News: EYBL 2011/2012 I Turniej rocz.1997 Warszawa 11-13.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 21:00:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

EYBL 2011/2012 I Turniej rocz.1997 Warszawa 11-13.XI.2011
Turnieje PodsumowanieMVP
JAKUBAS SVAMBARIS
MARCIULIONIS Wilno- LITWA

 STRZELEC
MICHA£ KAPA
WKK Wroc³aw POLSKA


 ZAWODNIK PERSPEKTYWICZNY
KAROLIS TAMASAUSKIS (205 CM)
KLAIPEDA - LITWA


 KONKURS ,,TRÓJEK,,
MIKOLAS DIENINIS
MARCIULIONIS Wilno- LITWA


 Najm³odszy zawodnik turnieju:
JEGOR SIMANOW
 (Samara)


 ALL-STARS

KIRIL BUTENKO (TOLJATI)
TODAS SEDERSKIS (KLAIPEDA)
JEGOR ¯URAW£OW (SAMARA)
ROKAS GRABLIAUSKAS (SABONIS Kowno)
MYKOLAS DIENINIS (MARCIULIONIS Wilno)


POMERANIA – KLAIPEDA (Litwa) 66 : 61
14-10, 12-19, 21-12, 19-20
K£AJPEDA: Opulskis -, Verbinskis 10, Lajmonas 0, Vasilauskas 3, Andriuskievicius 0, Slavinskas 2, Sederskis 13 (3x3), Kvederis 6, Stakeliunas 10, Tubutis 0, Karolis 17
POMERANIA: Jêczmieñ -, Ciesielski 14 (1x3), Stasiuk 0, Leszczyñski 7, Micha³owski 4, Giemza 7, Samson 0, Heleniak 1,Szwedowski 9 (1x3), Sewio³ 20 (1x3), M³yñski 4

GOSSM Warszawa – TOLJATI (Rosja) 52 : 42
13-12, 12-10, 15-13, 12-7
GOSSM: Paw³owski 1, Skotarek 0, Walczak 3, Chru¶ciel 6, Kierlewicz 12, Ko³akowski 10 (3X3), Skalski 1, Mijakowski 8 (1X3) , Wiszomirski 0, Melion 5, Strzelec 4, Bender 2
TOLIATI;Liaszko 5, Jastrebow 0,Szerstniew 5,Pa³agin 2, Smokraczew 14,Sidorow 0 ,Godfryd 0, Kobzun 7,Iwanow 0,Butenko 9,Kriwych 0,Kmalitow 0

WKK Wroc³aw – SAMARA (Rosja) 57 : 65
16-14, 10-18, 17-15, 14-18
SAMARA: Puszkin 9 (1X3), Fia³atow 0, Simanow 3 (1X3), Bazarewicz 0, Dobrynin 13, Materow 4, Szyszkin 4, Czeburkin 5 (1X3), ¯urawlow 13, Salomonow 2, Surkow 12, Ramadanow 0
WKK: Szawlis 0, ¦cibisz 4, Kobzar 5 (1x3), Melone 5, Sadowski 0, Jedrzejewski 4, Krucza³a 7 (1X3), Kapa 30 (3X3), Kostrzewa 1, Chowañaki 1

MARCIOULONIS (Litwa) – SABONIS (Litwa) 66 : 56
14-10, 20-14, 19-20, 13-12
MARCIOULONIS:Jasunas 3 (1x3), Lemezis 0, Saudanykas 3 (1x3), Ozelis 0, Lukosiunas -, Belucka -, Svambaris 19 (1x3), Vacerskich -, Kvedaravicius -, Dieninis 8, Matiulionis 27 (3x3), Nauickas 6
SABONIS: Vinsknaitis 12 (2x3), Staniulis 0, Drabliauskkas 5, Vitkauskas 0, Salacevicius 20 (4x3) , Auruskievicius 7 (1x3), Pacevicius 2, Zilinskas -,Avlasenko 8,Limontas 0,Sulcas 0,Satugatis 2

KLAIPEDA (Litwa) – GOSSM Warszawa 58 : 36
17-6, 9-14, 10-13, 22-3
K£AJPEDA: Opulskis O, Verbinskis 0, Remeikis -, Vasilauskas 5(1x3), Andriuskievicius 11 (2x3), Slavinskas 2, Sederskis 9 (1x3), Kvederis 0, Stakeliunas 15, Tubutis 0, Tamasauskas 16
GOSSM: Skotarek 2, Walczak 7, Chru¶ciel 3 (1x3), Kierlewicz 0, Ko³akowski 4, Skalski 0, Mijakowski 0 , Melion 6, Strzelec 7 (1x3), Bender 5, Orysiak, Nelson 6

TOLJATI (Rosja) – POMERANIA 51 : 38
11-14, 8-8, 20-4, 12-12
TOLIATI;Liaszko 8, Jastrebow 0, Szerstniew 4, Pa³agin 8 (1X3), Smokraczew 14 (2X3), Sidorow 0 , Godfryd 2, Kobzun 5, Iwanow 0, Butenko 10, Kriwych 0, Kmalitow 0
POMERANIA: Jêczmieñ 0, Ciesielski 2, Stasiuk 0, Leszczyñski 2, Micha³owski 0, Giemza 9 (1X3), Samson 5 (1X3), Heleniak 2, Szwedowski 6 (1X3), Sewio³ 6, M³yñski 6

SABONIS (Litwa) - WKK Wroc³aw 54 : 46
5-15, 17-11, 11-8, 21-12
SABONIS: Vinsknaitis 8, Staniulis 0, Drabliauskkas 31, Vitkauskas 0, Salacevicius 7 , Auruskievicius 0, Pacevicius 0, Zilinskas 0,Avlasenko 5, Limontas 1, Sulcas 0, Satugatis 2
WKK: Szawlis 0, ¦cibisz 2, Kobzar 17, Melone 3, Sadowski 2, Jedrzejewski 0, Krucza³a 3, Kapa 17, Kostrzewa 0, Chowañaki 2, Lewko 0

SAMARA (Rosja) – MARCIOULONIS (Litwa) 39 : 68
14-18, 2-14, 11-18, 12-18
SAMARA: Puszkin 3 (1x3), Fia³atow 0, Simanow 2, Bazarewicz 0, Dobrynin 11, Materow 10, Szyszkin 7 (1x3), Czeburkin 0, ¯urawlow 1, Salomonow 0, Surkow 5, Ramadanow 0,
MARCIOULONIS:Jasunas 4, Lemezis 3, Saudanykas 10 (2x3), Ozelis 12 (2x3), Lukosiunas 0, Belucka 5, Svambaris 8, Vacerskich -, Kvedaravicius 0, Dieninis 10, Matiulionis 6, Nauickas 2, Simonas 8,

MARCIOULONIS (Litwa) - TOLJATI (Rosja)  79 : 30
15-9, 25-15, 13-10, 17-5
MARCIOULONIS:Jasunas 2, Lemezis 7(1X3), Saudanykas 6 (1X3), Ozelis 2, Lukosiunas 8 (2X3), Belucka 2, Svambaris 7, Vacerskich 4, Kvedaravicius 2, Dieninis 19, Matiulionis 5 (1X3), Nauickas 6
TOLIATI;Liaszko 15(1X3), Jastrebow 1, Szerstniew 7, Pa³agin 6 (2X3), Smokraczew 0, Sidorow 5 (1X3), Godfryd 0, Kobzun 0, Iwanow 0, Butenko 5, Kriwych 0, Kmalitow 0

GOSSM Warszawa – SABONIS (Litwa) 44 : 46
16-17, 9-2, 10-15, 9-12
GOSSM: Paw³owski 0, Skotarek 0, Walczak 6, Chru¶ciel 10 (1x3), Kierlewicz 7, Ko³akowski 2, Skalski 6, Mijakowski 0 , Wiszomirski 6, Melion 2, Strzelec 2, Bender 3
SABONIS: Vinsknaitis 13 (1x3), Staniulis 4 (1x3), Drabliauskkas 6, Vitkauskas -, Salacevicius 9 (1x3) , Auruskievicius 4, Pacevicius 2, Zilinskas -,Avlasenko 6, Limontas 0, Sulcas 2, Satugatis 0

SAMARA (Rosja) – POMERANIA 53 : 46
14-13, 16-10, 8-12, 15-11
SAMARA: Puszkin 0, Fia³atow 0, Simanow 2, Bazarewicz -, Dobrynin 20 (3X3), Materow 2, Szyszkin 5, Czeburkin 7(1X3), ¯urawlow 7, Salomonow 2, Surkow 8, Ramadanow -
POMERANIA: Jêczmieñ -, Ciesielski 7, Stasiuk 0, Leszczyñski 2, Micha³owski 2, Giemza 6, Samson 2, Heleniak 6, Szwedowski 1, Sewio³ 9, M³yñski 11

WKK Wroc³aw – KLAIPEDA (Litwa) 54 : 56
11-18, 10-15, 16-13, 17-10
WKK: Szawlis -, ¦cibisz 5 (1x3), Kobzar 11 (1x3), Melone 8, Sadowski 2, Jedrzejewski 2, Krucza³a 0, Kapa 24 (3x3), Kostrzewa 2, Chowañski 2
KLAIPEDA: Opulskis -, Verbinskis 0, Remeikis 3, Vasilauskas 6, Andriuskievicius 10 (1x3), Slavinskas 5 (1x3), Sederskis 10 (2x3), Kvederis 1, Stakeliunas 2, Tubutis 0, Tamasauskas 19

GOSSM Warszawa – MARCIOULIONIS (Litwa) 49 : 74
4-22, 18-16, 12-17, 15-19
GOSSM: Paw³owski 2, Tatarek 0, Walczak 4, Chru¶ciel 2, Kierlewicz 14 (2x3), Ko³akowski 10, Skotarek 2, Mijakowski 3 (1x3), Wiszomirski 4, Melion 0, Strzelec 4, Bender 4
MARCIOULONIS:Jasunas 6 (1x3), Lemezis 8, Saudanykas 2, Ozelis 0, Lukosiunas 4(1x3), Belucka 4, Svambaris 18, Vacerskich 2, Kvedaravicius 8 (1x3), Dieninis 12, Matiulionis 6, Nauickas 4

SABONIS (Litwa) – TOLJATI (Rosja) 41 : 46
8-16, 13-11, 7-5, 13-14
SABONIS: Vinsknaitis 10 (2X3), Staniulis 9 (1X3), Drabliauskkas 4, Vitkauskas 0, Salacevicius 5 , Auruskievicius 3 (1X3), Pacevicius 0, Zilinskas 0, Avlasenko 6, Limontas 2, Sulcas 2, Satugatis 0
TOLIATI;Liaszko 8 (2X3), Jastrebow 0, Szerstniew 0, Pa³agin 0, Smokraczew 2, Sidorow 0 ,Godfryd 2,Kobzun 8, Iwanow 4, Butenko 22 (1X3), Kriwych 0, Kmalitow 0

POMERANIA – WKK Wroc³aw 42 ; 48
13-4, 12-15, 11-7, 6-22
POMERANIA: Jêczmieñ 0, Ciesielski 4, Stasiuk 0, Leszczyñski 3 (1x3), Micha³owski 3 (1x3), Giemza 2, Samson 0, Heleniak 11, Szwedowski 6, Sewio³ 7, M³yñski 6
WKK: Szawlis 0, ¦cibisz 5 , Kobzar 5 (1x3), Melone 2, Sadowski 2, Jedrzejewski 3(1x3), Krucza³a 8, Kapa 11 2, Kostrzewa 8 (2x3), Chowañski 2

KLAIPEDA (Litwa) – SAMARA (Rosja) 75 : 63
14-12, 19-18, 20-21, 25-9
KLAIPEDA: Opulskis 0, Verbinskis 0, Remeikis 2, Vasilauskas 1, Andriuskievicius 20 (1x3), Slavinskas 4, Sederskis 16, Kvederis 0, Stakeliunas 22, Tubutis 0, Tamasauskas 0
SAMARA: Puszkin 3 (1x3), Fia³atow 0, Simanow 4, Bazarewicz 0, Dobrynin 19 (1x3), Materow 2, Szyszkin 6, Czeburkin 8 (2x3), ¯urawlow 4, Salomonow 10 (1x3), Surkow 7, Ramadanow 0

SAMARA (Rosja) – SABONIS (Litwa) 72 : 70
15-20, 25-18, 14-11, 18-21
SAMARA: Puszkin 0, Fia³atow -, Simanow 0, Bazarewicz 0, Dobrynin 34, Materow 6, Szyszkin 7 , Czeburkin 11, ¯urawlow 5, Salomonow 2, Surkow 4, Ramadanow 0,
SABONIS: Vinsknaitis 21(3x3), Staniulis 0, Drabliauskkas 10 (1x3), Vitkauskas 0, Salacevicius 8 (1x3) , Auruskievicius 18 (4x3), Pacevicius 2, Zilinskas 7, Avlasenko 2, Limontas -, Sulcas 2, Satugatis 0

MARCIOULONIS (Litwa) – WKK Wroc³aw 73 : 48
16-11, 21-8, 19-13, 17-16
MARCIOULONIS:Jasunas 5, Lemezis 9, Saudanykas 3 (1x3), Ozelis 0, Lukosiunas 3, Belucka 2, Svambaris 13 (2x3), Vacerskich 4, Kvedaravicius 10, Dieninis 9, Matiulionis 9 (1x3), Nauickas 6
WKK: Szawlis 0, ¦cibisz 5 , Kobzar 14 (2x3), Melone 6, Sadowski 0, Jedrzejewski 3 (1x3), Krucza³a 0, Kapa 18 (3x3), Kostrzewa 0, Chowañski 2, Lewko 0

TOLJATI (Rosja) – KLIAPEDA (Litwa) 62-46
10-12, 20-15, 15-6, 17-13
KLAIPEDA: Opulskis 0, Verbinskis 2, Remeikis 0, Vasilauskas 0, Andriuskievicius 8 (2x3), Slavinskas 0, Sederskis 14 (1x3), Kvederis 0, Stakeliunas 0, Tubutis 0, Tamasauskas 22
TOLIATI;Liaszko 9, Jastrebow 0, Szerstniew 3, Pa³agin 4, Smokraczew 18 (2x3), Sidorow 2 ,Godfryd 5(1x3), Kobzun 5, Iwanow 0, Butenko 17, Kriwych 0, Kmalitow -

GOSSM Warszawa - POMERANIA 57 : 44
10-7, 20-8, 12-13, 15-16
GOSSM: Paw³owski 2, Tatarek 0, Walczak 9, Chru¶ciel 9 (1x3), Kierlewicz 8, Ko³akowski 3, Skalski 0,, Mijakowski 4, Wiszomirski 5, Melion 2, Strzelec 0, Bender 15 (2x3)
POMERANIA: Jêczmieñ 14 (1x3), Ciesielski 0, Stasiuk 2, Leszczyñski 0, Micha³owski 0, Giemza 4, Samson 6, Heleniak 12, Szwedowski 0, Sewio³ 6, M³yñski 0

  M PKT Z P P-ZP-S BILANS
 1  MARCIULIONIS (Litwa) 510 5  0 351 231  120
 2 KLAIPEDA (Litwa) 5  8 3  2  296 278   18
 3 TOLJATI (Rosja) 5  8  3  2  237 247  -10
 4 SAMARA (Rosja) 5  8 3 2 292 316  -24
 5 SABONIS (Litwa) 5 7 2  3  267 274   -7
 6 GOSSM Warszawa KM 5 7 2 3 238 264  -26
 7 WKK Wroc³aw   5 6  1  4  253 290  -37
 8 POMERANIA 5 6 1 4  236 270  -34

STATYSTYKI

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FOTO-WALCZAK

MIEJSCEFOTKA GRUPOWASK£AD.DR¯YNY..............................NAJLEPSZY ZAWODNIK
1
MARCIOULONIS (Litwa)

4 PETRAS JASUNAS
5 AISTIS LEMEZIS
6 GABRYS SAUDANYKAS
7 DAINIUS OZELIS
8 KAROLIS LUKOSIUNAS
9 ARNAS BELUCKA
10 JAKUBAS SVAMBARIS
11 SIMONAS VACERSKICH
12 LUKAS KVEDARAVICIUS
13 MYKOLAS DIENINIS
14  NEDAS MATULONIS >>>>>>>>
15 AUGUSTAS NAVICKAS

TRENER: GINTARAS POTIUS
2 K£AJPEDA (Litwa)

4 KAROLUS OPULSKIS
5 TOMAS VERBINSKIS
6 REMEIKIS LAJMONAS
7 GIEDYMINAS VASILAUSKAS
8 MATAS ANDRIUSKIEVICIUS >>>
9 DZIUGAS SLAVINSKAS
11 TADAS SEDERSKIS
12 MANTAS KVEDERIS
13 JONAS STAKIELUNAS
14 EINARAS TUBUTIS
15 TAMASAUSKIS KAROLIS

TRENER: VIRGILIUS ZAKRIS
3
TOLJATI (Rosja)

4 LIASZKO WLADISLAW
5 JASTREBOW WLADISLAW
6 SZERSTNIEW DMITRI
7 PA£AGIN RUS£AN
8 SMORKACZEW WLADISLAW >>>
10 KOPSZUN WADIM
11 SIDOROW ILIA
12 GODFRYD WIKTOR
14 IWANOW MAKSIM
15 BUTENKO KIRIL
16 KRIWYCH DANILA
17 KHALITOW RISZAT

TRENER: MIKHALIUK ALEKSANDER
4
SAMARA (Rosja)

4 ARSENI PUSZKIN
5 MISZA FI£ATOW
8 JEGOR SIMANOW
9 DIMITRI BAZAREWICZ
10 DYMITRI DOBRYNIN >>>>>>>
12 IWAN MATEROW
13 DENIS SZYSZKIN
14 DYMITRI CZEBURKIN
16 JEGOR ¯URAW£OW
18 ARTEMI SALMONOW
23 ALEKSY SURKOW
53 ALEKSANDR RAMADANOW

TRENER: VIKTOR SAMSONOW
5 SABONIS (Litwa)

4 KLAIDAS VINSKNAITIS
5 DZIUGAS STANIULIS
6 ROKAS DRABLIAUSKKAS
7 ANDRIUS VITKAUSKAS
9 RAPOLAS SALACEVICIUS
11TOMAS AURUSKIEVICIUS
12MARTYNAS PACEVICIUS
14 AUGUSTAS ZILINSKAS
15 KAROLIS AVLASENKO
16 POVILAS LIMONTAS
17 DOMINIKAS SULCAS
18 ERVINAS STAUGATIS

TRENER: ANDRIUS BRUSOKAS
 
6
GOSSM Warszawa

4 PIOTR PAW£OWSKI
5 ANDRZEJ SKOTAREK
6 SZYMON WALCZAK >>>>>>>>>
7 JAN CHRU¦CIEL
8 MICHA£ KIERLEWICZ
9 FILIP KO£AKOWSKI
10 JAKUB SKALSKI
11 JAKUB MIJAKOWSKI
12 MARCIN WISZOMIRSKI
13 OSKAR MELION
14 MATEUSZ STRZELEC
15 MACIEJ BENDER

TRENER: KIERLEWICZ ANDRZEJ
7
WKK Wroc³aw

5 KAROL SZAWILIS
6 PIOTR ¦CIBISZ
7 KAROL KOBZAR >>>>>>>>>>>
8 WOJCIECH MELONE
9 MICHA£ SADOWSKI
10 MICHA£ JÊDRZEJEWSKI
12 KAROL KRUCZA£A
13 MICHA£ KAPA
14 ADRIAN LEWKO
15 JACEK KOSTRZEWA
16 DOMINIK CHOWAÑSKI

TRENER: KRZYSZTOF WILKOSZ
8
POMERANIA

5 ADAM JÊCZMIEÑ
6 DAMIAN CIESIELSKI
7 MARCIN STASIUK
8 PAWE£ LESCZYÑSKI
9 PRZEMYS£AW MICHA£
10 ADRIAN GIEMZA
11 KAMIL SAMSON
12 JAKUB HELENIAK
13 MARCIN SZWEDOWSKI
14 WIKTOR SEWIO£ >>>>>>>>>
15 JAKUB M£YÑSKI

TRENER: MAREK KIE£CZEWSKI

EYBL U15 SEZON 2011/2012

Kolejne turnieje
5-8 stycznia turniej w Wilnie z udzia³em Pomeranii
5-8 stycznia turniej w Doniecku z udzia³em WKK i GOSSM
23-26 luty turniej w Cz³uchowie z udzia³em Pomeranii
23 -26 luty turniej w Tallinnie z udzia³em WKK i GOSSM
Do fina³u przechodzi 5 pierwszych zespo³ów, pierwsza dru¿yna dywizji B, zaproszony zespó³ z Hiszpanii i gospodarz Pomerania.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ma³opolska - dziewczyny III miejsce
Ma³opolska - dziewczyny III miejsce
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi