymczak 12, Walczak 10, Wieloch 10, Pruefer 8, Wielechowski 8, Fiszer 7, Krawiec 7, Michalik 7, Stopierzyñski 7, Taisner 4, Fornalik 2, Jakubowski 0
GTK Gdynia – WKK Wroc³aw 76-93
GTK Gdynia – Zastal Zielona Góra 92-69

PBG Basket Junior – WKK Wroc³aw 93-71
(29-14, 15-18, 23-24, 27-15)
Punkty dla PBG: Szymczak 15, Wielechowski 13, Fornalik 12, Taisner 11, Stopierzyñski 10, Walczak 10, Fiszer 7, Wieloch 7, Pruefer 4, Michalik 2, Krawiec 2, Jakubowski 2

 Tabela koñcowa

1 PBG Basket Junior Poznañ 4 0 8 377-270
2 WKK Wroc³aw 3 1 7 328-295
3 GTK Gdynia 2 2 6 361-340
4 Zastal Zielona Góra 1 3 5 280-348
5 Novum Bydgoszcz 0 4 4 298-390
FILMY-VIDEO-Z-TURNIEJU
W miniony weekend zawodnicy PBG Basket Junior wziêli udzia³ w bardzo mocno obsadzonym turnieju w Bambergu. Mecze odbywa³y siê w kategorii do lat 19. Nasza dru¿yna rywalizowa³a z min. Koel n 99ers (Niemcy), TSV Troster Breitengusbach ( vice-mistrz Niemiec), BC Cedevita Zagreb ( 4 koszykarzy zdoby³o z³oty medal Mistrzostw Europy do lat 16 reprezentuj±c Chorwacjê), Prelas Vilinius (litewski klub wyst±pi³ poza konkursem, wystawiaj±c do gry rocznik 91 i 92). W klasyfikacji koñcowej nasi zawodnicy uplasowali siê na 3 miejscu. Poni¿ej podajemy wyniki spotkañ.

PBG Basket Junior – Koeln 99ers 60-56
(19-13, 13-20, 14-15, 14-8)
Punkty dla PBG: Stopierzyñski 20, Milczyñski 14, Krauze 8, Szymczak 5, Walczak 5, Krawiec 4, Wielechowski 3, Michalik 1, Fornalik 0, Taisner 0, Wieloch 0

PBG Basket Junior – TSV Breitengusbach 51-58
(13-6, 9-17, 17-10, 12-25)
Punkty dla PBG – Stopierzyñski 15, Fornalik 10, Walczak 7, Milczyñski 6, Wielechowski 6, Wieloch 3, Szymczak 2, Taisner 2, Krauze 0, Krawiec 0, Michalik 0

PBG Basket Junior – Cedevita Zagreb 45-50
(7-14, 17-10, 13-8, 8-18)
Punkty dla PBG – Stopierzyñski 16, Walczak 7, Wieloch 6, Krawiec 4, Michalik 4, Milczyñski 4, Fornalik 2, Taisner 2, Krauze 0, Wielechowski 0, Szymczak 0

PBG Basket Junior – Perlas Vilnius 33-63
(5-17, 3-19, 16-10, 9-17)
Punkty dla PBG – Krawiec 6, Milczyñski 6, Wieloch 5, Michalik 4, Walczak 4, Wielechowski 4, Krauze 2, Szymczak 2, Fornalik 0, Jakubowski 0, Taisner 0

PBG Basket Junior – TSV Breitengusbach II 54-46
(15-10, 13-15, 13-10, 14-11)
Punkty dla PBG – Krauze 10, Milczyñski 9, Stopierzyñski 10, Wielechowski 7, Fornalik 6, Walczak 6, Krawiec 5, Michalik 2, Szymczak 0, Taisner 0, Wieloch

Koñcowa kolejno¶æ:

1. TSV Troster Breitengusbach
2. BC Cedevita Zagreb
3. PBG Basket Junior
4. Koeln 99ers
5. TSV Troster Breitengusbach II
6. Perlas Vilnius (poza konkursem)

Podsumowanie trenera Kijewskiego:
Bardzo dobrze obsadzony turniej, z czo³owymi dru¿ynami Niemiec (vice-mistrz) i Chorwacji (vice-mistrz). Wszystkie mecze by³y bardzo zaciête, poni¿ej 10 punktów, co ¶wiadczy o naszej dobrej grze. O pora¿kach zadecydowa³y szczegó³y, które musimy Jeszce poprawiæ. Przy odrobinie szczê¶cia mogli¶my wygraæ ten turniej, zbyt krótko jednak pracujemy nad taktyk± ofensywn± i defensywn±, ¿eby my¶leæ o pe³nym sukcesie.

SONDA
Kto wygra Turniej U-18 w Kurniku?
PBG BASKET JUNIOR (40)42%42%
NOVUM BYDGOSZCZ (11)11%11%
ZASTAL ZIELONA GÓRA (2)2%2%
WKK WROC£AW (26)27%27%
GTK GDYNIA (17)18%18%

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
pan Tomek skrupulatnie zapisuje dane
pan Tomek skrupulatnie zapisuje dane
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi