News: IV NENUFAR CUP - E³k 21-23.X.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 09:50:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV NENUFAR CUP - E³k 21-23.X.2011
Turnieje Podsumowanie
  IV NENUFAR CUP E³k 2011.10.21-23

W dniach21-23.X w E³ku odby³ siê IV Miêdzynarodowy Turniej Mini Koszykówki Nenufar Cup. W hali widowiskowo- sportowej na osiedlu Jeziorna zaprezentowa³o siê 8 dru¿yn z Estonii, £otwy, Bia³orusi i Polski. Gospodarzy reprezentowa³ klub UKS Nenufar 5 dzia³aj±cy przy Szkole Podstawowej nr 5 w E³ku.
Pierwsze mecze przynios³y wiele emocji i niespodzianek. Koñcowa klasyfikacja pokaza³a ¿e grupa B by³a silniejsza (1,2 i 5 miejsce w Turnieju)

 MVP:

VEISMANN KRISTOFER
BC HITO Kohtla-Jarve
Estonia

 Konkurs ,,wsadów,,
ADAM NIESPOR
MKS Dabrowa Górnicza
Polska
192 cm wzrostu
Nagroda: Pizzeria Savana


 ALL-STARS ,, Gwiazdeczki,,
SZKRIBA ADAM (MKS D±browa G.)
KOLENDA £UKASZ ( NENUFAR 5 E³k)
SOOSALU KARL (BC HITO Kohtla-Jarve)
WASILEWSKI MICHA£ (PKK ¯UBRY Bia³ystok)
LIS PATRYK (MKS PIOTRÓWKA Radom)


Grupa A

....................................WYNIK. ............................,,,,,.
UKS 27 Katowice  18 : 26 JUGLA Riga (£otwa)
UKS Nenufar 5 E³k  35 : 34  PKK ¯ubry Bia³ystok
UKS Nenufar 5 E³k 42 : 20JUGLA Riga (£otwa)
PKK ¯ubry Bia³ystok 49 : 25UKS 27 Katowice
UKS Nenufar 5 E³k  41 : 31UKS 27 Katowice
JUGLA Riga (£otwa) 24 : 30PKK ¯ubry Bia³ystok

 TABELA:  M PKTZ P P-Z P-S BILANS
 1UKS Nenufar 5 E³k  3  6 3 0 118 85     33
 2PKK ¯ubry Bia³ystok 3  5 2 1 113 84    29
 3JUGLA Riga (£otwa)  3  4  1  2  70 90   -20
 4UKS 27 Katowice 3  3 0 3 74 116   -42

Grupa B

.................................... .WYNIK. ..................................
MKS D±browa Górnicza  18 : 37  MKS Piotrówka Radom
BC Region 2010 Grodno  14 : 49BC HITO (Estonia)
MKS D±browa Górnicza  31 : 44BC HITO (Estonia)
BC Region 2010 Grodno 16 : 71MKS Piotrówka Radom
MKS D±browa Górnicza  30 : 19BC Region 2010 Grodno
BC HITO (Estonia) 33 : 50MKS Piotrówka Radom

 TABELAM PKT Z P P-Z P-S BILANS
 1MKS Piotrówka Radom  3 6 3 0 158  67    74
 2BC HITO (Estonia) 3 5  2  1 126   95    31
 3MKS D±browa Górnicza  3 4 1 2  79 100   -21
 4BC Region 2010 Grodno (Bia³oru¶)  3 3 0 3  49 180  -131

..................................... ................................................WYNIK.  ................................................
O MIEJSCA V-VIIIJUGLA RYGA  (£OTWA) 22-29BC REGION GRODNO (BIA£ORU¦)
O MIEJSCA V-VIIIMKS D¡BROWA GÓRNICZA 62-26UKS SP 27 KATOWICE
I PÓ£FINA£ MKS PIOTRÓWKA RADOM 42-25PKK ¯UBRY BIA£YSTOK
II PÓ£FINA£UKS NENUFAR 5 E£K 19-32BC HITO KOHTLA-JARVE (ESTONIA)

...................................... ............................................... .WYNIK. .................................................
mecz o miejsca VII-VIIIJUGLA RYGA (£OTWA) 49 : 41UKS SP 27 KATOWICE
mecz o miejsca V-VI BC REGION GRODNO (BIA£ORU¦) 37 : 49MKS D¡BROWA GÓRNICZA
mecz o miejsca III-IVPKK ¯UBRY BIA£YSTOK 28 : 33UKS NENUFAR 5 E£K
mecz o miejsca I-II FINA£MKS PIOTÓRWKA RADOM 48 : 21BC HITO KOHTLA-JARVE (ESTONIA)


FOTO-ZIBI    FILMIKI-ZIBI

NENUFAR-5-E£K

KOÑCOWA KLASYFIKACJA /
WYRÓ¯NIENIA W DRU¯YNACH

  SK£AD....................................................... WYRÓ¬NIENIA
 1   
MKS PIOTRÓWKA RADOM

4 ¯UK BARTEK
5 GOLJAT OLEK
6 WOLSZCZAK OLEK
7 WIERZGA£A KACPER
8 WO¬NIAK PATRYK
9 KOTOWSKI SEBASTIAN
16 PASIK MATEUSZ
14 NOWAK WOJCIECH
17 KRAKOWIAK MIKO£AJ
18 LIS PATRYK
19 P£ATOS JAKUB >>>>>>>>>>>>>>>>
21 WANIEWSKI KAMIL >>>>>>>>>>>>>

TRENER: KUPIS JERZY
  
 2  K.JARVE BC HITO 99

 4 ODAR MARCOS
 5VEISMANN KRISTOFER
 6 LASS KRISTIAN
 7 TOMSON TAURI
 8 ENGELBRECHT HENDRY >>>>>>>>>>>>>
 9 REBBAN RASMUS
10 VIIRALT MARTEN
11 SOOSALU KARL
14 PALK IVAR
15TRAUMANN ALEKS
18LILLEORG EGERT >>>>>>>>>>>>>>>>>
TRENER: JALAKAS JAAK, LIMBEG LILLE
 
 3 
UKS NENUFAR 5 E£K

 5 ¦MIGIELSKI MACIEJ
 6 AKACKI MACIEK
 7 RADGOWSKI MICHA£
 8 SARR MALINOWSKI DANIEL
 9 STEMPIÑSKI MICHA£
10 £UKASZ KOLENDA
11 GUTOWSKI SZYMON
12 WI¦NIWSKI SZYMON >>>>>>>>>>>>>>
13 £EPKOWSKI SEBASTIAN
14 PRZE¯DZIECKI ARDIAN
15 WI¦NIEWSKI BART£OMIEJ
17 MOCARSKI RAFA£ >>>>>>>>>>>>>>>>
TRENER:EDWARD TRASKOWSKI
 
 4 
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK

 5 TRUCHEL DAWID
 6 MILENKIEWICZ KAMIL
 7 BIA£OBROCKI MICHA£
 8 WO£EJKO RAFA£
 9 AUGUSTYÑCZYK KRYSTIAN
10 PRZEMIELEWSKI PATRYK
11 CHRABO£OWSKI MICHA£ >>>>>>>>>>>
12 MATUK TOMASZ
13 NIWIÑSKI KAROL
14 WASZCZUK JAKUB
15 WASILEWSKI MICHA£ >>>>>>>>>>>>>
16 MATWIEJUK SEBASTIAN
17 OSIENIK MARCIN
TRENER: NIKO£AJUK ANDRZEJ
 
 5  MKS D¡BROWA GÓRNICZA:

4 NIESPOR ADAM
6 SALA DOMINIK >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
7 CHORAAP RADOS£AW
8 MALICKI JAKUB
9 ZOBEK ALEKSANDER
10 MANTYKIEWICZ FILIP
11 FLISIKOWSKI TYMOTEUSZ >>>>>>>>>>
13 SZKRIBA ADAM
14 GORDON OLIWIER
16 PENDRYK JAKUB
18 W£OSOWICZ DANIEL
19 URBAÑSKI MIKO£AJ
20 POS£USZNY DAMIAN
TRENER: RUDOLF MARZENA
 
 6 
GRODNO BC REGION-2010

 4 PAWLIUKEWICZ PAWEL
 5 GRIGORIEW KIRIL
 6 ZAJKOWSKIJ MIROSLAW >>>>>>>>>>>
 7 WASILENKO ALEKSEJ
 8 STUBEDA WADIM
 9 NAWOJCZIK ALEKSEJ
10 KISZKEL ROMAN >>>>>>>>>>>>>>>>>
11 BRUSINEC MAKSIM
12 MAKSIMOW ARTIOM
13 DMITROWICZ PAWEL
14 MASZNIN OLEG
15 SZWAKEL WADIM
Trener: NAWOJCZIK WALENTYNA
 
 7 
JUGLA RIGA (£OTWA)

  8 STRAZDINS NORBERTS
11 JAKUSENOKS ARMANDS
12 LIEPA KARLIS
14 TUTINS VISVALDIS >>>>>>>>>>>>>>>>
15 ZVEJS REINIS
16 KRUZE DANIELS
17 KRUMINS KLAVS >>>>>>>>>>>>>>>>>
18 GUDLEVSKIS REGNARS
21 GOBA DANIELS
24 SKUJINS KRISTAPS
25 SKRAMANS JANIS
32 DUBURS GIRTS  

 
 8 
UKS SP 27 KATOWICE

 4 WALCZAK MICHA£
 5 STASICA MATEUSZ
 6 SOWA JACEK
 7 ZIELONKA DAWID
 8 ¦CIEGIENNY JAKUB
 9 SKAR¯YÑSKI PAWE£
10 GUJA MARCIN
11 SKRZYD£O ADRIAN
12 KORUS PATRYK
13 RU¦LECKI ADRIAN
14 KOLEK KRYSTIAN >>>>>>>>>>>>>>>>
15 WAWRYNKIEWICZ ZUZANNA>>>>>>>>
16 KOSMALSKI ROBERT

TRENER: ARTUR MIKRUTA
 

 

DZIÊKUJÊ WSZYSTKIM ZA BEZINTERESOWN¡ POMOC

   W imieniu Zarzadu KLubu UKS NENUFAR 5 E³k dziekujê za okazan± pomoc

- Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Administracji, Paniom kucharkom
- g³ównemu sponsorowi: Grupa ANIMEX Zak³ady Miêsne
- wszystkim sponsorom wspieraj±cym IV NC
- Miejskiemu O¶rodkowi Sportu i Rekreacji w E³ku
- Urzêdowi Miasta w E³ku
- wspania³ym Rodzicom za wielkie serce w realizacji sportowego programu
- kole¿nkom i kolegom z Katedry wf
- "UKS Dwójka" i ekipie sedziowskiej
- oraz znakomitym zespo³om, które przyjê³y nasze zaproszenia


Edward Traskowski

ZWYCIÊZCY NENUFARA CUP Z POPRZEDNICH LAT


2011
PIOTRÓWKA

RADOM
  
2010   NENUFAR 

        E£K
 RELACJA-SKM

KONKURS-WSADÓW
2009¯SM
Marijampol
(Litwa)
 RELACJA

FILMIK
2008MKS MOS
Ochota W-wa
 RELACJA

FILMIK


Komentarze
JOKER dnia padziernik 19 2011 15:07:25
Zibi na Helu to zadna sensacja byles z czescia z tych chopakow w Pradze
W tabeli wozkosz PIOTROWKA zaje³a 3 pierwsze miejsca w swojej kategorii wiekowej a teraz przyje¿dza po³±czony sk³ad tych m³odych "wilczków"
TABELA STRZELCÓW WOZKOSZ
1 Patryk Lis 439 MKS PIOTRÓWKA II RADOM
2 Micha³ Rogucki 395 MKS OCHOTA WARSZAWA
3Dawid Golus 341 MKS PIOTRÓWKA I RADOM
4Aleksander Lewandowski 317UKS JAGIELLONKA WA-WA
5Mateusz Pasik 312 MKS PIOTRÓWKA II RADOM
6Kamil Waniewski 307 MKS PIOTRÓWKA III RADOM
7Micha³ Tomczuk 290 MKS POLONIA I WARSZAWA
8Sebastian Parol 270 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
9Hubert Wi¶niewski 244 MKS OCHOTA WARSZAWA
10Jakub P³atos 234 MKS PIOTRÓWKA III RADOM
JOKER dnia padziernik 25 2011 17:40:40
Witam wszystkich
Na pocz±tek kilka refleksji i podziêkowañ
Po pierwsze super turniej super organizacja super oprawa.
DZIEKI ZIBI
Po drugie zespo³y najwy¿szy poziom w tej kategorii wiekowej
Po trzecie je¶li mogê zapraszam na V turniej Nenufar CUP naprawdê warto
A teraz podziêkowania od wszystkich kibiców z RADOMIA dla pana Edwarda za zaproszenie i umo¿liwienie pokazania siê ch³opcom z PIOTROWKI na tak fajnym i dobrym turnieju
ZIBI-emu za oprawe zdjêcia filmiki i super konferansjerke nie rezygnuj zostañ z nami.
Trenerowi JERZEMU KUPISOWI za przygotowanie do turnieju. DZIEKI JUREK
Rodzicom, opiekunom p. Waniewskiemu ,Kotowskiemu, Lisowi i ¯ukowi za opiekê i doping
Oczywi¶cie Trenerom pozosta³ych Piotrowek CHA£UPCE i ZIÊBAKOWSKIEMU.smileysmiley
Za wychowanie tak zdolnej m³odzie¿y
Szczególne podziêkowanie dla sponsora tej dru¿yny firmy KOTTRANS super koszulki i dresy ch³opaki wygl±dali jak profesjonali¶ci. DZIEKI MARCIN smileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
podzia³ na dru¿yny
podzia³ na dru¿yny
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi